Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nutstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNutstraat 24-222 4-210 H-170H-217


Naastliggers vanNutstraat 2
ten oostende Nutstraat
ten zuidenNutstraat 4
ten noordende Nutstraat


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214v van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Molenstraat (Nutsstraat)920‑00‑00 CGhuis en hof
koperJochum Jansen, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperFettie Pytters
naastligger ten oostenMolenstraat (Nutsstraat)
naastligger ten zuidenJan Sybrens
naastligger ten westenJan Sybrens
naastligger ten noordenhet pakhuis van Joannes Hylckes Hanekuik
verkoperJoannes Hylckes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jansen (Croon) capitein bij de Admiraliteit x Fettie Pytters koopt een mooi huis en hof in de Molenstraat. Ten O. die straat, ten Z. en W. Jan Sybrens, ten N. het pakhuis van de verkoper. Gekocht van Johannes Hylckes Hanekuik, voor 920 cg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochum Jansen Croon kapitein


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0070v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochum Jansen Croon kapitein


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002v van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jochum Jans Croon kapitein


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0125v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jochum Jansen Croon kapitein


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037v van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Nutstraat WZ [staat: Molenstraat aan de Zuiderhaven ZZ]315‑00‑00 CGhuis en hof
koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd met
koperJanke Stapert
toehaakvier gouden ducatons
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenWybe Hendrix Bantiema
naastligger ten westenWybe Hendrix Bantiema
naastligger ten noordenRintie Clasen Blokmaker
verkoperDouwe Croonoud commandeur te zee te Hoorn


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 2
eigenaarwed. Claes Tietes
gebruikerwed. Claes Tietes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290r van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Deket]


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014r van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Meulenstraat WZ ten zuiden van de Zuiderhaven350‑00‑00 CGhuis en hof
koperMinne Claessen c.u.mr. blokmaker
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenWybe Hendrix
naastligger ten westenWybe Hendrix
naastligger ten noordenJacob Scheltes
verkoperJan de Ket [staat: Deket]klerk van ontvanger Widenbrugh


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019v van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof van Minne Claessen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 2kamer
eigenaarwed. Claes Tietes
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Minne Claesens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 2kamer
eigenaarKerkearmen
gebruikerKerkearmen
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingkerkearmenkamer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 2kamer
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerEvert Oosterbaan
opmerkingledigh


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0206v van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0223r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-222Nutstraat 2kamer
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerJan Pytters
opmerkingwoont vergeefs


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0192v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Nutstraat WZ [staat: Molenstraat] aan de zuidkant van de Zuiderhaven560‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperJelle Eelkes minderjarige, met als voorstander zijn vader
koperEelke Jelles, weduwnaar vanmr. timmerman
koperwijlen Fijke Hessels
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Keimpes de jonge
verkoperHesseltie Eelkes, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. timmerman en wednr. van Sijke? Hessels, koopt voor zijn zoon Jelle Eelkes een huis en tuin in de Molenstraat. Ten O. en Z. die straat, ten W.?, ten N. Pieter Keimpes de jonge. Gekocht van Hesseltie Eelkes wv Gerrit Hendriks, bontwever.


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0107v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Molenstraat aan de ZZ van de Zuiderhaven650‑00‑00 CGhuis en tuintje
koperPyter Tijssen, gehuwd metscheepstimmerman
koperSytske Johannes
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenSymon Sjoerds
naastligger ten westenSymon Sjoerds
naastligger ten noordenPieter K. de Jong
verkoperEelke Jellesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen, scheepstimmerman x Sytske Johannes koopt huis en tuin in de Molenstraat, zz. Zuiderhaven. Ten O. die straat, ten W. en Z. Symon Sjoerds, ten N. Pieter Keimpes de Jong. Gekocht van Eelke Jelles, mr. huistimmerman, voor 650 cg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0111r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Tijssen


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0154r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Thijssen


