Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 52 7-142 7-146 C-160 C-153
Naastliggers vanNoorderhaven 52
ten oostenNoorderhaven 54
ten zuidende Voorstraat
ten westenNoorderhaven 50
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 52naamloze steeg ten westen


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0097r van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven ZZ]huis en gebouw
 
koperJan Jansen, gehuwd met900-00-00 GG
koperTrijn Auckes westeinde van Vlieland
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenCaerl Pieters
naastligger ten zuiden*Willem Egberts
naastligger ten westenClaes Toenis
naastligger ten westensteeg noordwaarts tot de haven
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Wabbes, gehuwd met
verkoperSijtske Abrahams
eerdere samenvatting door Yde Elsingaachter tot aan Willem Egberts, met een steeg ten westen.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan schoenmaker


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014v van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Jan Broers


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0014v van 2 okt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0017r van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenStephen Abbes


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenTade Joris


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0148v van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaede Joris


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeede Joris


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0083r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZhuis met het eigendom van de steeg ten westen
 
koperJacobus Goslings, gehuwd metnotaris1206-00-00 GG
koperImckien Egberts
huurderde weduwe van Cornelis Wijngaarden 80-00-00 GG
naastligger ten oostenSibout Andrys
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenArien Ysses
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTade Joris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Goslings, notaris publicus x Imckjen Egberts koopt huis zz. Noorderhaven met mede-gebruik en eigendom van een steeg ten W. Ten O. Sybout Andries, ten W. Arrien IJssen, ten N. ten naasten de straat. Gekocht van Tade Joris. Dit moet zijn: Noorderhaven 46 of 104?


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0026v van 12 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenoud burgemeester Jacobus Goslinghs


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272r van 15 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZ [staat: aan of bij de Voorstraat NZ]twee kamers
 
koperFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer315-00-00 CG
koperAeltie Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenWiltetus Jelgersma
naastligger ten zuidenHuybertus van Immerzeel, gehuwd metmr. stadsboekdrukker
naastligger ten zuidenJannigie Arents
naastligger ten westenFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer
naastligger ten westenAeltie Jans
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHuybertus van Immerzeel, gehuwd metmr. stadsboekdrukker
verkoperJannigie Arents
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Frans Ewerts vleeshouwer x Aeltie Jans kopen twee kamers nz Voorstraat, recht achter het huis van de verkoper. Ten O. Wiltetus Jelgersma, ten Z. de verkopers, ten W. de kopers. Vrije uitgang ten noorden naar de haven. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van mr. stads boekdrukker Huibertus van Immerzeel x Joannichie Arents, voor 315 CG.


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-142Noorderhaven 52huis
eigenaarSibout Andries cum socio
gebruikerSibolt Andries cum sociis
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-142Noorderhaven 52huis
eigenaarSibolt Andries cum soc.
gebruikerSibolt Andries cum soc.
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
opmerking1720 den 19 juny wegen sybolt andris voor de helft ontfan 5-18-0
opmerkingden selven dytto wegens marten andris voor de helft onfang 5-18-0


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZhuis
 
koperDirck Huigens c.u.koopman150-09-09 GG
huurderWillem Jansen c.u.
naastligger ten oostenMarten Andries c.s.
naastligger ten zuidenburgemeester Hendrick Eewerts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Baltus
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoper q.q.Johannes Jansen Cramer, curator
verkoper q.q.Wybe Drieses, curatoren over
verkoperde twee kinderen van Sybout Andries Vlasman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Marten Andries, ten W. erven mr. Baltus (Casparus), ten Z. de burgemeester Hendrick Everts, ten N. de straat en haven. Gekocht van de curator over de 2 kinderen van Andries Vlasman.


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-142 Noorderhaven 52huis
eigenaarSybout Andries erven cum soc.
gebruikerPyter Feddes cum soc.
huurwaarde59-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-17-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307v van 29 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZhuis
 
koperoud burgemeester Justus Gongrijp wijnsteker400-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johanna Cramers
naastligger ten zuidenoud burgemeester Hendrik Everts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperDirk Huigens, gehuwd metwinkelier
verkoperStijntje Hendrixwinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJustus Gonggrijp, oud-procureur en wijnsteker, koopt een huis zz. Noorderhaven, met mede-gebruik en op- en afslag door de steeg ten W. Ten O. erven Johanna Cramer, ten W. die steeg, ten Z. de oud-burgemeester Hendrik Everts, ten N. de straat en haven. Gekocht van Dirk Huigens x Stijntje Hendrix, winkeliers, voor 400 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-142 Noorderhaven 52huis
eigenaarWiltetus Jelgersma
gebruikerPyter Alefs
huurwaarde61-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-03-06 CG


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-142 Noorderhaven 52Gerrit Alberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-142 Noorderhaven 52huis
eigenaarburgem. Jelgersma
gebruikerGerrit Alberts cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet pakhuis van L. de Bruin


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 50, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 52Noorderhaven ZZpakhuis
 
koper door niaarJan Westra koopman450-00-00 CG
geniaarde koperburgemeester Bernhardus Jelgersma, gehuwd met
geniaarde koperjuffrouw Catharina Jorna
huurderSyds Schaaff koopman
naastligger ten oostenburgemeester Bernardus Jelgersma
naastligger ten zuidenburgemeester Bernhardus Jelgersma
naastligger ten westenGerlof Wiegers
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkopervroedsman Jarig Westrakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Westra koopt, na niaar ratione sanguinis tegen burgemeester Bernardus Jelgersma x Catharina Jorna, een pakhuis met alle goederen daarin, zz. Noorderhaven. Vrij in- en uitgang door de steeg ten westen. Ten O. en Z. Bernardus Jelgersma, ten W. Gerlof Wiegers, ten N. de straat en haven. Gekocht van mede-vroedschap Jarig Westra, voor 450 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0109v van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 54, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester S. Schaaf


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-146 Noorderhaven 52T van Slooten4-00-00 CGstal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52Daniel Oolgaard... 9 mei 1791 HRL, zv Philippus Jacobus O, en Teuntje Barmond; BS huwafk. 1811, ovl 1843; gebruiker van wijk C-160, pakhuis; eigenaar is J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52S Wassenaareigenaar van wijk A-023, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-160, pakhuis; gebruiker D. Oolgaard, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-160Noorderhaven 52S Wassenaar D Oolgaard pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 555Noorderhaven 52Daniel OolgaardHarlingendistelateurpakhuis en erf (108 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-160Noorderhaven 52Tjitske Douwes van der Meulen, overleden op 6 november 18471 jr (geboren 13/9/1846), overleden Noorderhaven C 160, dochter van Douwe Sjoerds van der Meulen, stalknecht en Neeltje J. Koopmans, zuster van minderjarige Jelte, Sjoerd en Aaltje Douwes van der Meulen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-160Noorderhaven 52Klaas Ymkes Kamminga... vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 555C-160 (Noorderhaven )Daniël Oolgaardpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 555C-153 (Noorderhaven)Hendrik en Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 555Noorderhaven 52 (C-153)Adolphus Augustus Snijderpakhuis


1930 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 52, HarlingenNoorderhaven 52C. Haanzink- en mastiekwerker, werkplaats
  terug