Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Noorderhaven 95
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 95 1-148 1-220 A-052 A-049




Naastliggers vanNoorderhaven 95
ten oostenNoorderhaven 97
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 93
ten noordende Droogstraat


aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 95naamloze doorlopende steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 95Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 95[?] de winkel van [W.] Metselaar, later van de dames Houwink.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111r van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 95Noorderhavn NZ [staat: noorder nieuwe haven NZ]huis waar de Vergulde Oven uitsteekt, strekkende achter tot de Droogstraat
 
koperHendrick Saves, gehuwd met2300-00-00 GG
koperYdske Teunis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tonis Symons de Way
naastligger ten westensteeg
verkoperoud burgemeester Paulus Jansen Innema, voor hemzelf en als vader/voorstander van
verkoperSiouck Innema, dochter in echt verwekt bij
verkoperwijlen Anna Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Saves x Ydtke Teunis kopen huis nz. Noorderhaven daer de vergulden oven vuytsteeckt, streckende voren van de haven tot achterwaerts inde Droochstraet. Ten O. Tonis Symons de Way erven, ten W. d'gemeene steech. Geen grondpacht. Gekocht van Paulus Jansen Innema, oud burgemeester, voor zichzelf en als vader van zijn dochter Siouck bij wijlen Anna Jans, voor 2300 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0097r van 15 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 95Noorderhaven NZ tot Droogstraathuis, mouterij en plaats
 
koper provisioneelN. N. 3025-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Way
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg naar de Zoutsloot, waarvan medegebruik
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0098v van 16 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van dr. Joannes Clijngbijl


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0173r van 25 jan 1663 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenItske Teunis Wrijthoff


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0239v van 7 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 95Noorderhaven NZhuis
 
koperJacobus Croese, gehuwd metwijnkoper1565-00-00 GG
koperFrouckien Wilhelmi
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Way
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperTheodorus Stantiussecretaris van de stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Croese, wijnkoper x Froukjen Wilhelmi? koopt een heerlijk huis nz. Noorderhaven, strekkende v.d. haven tot de zz. Droogstraat. Het huis heeft roggezolders waarop wel 40 lasten kunnen liggen, een wijnkelder, eest en mouterij. Ten O. erven Thewis? Teunis? Simons de Way?, ten W. een openbare steeg, ten Z. de straat en haven, ten N. de zz. Droogstraat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Theodorus Stantius, Stadssecr. van Harlingen, voor 1565 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0271v van 17 jan 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Jacobus Croese


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0240v van 13 jan 1704 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Croese


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0274v van 1 feb 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Croese


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0172ar van 21 feb 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 95Noorderhaven NZhuis
 
koperJan Croese, gehuwd met1800-00-00 GG
koperBaukjen Nauta
naastligger ten oostenhet huis bewoond door vroedsman Hiddema
naastligger ten zuidenNoorderhaven en haven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde olde burgemr. Jacob Croese, gehuwd met
verkoperFroukjen Wilhelmi


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-148Noorderhaven 95huis
eigenaarhopman Croese
gebruikerhopman Croese
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-148Noorderhaven 95huis
eigenaarhopman Croese
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-9-1720


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0203v van 12 nov 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 95Noorderhaven NZhuis
 
koper door niaarJohannes Willems Vosma koopman1500-00-00 CG
geniaarde koperJan Jansen Jonghma, gehuwd metkoopman
geniaarde koperMaaike Pyters Doncker
naastligger ten oostenburgemeester Simon Hiddema
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperBaukjen Nauta, gehuwd met
verkopersecretaris v d vijfdelen vd zeedijk binnen en buitendijks Johannes Wetsens


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-148 Noorderhaven 95huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde54-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0190v van 25 jan 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Jan Nollides


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-148 Noorderhaven 95huis
eigenaarburgemr. Nollides
gebruikerGerard Suiringa
huurwaarde78-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-148 Noorderhaven 95Jacob Josephs, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-148 Noorderhaven 95huis
eigenaarwed. burgemr. Nollides
gebruikerJacob Josephs
huurwaarde100-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-03-10 CG


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0199r van 19 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0216r van 23 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0195r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAndries Wybinga


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0047v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0078v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 93, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0259v van 24 okt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 97, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van A. Wybenga


