Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nutstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNutstraat 24-2274-2254-232H-H-217


Naastliggers vanNutstraat 2
ten oostende Nutstraat
ten zuidenNutstraat 4
ten noordende Zuiderhaven


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0159v van 12 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Sybrens


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214v van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Nutstraat WZ [staat: Molenstraat]920‑00‑00 cghuis en hof
koperJochum Jansen, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland
koperFettie Pytters
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJan Sybrens
naastligger ten westenJan Sybrens
naastligger ten noordenhet pakhuis van Joannes Hylckes Hanekuik
verkoperJoannes Hylckes Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Jansen (Croon) capitein bij de Admiraliteit x Fettie Pytters koopt een mooi huis en hof in de Molenstraat. Ten O. die straat, ten Z. en W. Jan Sybrens, ten N. het pakhuis van de verkoper. Gekocht van Johannes Hylckes Hanekuik, voor 920 cg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0187v van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochum Jansen Croon kapitein


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0070v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJochum Jansen Croon kapitein


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0002v van 5 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jochum Jans Croon kapitein


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0125v van 18 sep 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jochum Jansen Croon kapitein


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0037v van 4 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Nutstraat WZ [staat: Molenstraat aan de Zuiderhaven ZZ]315‑00‑00 cghuis en hof
koperJan de Ket [staat: Deket], gehuwd met
koperJanke Stapert
toehaakvier gouden ducatons
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenWybe Hendrix Bantiema
naastligger ten westenWybe Hendrix Bantiema
naastligger ten noordenRintie Clasen Blokmaker
verkoperDouwe Croonoud commandeur te zee te Hoorn


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-227 , folio 86Nutstraat 2huis
eigenaarJan de Keth
gebruikerbode Dijksma
gebruikernu Johannes Beekman
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerking[achternaam vermeld als: Deketh]


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0290r van 31 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan de Ket [staat: Deket]


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014r van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Meulenstraat WZ ten zuiden van de Zuiderhaven350‑00‑00 cghuis en hof
koperMinne Claessen c.u.mr. blokmaker
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenWybe Hendrix
naastligger ten westenWybe Hendrix
naastligger ten noordenJacob Scheltes
verkoperJan de Ket [staat: Deket]klerk van ontvanger Widenbrugh


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0019v van 28 mei 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36west, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en hof van Minne Claessen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-227 , folio 56rNutstraat 2huis
eigenaarMinne Classen
gebruikerClaes Minnes
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan25‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0131r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Minne Claesens


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-227 , folio Nutstraat 2kamer
eigenaarMinne Clasens erven
gebruikernu Ype Lammerts Beekman
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-225 , folio 56vNutstraat 2kamer
eigenaarGerryt Hendriks
gebruikerYpe Lammerts
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0206v van 17 dec 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0223r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks bontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-225Nutstraat 2wed. Gerrit Hendriks, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-225 , folio 56vNutstraat 2kamer
eigenaarGerrit Hendriks wed.
gebruikerGerrit Hendriks wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0192v van 29 okt 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Nutstraat WZ [staat: Molenstraat] aan de zuidkant van de Zuiderhaven560‑00‑00 cghuis en tuintje
koperJelle Eelkes minderjarige, met als voorstander zijn vader
koperEelke Jelles, weduwnaar vanmr. timmerman
koperwijlen Fijke Hessels
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Keimpes de jonge
verkoperHesseltie Eelkes, weduwe van
verkoperwijlen Gerrit Hendriksbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jelles, mr. timmerman en wednr. van Sijke? Hessels, koopt voor zijn zoon Jelle Eelkes een huis en tuin in de Molenstraat. Ten O. en Z. die straat, ten W.?, ten N. Pieter Keimpes de jonge. Gekocht van Hesseltie Eelkes wv Gerrit Hendriks, bontwever.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-225 , folio 57rNutstraat 2huis
eigenaarGerryt Hendriks wed.
gebruikerGerryt Hendriks wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0107v van 6 dec 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Molenstraat aan de ZZ van de Zuiderhaven650‑00‑00 cghuis en tuintje
koperPyter Tijssen, gehuwd metscheepstimmerman
koperSytske Johannes
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenSymon Sjoerds
naastligger ten westenSymon Sjoerds
naastligger ten noordenPieter K. de Jong
verkoperEelke Jellesmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen, scheepstimmerman x Sytske Johannes koopt huis en tuin in de Molenstraat, zz. Zuiderhaven. Ten O. die straat, ten W. en Z. Symon Sjoerds, ten N. Pieter Keimpes de Jong. Gekocht van Eelke Jelles, mr. huistimmerman, voor 650 cg.


