Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 18 8-019 8-020 C-183 C-178
Naastliggers vanNoorderhaven 18
ten oostenNoorderhaven 20
ten zuidenGrote Bredeplaats 15
ten westenNoorderhaven 16
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 18naamloze steeg ten westen


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Piters


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216v van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1/2 huis, loods en plaats
 
koperStijntje Sikkes, weduwe van1000-00-00 GG
wijlen Evert Arrjanslijnslager
verpachter grondKerk armen0-10-00 CG
naastligger ten oostenMevis Pybes
naastligger ten zuidenHiltje Oedendall
naastligger ten westenvaandrig Pieter Jacobs
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHiltje Willems, weduwe van
wijlen Pieter Tymensblokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStijntje Sikkes wv lijnslager Evert Arjaans, koopt 1/2 huis, loods en plaats nz. [moet zijn zz.] Noorderhaven. Ten O. Mevis Pybes, ten Z. Hiltje Oedendall, ten W. vaandrig Pieter Jacobs [Roorda], ten N. de straat en haven. Grondpacht 10 st aan de kerk-armen. Gekocht van Hiltje Willems wv blokmaker Pieter Tymens voor 1000 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0024va van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ1/2 huis, loods en plaats
 
koperStyntje Sikkes, weduwe en voogd van het kind van1000-00-00 GG
Evert Arrjens
verpachter grondGereformeerde Gemeente armvoogdij0-10-00 CG
naastligger ten oostenMevis Pybes mr. kuiper
naastligger ten zuidenHiltje Oedendall
naastligger ten westenvaandrig Pieter Jacobs Roorda
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperHiltje Willems, weduwe van en moeder en voogd van hun dochter
Pieter Tymens, en hunblokmaker
dochter Antje Pieters


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049r van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ewert Ariens


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0238r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Ewert Arjens


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0038r van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Stijntie Sickes, weduwe van


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0120v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0173r van 10 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ2/3 huis
 
koperEwert Jansen mr. lijnslager900-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenJacob Sytses kuiper
naastligger ten zuidende vroedsman Gerrit Schiere
naastligger ten westenals bewoner de weduwe van Cornelis blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
mede eigenaar voor 1/3de sonen van Jelle Aedes
verkoperGeertie Clases, gehuwd metLeeuwarden
Pieter DirxenkoopmanLeeuwarden
verkoperEvert Claseskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Jansen, mr. lijnslager, koopt 2/3 van een huis waarin hij woont, en waarvan het andere 1/3 van erven Jelle Aedes is, zz. Noorderhaven. Ten O. mr. kuiper Jacob Sytses, ten W. wd. blokmaker Cornelis [Clasen], ten Z. de vroedsman Gerrit Schiere, ten N. de haven. Gekocht van Geertie Clasen x Pieter Dirxen te Leeuwarden en Evert Clasen te Harlingen, voor 900 cg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0137v van 20 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ (bij de Vismark en Kettingsbrugge)5/9 huis
 
koper van 1/3Heere Wibrandus, gehuwd met390-00-00 CG
Aukjen Everts
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenJacob Sytses mr. kuiper
naastligger ten zuidenoud burgemeester Schiere
naastligger ten westenJelte Salomons
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperEde JelleshuismanMeneam


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-019 Noorderhaven 18huis
eigenaarHeere Wybrens
gebruikerHeere Wybrens
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHeere Wybrandts mr. lijnslager


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-019 Noorderhaven 18huis
eigenaarHeere Wybrens
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0121r van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenerven v Heere Wyberens


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0162r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Here Wyberens


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-019 Noorderhaven 18huis
eigenaarCornelis Jenties nom. uxore
gebruikerPyter Eelkes
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-019 Noorderhaven 18huis
eigenaarCornelis Jenties n.u.
gebruikerPyter Jongma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0183r van 19 mei 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZhuis
 
koperHeere Lieuwes koopman en tichelbaas1500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenSierk Tiebbes van der Ley
naastligger ten zuidenSara Gillis Wiersma
naastligger ten westende weduwe van Symen Cornelis blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAukjen Ewerts Oosterbaan, gehuwd met
Cornelis Jentieskoopman en fabrikant


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZhuis
 
aanhandelaarPoppe Hendriks, gehuwd met
Goykjen Oenes
huurderde weduwe van Heerre Lieuwes koopman
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenSierk Tjebbes van der Ley
naastligger ten zuidenSara Gilles Wiersma
naastligger ten westende weduwe van Symon Cornelis blokmaker
naastligger ten noordenNoorderhaven
verwandelaarAnne Eelkesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne Eelkes, mr. bakker verwandelt zijn huis. Ten O. Claas Everts Oosterbaan, ten W. Claas Reyers Mahui, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat, MET het huis Noorderhaven Zz. van Poppe Hendriks x Goykjen Oenes, met ten O. Sierk Tjebbes v.d. Ley, ten W. wd. Symen Cornelis, blokmaker ten Z. Sara Gilles Wiersema, ten N. de straat en haven.


