Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuweburen 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuweburen 27 (niet bekend) (niet bekend) H-282 H-152
Naastliggers vanNieuweburen 27
ten oostenNieuweburen 29
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 25


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0143v van 30 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27stadsvesten aan de Wasbleekhof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken
 
koperMinse Cornelis koopman270-00-00 GG
naastligger ten oostende stad Harlingen: brouwersvijver
naastligger ten zuidende stad Harlingen: brouwersvijver
naastligger ten westenWasbleek
naastligger ten noordenWasbleek
verkoperTjitske Lantingh, gehuwd met
verkoperReyn Sytses


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0210r van 4 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWasbleek
1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0280v van 23 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Nieuweburen NZ [staat: bij de stadsvesten aan de wasbleek]hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken
 
koperReyner Jansen vetermaker250-00-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: brouwersvijver
naastligger ten zuidende stad Harlingen: brouwersvijver
naastligger ten westenwasbleek
naastligger ten noordenWasbleek
verkoperMinse Corneliskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Jansen, vetermaker, koopt een hof aan de wasbleek omtrent de stadsvesten, strekkende van voren zuidwaarts en daarna ten westen langs de bleek. Ten O. en Z. de brouwersvijver en stadsvesten, ten W. en N. de bleek. Geen grondpacht. Vrije doorgang door het portaal van de brouwers. Gekocht van koopman Minse Cornelis voor 250 cg.


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0313v van 16 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Nieuweburen NZ [staat: bij de stadsvesten aan de wasbleek]hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken
 
koperLivius Ripema apotheker200-00-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: brouwersvijver
naastligger ten zuidende stad Harlingen: brouwersvijver
naastligger ten westenwasbleek
naastligger ten noordenWasbleek
verkoperReynert Jansen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad.nr. 1855) Livius Ripema, apotheker, koopt een hof met verscheidene vruchtbomen, wijnstokken en een prieel, omtrent de Stadsvesten aan de Wasbleek, strekkende van voren zuidwaarts en dan westwaarts langs die bleek, zodat die bleek ten W. en N. ligt en de Brouwersvijver ten O. en Z. De hof heeft een vrij in- en doorgang door het perceel van de brouwers, naar het prieeltje. Gekocht van Reyner Jansen, voor 200 gg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007r van 4 sep 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Nieuweburen NZ [staat: bij de Wasbleek]hof met kamers en een paardenstal
 
koperHaye Ruyrdts trekveerschipper480-05-00 CG
naastligger ten oostenwasbleek
naastligger ten oostende tuin van Livius Rypma apotheker
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanspad]
verkoperHenke Pyters, gehuwd met
verkoperGerben Ritskesbeeldhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaye Ruyrdts, trekschipper, koopt een hof met bomen etc. met 2 camers en een paardenstal daarbij, aan de Wasbleek. Ten O. de Wasbleek en de tuin van Livius Rijpema, apotheker, ten W. en Z. de Stadsvesten, ten N. het Lijnbaanspad. Gekocht van Hinke Pyters x Gerben Ritskes, beeldhouwer, voor 480 cg.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0318r van 24 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Wasbleek ZZ [staat: bij de stadsvesten aan de wasbleek]hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken
 
koperJan Dirksen c.u., gehuwdmr. metselaar225-00-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: brouwersvijver
naastligger ten zuidende stad Harlingen: brouwersvijver
naastligger ten westenwasbleek
naastligger ten noordenWasbleek
verkopervroedsman Livius Rypemaapotheker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117v van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten aan de wasbleek]hof met een prieel, vruchtbomen en wijnstokken
 
koperJan Tammes 160-00-00 CG
naastligger ten oostenbrouwersvijver en stadsvesten
naastligger ten zuidenbrouwersvijver en stadsvesten
naastligger ten westenwasbleek
naastligger ten noordenWasbleek
verkoperJan Dirks c.u.mr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tammes koopt een hof met een prieel en vruchtbomen etc. bij de Stadsvesten aan de Wasbleek. Ten W. en N. de Wasbleek, ten O. en Z. de Brouwersvijver en de Stadsvesten. Met vrij in- en uitgang door het perceel van de brouwers naar het prieel, zoals nu gebruikelijk is. Gekocht van Jan Dirks, mr. metselaar, voor 160 cg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0208r van 18 feb 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Nieuweburen NZ [staat: bij de stadsvesten aan de wasbleek]huis met bomen, planten en prieel
 
kopermr. Lambertus Hansen* organist160-00-00 CG
naastligger ten oostenbrouwersvijver en stadsvesten
naastligger ten zuidenbrouwersvijver en stadsvesten
naastligger ten westenwasbleek
naastligger ten noordenWasbleek
verkoperTamme Rinties, erfgenaam
verkoperRintie Rinties, erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Tammes


