Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 60
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 60 7-145 7-149 C-157 C-149
Naastliggers vanNoorderhaven 60
ten oostenNoorderhaven 62
ten zuidenVoorstraat 17
ten westenNoorderhaven 58
ten noordende Noorderhaven


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0154r van 25 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0166r van 20 mei 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0121v van 28 nov 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en houtstek
 
kopermr. Wouter Gerryts Burum, gehuwd metnotaris en procureur postulant1365-00-00 GG
koperMaria Sibrants
naastligger ten oostenTaeke Taekes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTaeke Taekes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJan Sydses, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAeffke Jacobs


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0274v van 7 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende zuidwaarts tot aan de loods van Frans Martenshuis en houtstek
 
koperCornelis Allerts, gehuwd met1500-00-00 GG
koperDieuw Willems Franeker
naastligger ten oostenTaecke Taeckes
naastligger ten zuidende loods van Frans Martens
naastligger ten westenTaecke Taeckes
naastligger ten noordenNoorderhaven
eerdere eigenaarJan Sydses c.u.
verkopermr. Wolter Gerryts Burum, gehuwd metnotaris
verkoperMaria Sybrandts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Allerts x Dieuw Willems te Franeker kopen een huis en houtstek zz. Noorderhaven. Ten O. en W. Taecke Taeckes [Lauta], ten Z. Frans Martens [Kyl]. Rechten en plichten zoals de verkopers het kochten van Jan Sydses c.u., behalve het uitstekende bord en de stok, die de verkopers behouden. Gekocht van notaris publicus mr. Wolter Gerryts Burum x Marra Sybrandts voor 1500 gg.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0281r van 25 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0013v van 21 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0185v van 3 jul 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Allerts


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0196r van 27 nov 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]huis en houtstek
 
koperJan Jansen de Boer, gehuwd met1728-00-00 GG
koperGriet Aris
naastligger ten oostenTaecke Taeckes
naastligger ten zuidenLolcke Aeltyes
naastligger ten zuidenFrans Jacobs
naastligger ten westenTaecke Taeckes
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperCornelis Allerts, gehuwd met
verkoperDieuw Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans de Boer x Griet Aris kopen een huis en houtstek, nu deels bewoond door de verkopers, zz. noorder nieuwe haven. Ten O. Taecke Taeckes [Lauta], ten Z. Lolcke Aeltyes en Frans Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van Cornelis Allerts en Dieuw Willems voor 1728 gg.


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0185v van 3 jul 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0144r van 12 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSyoerdt Tyebbes Popta


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0023r van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMevus Piebes, gehuwd met
naastligger ten westenWibrigh Jans


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0040v van 10 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGriet Aeris


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0040v van 10 sep 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0127r van 17 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Griet Aries


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Griet Aries


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0159r van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ7/8 huis waarin twee woningen
 
koperGerlof Johannis c.u.smalschipper2500-00-00 GG
huurder woning 1de koper Gerlof Johannis c.u.smalschipper
huurder woning 2Gerrit Knoop
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Belike Popta, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Lauta
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Cornelis
verkoper van 1/2Hylcke Hoytes, gehuwd met
verkoper van 1/2Grietie Jans
verkoper van 1/2de erfgenamen van wijlen Jan Pieterszoutzieder


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0247v van 6 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ1/8 huis
 
koper provisioneelN. N.
bewonerGerloff Johannis
bewonerGerryt Lammerts Knoop
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Tiebbe Pyters Dreyer, curator over
verkoperPieter Jansen, minderjarig weeskind van
verkoperwijlen Jan Pyterszoutzieder


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0291v van 7 feb 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ1/7 huis
 
koperDouwe Jansen koopman200-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Taeke Lauta
naastligger ten zuidenoud burgemeester Tjeerd Bouwes
naastligger ten westende gemeensman Pieter Jacobs Klynckhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJohannes SymenskoopmanMakkum


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0360v van 1 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ1/7 huis
 
koper door niaarDouwe Jansen koopman126-00-00 GG
eigenaar van een niet gespecificeerd gedeelteDouwe Jansenkoopman
geniaarde koperJurien Harmensmr. ledezetter en chirurgijn
huurder voor 1 jaarRomke Kieviet 90-00-00 CG
huurder voor 1 jaarJan Jansen Reier 39-00-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner burgemeester Simon Cornelis
naastligger ten zuidenburgemeester Tiaed Bouwens c.s.
naastligger ten westengemeensman Klinkhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/6Siouke Jacobs, en zijn broerzeeman
verkoper van 1/6Symon Jacobs, en zijn broerzeeman
verkoper van 1/6Dirk Jacobs, en namens hun zusterzeeman
verkoper van 1/6Doetie Jacobs
verkoper q.q.Tjeerd Reiners, vertegenwoordigermr. zeilmaker
verkoper q.q.Jurien Clases Fontein, vertegenwoordigers vankoopman
verkoper van 1/6Eelke Jacobs
verkoper q.q.Douwe Janssen, vertegenwoordiger vankoopman
verkoper van 1/6Wytske Jacobs


