Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Rapenburg 22(niet bekend)4-0564-057H-050H-043


Naastliggers vanRapenburg 22
ten oostende Rapenburgermolen
ten westenRapenburg 20
ten noordenhet Rapenburg


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0201v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0244v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg547‑00‑00 gghuis
koperoud burger hopman, gemeensman Tiberius Templaer c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westenNanne Hiddes gerechtsbode
verkoperTrijske Annes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Ariens Iselmonde


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0178v van 15 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Nanne Hiddes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0053r van 8 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ0‑00‑00 gghuis waar de Drie Rapen uithangen, met plaats met ingang via de steeg ten westen
aanhandelaarClaes Jansen c.u.mr. smidde Drie Rapen
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinga
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verwandelaarDominicus Siouma c.u.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0221v van 6 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburgermolen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van wijlen Nanne Hiddes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028ra van 13 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ strekkende tot aan de stadsvesten700‑11‑00 gghof met prieel, bomen en planten
koperYtje Ruyrds
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenvroedsman Claes Faber
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Wiltfangk
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperde curatoren over het nagelaten weeskind van Nanne Hiddes


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0038r van 28 jan 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTjepke Claessen c.u.wijdschipper
naastligger ten zuidenTjepke Claessen c.u.wijdschipper


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0054v van 9 sep 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ440‑00‑00 gghof met bomen, planten en prieel met een vrije uit- en ingang op Rapenburg
koperAugustinus Siersma, gehuwd metchirurgijn
koperWeintien Huiberts
naastligger ten oostenTeunis Martens molenaar
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende hof van burgemeester Paulus Wiltfang
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperTiepcke Clasen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Siersma chirurgus x Weintien Huiberts kopen een hof met prieel op Rapenburg. Ten O. molenaar Tuenis Martens, ten Z. stadsvesten, ten W. de hof van burgemeester Paulus Wiltfang, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Tiepcke Clasen c.u., die het van zijn bestemoeder heeft geerfd, voor 440 GG.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0156v van 15 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg465‑00‑00 gghof met bomen, planten en prieel met een vrije in- en uitgang in het noorden op Rapenburg
koperRuierd Jans Sanstra c.u.kapitein
verpachter grondN. N. 28‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noorden2 kamers eerder toebehorend aan de hof
verkoperAugustinus van Siersma c.u.mr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Capt. Ruurd Jans Sanstra koopt een hof met bomen, prieel etc., op Rapenburg, met het recht van vrij uit- en ingang in `t Noorden op Rapenburg en het mede-gebruik van de put tussen de 2 camers die voorheen tot deze hof behoord hebben. etc. Gekocht van Augustinus Siersma, mr. chirurgijn, voor 465 gg. en 21 gg. voor het afbetalen der grondpacht.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0170r van 31 aug 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg607‑02‑00 gghof met een vrije in- en uitgang op het noorden op Rapenburg
koperAlbert Jansen Acker c.u.
naastliggerenkele kamers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenenkele kamers
verkoperRuierd Sanstra c.u.kapitein


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0091v van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Albert Acker koopman


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0238v van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Albert Acker


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0049v van 18 mei 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburgermolen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Acker koopman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0200r van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgerhopman Albert Akker


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ300‑00‑00 ggtuin en prieel
koperGillis Vermeers koopman
naastligger ten oostenhof en plaats behorende aan het molenaarshof
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenLantingh commies
naastligger ten noordenSjoerd Feykes
verkoperde crediteuren van Eldert Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch koopt een hof met bomen etc. en prieel, op Rapenburg. Ten O. de hof en plaets van het molenaarshuis, ten W. de hof van de commies Lantingh, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de camers van Sjoerd Feykes. Gekocht van de crediteuren van Albert Acker, voor 300 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0250v van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburgermolen 1, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en tuin van Vermeers koopman


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0076r van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGillis Vermeersch
naastligger ten zuidenGillis Vermeersch


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0350r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0350r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ 18/20/22172‑00‑00 gg7/8 huis en tuin
koperhuisman Schelte Cornelis Beitsegat te Almenum
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRapenburg
huurderGerrit Steffens 45‑00‑00 cg
huurderDouwe Dirks
verkoper van 2/8Sjoerd Talmadestillateur en koopman
verkoper van 1/8Sjoerd Pieters Aerdenburghmolenaar
verkoper van 1/8Meyle Symonsmolenaar
verkoper van 1/8Jan Oenesmolenaar
verkoper van 1/8Gerrit Balthusmolenaar
verkoper van 1/8Jan Freerksmolenaar


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-056 , folio 45rRapenburg 22huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerGerryt Steffens cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-056Rapenburg 22Gerrit Steffens, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0heeft 1 weeversknegt


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-056 , folio 45rRapenburg 22huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerGerrit Steffens cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-056, fol. 61rRapenburg 22Gerrit Steffens cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenweever15:16:00 cg2:12:00 cgbestaet geringh


