Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Oosterkeetstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerOosterkeetstraat 53-0123-0113-012D-129D-077


Naastliggers vanOosterkeetstraat 5
ten oostenOoievaarsteeg 8
ten zuidenOosterkeetstraat 7
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 3


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0124v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeine Douwes


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125r van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeine Douwes


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0125v van 10 sep 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeine Douwes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0160v van 29 apr 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat [staat: bij Tetmans keet]246‑00‑00 gghuis
koperPieter Jansen de Groete
verpachter grondde weduwe en erfgenamen van Cornelis Conincx 2‑05‑00 cg
naastliggerde keet van Tetman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNydingh Cornelis
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenOutger metselaar
verkoper q.q.Toen Luyties broer van de verkoopster
verkoper q.q.IJsbrandt Jansen, oom
verkoper q.q.Jan Jansen, oomen van
verkoperAnne Luyties, weduwe van
verkoperwijlen Minne Douwes


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0223v van 19 okt 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat [staat: in de Noordees bij Tetmans keet]82‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Cornelis Conincx 2‑05‑00 cg
naastliggerde keet van Tetman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNydingh Cornelis
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende kamer van Syourdt te Wijnaldum
crediteur (triumphant) q.q.Reyner Jans, gerechtigde vanmolenaar
crediteur (triumphant)Anne Luytges
verkoper (gesuccumbeerde)Pieter Jansen de Groete
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild inde noordees


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0007v van 20 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenUulbe Allerts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0054r van 10 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: Lommertsstraat bij de Franekerpoort]205‑14‑00 gghuis
koperPyter Dircx, gehuwd met
koperFrouck Jylderts
verpachter grondBauck Conincx 2‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJochum Bartels
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDouwe Jans* metselaar
verkoperUlbe Allerts, gehuwd metmetselaar
verkoperMarytgie Pyters
eerdere samenvatting door Yde Elsingastaende inde Lommerts straat bij ende omtrent de Franekerpoort. Grondpacht 50 st aan Bauck Conincx.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0276v van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenUulbe Allerts


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0109v van 4 feb 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0040r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: dubbele regel achter de lommerd]45‑00‑00 cggrondpacht van 2-05-00 cg
koperTietske Gatses, weduwe van
koperwijlen Atte Fransen
eigenaar perceelgrondpacht uit een kamer2‑05‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jochum Bartels
naastligger ten westenOosterkeetstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAntie Wytses
verkoperIdsart van Hettingatichelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTietske Gatses wv Atte Fransen, koopt 45 st. grondpacht uit een huis in de dubbelde regel achter de lommert. Ten Z. wd. Jochum Bartels, ten N. Antie Wytses. Gekocht van tichelaar Idsart van Hettinga voor 45 cg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0061r van 19 jan 1656 (het 14e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]315‑00‑00 gggrondpacht van 3-00-00 cg
koperburgemeester Hesselus Wringer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Jochum Bartelssmeersloter3‑00‑00 cg
eigenaar perceelnu van Jan Groenheide
verkoperde boedel van wijlen Idzart van Hittinga


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0118r van 8 dec 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]120‑00‑00 ggkamer
koperWillem Willems c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Idsert Hettinga 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Arien Ceimpes
naastligger ten zuidenSytse Wytses
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAne Anes
verkoperJan Willems Groenheyde


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0006r van 21 jan 1665 (het 12e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel]630‑00‑00 cggrondpacht van 3-00-00 cg
koperJelte Ruierdts
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Willem Willems3‑00‑00 cg
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringer


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0054r van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de Lommert]600‑00‑00 ggkamer
koperJan Hansen c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Arien Keimpes
naastligger ten zuidenSytse Wytses
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenAne Anes
verkoperAgnes Tijsses, gehuwd met
verkoperWillem Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hansen c.u. kopen een kamer achter de Lommert in de dubbele regel


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0063v van 1 okt 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbele regel achter de lommerd]42‑00‑00 cgkamer
koperSybe Jansen c.u.mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Arien Keympes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSytse Wytses
verkoperAgnes Tijses, weduwe van
verkoperwijlen Willem Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Jansen, mr. metselaar, koopt een camer achter de Lommert, in de Dubbele Regel. Ten O. wd. Arien Keympes, ten W. de straat, ten Z. Sytse Wytses, ten N. de koper. Gekocht van Agnes Tijsse wv Willem Willems, voor 42 cg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234r van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybe Jansen mr. metselaar


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0046v van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ [staat: in de dubbelde regel achter de lommerd]60‑00‑00 cgtuintje met een woning tot een afbreuk daaraan ten noorden
koperburgervaandrig Hette Blinxsma c.u.mr. smid
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens
naastligger ten zuidenJan Ruiter
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNanne Claessen
verkoper van 1/3Jan Sybesmr. metselaar
verkoper van 1/3Trijntie Sybes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Gerrit Gerritsen, en als moeder van
verkoper van 1/3haar wettige kinderen bij haar eerdere echtgenoot Cornelis Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHette Blinxsma, vaandrig en mr. smid, koopt een tuintje met woning op afbraak ten noorden daarvan, achter de Lombard in de dubbelde regel. Ten O. erven Keimpe Arjens, ten Z. Jan Ruiters, ten W. de straat, ten N. Nanne Claessen waarmee een mandelige muur. Van de af te breken woning zijn de steen en steentjes voor de verkopers, het hout en ijzer voor de kopers. Grondpacht 3 cg. Gekocht van mr. metselaar Jan Sybes voor 1/3, Trijntje Sybes laatst wd. Gerrit Gerrits voor 1/3 en als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen bij Cornelis Cornelis voor 1/3, voor 60 cg.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0082v van 27 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Hette Blinxma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 43Oosterkeetstraat 5hof
eigenaarYpe Pieters
gebruikerYpe Pieters
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 26vOosterkeetstraat 5tuin
eigenaarYpe Pieters
gebruikerYpe Pieters
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑7‑1720