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0203r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0063v van 7 apr 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ1/7 huis
 
koperDouwe Jansen, gehuwd metkoopman126-00-00 GG
koperTrijntie Popta
eigenaar van een niet gespecificeerd gedeelteDouwe Jansenkoopman
huurderRomke Jansen Kievit c.u. en c.s.
naastligger ten oostenals bewoner dr. Scheltinga
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Clinkhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperPytie Jacobs, gehuwd metZurich
verkoperWybe RuurdsZurich
verkoperTjerk Jacobsmr. bakker en koopmanWorkum
verkoperHylkjen Jacobs, gehuwd metPingjum
verkoperSybren Bouwesmr. bakkerPingjum
verkoper q.q.Wybe Ruurds, geauthoriseerd curator
verkoper q.q.Tjerk Jacobs, geauthoriseerde curatoren over
verkoperJaneke Jacobs, kind
verkoperPytter Scheltes, kind
verkoperAntie Scheltes, kinderen van
erflaterwijlen Antie Jacobs, gehuwd met
erflaterwijlen Schelte Pytters
erflaterwijlen Jacob Jetzes, gehuwd metPingjum
erflaterwijlen Acke JansPingjum


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0069v van 5 mei 1700 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ1/7 huis
 
koperTjebbe Douwes 200-00-00 CG
huurderDouwe Jansen koopman
huurderRomke Jans Kieviet
naastligger ten oostendr. Scheltinga
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pytter Klinkhamer
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjemme LolkesMakkum


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0102v van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Jansen


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-145Noorderhaven 60huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0268v van 30 aug 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ tussen Vismarkts- en Raadhuisbruggenhuis en plaats
 
koper van 1/7Trijntie Jacobs Popta, weduwe van100-00-00 CG
koper van 1/7wijlen Douwe Jansen
naastligger ten oostenburgemeester Gonggrijp
naastligger ten zuidenoud burgemeester T. Bouwens
naastligger ten westenAeltie Allarts Laquart
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperSjoukjen Symens, weduwe vanMakkum
verkoperwijlen Heere JaitiesMakum


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-145Noorderhaven 60huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-145 Noorderhaven 60huis
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322r van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 60Noorderhaven ZZ2/7 huis
 
koperHylkjen Douwes, weduwe van440-00-00 CG
koperwijlen Douwe Keimpes
eigenaar van 5/7Hylkjen Douwes, weduwe van
eigenaar van 5/7wijlen Douwe Keimpes
naastligger ten oostenoud burgemeester Justus Gonggrijp
naastligger ten zuidenSerwaes van Beemen
naastligger ten westenjuffrouw Laquart
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoper van 1/3Jacob Tjebbesmr. zeilmakerWorkum
verkoper van 1/3Johannes Tjebbesmr. zeilmakerWorkum
verkoper van 1/3Sytske Tjebbes, gehuwd metWorkum
verkoper van 1/3Jan HesselsschipperWorkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkjen Douwes wv Douwe Keimpes Vlasblom, koopt 2/7 huis zz. Noorderhaven, door haar bewoond en voor de overige 5/7 in eigendom. Ten O. oud burgemeester Justus Gonggrijp, ten Z. Servaas van Beemen c.s., ten W. juffr. Laquart, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van mr. zeilmakers Jacob Tjebbes en Johannes Tjebbes, en van Sytske Tjebbes huisvrouw van schipper Jan Hessels, allen te Workum, voor 440 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-145 Noorderhaven 60huis
eigenaarwed. Douwe Keimpes
gebruikerwed. Douwe Keimpes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-145 Noorderhaven 60Keimpe Douwes, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal25-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-145 Noorderhaven 60huis
eigenaarerven Douwe Keimpes
gebruikererven Douwe Keimpes
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-16-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0016v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 56, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCeimpe Douwes


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024r van 11 jul 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKeimpe Douwes Vlasbloem


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0260r van 13 apr 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCeimpe Douwes Vlasbloem


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0222v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeimpe Douwes Vlasbloem


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0020v van 3 mei 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeimpe D. Vlasbloem


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0211v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenKeimpe Douwes Vlasbloem


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0269v van 9 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenK. D. Vlasblom


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0157r van 9 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenKeimpe D. Vlasblom


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0250r van 12 sep 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytske Keimpes Vlasbloem


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0092v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytske Keimpes Vlasbloem


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0189r van 20 okt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 58, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenT. van Benthem c.u.