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0176v van 10 sep 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-019 Noorderhaven 18Poppe Hendriks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0242r van 2 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Hendriks


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0171v van 14 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZhuis
 
koperFedde Minnes, gehuwd metkoopman900-07-00 GG
Grietie Feykes
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
huurderde weduwe van Poppe Hendriks schipper (schuit-)
naastligger ten oostenCornelis Bouwes
naastligger ten zuidenSara Gilles
naastligger ten westenCornelis Symons
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Poppe Hendriks, gehuwd metschipper (schuit-)
Gooikjen Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Minnes x Grietie Feykes koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Cornelis Bouwes [Schiere], ten W. Cornelis Symons, ten Z. Sara Gilles, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van de (met name genoemde) crediteuren van wl. Poppe Hendriks, schuitschipper en de verlaten boedel van zijn vrouw Gooikjen Oenes, voor 900 gg. 7 st. Zie ook bij Noorderhaven 33, wandelkoop.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0244r van 10 jun 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Hendriks


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0214r van 31 aug 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZhuis
 
koperSybren Freerks de Groot, gehuwd metmr. stoeldraaier1350-00-00 CG
Gatske Hiddes de Vries
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenCornelis Bouwes
naastligger ten zuidenImettie Thomas IJsenbeek
naastligger ten westenCornelis Symens
verkoperFedde Minnes, gehuwd metkoopman
Grietie Feykes


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0188v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSybren Fredriks


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0156v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Freerks


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0108r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Freerks


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0225r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSybren Freerks


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0116r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSybren Freerks de Groot


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-019 Noorderhaven 18Cornelis Jacobs, 29 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0230v van 16 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Schiere koopman
naastligger ten westensteeg


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0115v van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 18Noorderhaven ZZ2/3 huis
 
koperCornelis Jacobs, gehuwd met800-00-00 CG
Elisabeth Anthony Overzee
naastligger ten oostenB. Schiere
naastligger ten zuidende weduwe van Gonggrijp
naastligger ten westenO. Overdijk
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper van 1/3de weduwe van Trijntje Sybrens de Groot, gehuwd geweest met
verkoperwijlen Marten Bosmr. kuiper
verkoper van 1/3Grietje Sybrens de Groot, gehuwd met
verkoperOtte A. Overdijk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs, mr. stoeldraaier x Elisabeth Anthony Overzee koopt 2/3 van een huis. Ten O. B. Schiere, ten W. de verkoper, ten Z. wd. Gonggrijp, ten N. de haven. Gekocht van Trijntje Sybrens de Groot wv Marten Bos, mr. kuiper en Grietje Sybrens de Groot x Otte Aukes Overdijk, elk voor 1/3 deel.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0218v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-020 Noorderhaven 18Cornelis Jacobs5-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Swarteigenaar en gebruiker van wijk C-183, stoeldraayer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 509Noorderhaven 18Cornelis Jacobs ZwartHarlingenwieldraaijerhuis (120 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Zwart... huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1841, ovl 1852; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koster, wijk C-183; VT1839; C.J.Z. eigenaar van perceel nr. 509 te HRL, wieldraayer, woonplaats HRL, legger nr. 844, huis, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Elisabeth Anthony Overzee... de vader Anthonij Overzee, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-183; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-183NoorderhavenCornelis Zwart65 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koster
C-183NoorderhavenElisabeth Overzee67 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-183NoorderhavenElisabeth Rienstra27 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-183Noorderhaven 18Cornelis Jacobs Zwart, overleden op 13 mei 184167 jr, NH-koster Nieuwe Kerk, overleden Noorderhaven C 183, man van Elisabeth Anthony Overzee (erft vruchtgebruik: overleden 7/5/1852: zie bijgaande memorie 2456), geen kinderen, broer van wijlen Sjouke Jacobs Zwart (zie memorie 2456). Saldo fl. 1.432,38. Bijgaand is memorie 2456 (ingediend 24/7/1852). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-183Noorderhaven 18Harmen Roelofs Veendam, overleden op 3 juli 184227 jr, koopvaardijkapitein, geboren Veendam, overleden Noorderhaven C 183, man van Trijntje Pieters Kraak (testamentair erfgenaam voor 1/2), geen kinderen, zoon van Roelof Harmen Veendam, grutter Veendam en Aaltje Harmens de Weerd (samen 1/2), broer van Hermanus, Klaas, Jantje, Elisabeth, Lebina-Henrietta, Alida en Roelfina Roelofs Veendam. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49037 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 133 van 15 okt 1844
adressoortbedraggebruik
C-183Noorderhaven 18koopaktehuis en erf C-183
 
verkoperElizabeth Anthony Overzee (wv Cornelis Jacobs Zwart)
koperWatze Teijes Hilarius (koperslager, gehuwd met Marijke Engeles Posthumus)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-183Noorderhaven 18Oeke Johannes van der Werf... Johannes Arjens vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 509C-183 (Noorderhaven )Watze T. Hilariuswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 509C-178 (Noorderhaven)Watze Hilarius en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 509Noorderhaven 18 (C-178)Aaron Pais


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18A. Pais Rzn47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 18 Aron Paiskoopman
vorige grondslagf. 4000
huidige grondslagf. 4000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18A. Pais Rzn.47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 18Pais Rzn.47In scheepsbenoodigdheden en oude metalen


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsbenoodigdh. en oude met.


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn descheepstagrijn


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.47Scheepsben. en oude met.


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn de


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 18A. Pais Rzn.462Scheepsben. en oude met.


1941 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18A. Pais Rzn.Kotter, scheepstagrijn de


1943 - kentekenadresnaam
B-27305
Noorderhaven 18Aan Schroten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1951 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J.A. Edensgasolie, smeerolie, petroleum, scheepsbenodigdheden


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.J.A. Edens759Gulfoliën en scheepsben.h.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J.A. Edensgasolie, smeerolie, petroleum, scheepsbenodigdheden


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 18, HarlingenNoorderhaven 18J. Bakkerpetroleum, gasolie, smeerolie, scheepsbenodigdheden


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 18J. (Jan) Bakker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 18beeldbepalend pand7 van 10
  terug