Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 89
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 89 1-141 1-217 A-049 A-046


Huisnaam in: 1655
Gebruik:
Naam: de drie bootshaacken
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanNoorderhaven 89
ten oostenNoorderhaven 91
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 87
ten noordenDroogstraat 10


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0231r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ strekkende tot aan de Droogstraathuis en hof
 
koperPiebe Wytses c.u.grootschipper1700-00-00 GG
naastligger ten oostenDirck Douues
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenWyntien Aleffs
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperArien Willems de Bruyn
verkoperNeeltie de Bruyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPybe Wytses, grootschipper, koopt een huis en hof c.a. nz. Noorderhaven strekkende tot de zz. Droogstraat. Ten O. Dirck Douwes, ten W. Wijntien Aleffs. Gekocht van Arien Willems- en Neeltie de Bruyn, voor 1700 gg.


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0082v van 8 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDieucke Geerts


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0031v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Pybes


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0269v van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek van Wytse Piebes


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140r van 18 jan 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZpakhuis en drie woningen daarachter
 
koperSimon Jacobs Cuiper c.u.schuitschipper387-10-00 GG
naastligger ten oostende huizen van Gouke Braam
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van Jacob Popta
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde crediteuren van Wytse Piebeskoopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-141Noorderhaven 89huis
eigenaarRein Hendriks
gebruikerRein Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0259r van 9 feb 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSymen Kuiper schipper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-141Noorderhaven 89huis
eigenaarRein Hendricks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-141 Noorderhaven 89huis
eigenaarvroedsman Rein Hendriks
gebruikervroedsman Rein Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-141 Noorderhaven 89huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0207v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Kuiper


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-141 Noorderhaven 89huis
eigenaarJacob Simons
gebruikerJacob Simons cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0168r van 5 feb 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Simons


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0187v van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 91, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJacob Symons Kuiper


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0087r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Simons Kuiper


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0259v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZ [staat: havenstreek]huis en achterhuis
 
koperSioerd Foekens, gehuwd met2600-00-00 CG
koperTrijntje Pieters de Jongh
huurderThijs Johannes Stoeff kapitein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen T. Gratama
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: haven]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pier Rutgers Akkeringa
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Eesge Jacobs Kuipermr. gortmakerLeeuwarden
verkoper van 1/3Foekje Jacobs Kuiper, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Poppe Menalda
verkoper van 1/3Martha Jacobs Kuiper, gehuwd met
verkoper van 1/3Frans Zeeman


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0067r van 18 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSjoerd Foekes koopman


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0198r van 21 feb 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZhuis
 
koper van 1/2Foekje Jacobs Kuiper, weduwe van1000-00-00 GG
koper van 1/2wijlen Poppe Menalda, en
koper van 1/2Martha Jacobs Kuiper, gehuwd met
koper van 1/2Frans Zeeman koopman
huurderFolkert Baukes c.u.
naastligger ten oostenT. Gratama
naastligger ten westenJan W. Vettevogel
naastligger ten zuidenNoorderhaven en haven
naastligger ten noordenachterhuis gehuurd door Wytze Bergsma c.u.
naastligger ten noordenachterhuis gehuurd door Sybren Foppes c.u.
verkoperSjoerd Foekens, gehuwd met
verkoperTrijntje de Jong


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0345r van 11 sep 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 89Noorderhaven NZhuis
 
koperMigchiel Pieters Dreso, gehuwd metkoopman1605-00-00 CG
koperSibbeltje Willems Swart
naastligger ten oostenTjepke Gratama
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenPieter W. Vettevogel
naastligger ten noordenDirk Jans
verkoperFoekje Jacobs Cuiper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe E. Menalda
verkoper q.q.Foekje Jacobs Cuiper, gelastigde van haar zuster
verkoperMartha Jacobs Cuiper, gehuwd met
verkoperFrans Zeeman c.m.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0092v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 87, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMichiel


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-201 Noorderhaven 89Michiel Drieso
1-201 1/2Noorderhaven 89Tjepke Gratama, 39 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-217 Noorderhaven 89Michiel Pieters Dreso4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Michiel Pieters Driso/Dreso... Willems Zwart, kind: Willem D, geb 1794 HRL; BS huw 1814, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk A-049, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Sibbeltje Willems Zwartgeb 1748 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Michiel Pieters Driso, ovl wijk A-049; BS ovl 1814; 1829 overlijdens


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-049Noorderhaven 89Michiel Dreso Michiel Dreso schipper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 367Noorderhaven 89Tjebbe Nicolaas de VriesHarlingenpakhuisknegthuis en erf (168 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-049Noorderhaven 89Tjebbe Lykles de Vries, overleden op 9 juli 1837winkelier Noorderhaven A 49, vrouw van Sjoukje Johannes Hendriks, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Jetske en Geertje Tjebbes de Vries. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Sibbeltje Sybrens de Vries... ovl 1845 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-041; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-049; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-049Noorderhaven 89Tjerk Pieters Metzelaar... en Antje Tjerks; BS huw 1821, huw 1822, ovl 1845; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-049; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-049NoorderhavenTjerk Metzelaar43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman
A-049NoorderhavenSibbeltje de Vries41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-049NoorderhavenPieter Metzelaar20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenJohannes Metzelaar8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenJacob Metzelaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenKlaas Metzelaar6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenAntje Metzelaar15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-049NoorderhavenSybrigje Metzelaar13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-049Noorderhaven 89Jetske Tjerks, overleden op 15 augustus 184384 jr, geboren Bolsward, overleden Snakkeburen A 49, weduwe, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 60) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 367A-049 (Noorderhaven )Pieter Tj. Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 367A-046 (Noorderhaven)Pieter Tjerks Metzelaar en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 367Noorderhaven 89 (A-046)Sikke Fekkeswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 89 Sikke Fekkesscheepsbevrachter
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 6000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 89Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 89Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1922 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 89, HarlingenNoorderhaven 89S. Fekkesscheepsbevrachter voor binnen- en buitenland


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 89S. Fekkes11Scheepsbevr.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 89S. Fekkes11Scheepsbevr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Scheepsbevr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Sleepdienst, transportovern.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 89S.Fekkesscheepsbevrachter


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.S. Fekkes11Sleepd., transp. overn.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 89U. (Ulbe) Posthuma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 89beeldbepalend pand7 van 10
  terug