Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Oosterkeetstraat 1 3-021 3-014 D-055* D-075
Naastliggers vanOosterkeetstraat 1
ten oostenLombardstraat 8
ten zuidenOosterkeetstraat 3
ten westende Oosterkeetstraat


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130r van 19 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: ten zuiden bij de Franekerpoort aan de dubbele regelstraat]kamer
 
koperSymon Bauckes, gehuwd met80-14-00 GG
Durcktien Durx
verpachter grondde Stad Harlingen2-03-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: dubbele regelstraat]
naastligger ten noordenhet hoekhuis van Aeffke Harckes*, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Aeleff Jans smid
verkoper van 1/2Sioerdt Laeses, gehuwd metmr. metselaar
verkoper van 1/2Antie Pytters
verkoper van 1/2Uulck Gabbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hille Ywes


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0017r van 23 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: achter de Lommerd]kamer
 
koperBintie Tiepkes, weduwe van110-00-00 GG
koperwijlen Jans Harckes
verpachter grondde Stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntie Wytses
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAeff Harckes
verkoperSymen Bauckes, gehuwd metrogdrager
verkoperDirckien Dircks


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 13e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1in de dubbele regel achter de lommerdgrondpacht van 1-13-00 CG
 
koperburgemeester Hesselus Wringer 315-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Bientie Tiepckes1-13-00 CG
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0057r van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbelde regel bij de Lombartspijp del te gaan]kamer
 
koperSybe Jansen mr. metselaar50-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenSjoerdt timmerman
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur)


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-021Oosterkeetstraat 1
eigenaarwed. Jan Piers
gebruikerwed. Jan Piers
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-021Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarwed. Jan Piers
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0073r van 17 mrt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: straat bij de Bank van Lening in te gaan]kamer
 
koperJan Hendrix, gehuwd met111-00-00 GG
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde Stad Harlingen1-13-00 CG
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat bij de Bank van Lening in te gaan]
naastligger ten noordende Stad Harlingen: bakhuis
verkoper q.q.de Stad Harlingen: weesvoogdij


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Hendrix


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188v van 6 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oosterkeetstraat OZ [staat: bij de Franekerpoort bij de Bank van Lening]woning of kamer
 
koperBroer Baukes 67-07-00 CG
koperFrans Pyters Huidekoper
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidende ? Gemeente: diaconie kamer
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Stad Harlingen: bakhuis
verkoperJan Hendrix
verkoperEelkjen Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Baukes en Frans Pyters Huidekoper kopen een woning of camer in de straat bij de Bank van Lening, omtrent de Franekerpoort. Ten O. Willem Thomas, ten Z. een diaconiecamer, ten W. die straat, ten N. het bakhuis v.d. Stadsvoogden. Gekocht van Jan Hendrix x Eelckjen Minnes, voor 67 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-021 Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarJacob Eelkes
gebruikerJacob Eelkes
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-021 Oosterkeetstraat 1
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-021 Oosterkeetstraat 1huis
eigenaarBouwe Gerrits
gebruikerBouwe Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
3-021 /2Oosterkeetstraat 1stal
eigenaarwed. Christaan Claeses
gebruikerwed. Christaan Claeses
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0186v van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 1Oude Lombart, achter dewoning
 
koperAntony Vink, gehuwd methovenier70-07-00 GG
koperMinke Minnes
verpachter grondde erfgenamen van Jelte Ruirds 1-13-00 CG
huurderPiebe Jacobs leerlooier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHendrik timmerman
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperChristina Huidekoper, gehuwd met
verkoperArjen Wassenaarkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Vink, hovenier x Minke Minnes kopen groote wooninge staende agter de Oude Lombart, bewoond door Piebe Jacobs leerloyer. Ten W. de straet, ten O. ?, ten Z. timmerman Hendrik, ten N. ? Grondpagt 33 st aan Jelte Ruirds erven. Gekocht van (de crediteuren van) Christina Huidekoper x koopman Arjen Wassenaer, voor 70 gg en 7 st.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Vink


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0046r van 6 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Vink


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenMinne Vink


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-014 Oosterkeetstraat 1 Armekamer0-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Antje Jans... 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Klaas Sybrens... Klaases, geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Romke Heeresovl voor 1815; wed. R.H. gebruiker van wijk D-055, gealimenteerd, medegebruiker IJmke Baukes wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Ymke Baukes... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1808, BS ovl 1831, ovl 1840; wed. IJ.B. gebruiker van wijk D-055, gealimenteert, medegebruiker Romke Heeres wed. ; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-055Oosterkeetstraat 1 Armekamer Romke Heeres wedgealimenteerd
D-055Oosterkeetstraat 1Ymke Baukes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Dirkje K Blaauw... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Pieter Christiaans Riem... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Pieter Jans de Bruin... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839; geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen de Bruin en Teuntje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Romkje Ages Postma... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Weltje Romkes Seldrijk... 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-055Gewezen Franeker PoortPieter J de Bruin43 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
D-055Gewezen Franeker PoortDirkje K Blaauw42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJan P de Bruin6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortKlaas P de Bruin9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortTeuntje de Bruin19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWytske de Bruin15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJacobje de Bruin3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie Romkes54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-055Gewezen Franeker PoortPieter Cristiaan Riem34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortRomkje A Postma30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortChristiaan Riem6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortAge Pieters Riem27 wBuitenpostgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie P Riem4 jSneekgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-055Oosterkeetstraat 1Gerrit Riem, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 15/1/1843), overleden Lombardstraat D 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Hiltje Jans Dijkstrageb 1807 HRL, ovl 31 jul 1851 HRL, huwt met Roelof Jans van Wijk op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Jan Roelofs van Wijk... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 768D-075 (Oosterkeetstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1 (D-075)Alg. Armvoogdijwoonhuis
  terug