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0230r van 20 apr 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 95Noorderhaven NZ tussen groot Vallaat en Raadhuizerbrughuis
 
koperJohannes A. van der Werf, gehuwd metkoopman2850-00-00 CG
koperWytske Doedes Almenum
huurderten Braeke militair adjudant2-10-00 CG
naastligger ten oostenJohannis Bensonides
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAaltje Wybenga, gehuwd met
verkoperPieter Stinstraleraar van de doopsgezinde gemeente te Franeker
verkoperElizabeth Wybenga, gehuwd met
verkoperTjepke Gratamakoopman
erflaterwijlen Eke Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes A. v.d. Werf x Wytske Doedes te Almenum koopt een fraai huis nz. Noorderhaven tussen Groot Vallaat en Raadhuizerbrug. Met vrij in- en uitgang etc., zowel in de Droogstraat, als langs de openbare steeg ten W. Het huis is verhuurd aan een militaire adjudant tot zolang hij hier in garnizoen ligt. Ten O. Johannes Bensonides, ten W. de openbare steeg, ten Z. de haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Aaltje Wybinga x Pieter Stinstra DG ds. te Franeker en Elisabeth Wybinga x Tjepke Gratama, als erfgenamen van hun wl. moeder Eke Wildschut.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-203 Noorderhaven 95Johannes van der Werff, 31 jaar, gehuwd
1-203 Noorderhaven 95Jan van Randwijk, 22 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-220 Noorderhaven 95Johannes A van der Werff6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-052Noorderhaven 95Johannes Arjens van der Werf... Aukje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1819, ovl 1838, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-052, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-091, wagenhuis, 1814. (GAH204); J.A. vdW. van Almenum ende Wytske ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-052Noorderhaven 95J A van der Werf J A van der Werf koopman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 372Noorderhaven 95Johannes Arjens van der WerfHarlingenkoopmanhuis en erf (220 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Wietske Simons Wiarda, overleden op 15 mei 1834overleden Groningen (doofstommeninstituut), dochter van Simon Wiarda, scheepsmakelaar (Noorderhaven-N A 52) en Oeke van der Werf, zuster van minderjarige Sjoerd, Johannes, Klaas, Simon, Julius en Julia-Catharina Simons Wiarda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Agatha Simons Wiarda, overleden op 27 juli 1834dochter van Simon Wiarda, scheepsmakelaar (Noorderhaven-N A 52) en Oeke van der Werf, zuster van minderjarige Sjoerd, Johannes, Klaas, Simon, Julius en Julia-Catharina Simons Wiarda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 372 Simon WiardaHarlingengedeeltelijk geamoveerd


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Johannes Arjens van der Werff, overleden op 12 januari 1838koopman Noorderhaven A 52, vader van Oeke Johannes van der Werff (vrouw van Simon Wiarda, idem). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-052Noorderhaven 95Oeke Johannes van der Werf... B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ariens van der Werf en Wietske Doedes ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-052Noorderhaven 95Simon Wiarda... Kerk HRL 1799, BS huw 1819, huw 1842, ovl 1848; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk A-052; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-052Noorderhaven 95Wietske Doedes Boersma... van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL; oud 69 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; kind: Ocke Johannes van der Werf, geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-052NoorderhavenSymon Wiarda40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, cargadoor
A-052NoorderhavenOekke van der Werff42 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-052NoorderhavenSjoerd Wiarda18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, koopman
A-052NoorderhavenJohannes Wiarda16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-052NoorderhavenKlaas Wiarda13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-052NoorderhavenSymon Wiarda11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-052NoorderhavenJulia C Wiarda7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052NoorderhavenWietske Wiarda4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052NoorderhavenWietske Boersma69 jSneekv, protestant, weduwe
A-052NoorderhavenLeentje Smit26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052NoorderhavenTrijntie Holmans23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052NoorderhavenSypkje de Vries14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-052NoorderhavenJulius Wiarda10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Wietske Doedes Boersma, overleden op 9 oktober 184373 jr, geboren Sneek 29/8/1770, overleden Noorderhaven A 52, wed. Johannes Arjens van der Werff, moeder van Oeke Johannes van der Werff (vrouw van Simon Wiarda, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-052Noorderhaven 95Johannes Simons Wiarda, overleden op 10 mei 184420 jr (geboren 1/9/1823), overleden Noorderhaven A 52, ongehuwd, zoon van Simon Wiarda, cargadoor en Oeke van der Werff, broer van minderjarige Sjoerd, Klaas, Simon, Julius, Julia-Catharina en Wietske Simons Wiarda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2176A-052 (Noorderhaven )J.A. Zaal Strobandwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2176A-049 (Noorderhaven)Jan Adriaan Zaal Strobandwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2176Noorderhaven 95 (A-049)Sipke van Urkwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 95 Andries J. Meterzonder
vorige grondslagf. 3200
huidige grondslagf. 2400


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 95A.Meterwethouder


1932 - kentekenadresnaam
B-17718
Noorderhaven 95Joseph. Stossberg


1933 - kentekenadresnaam
B-18441
Noorderhaven 95Theunis Jacob Zeylinga


1934 - kentekenadresnaam
B-1805
Noorderhaven 95Hendrik Ludwijn Hille Ris Lambers


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 95F. (Fokke) Houbijn


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 95rijksmonument 20566


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8276Noorderhaven 95




  terug