Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 291-0141-0141-018A-018A-017


Naastliggers vanNoorderhaven 29
ten oostenNoorderhaven 31
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 27
ten noordenZoutsloot 10


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0008v van 9 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Ockes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0224v van 26 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenNoorderhaven


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028v van 17 mrt 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Stadt


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0347v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende verkoper Hoyte Pieters


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 29Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1055‑00‑00 gghuis
koperSeerp Sibrants, gehuwd met
koperTrijntie Andries
floreenrente0‑07‑12 floreen
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeris
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis gekocht door Taetske Egberts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Pieters
verkoperHoyte Pieters


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0084v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 29Noorderhaven NZ0‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenCornelis Sibouts
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jochum Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jetse Feyckes, curator over
verkoperde nagelaten goederen van wijlen Jetse Sybouts, vader van
verkoperAntie Jetses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt aangeboden door Jetse Feyckes, als curator over Aytze Jetses? nagelatene vaders? goederen, in zijn kwaliteit namens de boedel waaruit wl. Jetse Sibouts versturven is, een huis nz. Noorderhaven. Ten O. Cornelis Sibouts, ten W. wd. Jochum Pieters.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 29Noorderhaven NZ652‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJantyen Takles
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jochum Pieters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van Jetse Sybouts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0118v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 29Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1435‑00‑00 gghuis, strekkende van voor de haven tot achter aan de Droogstraat
koperHessel Fridses, gehuwd met
koperPytie Sibrants
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenHaantie Hessels
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Pouwels Jans, gehuwd met
verkoperAeght Wytses


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0127r van 4 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Fridses


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158v van 7 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenHessel Fridses


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHessel Fridses


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0017v van 16 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Fridses


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0058v van 16 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPiter Gerryts houtkoper


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0014v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 29Noorderhaven NZ2900‑00‑00 gghuis en houtstek
koperJan Reiners c.u.
naastligger ten oostensteeg waarvan de halve eigendom
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jantien Teeckles
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Drie Bootshaken de Drie Bootshaken
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pytter Gerrytshoutkoper
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Appolonia Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reiners c.u. koopt een huis en houtstek met de 1/2 steeg ten O., nz. Noorderhaven. Ten O. erven Jantien Teeckles, ten W. het huis 'de drie Bootshaken'. Geen grondpacht. Gekocht van Pytter Gerryts, houtkoper, voor 1/2 en erven Appolonia Jans voor 1/2, voor 2900 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0017r van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Gerrits houtkoper
naastligger ten zuidennu gekocht door Jan Reyners


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0290r van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds c.u.mr. zeilmaker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0287v van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 29Noorderhaven NZ1194‑00‑00 gghuis
koperReiner Tjeerds, gehuwd metmr. zeilmaker
koperTrijntie Jarigs
huurderReiner Jansen c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oosten [overkant steeg]Cornelis Teekles
naastligger ten oosten [overkant steeg]Tjomme Teekles
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Thomas Ages
naastligger ten noordenkamer
verkoperde crediteuren van Reiner Jansenzeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Tjeerds, mr. Zeilmaker x Trijntje Jarichs koopt een huis nz. Noorderhaven, bestaande uit een voorhuis, voorkamer met uitzicht op de straat en haven, grote zaal of kamer, portaal waar naast een keuken is om schotels te wassen, een tussenkamer met een pomp om daarmee water uit de regenwaterbak te pompen, daarboven een opkamer geschikt voor een kantoor, 2 grote keukens met zolders erboven om turf en hout op te slaan, 3 mooie zolders waarop veel graan of andere goederen opgeslagen kunnen worden, een uitstekende kelder onder het huis, en een bierstekerij met 2 uitgangen naar de steeg ten O. etc.. De westelijke (oostelijke?) steeg is voor een deel in gemeenschappelijk onderhoud met Cornelis- en Tjomme Teakles. Zie de beschrijving. Ten O. Cornelis en Tiomme Teakles met wie de steeg ten O. massaal is, ten W. erven Tomas Ages, ten Z. de straat en haven, ten N. de woning uit de acte 243 blz. 0033. Gekocht van Evert Hingst c.s., als crediteuren van Reiner Jansen, zeilmaker, voor 1194 gg.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0354v van 13 mrt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReiner Tieerds mr. zeilmaker


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0137r van 11 dec 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0165r van 5 mrt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Tjeerds mr. zeilmaker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0214v van 18 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0261v van 7 sep 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Tjaards mr. zeilmaker


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0015r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReiner Tjeerds zeilmaker


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0153v van 12 apr 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenReiner Tieerdts zeilmaker


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0167r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDavid Roeloffs


