Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 62
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 623-050 3-068 D-081D-119


Naastliggers vanNieuwstraat 62
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 64
ten westenOoievaarsteeg 35
ten noordenNieuwstraat 60


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0112v van 23 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de franekerpijp achter het voorhuis van de proclamanten]128‑00‑00 CGhuis
koperSipcke Ekes, gehuwd met
koperLijsbeth Aernts
verpachter grondN. N. 0‑06‑04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende proclamant Sipcke Ekes c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkoper Alle Douwes c.u.
verkoperAlle Douwes, gehuwd met
verkoperLysbeth Syttyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Ekes x Lijsbeth Aernts kopen een huis bij de Franekerpijp achter aan het voorhuis van de proclamanten. Ten Z. de proclamanten, ten N. de verkopers. Grondpacht 6 st 4 pn aan de Stad. Gekocht van Alle Douwes x Lijsbeth Syttyes voor 128 CG.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087r van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlle Douwes schuitmaker


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0092r van 15 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0188v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Bij de Franekerpijpen aan de oosterstadsvesten00‑00‑00 cghuis (de onmondige aanparten van)
koperN. N.
bewonerwijlen Alle Douwesschuitmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Alle Douwesschuitmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis of kamers bij de Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0200v van 6 feb 1614 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]137‑07‑00 GGde voorste van twee kamers achterelkaar
koper provisioneelPier Diorres metselaar
naastligger ten oostenNieustraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Alle Douues c.u.schuitmaker


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240r van 8 jan 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ale Douwes* schuitmaker


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvoorheen het huis van Alle Douwes


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPier Djorres metselaar


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0082r van 4 mei 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyer Diorres


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0116v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]150‑00‑00 GGkamer
koper door niaarHans Aerns zoutdrager
geniaarde koperPieter Pieters, gehuwd metschipper op Franeker
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
geniaarde koperGeys Symens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHans Aernts
naastligger ten westenHans Aernts
naastligger ten noordenGerryt Atses
verkoperPier Diorres, gehuwd metmr. metselaar
verkoperJets Agges


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0267r van 17 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Aernts


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0287r van 18 nov 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Arents


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0020r van 19 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Arents


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0098v van 7 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de stadsvesten]149‑00‑00 GGkamer
koperLuytien Douuis, gehuwd metzoutmeter
koperSytske Annis
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenwijlen Hans Arents
naastligger ten westenwijlen Hans Arents
naastligger ten noordenGerrydt Atsis
verkoperArendt Hansen c.soc.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de stadsvesten]200‑00‑00 GGkamer
koperJan Martens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen? Hans Aarns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNanne Melchers
verkoperSytske Annes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNanne Melchers boomsluiter
naastligger ten noordenJan Martens


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Martens
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Nanne Melchers


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026r van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]303‑00‑00 GGhuis genaamd de Boomsluiter
koperPieter Jacobs, gehuwd mettimmermande Boomsluiter
koperTrijntje Gatzes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenJan Martens
naastligger ten westenHessel Harkes
naastligger ten noordenJan Popkes
verkopervroedsman Gerrit Sikkes Orsinga, gehuwd met
verkoperAntje Heres
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Pieter Jacobs, timmerman en Trijtie Gatzes koopt een huis bestaande uit een opkamer en benedenkamer en een back, bij de Franekerpijpen, waar 'de Boomsluiter' uithangt. Ten Z. Jan Martens, ten N. Jan Popkes, ten W. Hessel Harkes. Gekocht van de vroedsman Gerrit Sikkes Orsinga x Antje Heeres.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0092r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Jacobs mr. timmerman


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenals huurster de weduwe van Johannis Dircks


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat [staat: bij de Franekerpijp, alwaar voor desen de Boomsluyter pleegh uit te hangen]132‑00‑00 GGhuis of woning
koperJan Jansen Blaeuw, gehuwd metveerschipper op Franekerde Boomsluiter
koperBerber Huyberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenPieter Douwes korendrager
naastligger ten westenMarten Rosee
naastligger ten noordenTiebbe Harckes gortmaker
verkoperJacob Pietersmr. timmerman te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Blauw, veerschipper van Harlingen op Franeker x Berber Huyberts koopt een huis omtrent de Franekerpijpen, waar voorheen 'de Boomsluiter' uithing. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. korendrager Pieter Douwes, ten W. Marten Rosee, ten N. gortmaker Tiebbe Herckes. Met beschrijving van het huis. Gekocht van mr. timmerman te Leeuwarden Jacob Pieters voor 132 gg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Blauw


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerDirk Harmens
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen Franekerpijpen en Leeuwarder Paardestal]350‑00‑00 CGhuis
koperJasper Gerrits
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westenPieter Jansen*
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Jasper Gerrits koopt een huis tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W. Pieter Plat?, ten Z. Harke Tjebbes, ten N.? Gekocht van Trijntje Jans.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerMarijke Arnoldus
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑10 CG


