Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Poortje 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Poortje 136-0596-0596-062E-144E-143


Naastliggers vanPoortje 13
ten oostende Drie Roemersteeg
ten zuidenLanen 7
ten westenhet Poortje
ten noordenPoortje 11


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122v van 12 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 13Lanen NZ289‑00‑00 gghuis of twee kamers
koperJurien Hiddes grootschipper
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuuessteeg]
naastligger ten zuidenJan Stoffels
naastligger ten westenHere Gatses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hey Fries te Dantzig


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0251v van 16 dec 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0263r van 3 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0164r van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende woning in het poortje ten oosten van de steeg


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-059 , folio 117Poortje 13kamer
eigenaarmr. Jurrien Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-059 , folio 76vPoortje 13kamer
eigenaarmr. Jurrien Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-059 , folio Poortje 13kamer
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikerJan Jacobs
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0010v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEllert Jansen


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-059 , folio 77rPoortje 13kamer
eigenaarRutger Goslings
gebruikerRutger Goslings
huurwaarde totaal28‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑15‑00 cg
opmerking[samen met 6-058]


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0163r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 13Poortje OZ [staat: Bredeplaats in het Poortje]610‑00‑00 cg1/2 huis
koperHarke Geerts, gehuwd metblokmakersknecht
koperTrijntie Pieters
naastligger ten oostenDrie Romerssteeg
naastligger ten zuiden[als huurder] Ellert Jansen
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten noordenTettie Piers
verkoperRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaar
verkoperTettie Piers


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296v van 17 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarke Geerts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-059Poortje 13Ellert Jansen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-059 , folio 76vPoortje 13half huis
eigenaarHarke Geerts
gebruikerHarke Geerts
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-059 , folio 77vPoortje 13huis
eigenaarHarke Geerts
gebruikerHarke Geerts
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0217v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarke Geerts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-059 , folio 77vPoortje 13huis
eigenaarTyttje Harkes
gebruikerTyttje Harkes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0244v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTyttje Harkes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 134vPoortje 13woning
eigenaarTytje Harkes
gebruikerTytje Harkes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 134vPoortje 13
eigenaarHarke van der Stok
eigenaarOkke van der Stok
gebruikerJan Simons
huurwaarde33‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-062 , folio 134vPoortje 13huis
eigenaarHarke van der Stok
eigenaarOcke van der Stok
gebruikerClaas Freerks
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal29‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑05‑06 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0170v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Poortje 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenOcke van der Stok


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-048, pag. 92Poortje 13Rienk Ruurds , 39 jaar, gehuwd


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0112v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Poortje 13Poortje ingang hebbende op de Kleine Bredeplaats, in het180‑00‑00 cghuis
koperMinne van der Veen mr. verver
huurder kamerRienk Ruurds
huurder kamerde weduwe van wijlen Hendrik Johannes
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenMarten Hendriks
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenTaeke Jans
verkoper van 1/2Harke J. van der Stok
verkoper van 1/2Okke J. van der Stok


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-062 , pag. 131Poortje 13Minne van der Veen 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-144Poortje 13Minne Lammerts van der Veen... van wijk E-129, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-138, verfwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-144; gebruiker Pieter D. Siderius, verwersknegt, 1814. (GAH204); M.L. vdV. van HRL. en Akke Jans van der ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-144Poortje 13Pieter Douwes Siderius... Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-191; gebruiker van wijk E-144, verwersknegt; eigenaar is M. vd Veen, 1814. (GAH204); P.D.S. en Anna Mijka Geis (!), beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-144Poortje 13M van der VeenPieter D Sideriusverwersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1244Poortje 13Haije Tichelaar sjouwermanHarlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-144Poortje 13Haye Hayes Tigchelaar... 1828, huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-178; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-144; VT1839; H.H.T. eigenaar van perceel nr. 1244 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 676, huis, 48 ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-144Poortje 13Johanna Watses Nauta... 1807, BS huw 1836, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk E-178; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-144; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-144Laanen37 jHarlingenm, protestant, gehuwd
E-144Laanen32 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1854 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7022 aktenr. 3290 (filmnr. 121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-144Poortje 13Haye Tigchelaar, overleden op 20 september 1854man van Johanna Watzes Nauta (poortje der Lanen E 144), vader van minderjarige Haye Hayes Tigchelaar. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1244Drie Romersteeg E-144Albert Stuur woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1244Het Poortje E-143 Haije H. Tigchelaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1244Poortje 13 (E-143)Johannes Nauta (Pzn.)woonhuis


2023
0.10179615020752


  terug