Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 28
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 28 7-129 7-134 C-178 C-173


Huisnaam in: 1601
Gebruik:
Naam: het vergulde calff
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1641
Gebruik:
Naam: de vergulde bijl
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 28
ten oostenNoorderhaven 32
ten zuidenGrote Bredeplaats 25
ten westenNoorderhaven 26
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 28naamloze doorlopende steeg ten oosten
Noorderhaven 28naamloze steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 28Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 82De panden van [de fa. R.C.] Boon op de Noorderhaven. Rechts de winkel, [?]


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 28Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 83Boven de deur de naam Gonggrijp en op het raam de naam Boon.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0197v van 24 feb 1600 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28Noorderhvan ZZ [staat: haven]huis daer den Roede Os uutsteeckt, en 2 kamerkes daarachter staande met een vrij, ledige en doorgaande steeg van de haven tot aan de Voorstraat toe
 
koperHendrick Waatzes, gehuwd metslachter1348-00-00 GG
koperEelck Lammerts
naastligger ten oosten*steeg van de nieuwe haven naar de Voorstraat
naastligger ten oostenClaes Tonys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Bartouts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAriane Florys, en
verkoperBarber Florys, met toestemming van haar man
verkoperMelle Sytzes, en
verkoperFlorys Willems de jonge, en
verkoperWillem Taeckes ? voor zijn kind, weduwnaar van
verkoperwijlen Griedt Florys
erflaterFlorys Willems de oude
eerdere samenvatting door Yde Elsingaopden suydsijde vande haven daer den roede os uutsteeckt


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0384v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1604 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0384v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0003r van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0069r van 16 feb 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28[niet vermeld]dwarshuis en de 2 kamers erachter en ????
 
koperOcke Leenerts mr. chirurgijn850-00-00 GG
naastligger ten oostenClaes Thonis
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Enne Bauckes
naastligger ten westenAth Cornelis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat aan de haven]
eerdere eigenaarwijlen Coenraad Eernstes, neef en erflater van
verkoper van 1/2Coenraad Abbeszoutzieder
verkoper van 1/2Jan Hessels de Fries, tesamen metAmsterdam
verkoperWypck Hessels de Fries, gehuwd met
verkoperDierck Heeres
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Ocke Leenerts, chirurgijn, koopt een dwarshuis met de twee kamers daar achter en 't eind plaats voor de deur naar de haven strekkende. Ten O. Claes Thonis, ten Z. erven Enne Cornelis, ten W. Ath Cornelis en een steeg, ten N. de straat aan de haven. Geen grondpacht. Alles zoals het door de verkopers geerfd van hun wl. cousijn Coenraad Eernstes. Gekocht van zoutzieder Coenraad Abbes voor 1/2, en Jan Hessels de Fries, nu te Amsterdam, en Wypck Hessels de Fries, samen voor 1/2, voor 850 GG.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0350r van 15 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achter[staat: in de Hans Grusesteeg]woning of twee kamers
 
koperBonte Ypkes, gehuwd met100-14-00 GG
koperMartyen Floris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Baukis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArian Claasen lijnslager
verkoperSicke Aggis, gehuwd metmetselaar
verkoperLisk Freerks


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0350v van 15 mrt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achter[staat: in Hans Gruysesteeg]woning of twee kamers
 
koperBonte Ypkes, gehuwd met100-14-00 GG
koperMartyen Floris
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Bauckis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArian Claasen lijnslager
verkoperSicke Aggis, gehuwd metmetselaar
verkoperLisck Freerks


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0372v van 20 dec 1623 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achterin Hans Gruysesteegwoning of twee kamers
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArian Claesen
verkoperBaucke Enis
verkoperGeertie Enis
verkoper q.q.Boldewijn Jansen, curator ad actum venditionis over
verkoperGrietie Enis
erflaterwijlen Ene Bauckes, gehuwd met
erflaterwijlen Grietie Jansen
verkoper q.q.Floris Pieters, bestevader en tutor legitimus over
verkoperde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris, gehuwd met
verkoperwijlen Ene Bauckes
verkoperBonte Ypkes, vader en legitimus tutor over
verkoperzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0285r van 21 okt 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0383v van 31 jan 1624 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achterin Hans Gruysesteegwoning of twee kamers
 
koper provisioneelN. N. 85-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende voors. twee kamers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenArian Claesen
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071r van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenmr. Goucke Gerliffs c.u.chirurgijn


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0071r van 7 mei 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0064r van 19 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achtersteeg achter het huis van mr. Ocke Lenardtskamer
 
koperTiaard Lolckes, gehuwd met250-00-00 GG
koperWytske Cornelis
naastligger ten oostenhuis en erf van burgemeester Jan Everts
naastligger ten zuidenhet huis van mr. Gauke Gerliffs
naastligger ten westenWibe Ypes Roest
naastligger ten noordenmr. Ocke Lenardts
verkoperde erfgenamen van wijlen Jeroen Joostes c.u.


