Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 111-0051-0051-009A-008A-008


Naastliggers vanNoorderhaven 11
ten oostenNoorderhaven 13
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 9


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0166v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Piter blokmaker


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0090r van 28 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAuckien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Steven Gabbes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119v van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ [staat: suydcant]1535‑00‑00 gghuis
koperRemmert Willems c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pytter Lourens
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenJennes hoedenmaker
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Auckien, weduwe van
verkoperwijlen Steven Gabbes*
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRemmert Willems koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. wd. Pytter Lourens, ten W. Jennes?, hoedenmaker, ten Z. en N. de straten. Gekocht van erven Auckien Stevens?, voor 1535 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173r van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrug1325‑00‑00 gghuis
koperJacob Hendricks Hollander
toehaakeen gouden rozenobel en 2 zilveren ducatons
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pytter Lourens zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJenne Foppes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRemmert Willems c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0037ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Hollander


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034va van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYnse Jeltes


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0103v van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ bij de Kettingsbrug950‑00‑00 cghuis
koperReynier Tjeerdts mr. zeilmaker
toehaakeen dukaat voor verkopers vrouw
naastligger ten oostenRuyrd Sybes Bontekoe
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sweer Sybes Bontekoe
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperburgervaandrig Jan Harmen van 't Vlie, gehuwd met
verkoperTrijntie Ynses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Tjeerds, mr. zeilmaker, koopt een huis nz. Noorderhaven, omtrent de kettingbrugge en strekkende tot de Zoutsloot. Ten O. Ruurd Sybes Bontekoe, ten W. wd. Stittert Sybes Bontekoe, ten Z. en N. de straten. Gekocht van Jan Harmens van `t Vlie, burger-vaandrig x Trijntje Yges, voor 950 cg. en 1 ducaat.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Tjeerdts mr. zilversmid


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0005v van 26 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Tjeerdts mr. zeilmaker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005 , folio 2Noorderhaven 11huis
eigenaarReiner Tiaards
gebruikerJan Douwes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005 , folio 1vNoorderhaven 11huis
eigenaarReiner Tiaards
gebruikerJan Douwes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223v van 25 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Tjeerds


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005 , folio 1vNoorderhaven 11huis
eigenaarCeimpe Jarigs
gebruikerMelle Ynses
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005 , folio 1vNoorderhaven 11huis
eigenaarJan Douwes
gebruikerClaas Oepkes cum soc.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-005Noorderhaven 11Douwe Jansz Zeylmaker, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005 , folio 1vNoorderhaven 11huis
eigenaarwed. Jan Douwes
gebruikerDouwe Jansen Zeylmaeker
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0232v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Douwes


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0193v van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005 , folio 1vNoorderhaven 11huis
eigenaarJan Douwes wed.
gebruikerDouwe J. Seilmaker
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0254v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0109r van 16 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Zeylmaker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-005 , folio 1vNoorderhaven 11huis
eigenaarJan Douwes wed.
gebruikerDouwe J. Zeilmaker
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-009 , folio 2rNoorderhaven 11huis
eigenaarDouwe Zeilmaker erven
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-009 , folio 2rNoorderhaven 11huis
eigenaarDouwe Zeilmaker
gebruikerRinnert de Beer
huurwaarde totaal49‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0099v van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ450‑21‑00 gghuis
koperJan Heeres, gehuwd metmr. timmerman
koperNeeltje Jacobs
huurderRinnert de Beer schipper
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan D. Zeilmaker, erfgenaam
verkoperSytske D. Zeilmaker, erfgenaam
verkoperKeimpe Zeilmaker, erfgenamen van
erflaterwijlen Reinder J. Zeilmakerkoopman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-009 , folio 2rNoorderhaven 11huis
eigenaarJan Heeres
gebruikerJan Heeres
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0296v van 29 nov 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ800‑00‑00 cghuis
koperPopke Minnes, gehuwd metschuitschipper
koperSetske Wybes
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Heeres, gehuwd metmr. timmerman
verkoperNeeltje Jacobs


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0094v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ1000‑00‑00 cghuis
koperBarend Visser en zoonkoopman
naastligger ten oostenJan Trompetter
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenB. Boomsma
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPopke Minnes, gehuwd metschipper
verkoperZetske Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser & zn. koopt een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Trompetter, ten W. Bouwe Boomsma, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Popke Minnes, schipper x Jetske Wybes, voor 1000 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-006, pag. 2Noorderhaven 11Andries Wybes


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0063v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer B. Visser en zoon


