Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 651-0731-0731-118A-037A-034


Naastliggers vanNoorderhaven 65
ten oostenNoorderhaven 67
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 63
ten noordende Droogstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0078v van 19 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ633‑00‑00 gg1/2 huis en plaats
koperJan Cornelis Coomen, gehuwd met
koperSaack Marthens
eigenaar van 1/2Dirk Ysnouts te Delft
naastligger ten oostenhet huis van Cornelis Edes Feytema
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenOedts Wybes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Doecke Pytersschuitmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis x Saack Marthens kopen 1/2 huis en plaats nz. Noorderhaven, waarvan de andere 1/2 toebehoort aan brouwer Dirck IJsbrants te Delft. Ten O. Cornelis Edes Feytema of zijn kinderen, ten W. Oedts Wybes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van erven schuitmaker Docke Pyters voor 633 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0148r van 28 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ633‑00‑00 gg1/2 huis en plaats
koperJan Cornelis Comen, gehuwd met
koperSaack Marthens
eigenaar van 1/2Jan Cornelis Comen c.u.
naastligger ten oostenCornelis Edes Feytema
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenOets Wybes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperDirck Ysnoltbrouwer te Delft


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0244v van 8 okt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Augustinus Jansen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0083r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Augustijn Jans


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0138r van 14 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ1250‑00‑00 gg2/3 huis en plaats
koperJoannes Harmens Beyem, gehuwd met
koperAaltie Augustini
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenRinnert Oedses
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperTrijntie Augustini, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperdr. Joanne Renioadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden
verkoperDiucke Augustini, weeskind van te Leeuwarden
verkoperwijlen Joanne Vossio


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0104r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Harmens Beyem


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0186v van 9 nov 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Jan Beyma


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0210r van 13 jun 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRiemer Teunis


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0389r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ [staat: oude haven]960‑00‑00 gghuis met drie graanzolders
koperMinne Thijssen, gehuwd metwijdschipper
koperGrietie Jarighs, en
koperYttie Jarighs, weduwe van
koperwijlen Dirck Pytters van Heemert
huurderJilderen Pyters c.soc.mr. schoenmaker
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: oude haven]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Freerck Claesen Braem koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperSjouckjen Viglius, weduwe van
verkoperwijlen dr. Joannes Balck, vader vanmedicus te Leeuwarden
verkoperAngenietje Fenema, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Ype Gerrits Nijhoff te Leeuwarden
verkoperJoannes Vosmr. zilversmid te Leeuwarden
verkoperSuffrides de Bucquoy, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland te Leeuwarden
verkoperWilhelmina Wiarda te Leeuwarden
verkoperAnna Attama, allen erfgenamen van te Leeuwarden
erflaterwijlen Aeltie Augustyni, eerst weduwe van
erflaterwijlen Jan Beyma, daarna weduwe van
erflaterwijlen Riemer Teunis Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Thijssen, wijdschipper x Grietie Jarighs, EN Yttie Jarighs wv Dirck Pytters van Hemert, kopen een mooi huis nz. Oude Haven. Ten O. Jan Tammes, ten W. wd. Freerck Claesen Braam, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Er is een tuin, bleekveld en een schuur achter, met uitgang in de Droogstraat, en 3 graanzolders. Zie de voorwaarden. Gekocht van (Sjoukjen Viglius wv med. dr. Johannes Balck en hun kinderen, te Leeuwarden, samen als) erven Aeltie Augustinus x Jan Beyma en later wd. Riemer Teunis Faber, voor 960 gg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0032v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Tijssen


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0254v van 22 nov 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Thijssen


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0268v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 67, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Minne Thijssen


