Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 111
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 111 2-123 2-167 B-002 B-002
Naastliggers vanNoorderhaven 111
ten oostende Rozemarijnstraat
ten zuidenNoorderhaven 113
ten westende Noorderhaven
ten noordenNoorderhaven 109


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012v van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet tweede perceel (ledige plaats) in deze akte
1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0013r van 4 apr 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende noordelijkste plaats van de twee plaatsen gekocht door Pieter Rintses
1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0012v van 4 apr 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 111Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe stad ten noorden van het groot vallaat en de kolk aldaar]ledige plaats van 74 1/2 x 26 (west) x 26 (oost) houtvoeten
 
koperPieter Rintses, gehuwd met933-00-00 GG
koperHiltien Tyepkes Hillema
verpachter grondde havenisten5-12-00 CG
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet eerste perceel (ledige plaats) in deze akte
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordende plaats gekocht door Gerryt Dircks
verkoper q.q.Enne Jurians, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Arian Dircks, gecommitteerde en volmacht
verkoper q.q.Pier Annes Reen, gecommitteerden en volmachten van
verkoperde havenisten


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0067r van 2 apr 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 111Noorderhaven NZ [staat: bij het Groot Verlaat in de noorder nieuwe stad]ledige plaats met de beheining
 
koperRitske Aebes, gehuwd metkistmaker300-00-00 GG
koperAntie Aesges
verpachter grondde havenisten5-12-00 CG
protesteert vanwege een gebroken beloftePier Annes Reen, vanwege zijn zoon
protesteertAnne Reen
betrokkeneJacob Hagen
betrokkeneArian Dircks van Hemert
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHiltie Tyepkes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pieter Rinkes
naastligger ten westenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenGerryt Dircks
verkoperHiltie Tyepkes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Rinkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRitske Aebes, kistmaker, koopt een ledige plaets omtrent het Groot Vallaat in de N. Nieuwe stad. Ten O. en W. de straten, ten Z. de verkoper, ten N. Gerryt Dircks. Belast met 4 gg eeuwige jaarlijkse grondpacht ten profijte van de Havengenoten. Er moet binnen 1 jaar worden gebouwd volgens de voorwaarden. Gekocht van Hiltie Tjepkes Hillema wv Pieter Rintses etc., voor 3000? gg.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0024v van 29 jan 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRitscke Gerckes kistmaker
1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0162r van 19 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRitske Abes
1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0200r van 21 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRitske Aebes
1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0057v van 28 mei 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 111Noorderhaven NZ [staat: bij het Groot Verlaat]huis, is het middelste van drie
 
aanhandelaarPhilippus Lucas koopman1000-00-00 GG
huurderSimon Fransen c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarAemilius Jacobides q.q., weduwnaar vanapothekerFraneker
verwandelaarwijlen Antie Aebes
verwandelaar van 1/3Hiltie AemiliusFraneker
verwandelaar van 1/3Rintje AemiliusFraneker
verwandelaar van 1/3Antie Rinties Abbema, gehuwd met
verwandelaar van 1/3Nicolaus Aebes Posthumus
erflaterwijlen Antie Aebes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Lucas verwandelt het huis bij het Groot Vallaat, het middelste van de drie, belast met 4 gg havenistengeld per jaar, met Aemilius Jacobides, burgemeester en apotheker te Franeker, wednr. van Antie Aebes voor 2/3, en Antie Rinties Abbema, dochter van wl. Rintie Aebes x Nicolaus Posthumus, candidaat-predikant, voor 1/3, voor 1000 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0208v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 111Noorderhaven OZ [niet vermeld]huis
 
