Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Oosterkeetstraat 5 3-011 3-012 D-129 D-077
Naastliggers vanOosterkeetstraat 5
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidende Oosterkeetstraat
ten westende Oosterkeetstraat
ten noordenOosterkeetstraat 3


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-011Oosterkeetstraat 5kamer
eigenaarHendrick Marcus
gebruikerHendrick Marcus
opmerkingonmagtigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-011Oosterkeetstraat 5kamer
eigenaarHendrick Marcus
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende tuin van Blinxma c. sororecherger


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-011 Oosterkeetstraat 5kamer
eigenaarHendrik Merkus
gebruikerHendrik Merkus
opmerkingpauper


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120v van 23 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-011 Oosterkeetstraat 5
eigenaarHendrik Markus
gebruikerHendrik Markus
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-011 Oosterkeetstraat 5Hendrik Fransen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-011 Oosterkeetstraat 5huis en tuin
eigenaarHendrik Fransen
gebruikerHendrik Fransen
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0283v van 25 jun 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Oosterkeetstraat 5Oosterkeetstraat [staat: achter de Lombard]huis
 
koperGosling Adams mr. metselaar29-00-00 GG
naastligger ten oostenGerryt
naastligger ten zuidenHylke Pieters
naastligger ten westenOosterkeetstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Allert Louis
betrokkeneUlbe Hendriks
verkoperYttje Leverland, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Ruitinga


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGosling Adams


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0177v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0046r van 6 mei 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0204r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Oosterkeetstraat 3, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-012 Oosterkeetstraat 5Jan Claasen Roodtje1-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Tabe Jans Klaver... met Trijntje Jans, kinderen: Jan Tabes K, geb 1786 HRL, Trijntje Jans K, geb 18 mei 1790 HRL, ovl wijk D-129, plateelbakkersknecht in 1812, zv Tan Tabes en Trijntje ... ; BS ovl 1812; 1820 huwelijken, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Jan Clases Rootje... 1800-1811, kind: Jan Jansen R, geb 1790 HRL; BS ovl 1811; 1815 hu, ov; wed. J.C.R. eigenaar van wijk D-129; gebruiker Daniel Wassem, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-130, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-129Oosterkeetstraat 5Jan C Rootje wedDaniel Wassem gegagimenteerd


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
adressoortbedraggebruik
D-129Oosterkeetstraat 5provisionele en finale toewijzinghuis, stalling en wagenhuis Anjelierstraat D-129
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperMinne Vink


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 770Oosterkeetstraat 5Johannes Andries GebelHarlingenmelktapperhuis en erf (105 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Foppe Gerrits Donjemageb 1 jan 1809 HRL, huwt met Martje Corth op 24 nov 1842 HRL, N.H., zv Gerrit Foppes D. en Aukje Johannis vd Veer, gleibakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, bsha142hu, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-129, 151


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-129Oosterkeetstraat 5Martje Corth... C, (gk), en Geertje Jans, (gk), beiden ovl voor 1843; BS huw 1842, ovl 1860, bev.reg. Ha18 51 wijk D-129, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 770D-129 (achter de Lombard)erv. wed. Rommert H. Bruinsmastal
Sectie A nr. 770D-130 (achter de Lombard)erv. wed. Rommert H. Bruinsmaplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 770D-077 (Oosterkeetstraat)Erven en wed. Rommert H. Bruinsma, geb. Koopmanswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5167Oosterkeetstraat 5 (D-077)Herke Smitstrawoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Oosterkeetstraat 5C.Postmakwitantielooper


1965 - adresboekadresnaam
Oosterkeetstraat 5P. (Pieter) Sjoerdsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Oosterkeetstraat 5beeldbepalend pand4 van 10
  terug