Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 62
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 62 3-050 3-068 D-081 D-119
Naastliggers vanNieuwstraat 62
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 64
ten westenFranekereind 25
ten noordenNieuwstraat 60


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0020r van 19 jun 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 60, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHans Arents


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147r van 2 mei 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen bij de stadsvesten]kamer
 
koperJan Martens burger c.u.200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen? Hans Aarns
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNanne Melchers
verkoperSytsce? Annes


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenNanne Melchers boomsluiter
naastligger ten noordenJan Martens


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Martens
naastligger ten noordende erven van Nanne Melchers


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenals huurster de weduwe van Johannis Dircks


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0274r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat [staat: bij de Franekerpijp, alwaar voor desen de Boomsluyter pleegh uit te hangen]huis of woning
 
koperJan Jansen Blaeuw, gehuwd metschipper op Franeker (veer-)132-00-00 GG
Berber Huyberts
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenPieter Douwes korendrager
naastligger ten westenMarten Rosee
naastligger ten noordenTiebbe Harckes gortmaker
verkoperJacob Pietersmr. timmermanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Blauw, veerschipper van Harlingen op Franeker x Berber Huyberts koopt een huis omtrent de Franekerpijpen, waar voorheen 'de Boomsluiter' uithing. Ten O. de Stadsvesten, ten Z. korendrager Pieter Douwes, ten W. Marten Rosee, ten N. gortmaker Tiebbe Herckes. Met beschrijving van het huis. Gekocht van mr. timmerman te Leeuwarden Jacob Pieters voor 132 gg.


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Blauw


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarcke Tiebbes
gebruikerPieters Seerps
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerDirk Harmens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0045v van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen Franeker Pijpen en Leeuwarder Paardestal]huis
 
koperJasper Gerrits 350-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westenPieter Jansen*
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
verkoperTrijntie Jans
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Jasper Gerrits koopt een huis tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W. Pieter Plat?, ten Z. Harke Tjebbes, ten N.? Gekocht van Trijntje Jans.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarHarke Tjebbes
gebruikerMarijke Arnoldus
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0025v van 1 dec 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp op de streek lopende naar de trekschippersstalling]huis
 
koperTjeerd Gerrits, gehuwd metpanbakker238-00-00 GG
Berber Jacobs
geniaarde koperFolkert Pytters Houtkoper?houtkoper?
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarke Tjebbes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarke Tjebbes
verkoperLolkjen Rinses, weduwe van
wijlen Cornelis Fockes, en executeur over de boedel van
Jasper Gerrits
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Tjeerd Gerrits, pannebakker x Berber Jacobs koopt, na niaar ratione sanguinis, huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de trekschippers paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten W.?, ten Z. en N. Harke Tjebbes. Gekocht van Lolkjen Rinkes wv Cornelis Fockes, als hypotheek crediteur van wl. Jasper Gerrits.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-050 Nieuwstraat 62Hendrik Jansen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-050 Nieuwstraat 62huis
eigenaarvroedsman Baksma
gebruikerTjebbe Harmens
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0145ar van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen de Franekerpijpen en de trekpaerdenstallen]huis
 
koperCornelis Beitsegat koemelker330-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenTjebbe Herkes
naastligger ten westenvroedsman Claes Leistra koopman
naastligger ten noordenJan Jacobs
verkopervroedsman Claes Leistra, executeur testamentair vankoopman
wijlen Berber Jacobs, weduwe van
wijlen Tjeert Gerryts


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0144r van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: tussen Franekerpijpen en de zogenaamde Leeuwarder paardenstal]huis
 
koperJeltje Jelles Stapert, weduwe van550-00-00 CG
wijlen vroedsman Claas Leystra
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
gebruikerTjeerd Pyters
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende weduwe van Tjebbe Heerkes
naastligger ten westenJeltje Jelles Stapert, weduwe van
wijlen vroedsman Claas Leystra
naastligger ten noordenJacob Jans
verkoperCornelis Beitsgatkoemelker