koperSymen Fransen, gehuwd metkoopman2035-00-00 CG
koperLijsbert Tiepkes
verpachter grondde havenisten5-12-00 CG
naastligger ten oostenRozemarijnstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenburgemeester Tjeerdt Bouwes
naastligger ten westenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenSymen Fransen c.u. en c.s.koopman
verkoperFilypus Luicaskoopman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123Noorderhaven 111huis
eigenaarClaes Huiberts Braem
gebruikerClaes Huiberts Braem
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
grondpacht aan de Havenisten
grondpacht05-12-00 CG
aanslag grondpacht01-08-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123Noorderhaven 111huis
eigenaarClaes Braam
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-6-1720
grondpacht05-12-00 CG
aanslag grondpacht01-08-00 CG
grondpacht aan de Havenisten
aansl. grondp. voldaan27-5-1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0153r van 13 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJunius Munter n.u.apotheker
1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0187r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJunius Munters
1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123 Noorderhaven 111huis
eigenaarJunius Munter
gebruikerJunius Munter
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
grondpacht aan de Havenisten
grondpacht05-12-00 CG
aanslag grondpacht01-02-06 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0029r van 14 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester de heer Munter
1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123 Noorderhaven 111huis
eigenaarburgemr. Munter
gebruikerburgemr. Munter
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
grondpacht aan de havenisten
grondpacht05-12-00 CG
aanslag grondpacht01-02-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-123 Noorderhaven 111burgemr. Munter, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-123 Noorderhaven 111huis
eigenaarburgemr. Munter
gebruikerburgemr. Munter
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG
grondpacht aan de havenisten
grondpacht05-12-00 CG
aanslag grondpacht01-08-00 CG


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0130v van 23 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 109, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende nagelaten kinderen van burgemeester Munter
1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0271r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 113, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen P. Munter
1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-167 Noorderhaven 111C C van der Straten6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-002Noorderhaven 111Campelius Cornelis van der Straaten... Barbara vdS, geb 1794 Ameland; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-002, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-048; gebruiker Alberts Sieds, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-002Noorderhaven 111C C van der Straaten wedC C van der Straaten wed


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 33 van 17 mrt 1830
adressoortbedraggebruik
B-002Noorderhaven 111provisionele en finale toewijzingfl. 875huis B-002
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperJohannes Agema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 479Noorderhaven 111Johannes AgemaHarlingenchirurgijnhuis en erf (192 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-002Noorderhaven 111Maaike Hofman, overleden op 20 mei 1837wed. Jan Hoekstra, moeder van Ettje (vrouw van Johannes Agema, chirurgijn/vroedmeester bij Grote Sluis B 2) en wijlen Martje Jans Hoekstra (vrouw van wijlen Alle Sybrandi, in leven bakker, moeder van Maaike, Klaas, tichelaar Almenum, Jan, varenspersoon en Sybren Alles Sybrandi, wagenmakersknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-002Noorderhaven 111Johannes Agema, overleden op 27 augustus 183960 jr, chirurgijn/vroedmeester, overleden Noorderhaven B 2 (in drie nieuwe huizen), gehuwd, vader van Jan Johannes Agema, NH-predikant Oudorp/NH. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-002Noorderhaven 111Freerk Hendrik Fontein, overleden op 19 november 18405 dg, overleden Grote Sluis B 2, zoon van Hendrik Fontein, commissionair en Anna-Levina Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-002Noorderhaven 111Geertruida A. Hendriks Fontein, overleden op 6 mei 1846A.=Adriana, 10 mnd (geboren 28/6/1845), overleden Noorderhaven B 2, dochter van Hendrik Fontein, koopman en Anna-Lewina Fontein, zuster van minderjarige Eva en Dirk Hendriks Fontein. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 135 en 140 van 13 dec 1855
adressoortbedraggebruik
B-002Noorderhaven 111provisionele en finale toewijzingfl. 4375huis B-002
 
verkoperPieter De Vries Binksma (q.q.)
verkoperHendrikus Steenhuis Dijken (te Weidum)
koperJohannes Henricus Muntz


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 479B-002 (3 Nieuwe Huizen)Johs. H. Mentzwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 479B-002 (Noorderhaven)Wed. Johannes H. Mentz en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 479Noorderhaven 111 (B-002)Sjoerd P. van der Veenslagerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 111 Sjoerd van Veenslager
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200
Noorderhaven 111wed A.J. Roos geb. T. Lieuwenzonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 111W.Noordbeekslager
Noorderhaven 111Sj. v/d Veenslager


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Drost937Groentenhandel.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J. Drost937Groentenhandel.


1951 - kentekenadresnaam
B-35202
Noorderhaven 111Jan Drost


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 de Vriesgroente- en fruithandel


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenB. de Vries974Groenteh.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 de Vriesgroente en fruit


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 111D. (Dedde) de Vries


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 Walingawoninginrichting


1973 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 Walingawoninginrichting


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 111, HarlingenNoorderhaven 111 de VriesPrimeur, degroenten- en fruithandel, aardappelen, zuidvruchten
  terug