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Nutstraat WZ ten noorden van het tweede in deze akte verkochte perceel2196‑07‑00 GGwoning
koperJan van der Ley, gehuwd met
koperDorothea Ernestina Lembke
huurderHubert Jans c.u.32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2achterNutstraat WZ achter de drie in deze akte verkochte percelen2196‑07‑00 GGplek grond eerder gebruikt als timmerwerf
koperJan van der Ley, gehuwd met
koperDorothea Ernestina Lembke
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Zuiderhaven ZZ in de Molenstraat50‑07‑00 GGwoning
koper provisioneelN. N.
huurderHubert Jans c.u.32‑00‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperDorothea Ernestina Lembke, moeder en voorstanderse van
verkoperhaar dochtertje Grietje van der Ley minderjarig
erflaterhaar vader wijlen Jan van der Ley


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2achterZuiderhaven ZZ in de Molenstraat22‑00‑00 GGplek grond, voorheen scheepstimmerwerf
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperDorothea Ernestina Lembke, moeder en voorstanderse van
verkoperhaar dochtertje Grietje van der Ley minderjarig, erfgenaam ab intestato van
erflaterhaar vader wijlen Jan van der Ley


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 23e perceel, staande ten Noorden van het 2e perceel1500‑00‑00 CGwoning
koperHolkje van der Ley, gehuwd met
koperCornelis Mollema koopman
huurderMoses Ruurds 31‑04‑00 CG
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (c) een woning ten N. van perceel (b), verhuurd aan Moses Ruurds. Ten O. de Molenstraat, ten Z. perceel (b), ten W. perceel (d), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2achtereen groot plek gronds, lopende langs of achter de vorige drie percelen1500‑00‑00 CGplek grond geschikt als timmerwerf
koperHolkje van der Ley, gehuwd met
koperCornelis Mollema koopman
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Claas Doedes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (d) een grote plek grond achter de drie vorige percelen, eerder gebruikt en zeer geschikt tot een scheepstimmerwerf. Ten O. perceel (a), (b) en (c), ten W. wd. Claes Douwes, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-210, pag. 95Nutstraat 2 de Directeuren Der Logie7‑10‑00 cghieronder beklemd no 221, 221 1/2 en 222


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-170Nutstraat 2Cornelis Heins Mollema... 1814. (GAH204); id. van wijk H-165; gebruiker Willem Jurjens, turfdrager, 1814. (GAH204); id. van wijk H-170; tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk H-198, smederij, 1814. (GAH204); C.M. en Holkje van der Ley, beide van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-170Nutstraat 2C Mollema tuin


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1946Nutstraat 2wed. Cornelis MollemaHarlingenhuis en erf (78 m²)


1836 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 en 56 van 7 dec 1836
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-170Nutstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 6065a. de ankersmederij met zomerhuis, knechtswoning enz H-198 en H-170 en b. pakhuis F-014
 
verkoper en koperPhilippe Adrien Braams
verkoperHolkjen Jarigs van der Ley (wv Cornelis Mollema)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-170Nutstraat 2Albertina Cornelis van der Veer... vdV, en Annette Wiglenhuisen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-169; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-170Nutstraat 2Antje Wiglenhuizen... huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-155, wijk H-170; kind: Jan Cornelis van der Feer, geb 26 jan 1810, ged 18 feb 1811 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-170Nutstraat 2Dirk Johannes Alta... zv Johannes Dirks A., en Jetske Lieuwes de Boer; BS huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-170; oud 36 jaar, geb Lemmer, wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-169; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1946Zuiderhaven H-170wed. Philippe A. Braamsankersmederij


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nutstraat 2 Jan Ferwerdasigarenmakerf. 800f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nutstraat 2J. Ferwerdasigarenmaker


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22080
Nutstraat 2Jan Ferwerda


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22081
Nutstraat 2Jan Ferwerda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9265Nutstraat 2gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9265Nutstraat 2
  terug