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0362r van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ [staat: oude haven]2400‑00‑00 cghuis
koperStoffel Middachten kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenFrans Jetses Roorda
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDieuke Pieters
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Grietie Jarighs, gehuwd met en namens haar man
verkoper van 1/2Minne Thijsseswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel Middachten, capitein bij het College ter Admiraliteit., koopt een mooi huis nz. Oude Haven (Noorderhaven). Ten O. Frans Jetses Roorda, ten W. Dieucke Pieters Hoogstra, ten Z. die haven, ten N. de Droogstraat. Het is een huis met zolders, keuken, tuin en plaets erachter en een schuur aan de Droogstraat. Gekocht van Grietie Jarighs x Minne Thijssen, wijdschipper, voor zich, voor 1/2, en als gelastigde van haar man die uitlandig is, voor 1/2, voor 2400 cg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0216r van 22 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ [staat: oude haven]2500‑00‑00 cghuis
koperEvert Hingst, gehuwd metkoopman
koperStijntie Hendriks
toehaaktwintig zilveren ducatons
naastligger ten oostenFrans Jetses Roorda
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenDieuke Pieters Hoogstra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperChristoffel Middagtenschout bij nacht
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Hingst x Stijntie Hendriks koopt een huis nz. Oude Haven. Ten O. Frans Jetses Roorda, ten W. Dieucke Pieters Hoogstra, ten Z. die haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Schout bij nacht Christoffel Middachten, voor 2500 cg en 20 zilveren ducatons.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-073 , folio 9Noorderhaven 65huis
eigenaarEwert Hingst
gebruikerHylcke Douwes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-073 , folio 6rNoorderhaven 65huis
eigenaarEwert Hingst wed.
gebruikerHylcke Douwes
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-073 , folio Noorderhaven 65huis
eigenaarH. D. Hanekuik
gebruikerH. D. Hanekuik
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑07‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-073 , folio 6rNoorderhaven 65huis
eigenaarwed. Hylke D. Hanekuik
gebruikerwed. Hylke D. Hanekuik
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑06‑10 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0041v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ2134‑14‑00 gghuis en tuintje
koperPoppe Hendriks, gehuwd metschuitschipper te Koningsbuurt onder Midlum
koperGooikjen Oenes te Koningsbuurt onder Midlum
naastligger ten oostenClaas Evertz Oosterbaan n.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas Reyers Mahui
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperStijntje Hylkes Hanekuik, gehuwd met
verkoperSierk Taekles Tolsmakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Hendriks, schuitschipper x Gooikjen Oenes van de Koningsburen onder Midlum koopt huis met tuintje nz. Noorderhaven. Ten O. Claes Everts Oosterbaan, ten W. Claas Reyers Mahui, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Stijntje Hylkes Hanekuyk x Sierk Taekles Tolsma, voor 2134 gg. Zie ook Noorderhaven nr. 20.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0152v van 19 feb 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ0‑00‑00 cghuis en tuintje
aanhandelaarAnne Eelkes mr. bakker
toehaak1500-00-00 CG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas Reyers Mahiu
naastligger ten noordenDroogstraat
verwandelaarPoppe Hendriks, gehuwd met
verwandelaarGoykjen Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Hendriks x Goykjen Oenes verwandelt zijn huis met dat van Anne Eelkes, mr. bakker. Ten O. Sierk Tjebbes v.d. Ley, ten W. wd. Symen Cornelis, blokmaker, ten Z. Sara Gilles Wiersema, ten N. de straat en haven.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-073Noorderhaven 65Anne Eelkes Bakker, bestaande uit 9 personen20‑00‑00 cg10‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-073 , folio 6vNoorderhaven 65huis
eigenaarClaas Haukema
gebruikerClaas Haukema
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0116r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ2502‑14‑00 gghuis en hof
koperburgerhopman Claas Haukema, gehuwd met
koperHiltje Johannis
naastligger ten oostenClaes Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenKlaes R. Mahiu
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAnne Bakkermr. bakker en kalkbrander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Haukema, hopman x Hiltje Johannes koopt een huis en hof, nz. Noorderhaven. Ten O. Claas Everts Oosterbaan, ten W. Claas Reyers Mahui, ten Z. de straat en haven, ten N. erachter de Droogstraat. Gekocht van Anne Bakker, mr. bakker en kalkbrander, voor 2510 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0214v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ3528‑03‑08 cghuis en tuin
koperburgervaandrig Jan Bretton, gehuwd met
koperAukjen Gonggrijp
naastligger ten oostenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFeddrik Aiises Mahiu
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Hendrik Pesma, curator overnotaris
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Hiltje Johannes, weduwe van
verkoperwijlen Claes Haukema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bretton, burger-vaandrig x Aukjen Gonggrijp kopen een huis en tuin, met alle goederen, nz. Noorderhaven, bewoond door de kopers. Geen grondpacht. Ten O. Claes Everts Oosterbaan, ten W. Feddrik Aises Mahui (als erfgenaam van Claas Reyers Mahui), ten Z. de straet en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van wl. Hiltje Johannis wv Claes Haukema, voor 3528 cg. 3st en 8 pn.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0121r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bretton