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp op de streek lopende naar de trekschippersstalling]238‑00‑00 GGhuis
koperTjeerd Gerrits, gehuwd metpannenbakker
koperBerber Jacobs
geniaarde koperFolkert Pyttershoutkoper
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
verkoperLolkjen Rinses, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Fockes, en executeur over de boedel van
verkoperJasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Tjeerd Gerrits, pannebakker x Berber Jacobs koopt, na niaar ratione sanguinis, huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de trekschippers paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten W.?, ten Z. en N. Harke Tjebbes. Gekocht van Lolkjen Rinkes wv Cornelis Fockes, als hypotheek crediteur van wl. Jasper Gerrits.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-050 Nieuwstraat 62Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-050Nieuwstraat 62huis
eigenaarvroedsm. Baksma
gebruikerTjebbe Harmens
huurwaarde17‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑01‑12 CG


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franekerpijpen en de trekpaerdenstallen]330‑07‑00 GGhuis
koperCornelis Beitsegat koemelker
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenTjebbe Herkes
naastligger ten westenvroedsman Claes Leistra koopman
naastligger ten noordenJan Jacobs
verkoper q.q.vroedsman Claes Leistra, executeur vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Berber Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Tjeert Gerryts


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen Franekerpijpen en de zogenaamde Leeuwarder paardenstal]550‑00‑00 CGhuis
koperJeltje Jelles Stapert, weduwe van
koperwijlen vroedsman Claas Leystra
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
gebruikerTjeerd Pyters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Tjebbe Heerkes
naastligger ten westenJeltje Jelles Stapert, weduwe van
naastligger ten westenwijlen vroedsman Claas Leystra
naastligger ten noordenJacob Jans
verkoperCornelis Beitsgatkoemelker


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenH. de Waard


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester H. de Waard


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: streek tussen de Franekerpijpen en de zgn. Leeuwarder Paardestallen]150‑00‑00 CGhuis
kopervrijgezel Hendrik Jelles
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
huurderAbraham Asses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Symon Jetzes
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenArend Lodewijks
verkoperPieter C. Leystra thans uitlandig, gehuwd met te Tzummarum
verkoperJantje Abes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jelles koopt een huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten Z. erven Symon Jetzes, ten W. J. Reinhart, ten N. Arend Lodewijks. Grondpacht 6 st 4 pn aan de Stad. Gekocht van Jantje Abes x Pieter C. Leystra (die uitlandig is), te Tzummarum.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen en Leeuwarder Paardenstal] wijk D-081350‑00‑00 CGhuis
koperGerardus Barrebas, gehuwd mettrekveerschipper
koperRinske Hoornstra
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenTjebbe van der Meulen
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenArend Lodewijks
verkoper q.q.Albert Bolman, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Tijs Gijses, gelastigden vankoopman
verkoperTymen Jelles meerderjarig ongehuwd, erfgenaam van zijn broer
erflaterwijlen Hendrik Jellesbriefbesteller Leeuwarder veer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Barrebas, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden x Rinske Hoornstra koopt een huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder paardenstallen, wijk D-081, laatst eigendom van wl. Hendrik Jelles. Ten O. de straat, ten W. J. Reinhart, ten Z. Tjebbe v.d. Meulen qq., ten N. Arend Lodewijks. Gekocht van (Albert Bolman en Tijs Gijses Kussendrager, kooplieden, als gelastigden van Tymen Jelles, ongehuwd, die erfgenaam is van zijn wl. broeder) Hendrik Jelles, briefbesteller van het Leeuwarder Veer.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 64, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBarrebas schipper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-068, pag. 55Nieuwstraat 62Sipke Hemkes0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Sipke Hemkes Hoffinga... en gebruiker van wijk D-080, kroeghouder, medegebruiker Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-109, gebruikers zijn Hemke Gerrijts wed., gealimenteerd, en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-081Nieuwstraat 62Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeg


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 3 jan 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-081Nieuwstraat 62koopaktefl. 375huis D-081
 
verkoperSipke Hemkes Hoffenga
koperArnoldus Pieters Bisschop


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 801Nieuwstraat 62Arnoldus Pieters BisschopschipperHarlingenhuis (32 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Sara Kokgeb 1784 Ameland, ovl 14 nov 1847 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk D-081; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-081Gewezen Franeker PijpSara Jans Kok53 jAmelandv, protestant, ongehuwd
D-081Gewezen Franeker PijpSwerus Jacobi17 jbakkersknegtHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-081Nieuwstraat 62Frederika Bennik, overleden op 1 december 1846(Certificaat van onvermogen), 8 dg (geboren 23/11/1846), overleden Nieuwstraat D 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-081Nieuwstraat 62Ruurd van Dokkum, overleden op 14 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren dec 1847), overleden Anjelierstraat D 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Dirk Tjeerds Jobstra... IJepstra; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk D-078; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Klaaske Tuinstra... van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje Jarigs; BS huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-078; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 801Nieuwstraat D-081Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 801Nieuwstraat D-119Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 801Nieuwstraat 62 (D-119)Hendrik Mooiman (en Cons.)woonhuis


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuwstraat 62, HarlingenNieuwstraat 62T. van der Walhuisschilder en behanger


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 62H. (Hendrik) v.d. Veer


1988 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 801Nieuwstraat 62


1989 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Nieuwstraat 62Bouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989
  terug