Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 91-003 1-007 A-007A-007


Naastliggers vanNoorderhaven 9
ten oostenNoorderhaven 11
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 7


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119v van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJennes hoedenmaker


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173r van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJenne Foppes


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ tot aan de Zoutloot1200‑00‑00 CGhuis
koperSweer Zybes Bontekoe, gehuwd met
koperJancke Jans
toehaaktwee gouden ducaten tot een geschenk
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenHaring Egberts
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper van 1/2Aeltie Jennes, en
verkoper van 1/2Sjouk Willems, gesterkt met haar bestevader
verkoper van 1/2Meuwis Pybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Sybes Bontekoe x Jancke Jans koopt een huis nz. Noorderhaven, strekkende zuidwaarts tot aan de Zoutsloot. Ten O. Jacob Hendrix, ten W. Haring Egberts. Gekocht van Aeltie Yemes en Sjouk Willems, beide voor 1/2.


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0103v van 20 dec 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Sweer Sybes Bontekoe


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ [niet vermeld]400‑00‑00 GGhuis
koperKeimpe Jaerichs c.u.
naastligger ten oostenReyner Tjeerdts mr. zilversmid
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Haeringh Eyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Janke Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sweerd Sybes Bontekoe
verkoper van 1/10Teetske Sweerdts, gehuwd met
verkoper van 1/10Claes Gerloffswijdschipper
verkoper van 1/10Sybe Sweerdtssmalschipper
verkoper van 1/10meerderjarige ongehuwde dochter Lijsbeth Sweerdts
verkoper van 1/10meerderjarige ongehuwde dochter Attie Sweerdts
verkoper van 1/10minderjarige zoon Ruyrd Sweerdts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerEibert Harings
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarEgbert Harings
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑7‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223v van 25 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ1017‑10‑00 CGhuis
koperMelle Ynses, gehuwd met
koperAeltie Renses
naastligger ten oostenReiner Tjeerds
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenEghbert Harengs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybe Drieses, ter sterking van
verkoperSytske Martens, weduwe van
verkoperwijlen Keimpe Jarighs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarEybert Harings
gebruikerFreerk Sybrens
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0255v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSytske Martens


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0277v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMelle Ynses


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarRimmert Luitjens
gebruikerRimmert Luitjens
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0291r van 30 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMelle Ynses


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-003 Noorderhaven 9Claas Wouters, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
1-003 Noorderhaven 9Huibert Jetses, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerKlaas Wouters 20-00-00
gebruikerHubert Jetses 20-00-00
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0128r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBouwe Boomsma c.u.koopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-003 , pag. 1Noorderhaven 9Hylke Jaarigs
1-003 , pag. 1Noorderhaven 9Marten Vliet


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0084r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ wijk A-0071100‑00‑00 CGhuis
koperMarten van Vliet, gehuwd met
koperTettje Pieters
huurderChristiaan Pieters c.s.
naastligger ten oostenverkoper Aaltje Douwes de Jong
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFettje Taakes*
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperAaltje Douwes de Jong, weduwe van
verkoperwijlen Bouwe Boomsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Wybes van Vliet x Tettje Pieters koopt huis wijk A-007, kadnr. 308. Ten O. de verkoper, ten W?, ten Z. de haven, ten N. de straat Gekocht van Jeltje Douwes de Jong wv Bouwe Boomsma, die zelf ten O. woont.


