Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 307-129 7-134 C-ongC-172


Naastliggers vanNoorderhaven 30
ten oostenRinnertspijp 2
ten zuidenGrote Bredeplaats 29a
ten zuidenGrote Bredeplaats 29
ten westenNoorderhaven 28
ten noordenNoorderhaven 32


0000 - variabron: Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 82
adresgegevens
Noorderhaven 30De panden van [de fa. R.C.] Boon op de Noorderhaven. [?] links daarvan de touwslagerij [?]


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007ra van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSanstra kapitein


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-129Noorderhaven 30huis
eigenaarFeddrick Jeppes
gebruikerFeddrick Jeppes
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0286v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Fransen slager


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-129Noorderhaven 30huis
eigenaarFeddrick Jippes
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-129Noorderhaven 30huis
eigenaarEelke Douwes
gebruikerEelke Douwes
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055v van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Fransen mr. vleeshouwer
naastligger ten zuidensteeg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0379r van 10 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Fransen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-129Noorderhaven 30huis
eigenaarerven Eelke Douwes
gebruikererven Eelke Douwes
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0112v van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes Fransen mr. vleeshouwer


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0241r van 24 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-129Noorderhaven 30huis
eigenaarerv. Eelke Douwes
gebruikererv. Eelke Douwes
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0024r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTeunis Koster


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-143 , pag. 115Noorderhaven 30Jacob Sybes, 29 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-134, pag. 155Noorderhaven 30P Tjallingii5‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 525Noorderhaven 30Johannes Melchers GodthelpslagerHarlingenstal (24 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 525bij de blauwe trappen C-024Albert Johs. Godthelpwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3952Noorderhaven C-172Teves Jans Tevespakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3549Noorderhaven 30 (C-172)Allert en Dirk van der Meerwoonhuis


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. BoonstraBoon & zonen, fa. R.C.touw, staaldraad, oliegoederen


1956 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


1960 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 30, HarlingenNoorderhaven 30R.C. Boon & zonentouw-, visserij- en scheepsbenodigdheden
  terug