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-014 , folio 3Noorderhaven 29huis
eigenaarReiner Tiaerds
gebruikerReiner Tiaerds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-014 , folio 2rNoorderhaven 29huis
eigenaarReiner Tiaerds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan13‑4‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080v van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-014 , folio 2rNoorderhaven 29huis
eigenaarReiner Tjeerds
gebruikerReiner Tjeerds
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-014 , folio 2rNoorderhaven 29huis
eigenaarReiner Tjeerds
gebruikerwed. Jan Douwes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129v van 7 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Reinier Tjeerds


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-014Noorderhaven 29wed. Jan Douwes, bestaande uit 4 personen20‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-014 , folio 2rNoorderhaven 29huis
eigenaarReyner Tjeerds erv.
gebruikerwed. Jan Douwes
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-014, fol. 2vNoorderhaven 29Jan Douwes weduwe, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenzeylmaekerse44:8:00 cg7:8:00 cgvan een gemeen bestaen


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0081r van 20 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-014 , folio 2rNoorderhaven 29huis
eigenaarReinder Tjeerds erven
gebruikerJan Douwes wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-014 , folio 2rNoorderhaven 29huis
eigenaarReinder Tjeerds erven
gebruikerJan Douwes wed.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0165v van 17 jun 1770 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Jan Douwes


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0226r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReinder Jans Zeilmaker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018 , folio 3rNoorderhaven 29huis
eigenaarReinder Zeilmaker
gebruikerReinder Zeilmaker
huurwaarde60‑00‑00 cg
gebruikerFrans Jans
huurwaarde19‑00‑00 cg
huurwaarde totaal79‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018 , folio 3rNoorderhaven 29huis
eigenaarReynder Zeilmaker
gebruikerReynder Zeilmaker
huurwaarde77‑00‑00 cg
gebruikerHans Paulus
huurwaarde27‑00‑00 cg
huurwaarde totaal104‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑18‑02 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0095v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 27, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Reinder Jansen Zeilmaker


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0106r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0259v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Tjallingii


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018 , folio 3rNoorderhaven 29huis
eigenaarP. Tjallingii
gebruikerP. Tjallingii
huurwaarde77‑00‑00 cg
gebruikerPieter Lenzius
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal97‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑12‑12 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0248r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-015, pag. 3Noorderhaven 29P. Tjallingii Tz., 20 jaar, gehuwd
1-015, pag. 3Noorderhaven 29Bonne van Dijk, 35 jaar, gehuwdmatroos


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0188r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstraat
naastligger ten westenstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-018 , pag. 3Noorderhaven 29P. Tjallingii 5‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-018Noorderhaven 29Pieter Tjallingii... 1809, quit. no. 14 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-018Noorderhaven 29wed P Tjallingiiwed P Tjallingiipakhuis


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 van 22 okt 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-018Noorderhaven 29koopaktefl. 3000huis A-018, pakhuis A-017, knegtwoning A-072 en stal & wagenhuis A-073
 
verkoperSytske Douwes Zeilmaker
koperDouwe Jans Zeilmaker


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 28 van 25 feb 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-018Noorderhaven 29obligatiefl. 1000vastigheden A-018, A-017, A-072 en A-073
 
