Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 27
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 271-0131-0131-017A-017A-016


Naastliggers vanNoorderhaven 27
ten oostenNoorderhaven 29
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 25
ten noordenZoutsloot 8


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJochum Pyters


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven NZ]1250‑00‑00 gghuis met plaatsje en loodsje daar achter
koperTaedske Egberts
naastligger ten oostende verkoper Hoyte Pieters
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge
verkoperHoyte Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis gekocht door Taetske Egberts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0084v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jochum Pieters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jochum Pieters


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0118v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHaantie Hessels


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127r van 4 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1128‑00‑00 gghuis
koperJan Hansen, gehuwd met
koperTrijn Pouuels
naastligger ten oostenHessel Fridses
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van Pieter Pieters de jonge
naastligger ten noordende erfgenamen van Pieter Pieters de jonge
verkoperTaatske Egberts, weduwe van
verkoperwijlen Taecke Attes


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0017v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1125‑00‑00 gghuis
koperde curator over de weeskinderen van Pybe Sibrants, gehuwd met
koperTyetske Roelifs
naastligger ten oostenHessel Fridses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters de jonge
verkoperJan Hansen, gehuwd met
verkoperTrijn Pouwels


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058v van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ550‑00‑00 gghuis, loods en plaats
koperDouwe Siercks, gehuwd metsmid
koperAnke Jacobs
naastligger ten oostenPiter Gerryts houtkoper
naastligger ten zuidenNoorderhaven en herestraat
naastligger ten westenAnna Jans
naastligger ten noordenhet achterhuis of kamer van Doed Ambrosys, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Jochum Pieters
verkoperDoed Ambrosys, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Pieters
verkoperPieter Jacobsgrootschipper
verkoperLieuwe Lolckeshoutkoper


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0115v van 15 nov 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Douue Sierx


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0014v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Bootshaken


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0043r van 19 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ107‑05‑00 cg1/5 huis al waer de vergulde bootshaek uythangt
koperArjen Claassen, gehuwd metde Vergulde Bootshaak
koperJanke Thomas
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
verkoperYfke Thomas, gehuwd met
verkoperBeern Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArien Claassen x Janke Tomas koopt 1/5 van het huis 'de Vergulde Bootshaak', waar van Janke Tomas al 1/5 bezit. Gekocht van IJfke Tomas x Beern Willems.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0348v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg met uitgang naar de Zoutsloot
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Drie Bootshaeken


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0043r van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet achterhuis van de Bootshaek


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0287v van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Thomas Ages


