Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderwal 32
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderwal 32 (niet bekend) (niet bekend) B-179 B-229
Naastliggers vanNoorderwal 32
ten oostenNoorderwal 34
ten westenNoorderwal 30
ten noordende Noorderwal


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-179Noorderwal 32Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2758B-179 (Noorderwal)Jan S. IJzenbeekwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4007B-229 (Noordergrachtswal)Sicco IJzenbeek, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4007Noorderwal 32 (B-229)V.V.V.V.B.E.G. Woningen (grond Gem. Harlingen)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderwal 32S.Henstrabroodbezorger


1965 - adresboekadresnaam
Noorderwal 32D. (Dirk) Quarre


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderwal 32beeldbepalend pand9 van 10
  terug