Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerOoievaarsteeg 16(niet bekend)(niet bekend)D-116D-080


Naastliggers vanOoievaarsteeg 16
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenOoievaarsteeg 18
ten noordende Ooievaarsteeg


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0109v van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSytse Wytses


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0281v van 11 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstraat


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0212v van 12 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0139r van 17 feb 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0175r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 29 van 24 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Ooievaarsteeg 16koopaktefl. 100huis D-116
 
verkoperJan Galema
koperfa. Marten & Zonen


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 30 van 24 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Ooievaarsteeg 16renversaalfl. 100huis D-116
 
fa. Marten & Zonen
Jan Galema


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0094v van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Ooievaarsteeg 16Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... 1810, BS ovl 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-116Ooievaarsteeg 16M Betzauw stalling


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 58 van 3 aug 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Ooievaarsteeg 16boedelscheidingfl. 50scheiding van stalling met bleek en tuin aan de Zoutsloot D-116
 
erflaterWybren Gerbens Vellinga
erfgenaamTjerk Wybrens Vellinga (minderjarige)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 777Ooievaarsteeg 16Sikke Durks NieuwenhuismelktapperHarlingenstal (192 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Ooievaarsteeg 16Maria Klumper... dv Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 777Ooievaarsteeg 16 Brand HoffingaHarlingeneen nieuw gebouw ingerigt tot een paardestal


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Ooievaarsteeg 16Ype Boomsma... ovl wijk G-098, zv Frederik IJpes en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 777Nieuwstraat D-116Brand Jans Hoffingawoonhuis


1867 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49065 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 64 en 67 van 19 jun 1867
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Ooievaarsteeg 16provisionele en finale toewijzingfl. 521stal, hooibergplaats, wagenhuis en erf D-116
 
verkoper Jan Pieters Posthumus (voor zich en q.q.)
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
koperCornelis Roozendaal


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4290Ooievaarsteeg 16 (D-095)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Ooievaarsteeg 16Kl. Tigchelaarbootwerker
  terug