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354v van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ tussen de Vismarkt en de Kettingsbrug573‑10‑00 gghuis met een ledig erf en een uitgang op de Zoutsloot
koperPoppe Aukes, gehuwd metmr. zeilmaker
koperKorneliske Jacobs
naastligger ten oostenReiner Tieerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPoppe Aukes mr. zeilmaker
naastligger ten westenAuke Jansen Bakker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/5Janke Tomas, gehuwd met
verkoper van 1/5Arien Clasenschipper
verkoper van 1/5Maertie Tomas, weduwe van
verkoper van 1/5wijlen Claes Jansen
verkoper van 1/5Ytie Ages, gehuwd met
verkoper van 1/5Carel Claesenzeevarende
verkoper van 1/3 van 1/5Tomas Ages
verkoper van 1/3 van 1/5Pytertie Ages
verkoper van 1/3 van 1/5Jottie Ages
verkoper van 1/5de Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Aukes x Corneliske..? koopt een huis nz. Noorderhaven tussen de Vismarkts- en kettingbrug. Het is een voorhuis, middenkamer en een keuken erachter, een bierkelder eronder, met nog een woonkelder onder de middenkamer die nu verhuurd is. Ook 2 opkamers die apart worden verhuurd en een opgang naar de straat. Voorts een plaets met put en bak en een groot ledig erf met een uitgang op de Zoutsloot. Het geheel strekt voor, van de haven tot achter aan de Zoutsloot. Gekocht van Janke Tomas x Arien Clasen, schipper, voor 2x1/5, Martie Tomas wv Claes Jansen, voor 1/5, Ytie Ages x Cornelis? Claesen, zeevarend, voor zich en voor haar broer Tomas Ages en haar zusters Pietertje- en Johanna? Ages, voor 1/5, en de diaconen der Ger. Kerk ook voor 1/5, voor 573 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 3Noorderhaven 27huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
gebruikerUilcke Auckes c.soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rNoorderhaven 27huis
eigenaarPoppe Auckes wed.
gebruikerUilcke Auckes cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rNoorderhaven 27huis
eigenaarwed. Poppe Aukes
gebruikerYtje Andeles cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0011v van 20 apr 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ 25/272025‑00‑00 cgtwee huizen naast elkaar
koperJan Aukes Backer koopman
huurderYttje Andles
naastligger ten oostenReyner Tjeerds mr. zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenJan Aukes Backer
naastligger ten noordenJan Aukes Backer
verkoperAafke Poppes, gehuwd met
verkoperSalomon Gerlofsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes Backer koopt 2 huizen naast elkaar. Ten O. Reiner Tjeerds, mr. zeilmaker, ten W. en N. de koper, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Aefke Poppes x Salomon Gerlofs, mr. bakker, voor 2025 cg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rNoorderhaven 27huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerSytske Dirks cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-013Noorderhaven 27Dirk Jacobs, bestaande uit 9 personen10‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rNoorderhaven 27huis
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerDirk Jacobs cum soc.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-013, fol. 2vNoorderhaven 27Dirk Jacobs cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 3 kinderenkladschilder20:9:00 cg3:8:00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rNoorderhaven 27huis
eigenaarJan Aukes erven wed.
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-013 , folio 2rNoorderhaven 27huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerJacob Sipkes wed.
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 27huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerRimke Wopkes
huurwaarde33‑00‑00 cg
gebruikerwed. Wybe Jans
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal52‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑10‑12 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0055r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 25, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan A. Bakker koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 27huis
eigenaarJan A. Bakker
gebruikerFreerk Jansen
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerFrans Baukes
huurwaarde50‑00‑00 cg
huurwaarde totaal76‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal73‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑07‑04 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0095v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 27Noorderhaven NZ525‑00‑00 cghuis
koperSalemon Jans Builard matroos op het Statenjacht
huurderFrans Baukes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Leenderts Buisman
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker
verkoperJan A. Bakker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 27huis
eigenaarP. Tjallingii
gebruikerJoh. Eeuwes
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal25‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑12‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-014, pag. 3Noorderhaven 27


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-017 , pag. 3Noorderhaven 27P. Tjallingii 2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Pieter Tjallingii... Douwes Zeilmaker, ovl wijk A-018; BS ovl 1814; 1825 overlijdens; wed. P.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-017 en wijk A-018, pakhuizen, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-017Noorderhaven 27wed P Tjallingiiwed P Tjallingiipakhuis


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-017Noorderhaven 27koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-017Noorderhaven 27obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 320Noorderhaven 27Douwe Zeilmaker koopmanHarlingenpakhuis en erf (85 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 320Noorderhaven 27 Jarig MollemaHarlingende voorgevel vernieuwd, verhoogd en het grootste gedeelte van het huis verbeterd en verfraaid


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Catharina Fontein... A 23 apr 1857 Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-017Noorderhaven 27Jarig Cornelis Mollema... BS huw 1820 1823 huwelijken, huw 1825, huw 1826, huw 1830, ovl 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 320Noorderhaven A-017Hans W. van Straten pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3429Noorderhaven A-016 Marten Cornelis Teves pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3429Noorderhaven 27 (A-016)fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam)pakhuis


1943 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 27, HarlingenNoorderhaven 27F. Schuilzeilmakerij, dekkledenfabriek, alle scheeps-uitrustingen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenF. Schuil781Zeilm.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 27beeldbepalend pand9 van 10


2023
0.078853845596313


  terug