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende tuin van Blinxma c.sororecherger


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio Oosterkeetstraat 5tuin
eigenaarTyte Blinksma
gebruikerTyte Blinksma
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑08 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0008v van 30 mrt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat [staat: dubbele regel achter de lommerd]88‑00‑00 cghof, tuin, zomerhuis
koperPyter Jarigs Adema, gehuwd metmr. bakker
koperDieuke Daems
naastligger ten oostenWillem Thomas
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenNanne Clases
verkoper q.q.Jacob Ottes Bos, gelastigde vanmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Tyte Blinxmagerechtsbode te Bolsward
verkoper van 1/2Jacob Ottes Bos, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Sibbeltie Blinxma


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0106r van 11 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338r van 22 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Adema


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0157v van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJarig Adama mr. bakker
naastligger ten westenJarig Adama mr. bakker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0065r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat OZ 7/9 [staat: achter de Bank van Lening]80‑00‑00 cghof, planten en zomerhuis
koperHendrik Fransen mr. timmerman
naastligger ten oostenSikke Geerts metselaar
naastligger ten zuidenHendrik Merkus
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrik Fransen mr. timmerman
verkoperJarig Pyters Adamamr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011 , folio 27rOosterkeetstraat 5tuin
eigenaarPieter Adama
gebruikerPieter Adama
huurwaarde totaal08‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑06‑10 cg
opmerking[vermeld als 3-012]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-011Oosterkeetstraat 5Hendrik Fransen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011 , folio 27rOosterkeetstraat 5huis en tuin
eigenaarHendrik Fransen
gebruikerHendrik Fransen
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-011, fol. 39rOosterkeetstraat 5Hendrik Fransen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindtimmerman, mr.21:15:00 cg3:12:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011 , folio 27rOosterkeetstraat 5huis en tuin
eigenaarHendrik Fransen
gebruikerHendrik Fransen
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0101r van 15 nov 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Fransen


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-011 , folio 27rOosterkeetstraat 5huis en tuin
eigenaarHendrik Fransen
gebruikerHendrik Fransen
huurwaarde totaal16‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 51vOosterkeetstraat 5huis
eigenaarHendrik Fransen erven
gebruikerHendrik Fransen erven
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0283v van 25 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat [staat: achter de Lombard]29‑00‑00 gghuis
koperGosling Adams mr. metselaar
bewonerUlbe Hendriks
naastligger ten oostenGerryt
naastligger ten zuidenHylke Pieters
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Allert Louws
verkoperYttje Leverland, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Ruitinga


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosling Adams


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0142r van 18 jan 1784 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 51vOosterkeetstraat 5huis
eigenaarJohannes van der Meulen
gebruikerJohannes van der Meulen
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerBeerend Jansen
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0124v van 12 jul 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 11, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes zadelmaker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-012 , folio 51vOosterkeetstraat 5huis
eigenaarJohannes van der Meulen
gebruikerJohannes van der Meulen
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerClaas Cornelis
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0046r van 6 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Oosterkeetstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-012 , pag. 50Oosterkeetstraat 5Jan Claasen Roodtje 1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Tabe Jans Klaver... met Trijntje Jans, kinderen: Jan Tabes K, geb 1786 HRL, Trijntje Jans K, geb 18 mei 1790 HRL, ovl wijk D-129, plateelbakkersknecht in 1812, zv Tan Tabes en Trijntje ... ; BS ovl 1812; 1820 huwelijken, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Jan Clases Rootje... 1800-1811, kind: Jan Jansen R, geb 1790 HRL; BS ovl 1811; 1815 hu, ov; wed. J.C.R. eigenaar van wijk D-129; gebruiker Daniel Wassem, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-130, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-129Oosterkeetstraat 5wed Jan C RootjeDaniel Wassemgegagimenteerd


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-129Oosterkeetstraat 5provisionele en finale toewijzinghuis, stalling en wagenhuis Anjelierstraat D-129
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperMinne Vink


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 770Oosterkeetstraat 5Johannes Gebel melktapperHarlingenhuis en erf (105 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Foppe Gerrits Donjemageb 1 jan 1809 HRL, huwt met Martje Corth op 24 nov 1842 HRL, N.H., zv Gerrit Foppes D. en Aukje Johannis vd Veer, gleibakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha142hu, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-129, 151


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Martje Corth... C, (gk), en Geertje Jans, (gk), beiden ovl voor 1843; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. Ha18 51 wijk D-129, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 770achter de Lombard D-129Thijs J. de Bruin stal
Sectie A nr. 770achter de Lombard D-130Thijs J. de Bruin plek grond


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 770Oosterkeetstraat D-077wed. en erven Rommert H. Bruinsma geb. Koopmanswoonhuis
Sectie A nr. 770Oosterkeetstraat D-077wed. en erven Rommert H. Bruinsma geb. Koopmanswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5167Oosterkeetstraat 5 (D-077)Herke Smitstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 5C. Postmakwitantielooper


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Oosterkeetstraat 5P. (Pieter) Sjoerdsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Oosterkeetstraat 5beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.28196883201599


  terug