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. de Waard


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester H. de Waard


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0103r van 25 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: streek tussen de Franekerpijpen en de zgn. Leeuwarder Paardestallen]huis
 
kopervrijgezel Hendrik Jelles 150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
huurderAbraham Asses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erven van Symon Jetzes
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenArend Lodewijks
verkoperPieter C. Leystra thans uitlandig, gehuwd metTzummarum
Jantje Abes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jelles koopt een huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder paardenstallen. Ten O. de straat en diept, ten Z. erven Symon Jetzes, ten W. J. Reinhart, ten N. Arend Lodewijks. Grondpacht 6 st 4 pn aan de Stad. Gekocht van Jantje Abes x Pieter C. Leystra (die uitlandig is), te Tzummarum.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0234r van 9 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 62Nieuwstraat WZ [staat: Franeker Pijpen en Leeuwarder Paardenstal] wijk D-081huis
 
koperGerardus Barrebas, gehuwd metschipper (trekveer-)350-00-00 CG
Rinske Hoornstra
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenTjebbe van der Meulen
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenArend Lodewijks
Albert Bolman, gelastigdekoopman
Tijs Gijses, gelastigden vankoopman
Tymen Jelles meerderjarig ongehuwd, erfgenaam van zijn broeder
wijlen Hendrik Jellesbriefbesteller Leeuwarder veer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerardus Barrebas, trekschipper van Harlingen op Leeuwarden x Rinske Hoornstra koopt een huis op de streek tussen de Franeker Pijpen en de Leeuwarder paardenstallen, wijk D-081, laatst eigendom van wl. Hendrik Jelles. Ten O. de straat, ten W. J. Reinhart, ten Z. Tjebbe v.d. Meulen qq., ten N. Arend Lodewijks. Gekocht van (Albert Bolman en Tijs Gijses Kussendrager, kooplieden, als gelastigden van Tymen Jelles, ongehuwd, die erfgenaam is van zijn wl. broeder) Hendrik Jelles, briefbesteller van het Leeuwarder Veer.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBarrebas schipper


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-068 Nieuwstraat 62Sipke Hemkes0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Sipke Hemkes Hoffinga... en gebruiker van wijk D-080, kroeghouder, medegebruiker Jelte Ages Bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk D-081, kroeg, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-109, gebruikers zijn Hemke Gerrijts wed., gealimenteerd, en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-081Nieuwstraat 62Sipke H Hoffinga Sipke H Hoffinga kroeg


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 3 jan 1818
adressoortbedraggebruik
D-081Nieuwstraat 62koopaktefl. 375huis D-081
 
verkoperSipke Hemkes Hoffenga
koperArnoldus Pieters Bisschop


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 801Nieuwstraat 62Arnoldus Pieters BisschopHarlingenschipperhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Sara Kokgeb 1784 Ameland, ovl 14 nov 1847 HRL, ongehuwd, dv Jan K, en ... ; BS ovl 1847; oud 53 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk D-081; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-081Gewezen Franeker PijpSara Jans Kok53 jAmelandv, protestant, ongehuwd
D-081Gewezen Franeker PijpSwerus Jacobi17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-081Nieuwstraat 62Frederika Bennik, overleden op 1 december 1846(Certificaat van onvermogen), 8 dg (geboren 23/11/1846), overleden Nieuwstraat D 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-081Nieuwstraat 62Ruurd van Dokkum, overleden op 14 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren dec 1847), overleden Anjelierstraat D 81. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Dirk Tjeerds Jobstra... IJepstra; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk D-078; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-081Nieuwstraat 62Klaaske Tuinstra... van haar schoonouders, dv Jurjen IJpes en Antje Jarigs; BS huw 1839, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-081, 98; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-078; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 801D-081 (Nieuwstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 801D-119 (Nieuwstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 801Nieuwstraat 62 (D-119)Hendrik Mooiman (en Cons.)


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Nieuwstraat 62, HarlingenNieuwstraat 62T. van der Walhuisschilder en behanger


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 62H. (Hendrik) v.d. Veer


1988 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 801Nieuwstraat 62


1989 - variaadresbronbericht
Nieuwstraat 62Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989
  terug