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-073 , folio 6vNoorderhaven 65huis
eigenaarJan Breton
gebruikerJan Breton
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-073 , folio 6vNoorderhaven 65huis
eigenaarJan Bretton
gebruikerJan Bretton
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 13rNoorderhaven 65huis
eigenaarE. Oosterbaan wed.
gebruikerE. Oosterbaan wed.
huurwaarde totaal80‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0020v van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 63, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bretton


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0050v van 1 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 65Noorderhaven NZ3080‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperYpe J. Rodenhuis, gehuwd met
koperHendrikje Pieters Scheltema
huurderRinia Gonggrijp c.u.85‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen E. Oosterbaan
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenP. J. Hanekuik
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperAagje Bretton, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 13rNoorderhaven 65huis
eigenaarEv. Oosterbaan
gebruikerJan van der Hout
huurwaarde105‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting06‑00‑00 cg
huurwaarde totaal99‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-118 , folio 13rNoorderhaven 65huis
eigenaarE. Oosterbaan wed.
gebruikerE. Oosterbaan wed.
huurwaarde totaal90‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-104, pag. 9Noorderhaven 65Y. Rodenhuis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-118 , pag. 13Noorderhaven 65H.J. Oosterbaan 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-037Noorderhaven 65Ype Jetzes Rodenhuis... Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 65Ype Rodenhuisfl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-037Noorderhaven 65Ype RodenhuisYpe Rodenhuiskoopman


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 198 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-037Noorderhaven 65Hendrikje Pieters Scheltema, overleden op 23 februari 1820vrouw van Ype Rodenhuis (Noorderhaven A 37), moeder van Pieter, Bouwe, Jetse en Hinne Ypes Rodenhuis (vrouw van Sikke Posthuma, koopman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 345Noorderhaven 65Martinus van Slooten bakkerHarlingenhuis en erf (260 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-037Noorderhaven 65Antje Santéeovl voor 1844, huwt met Egbert Land; BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk A-037; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-037Noorderhaven 65Egbert Land... en Hijke Egberts BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, brood- en koekbakker, wijk A-037; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-037NoorderhavenEgbert Land28 jbrood en koekbakkerDokkumm, protestant, gehuwd
A-037NoorderhavenAntje Santée28 jGroningenv, protestant, gehuwd
A-037NoorderhavenHieke Land1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-037NoorderhavenHendrik van der Sluis22 jBeneden Knijpem, protestant, ongehuwd
A-037NoorderhavenFrederik Duman18 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
A-037NoorderhavenEelko Hesling14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-037NoorderhavenAkke Bakker21 jArumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 352 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-037Noorderhaven 65Antje Santee, overleden op 21 september 184129 jr, geboren Groningen 26/9/1811, overleden Noorderhaven A 37, vrouw van Egbert Land, bakker (mede testamentair erfgenaam), moeder van minderjarige Hieke Egberts Land. (omslagvel 20/9) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2610Noorderhaven A-037Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuipers woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3268Noorderhaven A-034 Egbert Land woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3268Noorderhaven 65 (A-034)Jan Andries Meterwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 65aS.J. de Witboekhouder z.-w.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.K. Ruardi450Bakker


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.K. Ruardi450Bakker


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.K. Ruardi450Bakker


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.K. Ruardi450Bakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 65J.C. (Jelle) Roggen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 65rijksmonument 20555


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3268Noorderhaven 65


2023
0.10196995735168


  terug