Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 73
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 731-077 1-121 A-041A-038


Naastliggers vanNoorderhaven 73
ten oostenNoorderhaven 75
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 71
ten noordende Droogstraat


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0119r van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159v van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Boecke Jans


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0163r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWibrant Jansen Huisman


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265v van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWyberen Jansen Huisman


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0177v van 11 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybrant Jansen Huisman


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0135v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybren Huysman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060ra van 18 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Sloterdijck


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0022ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Tjeerd Sloterdijck


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0112r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgerhopman Tjaerd Sloterdijk c.u.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0101r van 24 nov 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ tot aan de Droogstraat600‑00‑00 CGpakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragter
koperJan Dirks IJsenbeek, gehuwd metmr. huistimmermande Zevenster
koperAttie Tjercks
naastligger ten oostenBoncamp equipagemeester
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirk Sickes koopman
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperds. Wibrandus Sloterdijk, enpredikant
verkoperDominicus Sloterdijkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirks IJsenbeek, mr. huistimmerman x Attie Gerckes koopt pakhuis 'Sevenster', met de woning erachter en strekkende van de Noorderhaven tot aan de Droogstraat. Ten O. de equipagemeester Boncamp, ten W. Dirk Sickes, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Er is een steeg ten W. Gekocht van ds. Wibrandus Sloterdijk en Dominicus Sloterdijk, voor 600 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-077Noorderhaven 73huis
eigenaarJan Dirks IJsenbeek
gebruikerJan Dirks IJsenbeek
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-077Noorderhaven 73huis
eigenaarJan Dirks Isenbeek
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan22‑7‑1720


1722 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 73, HarlingenNoorderhaven 73IJzenbeek, Jan Dirks; Tjerksdochter, Attie'Anno' en '1722'


1722 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 73, HarlingenNoorderhaven 73IJzenbeek, Jan DirksAfbeelding van een huismerk met links 'I', rechts 'D' en onder 'Y'In een akte van 14 november 1709 staat dat Jan Dirks IJzenbeek, meester huistimmerman, en Attie Tjerksdr. een pakhuis genaamd de 'seven-star', staande aan de noordkant van de Noorderhaven, met een woning daarachter tot aan de Droogstraat strekkende, willen kopen. Verkopers zijn dr. Wibrandus Sloterdijk s.s. ministeri candidatus en Dominicus Sloterdijk, koopman, voor de somma van 600 Caroliguldens, te betalen 12 mei 1710.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-077Noorderhaven 73huis
eigenaarJan Dirks IJsenbeek
gebruikerJan Dirks IJsenbeek
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0281r van 13 okt 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Dirk IJsenbeek


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-077Noorderhaven 73huis
eigenaarerven Jan IJsenbeek
gebruikerDirk IJsenbeek
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-077 Noorderhaven 73Dirk IJsenbeek, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-077Noorderhaven 73huis
eigenaarJan IJsenbeek erv.
gebruikerDirk IJsenbeecq
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0213r van 11 feb 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ2100‑00‑00 CGhuis en hof
koperjuffrouw Elisabeth Bonkamp, gehuwd met
koperds. Jacobus Pierson gereformeerd predikant
naastligger ten oostenjuffrouw Elisabeth Bonkamp
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende heer Claas Fontein n.u.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperDirk Jansen IJsenbeecq, mede erfgenaam vanmr. huistimmerman
erflaterzijn wijlen ouders Jan Dirks IJsenbeecq, gehuwd met
erflaterwijlen Attie Tjerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElisabeth Boncamp x ds. Jacobus Pierson koopt huis en tuin. Ten O. de koper, ten W. Claas Fontein, ten Z. de straat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Dirk Jansen IJsenbeek, mr. huistimmerman, als erfgenaam van zijn ouders Jan Dirks IJsenbeek x Attie Gerkes.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0247v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Jac. Pierzon predikant
naastligger ten westenPieter Minnes mr. timmerman