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085r van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Ocke Lenerds


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085r van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0186r van 2 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achterNoorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] in de Willim Pottemans steegdrie kamers
 
koperFeddo Gaveri Boomgaerden, gehuwd metmr. chirurgijn597-00-00 GG
koperInske Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-07-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamers van Trijn Heris
naastligger ten zuidende koper Feddo Gaveri Boomgaerden c.u.
naastligger ten westende kamer van Agge Sickes
naastligger ten noordenWillim pottenbakker
verkoper van 1/2Wybe Ipes Roest
verkoper van 1/2Anne SytsesTerschelling


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085r van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0207v van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achtermr. Ocke Lenertssteegkamer
 
koperAntie Jacobs Doncker, weduwe van510-00-00 GG
koperwijlen Pieter Martens Mooyman
toehaakeen anker goede Franse wijn
naastligger ten oostenburgemeester Bijenkorff
naastligger ten zuidende weduwe van mr. Fedde Gouckes
naastligger ten westenWybe Yges
naastligger ten westenAntie Jacobs Doncker
naastligger ten noordenoud gemeensman Gosse Johannes
verkoperWybren Jans Huismankoopman


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Adama


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0090v van 7 apr 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrandt Kingma


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-129Noorderhaven 28huis
eigenaarFeddrick Jeppes
gebruikerFeddrick Jeppes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0286v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Eelco Douwes Buttercoper


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0306r van 14 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenFeddrick Jeppes


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-129Noorderhaven 28huis
eigenaarFeddrick Jippes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-129 Noorderhaven 28huis
eigenaarEelke Douwes
gebruikerEelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0035v van 5 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarin twee aparte in- en uitgangen


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Eelke Douwes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0329r van 3 sep 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenArjen Theunis Blok, gehuwd met
naastligger ten oostenEelkjen Cornelis


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0379r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Eelkes


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-129 Noorderhaven 28huis
eigenaarerven Eelke Douwes
gebruikererven Eelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0164r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Eelke Douwes


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0112v van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBastiaan Bikker koopman


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0143v van 15 jan 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Eelke Douwes


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0158v van 12 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBastiaan Bikker n.u.koopman


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0241r van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eelko Douwes


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-129 Noorderhaven 28huis
eigenaarerv. Eelke Douwes
gebruikererv. Eelke Douwes
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-14-08 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0006r van 25 apr 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28Noorderhaven ZZ tussen de Vismerkt en Kettingbrugfraai huis
 
koperBastiaen Bikker, gehuwd metkoopman1900-00-00 CG
koperTrijntie Jochums, en hun zoon
koperJogchum Bastyaans Bikker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Hendriks Pot
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperNeeltje Pieters Butterkooper, gehuwd met
verkoperJan Pieterssmakschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaan Bikker, koopman x Trijntie Jochems koopt een mooi huis met alle goederen, tussen Vismarkts- en kettingbrug, zz. Noorderhaven, dat zij nu huren. Voorwaarde is dat als de mede-koper Jochem Bastiaens Bicker (zjn zoon), eerder overlijdt dan zijn vader, en de vader eerder overlijdt dan de moeder, deze laatste dit huis terug kan kopen voor dezelfde prijs als er nu voor betaald wordt. Ten W. Jan Hendriks Pot, ten N. de haven. Gekocht van Neeltje Pieters Butterkoper x Jan Pieters Trompetter, smakschipper, voor 1900 cg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0152v van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Bastiaan Bikkers