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0203r van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMarten Wybes van Vliet


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-007, pag. 2Noorderhaven 9Marten van Vliet2‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Sytske Martens van Vlietgeb 1794 ... , ovl 15 mei 1812 HRL; wijk A-007, dv Marten vV, en Tetje (Pieters); BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Friedrich Graphorn... (= Frederik) 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1820, ovl 1858; wed. F.G. gebruiker van wijk A-007, medegebruikers Jappe R. van Veer, schipper, eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Marten Wybes van Vliet... geb 1794 ... , Wybe Martens vV, geb 1793 ... , Pieter vV, geb 25 jun 1799 HRL, wonende te HRL. 1813 wijk A-007, wonende te op de Noorderhaven in 1811, vlgs ovlakte wednr. met kinderen; BS ovl 1811, ovl 1812, ovl 1813, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Sappe R. van der Veergebruiker van wijk A-007, schipper; medegebruiker Friedrich Graphorn wed. ; eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. (GAH204); EER, TAEKE JANS VAN DER


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 9 M. van Vlietfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-007Noorderhaven 9Marten van Vliet Marten van Vliet
A-007Noorderhaven 9Marten van Vliet Jappe R van Veer schipper
A-007Noorderhaven 9Marten van Vliet Friedrich Graphou wed


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 358 van 9 sep 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-007Noorderhaven 9koopaktefl. 300huis aan de Noorderhaven A-007
 
verkoperMarten Wiebes van Vliet
koperPieter Romkes Butter


1822 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49015 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 36 en 50 van 30 jan 1822
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-007Noorderhaven 9provisionele en finale toewijzingfl. 508huis aan de Noorderhaven A-007
 
verkoperJohannes Leenderts
koperDieuke Harmens
schuldeiserFrans Fokkes van Esta


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 90 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Hermanus Lammerts Timmer, overleden op 6 juli 1824zoon van Lammert J. Timmer, schrijnwerkersknecht (Noorderhaven A 7, wednr. Geertje T. Kuiper) en Dieuwke H. Kamsma, halfbroer van minderjarige Beidske Lammerts Timmer (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 91 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Jan Lammerts Timmer, overleden op 12 juli 1824zoon van Lammert J. Timmer, schrijnwerkersknecht (Noorderhaven A 7, wednr. Geertje T. Kuiper) en Dieuwke H. Kamsma, halfbroer van minderjarige Beidske Lammerts Timmer (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 269 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Dieuke Harmens, overleden op 12 april 1826vrouw van Lammert Jans Timmer, kastenmakersknecht Noorderhaven A 7, moeder van minderjarige Harmanus Lammerts Timmer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 308Noorderhaven 9Lammert TimmerschreinwerkerHarlingenhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Geertje M Popmaoud 36 jaar, geb Warga en wonende te HRL. 1839, wijk A-007; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Pieter J Bakker... met Doedtje Jans vd Molen op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, pakhuisknecht, N.H., ovl wijk A-007, scheepssjouwerman in 1862, werkman in 1851, ged 27 mrt 1804 HRL, zv Johannes Pieters B., en Jetske ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Romke van Hettinga... in 1879, zv Doekle vH, en Reina de Lon; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-007, 260; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissaris der Amsterdamse en Rotterdamse veren, wijk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-007NoorderhavenGeertje M Popma36 jgeenWargav, rooms katholiek, weduwe
A-007NoorderhavenJanna Lentz11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-007NoorderhavenCatharina Lentz6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 308Noorderhaven A-007Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3423Noorderhaven A-007Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1904 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 9, HarlingenNoorderhaven 9Vliet, Jan van 't19 J v V 04'baksteeninscriptie (Jan van 't Vliet)
Volgens de 'lijst van de nummering der huizen' van 1880 was hij destijds eigenaar van dit pand, A 7.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3423Noorderhaven 9 (A-007)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 9wed Jetze Stienstra geb. Ruijghzonderf. 1000f. 700


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 9J. Haitsma87Betonkassenbouw


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 9J. Haitsma87Betonkassenb.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 9M. Clowtingsleepbootkapitein
Noorderhaven 9J. Clowtingvarensgezel


1936 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Noorderhaven 9mei: Slagerij Noordbeek, Noorderhaven 9, verhuisde naar Rommelhaven 6


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Tichelaar & Zn.289Vertegenw.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Tichelaar & Zn.289Vertegenw.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 9D.E. (Dirk) Koning


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 9rijksmonument 20531


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9038Noorderhaven 9
  terug