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0193v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLaatste van de kopers


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-156 Noorderhaven 60Tj van Benthem


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0256r van 7 sep 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 62, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-149 Noorderhaven 60T van Benthem6-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Cornelis Schaafsma... zv Jan Jacobs S, en Aaltje Cornelis Blok; BS huw 1812, huw 1814, huw 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk C-157, drukker; eigenaar en medegebruiker is T. van Benthem wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Tjerk van Benthem... C-038; gebruiker B. Beerendsen, kleermaker, 1814. (GAH204); wed. T. v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-157Noorderhaven 60T van Benthem wedT van Benthem wedpakhuis
C-157Noorderhaven 60C Schaafsma drukker


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Iebeltje Ruurds Brouwer, overleden op 4 september 1825vrouw van Watze van der Werff, leerlooiersknecht, geen kinderen, zuster van Johannes, huistimmermansknecht Bolsward en Hette Ruurds Brouwer, mr. kuiper (Noorderhaven C 157). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Ruurd Hettes Brouwer, overleden op 6 december 1825zoon van Hette Ruurds Brouwer, mr. kuiper (Noorderhaven C 157) en Rinske Johannes Proosterbeek (wed. Berend Bos), broer van minderjarige Aukje, Simkjeen Hilke? Hettes Brouwer, halfbroer van minderjarige Marten, Johannes en Sybren Berends Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 564Noorderhaven 60Hette Ruurds BrouwerHarlingenkuiperhuis en erf (220 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Johannes Proosterbeek, overleden op 24 oktober 1834metselaar, man van Aukje Jelles Appelinga (reeds overleden), vader van Rinske Johannes Proosterbeek (vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuipersbaas Noorderhaven C 157). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Aukje Jelles Appelinga, overleden op 8 november 1834wed. Johannes Proosterbeek, moeder van Rinske Johannes Proosterbeek (vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuipersbaas Noorderhaven C 157). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Johanna Hettes Brouwer, overleden op 7 oktober 18353 1/2 jr, dochter van Hette R. Brouwer, kuipersbaas (Noorderhaven C 157) en Rinske Johannes Proosterbeek, zuster van minderjarige Aukje, Simkje, Hyke, Ruurd, Jan en Ybeltje Hettes Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Hette Ruurds Brouwer... bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk E-167; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuipersbaas, wijk C-157; VT1839; H.R.B. eigenaar van perceel nr. 564 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 131, huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-157Noorderhaven 60Rinske Johannes Proosterbeek... Joukje Jelles Appelinga; BS huw 1812, ovl 1846, ovl 1856; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-157; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-157NoorderhavenHette R Brouwer42 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kuipersbaas
C-157NoorderhavenRinske Proosterbeek46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-157NoorderhavenJohannes Brouwer24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenRuurd Brouwer12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenJan Brouwer10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenAukje Brouwer19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenSemkje Brouwer18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-157NoorderhavenYebeltie Brouwer9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1845 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-157Noorderhaven 60Rinske Johannes Proosterbeek, overleden op 29 december 184552 jr (geboren 14/2/1793), overleden Noorderhaven C 157, wed. Barend Martens Bos, vrouw van Hette Ruurds Brouwer, kuiper (mede testamentair erfgenaam), moeder van wijlen Marten (man van Hendrika Egges van der Laan, thans vrouw van Hendrik Willems Bakker, schoenmaker, vader van minderjarige Rinske, Trijntje en Diewertje Martens Bos), Johannes, kleermaker en Sibren Barends Bos, pakhuisknecht (uit 1e huwelijk) en van Aukje, Simkje en minderjarige Ruurd, Jan en Ybeltje Hettes Brouwer (uit 2e huwelijk). (in akte patroniemen verwisseld) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 564C-157 (Noorderhaven )Ruurd H. Brouwerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 564C-149 (Noorderhaven)Ruurd H. Brouwerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 564Noorderhaven 60 (C-149)Tjeerd Kerkhovenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 60 Tjeerd J. Kerkhovenmast- en blokmaker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 800


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 60, HarlingenNoorderhaven 60M. van den Oevergrossier in koloniale en grutterswaren


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 60M. v.d. Oever50Gross. in Kol.w.


1926 - kentekenadresnaam
B-10559
Noorderhaven 60Haaije Johannes van der Oever


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 60H.J. v/d Oeverkoopman


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 60, HarlingenNoorderhaven 60M. van den OeverOever, firma M. van dengrossier in koloniale en grutterswaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 60M. v.d. Oever50Gr. In kol.w.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 60M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.M. v.d. Oever484Gr. In kol.w.


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 60rijksmonument 20589


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8157Noorderhaven 60
  terug