schuldenaarDouwe Jans Zeilmaker (gehuwd met Cornelia Ledeboer)
schuldeiserHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 321Noorderhaven 29Douwe Zeilmaker koopmanHarlingenhuis en erf (182 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-018Noorderhaven 29Corneliske Ledeboer... BS huw 1828, ovl 1841 1847 overlijdens; oud 29 jaar, geb Oud-Beyerland en wonende te HRL. 1839, wijk A-018; VT ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-018Noorderhaven 29Douwe Jans Zeilmaker... 1842, ovl 1847, ovl 1880; oud 37 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk A-018; VT1839; D.J.Z. eigenaar van percelen nrs. 318-321 te HRLn, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 831, resp. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-018NoorderhavenDouwe J Zeylmaker37 jzeylmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
A-018NoorderhavenCornelia Ledeboer29 jOudbeyerlandv, protestant, gehuwd
A-018NoorderhavenJan Zeylmaker10 jzeylmakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-018NoorderhavenLouisa Zeylmaker4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-018NoorderhavenAbraham Zeylmaker2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-018NoorderhavenDorothea Zeylmaker11 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-018NoorderhavenFrederika van Getzen21 jFranekerv, protestant, ongehuwd
A-018NoorderhavenAnke Faber19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 162 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-018Noorderhaven 29Dorothea E. Douwes Zeilmaker, overleden op 28 januari 1840E.=Ernestina, 11 mnd, overleden Noorderhaven A 18, dochter van Douwe Jans Zeilmaker, mr. zeilmaker en Cornelia Ledeboer, zuster van minderjarige Jan, Louise en Abraham Douwes Zeilmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 18 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-018Noorderhaven 29Kornelia Ledeboer, overleden op 31 oktober 184131 jr, geboren Oud Beyerland 10/3/1810, overleden Noorderhaven A 18, vrouw van Douwe Jans Zeilmaker, zeehandelaar/zeilmaker (getrouwd 12/6/1828), moeder van minderjarige Jan-Douwes, Fredrika-Charlotte-Louise, Abraham (overleden 10/6/1845), Theodorus-Ernst en Dorothea-Ernestina-Cornelia Douwes Zeilmaker (overleden 17/7/1842). Bijgevoegd is suppletoire memorie 7012/587, ingediend 26/2/1846 (onroerend goed is reeds voor het huwelijk door haar man gekocht en is niet mede haar eigendom) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 73 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-018Noorderhaven 29Dorothea E. C. Douwes Zeilmaker, overleden op 17 juli 1842E. C.=Ernestina-Cornelia, 9 mnd, overleden Noorderhaven A 18, dochter van Douwe Jans Zeilmaker, zeehandelaar/zeilmaker en wijlen Cornelia Ledeboer, zuster van minderjarige Jan-Douwes, Frederika-Charlotta-Louise, Abraham en Theodorus-Ernest Douwes Zeilmaker. Saldo fl. 442,73. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 184 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-018Noorderhaven 29Theodorus Ernst Douwes Zeilmaker, overleden op 20 juni 18466 jr (geboren 6/7/1840), overleden Noorderhaven A 18, zoon van Douwe Jans Zeilmaker, koopman en wijlen Cornelia Ledeboer, broer van minderjarige Jan en Frederika-Charlotta-Louisa Douwes Zeilmaker. Saldo fl. 239,45. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 881 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-018Noorderhaven 29Douwe Jans Zeilmaker, overleden op 27 augustus 184745 jr (geboren 29/5/1802), zeilmaker, overleden Noorderhaven A 18, wednr. Cornelia Ledeboer, vader van minderjarige Jan en Frederika-Charlotta-Louiza Douwes Zeilmaker (voogd is Cornelis Harmens, zeehandelaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 321Noorderhaven A-018Hans W. van Straten woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3430Noorderhaven A-017 Marten Cornelis Teves woonhuis
Sectie A nr. 3430Zoutsloot A-071 Marten Cornelis Teves pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3430Noorderhaven 29 (A-017)fa. Zeilmaker & Co. (te Amsterdam)huis en schuur


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenZeilmaker & Co.53Koopl.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenZeilmaker & Co.53Koopl.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenZeilmaker & Co.53Kooplieden


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
D. Lovius Rzn.53Fa. Zeilmaker & Co., vertegenwoordiger
NoorderhavenZeilmaker & Co.53Zeilmakerij, dekkleedenfabriek, touwslagerij


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
D. Lovius Rzn.53Vertegenw. fa. Zeilmaker & Co.
NoorderhavenZeilmaker & Co.53Zeilmakerij, Dekkleedenfabriek, Touwslagerij


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 29aVereenigde Touwfabr. N.V.53Vertegenwoordiger D. Lovius Rzn.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 29aVer. Touwfabr. N.V.53Depôth. D. Lovius Rzn.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 29aVer. Touwfabr. N.V.53Depôth. D. Lovius Rzn.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 29aVer. Touwfabr. N.V.53Depôth. D. Lovius Rzn.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 29aVer. Touwfabr. N.V.53Depôth. D. Lovius Rzn.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 29D. Loviuszeilmaker en handelaar


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16859
Noorderhaven 29aPiet Hein Doeksen


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 29, HarlingenNoorderhaven 29D. Lovius Rzn.Frisiadekkleedenfabriek


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
D. Lovius Rzn.53Zeilmakerij en dekkleedenfabriek
Noorderh. 29aVereen. Touwfabr.53Depöth. D. Lovius Rzn.


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 29, HarlingenNoorderhaven 29D. Lovius Rzn.Frisiadekkleedenfabriek


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 29Vereen. Touwfabr.481Depôth. D. Lovius Rzn.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Wind- en Stormwaarsch.dienst781Seingever


1949 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 29, HarlingenNoorderhaven 29F. Schuilzeilmakerij, dekkledenfabriek, alle scheeps-uitrustingen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Wind- en Stormwaarsch.dienst781Seingever


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Wind- en Stormwaarsch.dienst781Seingever


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 29rijksmonument 20537


1995 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 29 (oostgevel), HarlingenNoorderhaven 29 (oostgevel)familie
van TERWISGA
-GOEMANS
restaureerde dit pand
1994 - 1995'


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8385Noorderhaven 29


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 29, HarlingenNoorderhaven 29D. Lovius Rzn.zelmakerij en dekkleedenfabriek


2023
0.25652003288269


  terug