Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuweburen 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuweburen 7(niet bekend)4-1964-196/4H-147H-162


Naastliggers vanNieuweburen 7
ten oostenNieuweburen 9
ten zuidende Nieuweburen
ten westenNieuweburen 5


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0112v van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stalling van Heemstra


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 54vNieuweburen 7woning
eigenaarClaaske Johannes
gebruikerClaaske Johannes
opmerking1720 insolvent verklaart 6-00-00
grondpacht aande heer Wijdenbrug
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-196Nieuweburen 7Wessel Keimpes, bestaande uit 1 persoon07‑10‑00 cg02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 54vNieuweburen 7woning
eigenaarde hr. Wijdenbrug
gebruikerWessel Keimpes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 55rNieuweburen 7huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196 , folio 55rNieuweburen 7huis
eigenaarde heer Wijdenbrug
gebruikerLieuwe Sybes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0281r van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuweburen 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Tjalle Bosscha, gehuwd met
naastligger ten oostenMaria Greidanus


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196/4 , folio 96vNieuweburen 7woning
eigenaarFolkert Pieters wed.
gebruikermilitairen
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-196/4 , folio 96vNieuweburen 7woning
eigenaarFolkert Pieters
gebruikerGerryt Hendriks
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0263r van 19 okt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuweburen 7Nieuweburen NZ [staat: no. 4 in de 12 nieuwe woningen aan de stadsvesten]89‑15‑00 cgkamer en lootske in de twaalf nieuwe woningen
koperM. van Wetzens
huurderGerrit Hendriks c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Douwes
naastligger ten zuidenNieuweburen [staat: stadsvesten]
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten noordenSpinhuisstraat [staat: Baanstraat]
verkoperG. Stinstra q.q.medicinae doctor
verkoperJacob Oosterbaan q.q.koopman
erflaterwijlen Volkert Pieters Schellingwouw, gehuwd met
erflaterwijlen Antie Feddriks


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-190/4, pag. 64Nieuweburen 7Gerrit Hendriks


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Klaas Wybes Brandsmageb 1777 HRL, ovl 19 jan 1813 HRL, huwt met Lijsbeth Walings, werkman in 1813 en ovl wijk H-147, kind: Wybe Klases, geb 17 jan 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Sybilla Gerrijtsgeb 1784 HRL, ovl 1 jan 1813 HRL, huwt met Bauke vd Berg (?), ovl wijk H-147; BS ovl 1813; 1814 overlijdens, (?)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Bauke van der Berggeb 1780 ... , ovl 4 dec 1814 HRL, huwt met Sybilla Gerrijts, werkman, ovl wijk H-147; BS ovl 1813; 1814 ov?


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Doetje Aukesgeb 1736 Kimswerd, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-022; BS ovl 1813; erven D.A. wed. eigenaar van wijk H-147; gebruiker is Gosse Claasen wed., gealimenteert, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Gosse Claasenovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; wed. G.C. gebruiker van wijk H-147, gealimenteerd, eigenaar is Doetje Aukes erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-147Nieuweburen 7erven Doetje Aukes wed Gosse Claasen gealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1907Nieuweburen 7Jacob Molenaar pakhuisknegtHarlingenhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Wytze E Olthofoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-147Sytske Sipkes56 jgeenArumv, protestant, weduwe
H-147Wytze E Olthof29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Gerrit Plantemageb 20 feb 1802 Engwierum, rijkscommies, N.H., Vst 11 mei 1850 uit Ooststellingwerf, A 13 aug 1850 Birdaard; bev.reg. HRL 1851 wijk H-147


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Hendrik Plantemageb 20 feb 1802 Engwierum, N.H., Vst 11 mei 1850 uit Ooststellingwerf, A 13 aug 1850 Birdaard; bev.reg. HRL 1851 wijk H-147


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Isaak van der Hoekgeb 11 mei 1810 Bolsward, huwt met Rachel Heyde, (gk), slager in 1855, Vst 1 dec 1855 uit Bolsward, A 28 apr 1869 Amsterdam, NI; bev.reg. HRL 1851 wijk F-132, wijk H-147, supp wijk G-429, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Sietske Sipkes... HRL 1851 wijk D-109, wijk H-140, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839; kind: Wytse Epkes, geb 18 sep 1810, ged 9 okt 1810 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-147Nieuweburen 7Tjerk Zwanenburg... 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 190712 Nieuwe huizen H-147Bartle W. van der Meer woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1907Nieuwe Buren H-162 Anna Meijer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1907Nieuweburen 7 (H-162)Klaas Rodenhuiswoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 7E. Bisschoptimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwe Buren 7G. (Geert) Bruinewoud


2023
0.1706690788269


  terug