Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 66
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Nieuwstraat 66 3-ong 3-ong D-ong D-ong
Naastliggers vanNieuwstraat 66
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenFranekereind 29
ten westenFranekereind 25
ten noordenNieuwstraat 64


 


 


 


 


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0059r van 22 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: noordzijde Franekerpijp]huis daer den Blauue Clock uuythanght
 
koperGerryt Gerbens, gehuwd met428-00-00 GG
koperAete Fransens
verpachter grondde Stad Harlingen0-02-00 CG
bewonerAuck Ballings
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Hans Aernts


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0104v van 28 apr 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet hoekhuis waar de Blauwe Klok uithangt


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0189r van 7 dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0241r van 13 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenhet huis van Atte Fransens


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0263v van 25 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenkamer


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128v van 22 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenBruin Jansen


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van Atte Fransen


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0143r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0086v van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dircks


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Dirx


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0164r van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
kopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd metmr. bakker325-00-00 CG
koperAttie Oepkes
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenJohannes Ockes
naastligger ten westenPieter Jansen
naastligger ten noordenHerke Tiebbes
verkoperJacob Dirks van der Stevenoud schipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Harmen Arents Baxma, mr. bakker en vroedsman x Attie Oepkes koopt een huis omtrent de Franekerpijpen. De Z. en N. muren zijn mandelig met de naastliggers. Ten O. de straat en diept aan de Stadsvesten, ten W. Pieter Jansen, ten Z. Johannes Ockes?, ten N. Harke Tjebbes. Gekocht van Jacob Dirks Stevens?, oud-schipper, voor 325 cg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0079v van 16 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperWypkien Clases, weduwe vanwinkelierse470-00-00 CG
koperwijlen Enne Gerryts
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
huurderJetse Reins
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenJohannis Okkes
naastligger ten westenPieter Jansen
naastligger ten noordenHerke Tjebbes
verkopervroedsman Harmen Arents Baksma, gehuwd metmr. bakker
verkoperAttie Oepkes


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0280r van 16 nov 1738 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]grondpacht
 
aanhandelaarSimon Jacobs, gehuwd met0-06-04 CG
aanhandelaarHelena Heins
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat en diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidenJohannis Ockes
naastligger ten westenPieter Jansen
naastligger ten noordenHarke Tiebbes
verwandelaarWypkjen Clases, weduwe van
verwandelaarwijlen Enne Gerritswinkelier


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0306r van 13 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenIsac van Ruth


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0177r van 9 mei 1779 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0097r van 9 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Reinalda


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0120r van 7 dec 1783 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Franekereind 29, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYsaac van Ruth


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Reinalda


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0060v van 22 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0186r van 8 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 66Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen op de streek bij de nieuwe straat]huis
 
koper door niaarJacob Reinhard kastelein150-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-04 CG
geniaarde koperSymon Schuurmanschipper en koopman
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten westenJ. Reinhart
naastligger ten noordenJ. Reinhart
verkoperJacob Reynalda


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0323v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Nieuwstraat 64, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJ. Reinhart kastelein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 799Nieuwstraat 66Tjeerd Durks TipstraHarlingenkoorndragerhuis (32 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799D-079 (Franeker-eind)Leonardus J. Stevens en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799D-117 (Franekereinde)Leonardus Johannes Stevenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 799Nieuwstraat 66 (D-ong)Trijntje H. Visser (wed. L.J. Stevens)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 66J.Bijlsmagardenier
  terug