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0248r van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ [staat: Oude haven]1200‑00‑00 CGhuis en hof
koperPieter Minnes mr. timmerman
huurderMinne Pieters 30‑00‑00 CG
naastligger ten oostenwijlen Jacobus Pierzon hervormd predikant
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopervroedsman J. van Alema, erfgenaam van zijn grootvaderadvocaat Hof van Friesland
erflaterwijlen Jacobus Pierzon, weduwnaar vanhervormd predikant
erflaterwijlen Elisabeth Bonkamp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Minnes, mr. timmerman koopt het huis van wl. ds. Jacobus Pierson. Ten O. het huis van ds. Pierson, nu verkocht aan Tjietze Smit, ten W. de steeg die massaal is met de heer Claas Fontein, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Er zal door Pieter Minnes een huis worden gebouwd ten W. van het eerst genoemde huis. Gekocht van Junius van Alema, als mede-erfgenaam van zijn wl. grootvader ds. Pierson.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0235v van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 71, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Minnes


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0042v van 9 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ1300‑00‑00 CGhuis
koperMinne Pieters, gehuwd metmr. timmerman
koperAntje Jochums
huurderMinne Pieters mr. timmerman
huurderAntje Jochums
naastligger ten oostenSmit
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendr. Henricus Jans Westra
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperPieter Minnesmr. timmerman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0265v van 14 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 73Noorderhaven NZ979‑00‑00 GGhuis en timmerwinkel
koperHenricus Westra advocaat Hof van Friesland
huurderMinne Pieters c.u.
naastligger ten oostenT. Smid
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHenricus Westra
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
verkoper q.q.oud burgemeester Sybout Hoornstra, curator
verkoper q.q.Pieter Lenzius, curatoren overkoopman
verkoperMinne Pieters, gehuwd met
verkoperAntje Hoffius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHenricus Jans Westra koopt huis en timmerwinkel. Ten N. de Agterstraat, ten Z. de haven, ten W. de koper, ten O. T. Smit. Gekocht van Pieter Minnes x Antje Hoffius.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0246v van 15 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 75, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHenricus Westra


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-121, pag. 14Noorderhaven 73H J Westra3‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Henricus Jans Westra... ovl 1831, ovl 1834, ovl 1856; eigenaar en gebruiker wijk A-040, vrederegter, 1814. (GAH204); id. van wijk A-041, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-041Noorderhaven 73H J Westra H J Westra kantoor


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 351Noorderhaven 73erven Gooitje StinstraAssenhuis en erf (210 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 29 jan 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
A-041Noorderhaven 73Huizinge met annexen naast A-040 aan de Noorderhaven, huurder catharina, altringa. Finaal verkocht op 27 feb 1833 door notaris Wijma.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 351Noorderhaven 73 Simon BoonHarlingeneen gedeelte afgebroken, geheel verfraaid en hersteld


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Albertina van Altena... huw 1834, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk E-146; oud 29 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-041; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Elizabeth Douwes Steenstra... en Jantje Sijdses; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1842; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-041; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Oense Cornelis Akkerboom... 1839, geamployeerde ter sekretarie 1839, wijk G-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-041Noorderhaven 73Sibbeltje Sybrens de Vries... dv Sijbren Bouwes dV, en Sijbrigje Murks; BS huw 1821, ovl 1845 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-041; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-049; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-041NoorderhavenAlbertine van Altena29 jgeenDokkumv, protestant, weduwe
A-041NoorderhavenYpe Rodenhuis1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-041NoorderhavenHenderika Rodenhuis4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-041NoorderhavenAlbertina Rodenhuis2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-041NoorderhavenElisabeth Steenstra31 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 351Noorderhaven A-041Pietertje Boon vrouw van O. Akkerboomwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 351Noorderhaven A-038Pietertje Boon vrouw van J.J. Dijkwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5015Noorderhaven 73 (A-038)Wesselina Katoen (wed. J.H. Sommer C.S.)woonhuis


1917 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 73, HarlingenNoorderhaven 73K. Rodenhuis Azn.huisschilder, behanger, handel in verfwaren


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 73 Rinke Elzingabakkersknechtf. 500f. 500
Noorderhaven 73 Auke H. Dijkstraonderwijzerf. 500f. 1000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 73K. Rodenhuis-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 73J. (Jan) v.d. Meulen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 73rijksmonument 20559


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7651Noorderhaven 73
  terug