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0111r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Tijssen


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-225 , folio 57rNutstraat 2huis
eigenaarGerryt Hendriks wed.
gebruikerGerryt Hendriks wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 100rNutstraat 2huis
eigenaarPieter Tijssen
gebruikerJan Freerks
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal23‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0154r van 8 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 36oost, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Thijssen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 100vNutstraat 2huis
eigenaarJarig van der Ley
gebruikerHuibert Jansen
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal31‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Nutstraat WZ ten noorden van het tweede in deze akte verkochte perceel2196‑07‑00 ggwoning
koperJan van der Ley, gehuwd met
koperDorothea Ernestina Lembke
huurderHubert Jans c.u.32‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0194r van 31 jan 1790 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2achterNutstraat WZ achter de drie in deze akte verkochte percelen2196‑07‑00 ggplek grond eerder gebruikt als timmerwerf
koperJan van der Ley, gehuwd met
koperDorothea Ernestina Lembke
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJarig Jacobs van der Leykoopman


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2Zuiderhaven ZZ in de Molenstraat50‑07‑00 ggwoning
koper provisioneelN. N.
huurderHubert Jans c.u.32‑00‑00 cg
naastligger ten oostenNutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperDorothea Ernestina Lembke, moeder en voorstanderse van
verkoperhaar dochtertje Grietje van der Ley minderjarig
erflaterhaar vader wijlen Jan van der Ley


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0382r van 3 apr 1791 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2achterZuiderhaven ZZ in de Molenstraat22‑00‑00 ggplek grond, voorheen scheepstimmerwerf
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperDorothea Ernestina Lembke, moeder en voorstanderse van
verkoperhaar dochtertje Grietje van der Ley minderjarig, erfgenaam ab intestato van
erflaterhaar vader wijlen Jan van der Ley


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-232 , folio 100vNutstraat 2huis
eigenaarJarig van der Ley
gebruikerTaeke Hendriks
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal31‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 23e perceel, staande ten Noorden van het 2e perceel1500‑00‑00 cgwoning
koperHolkje van der Ley, gehuwd met
koperCornelis Mollema koopman
huurderMoses Ruurds 31‑04‑00 cg
naastligger ten oostenNutstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten westenhet vierde perceel in deze akte
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (c) een woning ten N. van perceel (b), verhuurd aan Moses Ruurds. Ten O. de Molenstraat, ten Z. perceel (b), ten W. perceel (d), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nutstraat 2achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0260r van 19 jun 1803 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nutstraat 2achtereen groot plek gronds, lopende langs of achter de vorige drie percelen1500‑00‑00 cgplek grond geschikt als timmerwerf
koperHolkje van der Ley, gehuwd met
koperCornelis Mollema koopman
naastligger ten oostenhet eerste, tweede en derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claas Doedes
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperGrietje Schoonebeeke, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHolkje v.d. Ley x koopman Cornelis Mollema koopt (d) een grote plek grond achter de drie vorige percelen, eerder gebruikt en zeer geschikt tot een scheepstimmerwerf. Ten O. perceel (a), (b) en (c), ten W. wd. Claes Douwes, ten N. de straat en haven. Geen grondpacht. Gekocht van Grietje Schoonebeek wv koopman Jarig Jacobs v.d. Ley als erfgename van haar wl. man, voor 1500 cg (voor a, b, c en d).


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-232 , pag. 97Nutstraat 2C. Mollema n.ux.1‑00‑00 cghuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1946Nutstraat 2wed. Cornelis Mollema Harlingenhuis en erf (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1948Nutstraat 2wed. Cornelis Mollema Harlingenplaisiertuin (430 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1946Zuiderhaven H-170Pieter Gaeles Bouma ankersmederij
Sectie A nr. 1948Zuidergat H-197Maria Bosma woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nutstraat 2J. Ferwerdasigarenmaker


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22080
Nutstraat 2Jan Ferwerda


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22081
Nutstraat 2Jan Ferwerda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9265Nutstraat 2gemeentelijk monument12 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9265Nutstraat 2


2023
0.075872898101807


  terug