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0149v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0149v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ172‑07‑00 gg1/2 huis en tuintje
koperhuisman Jan Rienks te Almenum
huurderGerryt Steffens 28‑00‑00 cg
huurderHendrik Caspers 26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende tuin van Jan Roorda ontvanger
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperhuisman Cornelis Gerbens te Pietersbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rienks, huisman onder Almenum, koopt 1/2 huis en tuintje op Rapenburg, gehuurd door Gerryt Steffens voor 28 en Hendrik Caspers voor 26 cg. Het huis heeft een vrije in- en uitgang in een steeg ten W. Geen grondpacht. Ten O. Stadsvesten, ten Z. Stadsvesten, ten W. de tuin van Jan Roorda, ontfanger, ten N. de straat. Gekocht van Cornelis Gerbens, huisman te Pietersbierum, voor 172 gg. 7 st.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-056 , folio 45vRapenburg 22huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerGerryt Steffens
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-056 , folio 45vRapenburg 22huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerGerryt Steffens
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0204r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten zuidenbolwerk


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0204r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ 18/20/22278‑07‑00 cgdubbel huis onder 1 dak met hof
koperJan Wax mr. bakker en koopman
huurder oostelijke deelJan Hendk. Rusthuis 28‑00‑00 cg
huurder westelijke deelGerryt Jansen c.u.26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westende heer Jacob Roorda
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperMayke Jans, gehuwd met
verkoperhuisman Jan Sytses Velsen te Lollum


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 , folio 81rRapenburg 22huis
eigenaarJan Wax
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerFrans Alberts
huurwaarde26‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal55‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0264r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0264r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ 18/20/22350‑00‑00 ggdubbel huis met tuin
koperGerben Pieters, gehuwd metmetselaarsknecht
koperSjoukjen Reins
huurder oostJan Bruins 28‑00‑00 cg
huurder westEngbert Bruining 22‑00‑00 cg
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJohannes Frank
naastligger ten noordenRapenburg
verkopervroedsman Jan Wax
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Pieters, metzelaarsknegt x Sjoukjen Reins kopen dubbel huis onder een dak met de hovinge daar bij zijnde, op Rapenburg. Het oostelijke gedeelte door Jan Bruins voor 28 cg., het westelijke gedeelte door Engbert Bruining c.u. voor 22 cg. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Johannes Frank, ten N. de straat. Gekocht van Jan Wax, mede raad in de vroedschap, voor 350 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 , folio 81rRapenburg 22huis
eigenaarGerben Pieters
gebruikerGerben Pieters
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerBeernd Jans wed.
huurwaarde17‑00‑00 cg
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0005v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0005v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ aan de stadsvesten 18/20/2220‑00‑00 ggdubbel huis en hof
koperClaas Simons briefbesteller
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSimon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperGerben Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Simons, briefbesteller, koopt een dubbel huis en hof op Rapenburg aan stadsvesten. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Simon Tjerks, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Gerben Pieters, mr. metselaar, voor 20 gg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-057 , folio 81rRapenburg 22huis
eigenaarClaas Simons
gebruikerClaas Simons
huurwaarde11‑00‑00 cg
gebruikerAndries Claasen
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRapenburg wijk H-051


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende koper Niesje Tammes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende koper Niesje Tammes


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg wijk H-051 bij stadsvesten203‑00‑00 cgtuin en zomerhuis
koperNiesje Tammes, weduwe van
koperwijlen Bauke Jans Komst
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSymon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg wijk H-052
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0259r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 22Rapenburg ZZ wijk H-049275‑00‑00 cgtuin en zomerhuis
koperAlbertus Reen a Mentes gereformeerd predikant
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSchelte Piers van der Hoeve
naastligger ten noordenNiesje Tammes
verkoperNiesje Tammes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-057 , pag. 79Rapenburg 22B. Komst wed.1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Bauke Jans Komst... 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-070, kroeghouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Doeke Jans Hovenier... huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1807, BS ovl 1817, ovl 1823; gebruiker van wijk H-050, hovenier, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Tjeerd Pieters Faber... wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-050Rapenburg 22wed Bauke KomstDoeke Jans hovenier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1799Rapenburg 22Hendrik Komst herbergierHarlingenhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Akke Wiebes van der Schel... en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. 1839, wijk H-050; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Sytse J Postmageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, A mrt 1854 Dronrijp, Vst 26 jan 1855 uit Dronrijp, A 15 nov 1855 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk B-187, wijk H-050; oud 40 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-050Akke van der Schel53 jArumv, protestant, weduwe
H-050Jan D Oudeboon23 jArumm, protestant, weduwnaar
H-050Wiebe Oudeboon20 jArumm, protestant, ongehuwd
H-050Tietje Oudeboon16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Geertje Zijlstra... (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1799Rapenburg H-050Hendrik de Windt woonhuis


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Antje Willems Groen... te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-050Rapenburg 22Eene woning op Rapenburg, verhuurd aan K. de, Wit. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1799Rapenburg H-043 Jan Pieters Schaafsma woonhuis


1901 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-043Rapenburg 22provisionele en finale toewijzingfl. 500twee woningen aan het Rapenburg H-043 en H-044
 
verkoperHein de Groot (te Rotterdam)
verkoperGerardus Burghart (te Rotterdam, gehuwd met Hermina de Groot)
verkoperJan Pieters Schaafsma
koperFa. Broersma
firmantGosen Broersma
firmantHendrikus Broersma


1902 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-043Rapenburg 22provisionele en finale toewijzingfl. 1704voormalige timmerwinkel met erf aan de Hoogstraat B-043
 
verkoper Johannes Norel (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Aukje Zoete)
koperLolke de Bruin


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rapenburg gebr. G. & H. Broersmajongens: , meisjes:
vrouwen:
timmerman


2023
0.36606597900391


  terug