Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Pakhuissteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
    Pakhuissteeg 6 (niet bekend) (niet bekend) D-011 D-033
1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-011Pakhuissteeg 6Aafke Jacobs Hibma... 1743 Grote Kerk HRL, dv Jacob Pieters Hibma en Taetske Howerda; geb 1743 HRL, ovl 14 nov 1814 HRL; wijk D-011, dv Jacob H, en ... ; BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-011, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-011Pakhuissteeg 6Aafke Hibma Aafke Hibma


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 31 van 1 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
D-011Pakhuissteeg 6provisionele en finale toewijzingfl. 1750huis op het Noordijs D-011
 
verkoperCornelis Mollema
koperPietje Oosterbaan


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 88 van 6 mei 1815
adressoortbedraggebruik
D-011Pakhuissteeg 6koopaktefl. 1750huis op het Noordijs D-011
 
verkoperCornelis Mollema
koperPietje Oosterbaan


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 711Pakhuissteeg 6wed. Evert OosterbaanHarlingenpakhuis en erf (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-011Pakhuissteeg 6Pietje Jacobs Oosterbaan... may 1777. (GAH1060); id. f. 18:7:8, may 1778. (GAH1060); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-011; VT1839; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 80:0:0 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-011NoordijsPietje Oosterbaan78 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-011NoordijsMaria Petronella Visser25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-011NoordijsMayke Broersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-011Pakhuissteeg 6Aebeltje Davids Fenema, overleden op 28 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 23/3/1799), overleden Noordijs D 11, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-011Pakhuissteeg 6Sophia Maria Cornelis Teves, overleden op 20 augustus 18487 wk, overleden Noordijs D 11, dochter van Cornelis Teves, kantoorbediende en Janna Schaafsma, zuster van minderjarige Teves, Marten, Maaike en Aafke Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-011Pakhuissteeg 6Folkert Jurritsmageb 1788 Leeuwarden, ovl 15 jan 1858 HRL, huwt met Gesina Jonker, Vst 6 apr 1855 uit Leeuwarden, zv Jan J, en Geertruida ... ; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-011


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 711D-011 (Noordijs)Jan Siebes de Vrijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 711D-033 (Pakhuissteeg)Jan S. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 711Pakhuissteeg 6 (D-ong)Pieter Westerhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Pakhuissteeg 6G.Sloterdijktransportarbeider
  terug