Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Pothondjessteeg 8
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Pothondjessteeg 8(niet bekend)(niet bekend)F-236F-232


Naastliggers vanPothondjessteeg 8
ten oostenKleine Ossenmarkt 4
ten zuidenKleine Ossenmarkt 8
ten westende Pothondjessteeg
ten noordende Pothondjessteeg


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0490v van 5 jan 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGriedt Everts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0053v van 10 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Pothondjessteeg 8Pothonjessteeg ZZ [staat: bij de knechtskamers]00‑00‑00 cghuis of woningen met een ledige plaats ten zuiden
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe van Baernt Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTaecke Fockes
naastligger ten noordenPothondjessteeg [niet vermeld]
verkoperAnne voor haar en haar kinderen, weduwe van te Groningen
verkoperwijlen Meynert Ydzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild omtrent de knegts camers


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Pothondjessteeg 8Pothonjessteeg ZZ [staat: bij de knechtskamers]00‑00‑00 cghuis en kamers
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPothondjessteeg [niet vermeld]
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild bij de knechtskamers


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0289r van 2 dec 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Pothondjessteeg 8Pothondjessteeg ZZ [staat: ten westen van de Lanen in de steeg tussen Berent Willems en Enne Wybes in te gaan]163‑00‑00 GGoostelijke van twee kamers aan elkaar, met 17 houtvoeten plaats ten zuiden
koperPieter Martens, gehuwd met
koperJantyen Emes
naastligger ten oostenWillem Jelis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNeeltie Taeckes
naastligger ten noorden*Pothondjessteeg [staat: steeg]
verkoperHendrick Watses, gehuwd met
verkoperEelck Lamberts


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0316r van 25 mei 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Pothondjessteeg 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Jelis


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058r van 12 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0062r van 12 mrt 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003v van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWillem Gilles


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0166v van 21 mrt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Pothondjessteeg 8Pothondjessteeg ZZ [staat: bij of in de knechtskamer]280‑07‑12 GGhuis, ledige plaats en loods
koperJan Hendricks, gehuwd metijzerkramer
koperJeselyck Hendricx
naastligger ten oostenTiaerdt Abbes
naastligger ten oostende schuur van wijlen Hendrick Watses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Bennama
naastligger ten noordenPothondjessteeg [niet vermeld]
verkoperMartien Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Willem Jeles


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0035r van 7 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0164r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227v van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Pothondjessteeg 8Pothondjessteeg ZZ [staat: ten westen van de Lanen in de steeg tussen Berent Willems en Enne Wybes in te gaan]350‑00‑00 GGoostelijke van twee kamers aan elkaar
koperGezworen gemeensman Pytter Wybrants c.u.
naastligger ten oostenSymen Pieckes
naastligger ten zuidende kinderen van wijlen de burgermr. Jelle Jaspers Bennema
naastligger ten westenJan Victoors
naastligger ten noordensteeg
verkoperPytter Martens
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter = Pothondjessteeg 8) Pytter Wybrants (Nauta), gemeensman, koopt de oostelijkste van 2 camers aan elkaar, ten W. van het W. eind van de Lanen (Kleine Ossenmarkt), in de steeg tussen Berent Willems en Enne Wytses? in te gaan. Ten O. Symen Pyckes, ten W. Jan Victoors, ten Z. de kinderen van wl. burgemeester Jelle Jaspers Bennema, ten N. de openbare steeg. Bij deze camer behoren nog 17 houtvoeten van de plaets zuidwaarts daarachter, gemeten vanaf de Z. muur van de camers, en afgescheiden door een muur van de camers van Hendrick Watses, welke muur mandelig is. Gekocht van Pytter Martens, voor 350 gg.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0116v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGriet Everts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0218r van 7 aug 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Pothondjessteeg 8Pothondjessteeg 8390‑00‑00 GGkamer
koperGerlske Jeltes, weduwe van
koperwijlen Gerrit Abrahams, en gesterkt met
koperhaar neef Pier Siercx te Kimswerd
toehaaktwee rijxedaelers voor des vercopers kinderen
toehaakeen goede wijncoop, tot uitspraak van de heer Hessel Wringer ende Tialcke Watzes van Zurich als Baarsluiden
naastligger ten oostenSimen Pieckes
naastligger ten zuidenGerlof Iemes
naastligger ten westenJan Doorntie
naastligger ten noordenstraat
verkoperWibrant Pietersmr. glasmaker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0156v van 23 jun 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Cristiaans


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSydske Keimpes Vlasbloem


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0054v van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSydske Keimpes Vlasbloem


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZydske Vlasbloem


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0339v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Ossenmarkt 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZydske Vlasbloem


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Pothondjessteeg 8Simon Douwes Schuurman... d van wijk E-162; gebruiker Ate G. Zeylmaker, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-236, pakhuis; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-238; gebruiker Geert Feykes ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Pothondjessteeg 8Tjerk van Benthem... Rintje P. van der Post, zeylemakersknegt, Henricus Baader, speelgoedmaker, 1814.(GAH204)rnid. van wijk F-236, pakhuis; gebruiker S. Schuurmans,1814.(GAH204)rnid van wijk B-237; gebruiker Jetse Rinses Spiering, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-236Pothondjessteeg 8T van Benthem wedS Schuurmans pakhuis


1825 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-236Pothondjessteeg 8finale toewijzingfl. 78pakhuis F-236 en woning F-237
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperPieter Rikkes


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1411Pothondjessteeg 8Pieter Fransen RikkersbakkerHarlingenpakhuis of bergplaats (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Pothondjessteeg 8Aaltje Douwes Bouma... 2 dec 1869 Franeker, dv Douwe Wybes B., en Klaske Johannes; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, supp wijk G-424, bev.reg. HRL 1860-80; oud 29 jaar, (vnm: Alida), geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Pothondjessteeg 8Antje van der Molenoud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk F-236; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Pothondjessteeg 8Hendrik P. de Breeoud 45 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-236; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Pothondjessteeg 8Jacob Jacobs Nontjes... N, en Catharina Jelles(= Trijntje Jilles ??); BS ovl 1866; BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, supp wijk G-424; oud 39 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk H-205; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-236OssemarkHendrik P de Bree45 jtimmermanTerschellingm, protestant, gehuwd
F-236OssemarkAntje van der Molen44 jTerschellingv, protestant, gehuwd
F-236OssemarkPieter de Bree16 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkWillem de Bree12 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkDouwe de Bree2 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkThijs van der Molen19 jmatroosTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkTjeerd de Bree6 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
F-236OssemarkNeeltie de Bree14 jTerschellingv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-236Pothondjessteeg 8Jacob Jacobs Nontje... HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1821, ovl 1846, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-236, wijk H-001; eigenaar en gebruiker van wijk D-127, stalknegt, 1814. (GAH204); oud 74 jaar, geb Wijnaldum ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1411kleine Ossenmarkt F-236Obbe S. Westrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1411Kl. Ossenmarkt F-232Wed. en erven Tjepke Boersmabergplaats
  terug