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0084r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenverkoper Aaltje Douwes de Jong


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0203r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 11Noorderhaven NZ wijk A-0081100‑00‑00 cghuis
koperWytze Blom beurtschipper op Amsterdam
huurderWytze Blom beurtschipper op Amsterdam50‑00‑00 cg
naastligger ten oostende heer Barend Visser en zoon
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenMarten Wybes van Vliet
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperA. de Jong, weduwe van
verkoperwijlen B. Boomsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytze Blom, beurtschipper van Harlingen op Amsterdam, koopt nz. Noorderhaven, wijk A-008. Ten W. Marten Wybes van Vliet, ten O. Barend Visser & Zn., ten N. de Zoutsloot, ten Z. de Noorderhaven. Gekocht van A. de Jong wv B. Boomsma, voor 1100 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-009 , pag. 2Noorderhaven 11B. Visscher 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Wytze Broers Blom... eed af in handen van pres. burg. Frieseman op 17 aug 1791. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-008, schipper, 1814. (GAH204); W.B.B. ende Eke Roelofs Bok, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 11W.B. Blomfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-008Noorderhaven 11Wytze B BlomWytze B Blomschipper


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 van 9 mrt 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-008Noorderhaven 11koopaktefl. 1000huis A-008
 
verkoperBarbera Boltjes
koperThomas Westerhuis
koperIdske Dirks
cessionarisYde Hoornstra
cessionarisJan Westerhuis (te Bozum)


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 34 van 26 apr 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-008Noorderhaven 11koopaktefl. 700huis A-008
 
verkoperThomas Westerhuis (gehuwd met Idske Dirks)
koperRigtje Willems Schaaf (wv Wybe Schoonhoven)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 309Noorderhaven 11Thomas Westerhuis winkelierHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-008NoorderhavenJohannes Allard Sprée25 jgeenSneekm, rooms katholiek, gehuwd
A-008NoorderhavenTrijntje Tjettes Tromp25 jDedgumv, rooms katholiek, gehuwd
A-008NoorderhavenDavid Sprée1 jFranekerm, rooms katholiek, ongehuwd
A-008NoorderhavenHenke T Tromp19 jDedgumv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 365 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-008Noorderhaven 11Willem Gooitjes Ploeg, overleden op 14 mei 18433 jr (geboren 4/6/1840), overleden Noorderhaven A 8, zoon van Gooitje J. Ploeg, schipper en Rinske D. Douma, broer van minderjarige Jacob, Grietje, Hinke, Harmen, Trijntje, Jan, Hendrik, Rinske, Elisabeth, Douwe en Zeike Gooitjes Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 183 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-008Noorderhaven 11Willem Gooitses Ploeg, overleden op 3 juli 18445 mnd, overleden Noorderhaven A 8, zoon van Gooitse J. Ploeg, schipper en Rinske Douwes Douma, broer van minderjarige Jacob, Grietje, Hinke, Harmen, Trijntje, Jan, Hendrik, Rinske, Elisabeth, Douwe en Sijke Gooitses Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Doetje Jans van der Molen... Stoef; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1829, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-075, 8, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Gerritje Ulbes Dreyer... 1810, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-006, 8, 61, 100, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Heerd van der Woudegeb 1779 Frl, huwt met IJtje Kuiper, schipper, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Hendrik Pieters Klein... Goverts, werkman in 1851, zv Pieter Andries K, en Elisabeth Andries; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 156; oud 40 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk B-019; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Trijntje Sikkes van der Woude... A mrt 1864 Franeker als wed. van G.J. de Jong; BS Franeker huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Wierd van der Woudegeb 1779 prov, huwt met Y. Kuiper, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. Ha18 51 wijk A-008, wijk D-068


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Willemke Govertsgeb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Wytse Fredriks Fielbach... A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-008Noorderhaven 11Ytje Kuipergeb 1787 Friesland, huwt met Heert vd Woude, na 1860 met gezin niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, wijk D-068


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 309Noorderhaven A-008erv. Douwe Tuinstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3950Noorderhaven A-008 Abe van Slooten woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3950Noorderhaven 11 (A-008)Tjeerd Vellingawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 11T. de Grootkantoorbediende
Noorderhaven 11S. v/d Zeepsteenhouwer


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18239
Noorderhaven 11Adrianus Johannes van der Hoeff


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31811
Noorderhaven 11Jan Drost


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 11H. (Hijlkje) Dijkstra wv Boomsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 11rijksmonument 20532


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3950Noorderhaven 11


2023
0.21684312820435


  terug