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0259v van 5 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Trompetter koopman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0259v van 5 mrt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0268v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28achter[niet vermeld]6, 5 voet grond van ons achterhuis
 
koperJan Trompetter, gehuwd met325-00-00 CG
koperNeeltje P. Butterkoper
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende verkoper Hendrik van der Mey, gehuwd met
naastligger ten zuidenEelkje J. Zeeman
naastligger ten noordende koper Jan Trompetter
naastligger ten noordenNeeltje P. Butterkoper
naastligger ten westenJurjen Okkes
verkoperHendrik van der Mey, gehuwd met
verkoperEelkje J. Zeeman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Pieters Trompetter x Neeltje Pieters Butterkoper koopt 6,5 voet gronds van zijn achterhuis, die hij zelf moet onderhouden, en de verkoper? het recht geven om in die muur ribben te leggen? De acte is slecht leesbaar en kan behoren bij 255 blz. 0039, zie aldaar. Gekocht van Hendrik v.d. Mey x Eelkjen Zeemans, voor 375 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0314v van 3 mrt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Trompetter


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0030r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Trompetter koopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0086r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Trompetter


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0065v van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Trompetter


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0069r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Trompetter


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0024r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 32, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Trompetter


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0041r van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Trompetter


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-143 Noorderhaven 28Jacob Sijbes, 29 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0282v van 14 dec 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 28Noorderhaven ZZ tussen de Vismarkt en Kettingbruggenhuis
 
koperZytske Zeilmaker, gehuwd met1550-00-00 CG
koperPieter Tjallingii koopman
huurderZijlstra
huurderFontein
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenvan Peisel bakker
naastligger ten noordenNoorderhaven
voormalig eigenaarJan Trompetter, gehuwd met
voormalig eigenaarNeeltje P. Butterkooper
verkoper q.q.Jan IJzenbeek, gelastigde van
verkoperTrijntje IJzenbeek, gehuwd met
verkoperP. F. Battaardteerste luitenant


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-134 Noorderhaven 28P Tjallingii5-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0149v van 17 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 25, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenP. Tjallingi


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-178Noorderhaven 28Pieter Tjallingii... 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 15, heeft 1 huisbediende, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-178Noorderhaven 28T Tjallingiigebruiker van wijk C-178; eigenaar is wed. P. Tjallingii, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-178Noorderhaven 28P Tjallingii wedF Tjallingii


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 523Noorderhaven 28Tjalling TjallingiiSneekinspecteurhuis en erf (154 m²)


1837 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 en 48 van 1 nov 1837
adressoortbedraggebruik
C-178Noorderhaven 28provisionele en finale toewijzingfl. 1196huis aan de Noorderhaven C-178
 
verkoperMeile van der Plaats
koperDirk Krayer


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-178Noorderhaven 28Etje B. van Slootenoud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-178; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-178Noorderhaven 28Lieuwkje Thomas van Slooten... bewijs, 7 mrt 1807; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-178; VT1839; geb 20 okt 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Thomas van Sloten en Sypkje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-178NoorderhavenLieuwke T van Slooten51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-178NoorderhavenEtje Bakker van Slooten32 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
C-178NoorderhavenPieter Sparreboom11 jAntwerpenm, protestant, ongehuwd
C-178NoorderhavenHillegonda van der Werff15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-178NoorderhavenJohanna Babois21 jEenzumerzijlv, protestant, ongehuwd


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
C-178Noorderhaven 28Eene hechte en sterke winkelhuizinge c.a. aan de zuidzijde van de Noorderhaven, in gebruik bij de eigenaarsche mejufvrouw de wed. M., Bakker e.a.. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
C-178Noorderhaven 28Eene hechte en sterke winkelhuizinge c.a. aan de zuidzijde van de Noorderhaven, in gebruik bij de eigenaarsche mejufvrouw de wed. M., Bakker e.a.. Finaal verkocht op 25 okt 1871 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 3301..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 523C-173 (Noorderhaven)Wed. en erven Berend Bolthuiswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 523Noorderhaven 28 (C-173)Jelle M. van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 28 Reijer C. Boontouwslager
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 28aD.Roordavoorman bootwerk


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 28R.C. Boon231


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 28R.C. Boon856


1941 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouwhandel, visscherij-artikelen


1942 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouwhandel, visscherij-artikelen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. BoonstraBoon & zonen, fa. R.C.touw, staaldraad, oliegoederen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R.C. Boon856


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R.C. Boon856


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.R.C. Boon & Zn.856Visserij- en scheepsben.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenS. Dijkstra316Timmerman


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 28P. (Pieter) Boon


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 28rijksmonument 20581


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6256Noorderhaven 28


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 28, HarlingenNoorderhaven 28R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden
  terug