Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 11 1-004 1-008 A-008 A-008
Naastliggers vanNoorderhaven 11
ten oostenNoorderhaven 13
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 9


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0166v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Piter blokmaker
1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0090r van 28 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAuckien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Steven Gabbes
1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119v van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ [staat: suydcant]huis
 
koperRemmert Willems c.u.1535-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Pytter Lourens
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJennes hoedenmaker
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Auckien, weduwe van
verkoperwijlen Steven Gabbes*
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRemmert Willems koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. wd. Pytter Lourens, ten W. Jennes?, hoedenmaker, ten Z. en N. de straten. Gekocht van erven Auckien Stevens?, voor 1535 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173r van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrughuis
 
koperJacob Hendricks Hollander 1325-00-00 GG
toehaakeen gouden rozenobel en 2 zilveren ducatons
naastligger ten oostende weduwe van Pytter Lourens zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJenne Foppes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRemmert Willems c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hollander
1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander
1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034va van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYnse Jeltes
1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0103v van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrughuis
 
koperReynier Tjeerdts mr. zeilmaker950-00-00 CG
toehaakeen dukaat voor verkopers vrouw
naastligger ten oostenRuyrd Sybes Bontekoe
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van Sweer Sybes Bontekoe
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperburgervaandrig Jan Harmen van 't Vlie, gehuwd met
verkoperTrijntie Ynses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Tjeerds, mr. zeilmaker, koopt een huis nz. Noorderhaven, omtrent de kettingbrugge en strekkende tot de Zoutsloot. Ten O. Ruurd Sybes Bontekoe, ten W. wd. Stittert Sybes Bontekoe, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Jan Harmens van `t Vlie, burger-vaandrig x Trijntje Yges, voor 950 cg. en 1 ducaat.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Tjeerdts mr. zilversmid
1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-004Noorderhaven 11huis
eigenaarKeimpe Jarigs
gebruikerKeimpe Jarigs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-004Noorderhaven 11huis
eigenaarKeimpe Jarigs
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223v van 25 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Tjeerds
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-004 Noorderhaven 11huis
eigenaarReiner Tjeerds
gebruikerJan Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-004 Noorderhaven 11huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerHeere Lieuwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-004 Noorderhaven 11Douwe Symons, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-004 Noorderhaven 11huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerDouwe Symons
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0232v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Douwes
1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0193v van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0254v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.
1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0099v van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Boomsma
1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0296v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Boomsma
1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0094v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenB. Boomsma
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-004 Noorderhaven 11Freerk Kraijer, 20 jaar, gehuwd
1-004 Noorderhaven 11wed Harmen Jansword van schippers gealimenteerd
1-004 Noorderhaven 11Christiaan Pieters


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0084r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenverkoper Aaltje Douwes de Jong
1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0203r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ wijk A-008huis
 
koperWytze Blom beurtschipper op Amsterdam1100-00-00 CG
huurderWytze Blom beurtschipper op Amsterdam50-00-00 CG
naastligger ten oostende heer Barend Visser en zoon
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMarten Wybes van Vliet
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperA. de Jong, weduwe van
verkoperwijlen B. Boomsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytze Blom, beurtschipper van Harlingen op Amsterdam, koopt nz. Noorderhaven, wijk A-008. Ten W. Marten Wybes van Vliet, ten O. Barend Visser & Zn., ten N. de Zoutsloot, ten Z. de Noorderhaven. Gekocht van A. de Jong wv B. Boomsma, voor 1100 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-008 Noorderhaven 11Wytze B Blom2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Wytze Broers Blom... eed af in handen van pres. burg. Frieseman op 17 aug 1791. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-008, schipper, 1814. (GAH204); W.B.B. ende Eke Roelofs Bok, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-008Noorderhaven 11Wytze B Blom Wytze B Blom schipper


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 van 9 mrt 1818
adressoortbedraggebruik
A-008Noorderhaven 11koopaktefl. 1000huis A-008
 
verkoperBarbera Boltjes
koperThomas Westerhuis
koperIdske Dirks
cessionarisYde Hoornstra
cessionarisJan Westerhuis (te Bozum)


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 34 van 26 apr 1831
adressoortbedraggebruik
A-008Noorderhaven 11koopaktefl. 700huis A-008
 
verkoperThomas Westerhuis (gehuwd met Idske Dirks)
koperRigtje Willems Schaaf (wv Wybe Schoonhoven)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 309Noorderhaven 11Thomas WesterhuisHarlingenwinkelierhuis en erf (96 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-008NoorderhavenJohannes Allard Sprée25 jSneekm, rooms katholiek, gehuwd, geen
A-008NoorderhavenTrijntje Tjettes Tromp25 jDedgumv, rooms katholiek, gehuwd
A-008NoorderhavenDavid Sprée1 jFranekerm, rooms katholiek, ongehuwd
A-008NoorderhavenHenke T Tromp19 jDedgumv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-008Noorderhaven 11Willem Gooitjes Ploeg, overleden op 14 mei 18433 jr (geboren 4/6/1840), overleden Noorderhaven A 8, zoon van Gooitje J. Ploeg, schipper en Rinske D. Douma, broer van minderjarige Jacob, Grietje, Hinke, Harmen, Trijntje, Jan, Hendrik, Rinske, Elisabeth, Douwe en Zeike Gooitjes Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-008Noorderhaven 11Willem Gooitses Ploeg, overleden op 3 juli 18445 mnd, overleden Noorderhaven A 8, zoon van Gooitse J. Ploeg, schipper en Rinske Douwes Douma, broer van minderjarige Jacob, Grietje, Hinke, Harmen, Trijntje, Jan, Hendrik, Rinske, Elisabeth, Douwe en Sijke Gooitses Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Doetje Jans van der Molen... Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1829, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-075, 8, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Heerd van der Woudegeb 1779 Frl, huwt met IJtje Kuiper, schipper, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Hendrik Pieters Klein... Goverts, werkman in 1851, zv Pieter Andries K, en Elisabeth Andries; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 156; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-019; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Trijntje Sikkes van der Woude... A mrt 1864 Franeker als wed. van G.J. de Jong; BS Franeker huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Wierd van der Woudegeb 1779 prov, huwt met Y. Kuiper, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. Ha18 51 wijk A-008, wijk D-068


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Willemke Govertsgeb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Ytje Kuipergeb 1787 Friesland, huwt met Heert vd Woude, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 309A-008 (Noorderhaven )Luitje van der Veerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3950A-008 (Noorderhaven)Abe van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3950Noorderhaven 11 (A-008)Tjeerd Vellingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 11 Wijbe van der Zeepsteenhouwer
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 11T. de Grootkantoorbediende
Noorderhaven 11S. v/d Zeepsteenhouwer


1932 - kentekenadresnaam
B-18239
Noorderhaven 11Adrianus Johannes van der Hoeff


1947 - kentekenadresnaam
B-31811
Noorderhaven 11Jan Drost


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 11H. (Hijlkje) Dijkstra wv Boomsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 11rijksmonument 20532


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3950Noorderhaven 11
  terug