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0194v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Bartel Hayes, gehuwd met
naastligger ten oostenHiltie Pytters
1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0207r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Wasbleek aan de stadsvestenhuis en tuin met vruchtdragende bomen en planten
 
koperDirk Jansen, gehuwd metmr. wever86-04-00 GG
koperStijntie Annis
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten oostende tuin van Lammert Hansen mr. organist
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanspad]
naastligger ten noordenhet huis van Claes Douwes
verkoperBartel Hayes, gehuwd met
verkoperHiltie Pyters


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0216r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Wasbleek (aan de stadsmuur)huis en tuin
 
koperJacob de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland86-04-00 GG
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten oostende tuin van Lambert Hansen organist
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenhet huis van Claes Douwes
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanspad]
verkoperDirk Jansen, gehuwd metmr. wever
verkoperStijntie Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob de Bruin, capitein gewaldige bij de Admiraliteit., koopt een woning met een hof er naast, omtrent de Wasbleek, aan de stadsvesten. Ten O. de Wasbleek en de hof van de organist Lambert Hansen?, ten W. en Z. de stadsvesten, ten N. Claes Douwes en het Lijnbaanspad. Gekocht van Dirk Jansen, mr. wever x Stijntje Annes, voor 86 gg.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0039v van 30 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWasbleek
1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0014v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Wasbleek aan de brouwersvijver, achter dehof met vruchtbomen, bloemen en planten
 
koperPhilippus Bos distillateur113-00-00 CG
naastligger ten oostende brouwersvijver
naastligger ten zuidende brouwersvijver
naastligger ten westenHans Yversen* hovenier
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: Wasbleek]
verkoper van 1/2Schelte Albertsblekernoord van Harlingen
verkoper van 1/2Marieke Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/2Teunis Wouterswinkelier


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0187v van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen Jacobus Nauta mr. brouwer
1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0104r van 21 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Nieuweburen NZ [staat: stadsvesten bij de Wasbleek]huis en hof
 
koperTheunis Jansen koemelker292-00-00 GG
naastligger ten oostenwasbleek
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenhet huis genaamd Pasveer
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: Lijnbaanspad]
verkoper van 1/12Johanna Alberts, weduwe van
verkoper van 1/12wijlen Hans Yversenhovenier


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0225v van 23 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0135r van 16 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Nieuweburen NZ [staat: bij de Wasbleek ten noorden van de hof van het huis Pasveer]koestalling met plaats
 
koperCornelis Janzen Beitschat koemelker80-14-00 GG
huurderMarten Pytters koemelker20-00-00 CG
naastligger ten oostenWasbleek
naastligger ten zuidende hof van huis Pasveer
naastligger ten westenkleinkinderen van Claas Douwes
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: pad]
verkoper van 1/2Antje Jans, weduwe en erfgename vanwinkelierse
verkoper van 1/2wijlen Teunis Jansen
verkoper q.q.Antje Jans, wettige voorstander van haar zoonwinkelierse
verkoper van 1/2Jan Teunis


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0183r van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kleinkinderen van Claes Douwes
1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0233v van 21 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Nieuweburen NZ [staat: naast Pasveer bij de Wasbleek]woning
 
koperCornelis Jansen Breidzegat koemelker2-12-00 GG
huurderMarten Pieters koemelker
naastligger ten oostenCornelis Jansen Breidzegat
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Breidzegat
naastligger ten westenBeerd Brouwers
naastligger ten westenAnthony Vink
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: breed plein]
verkoper q.q.erfgezeten Claas Fontein, namensRied
verkoperAaltje Elgersma, erfgenaam van
verkoperAntje Elgersma, erfgenaam van
verkoperClaas Elgersma, erfgenaam van
verkoperHotze Romkes, erfgenaam vanschipper
erflaterwijlen Grietje Elgersma


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0159r van 17 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Beidschat
1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0298v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Beidschat
1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0138ar van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuweburen 27Wasbleek WZ naast het Pasveerhuis
 
koperDouwe Tjeerds, gehuwd methuistimmermansknecht125-21-00 GG
koperTaetske Cornelis Beidschat
naastligger ten oostende ? diaconie: kamer no. 5
naastligger ten zuidenhof en huis Pasveer
naastligger ten westenhof en huis Pasveer
naastligger ten noordenpad
verkopermeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoper, erfgenamen van hun vaderbeurtschipper op Amsterdam
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(er zijn twee pagina`s 138.) Douwe Tjeerds, huistimmermansknegt x Taetske Cornelis Beidschat kopen huis ten W. van de Wasbleek naast '`t Pasveer'. Geen grondpacht. Ten O. diaconiekamer nr. 5, ten Z. en W. hof en huis Pasveer, ten N. het pad. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 125 gg. 21 st.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0175v van 18 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Tjeerds
1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0010r van 29 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Tjeerds
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0257v van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuweburen 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWasbleek
1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-282Nieuweburen 27Cornelis Klases van der Zee... Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4025H-152 (Waschbleek)Uilke Voordewindwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4025Nieuweburen 27 (H-152)Pieter Dekkerswoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwe Buren 27L.Koopalsigarenmaker
  terug