Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Ooievaarsteeg 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOoievaarsteeg 16(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)D-116D-080


Naastliggers vanOoievaarsteeg 16
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenOoievaarsteeg 18
ten noordenOoievaarsteeg 14


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [niet vermeld]


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174v van 14 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [niet vermeld]


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144r van 15 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0122r van 14 feb 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteegje]


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0205r van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaand steegje
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Cornelis Pieters


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0169r van 25 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0083r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0119r van 27 feb 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten oostende bijbehorende mouterij


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0153v van 28 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten oostenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0084r van 26 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Bertels
naastligger ten oostenHarmen Hessels Wilda


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0094v van 1 mrt 1789 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOoievaarsteeg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0137r van 25 sep 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert Jans


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 29 van 24 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Ooievaarsteeg 16koopaktefl. 100huis D-116
 
verkoperJan Galema
koperfa. Marten & Zonen


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 30 van 24 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Ooievaarsteeg 16renversaalfl. 100huis D-116
 
fa. Marten & Zonen
Jan Galema


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0338v van 14 jan 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gedempte Korte Zoutsloot 5, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMarten Betzauw


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Ooievaarsteeg 16Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... 1810, BS ovl 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-116Ooievaarsteeg 16M Betzauwstalling


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 58 van 3 aug 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Ooievaarsteeg 16boedelscheidingfl. 50scheiding van stalling met bleek en tuin aan de Zoutsloot D-116
 
erflaterWybren Gerbens Vellinga
erfgenaamTjerk Wybrens Vellinga (minderjarige)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 777Ooievaarsteeg 16Sikke Nieuwenhuis melktapperHarlingenstal (192 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Ooievaarsteeg 16Maria Klumper... dv Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 777Ooievaarsteeg 16 Brand HoffingaHarlingeneen nieuw gebouw ingerigt tot een paardestal


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Ooievaarsteeg 16Ype Boomsma... ovl wijk G-098, zv Frederik IJpes en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 777Nieuwstraat D-116Lourens Hoekers en mede eig.woonhuis


1867 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49065 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 64 en 67 van 19 jun 1867
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Ooievaarsteeg 16provisionele en finale toewijzingfl. 521stal, hooibergplaats, wagenhuis en erf D-116
 
verkoper Jan Pieters Posthumus (voor zich en q.q.)
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
koperCornelis Roozendaal


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4290Ooievaarsteeg 16 (D-095)Oedske Schaaf (wed. W. Monsma, en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Ooievaarsteeg 16Kl. Tigchelaarbootwerker


2023
0.024822950363159


  terug