Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Rapenburg 22 4-062 4-060 H-050 H-043
 huisnummer lager   Rapenburg 22 4-063 4-060 H-049 H-ong
Naastliggers vanRapenburg 22
ten westenRapenburg 20
ten noordenhet Rapenburg


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0091r van 12 jul 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0177r van 6 feb 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 22Rapenburg ZZtuin en prieel
 
koperGillis Vermeers koopman300-00-00 GG
naastligger ten oostenMolenaarshuis, hof en plaats behorende aan het
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenLantingh commies
naastligger ten noordenSjoerd Feykes
verkoperde crediteuren van Eldert Acker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch koopt een hof met bomen etc. en prieel, op Rapenburg. Ten O. de hof en plaets van het molenaarshuis, ten W. de hof van de commies Lantingh, ten Z. de Stadsvesten, ten N. de camers van Sjoerd Feykes. Gekocht van de crediteuren van Albert Acker, voor 300 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-062Rapenburg 22hoff
eigenaarEvert Claessen
gebruikerEvert Claessen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-063Rapenburg 22kamer
eigenaarDirk Sytses
gebruikerwed. Age Sioerds
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-062Rapenburg 22hoff
eigenaarEvert Claessen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
4-063Rapenburg 22kamer
eigenaarDirk Sytses
gebruikerJan Stoffels
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-062 Rapenburg 22hoff
eigenaarEwert Clasen
gebruikerEwert Clasen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-063 Rapenburg 22camer
eigenaarDirk Sytzes
gebruikerwed. Frans Berends
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-062 Rapenburg 22kamer
eigenaarLouw Bleker
gebruikerJan Poppes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
4-063 Rapenburg 22woning
eigenaarHendrik Rienks
gebruikerHendrik Rienks
opmerkingpauper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-063 Rapenburg 22Hendrik Rienks, bestaande uit 3 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-062 Rapenburg 22kamer
eigenaarHarm. Portier
gebruikerNeeltje Jans
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG
4-063 Rapenburg 22woning
eigenaarHendrik Rienks
gebruikerHendrik Rienks
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0204r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 22Rapenburg ZZdubbel huis onder 1 dak met hof
 
koperJan Wax mr. bakker en koopman278-07-00 CG
huurder oostelijke deelJan Hendk. Rusthuis 28-00-00 CG
huurder westelijke deelGerryt Jansen c.u.26-00-00 CG
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenbolwerk
naastligger ten westenHeer Jacob Roorda
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperMayke Jans, gehuwd met
verkoperhuisman Jan Sytses VelsenLollum


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0005v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 22Rapenburg ZZ aan de stadsvestendubbel huis en hof
 
koperClaas Simons briefbesteller20-00-00 GG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSimon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg [staat: straat]
verkoperGerben Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Simons, briefbesteller, koopt een dubbel huis en hof op Rapenburg aan stadsvesten. Ten O. en Z. stadsvesten, ten W. Simon Tjerks, ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Gerben Pieters, mr. metselaar, voor 20 gg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rapenburg 20, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstadsvesten


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0063v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 22Rapenburg wijk H-051 bij stadsvestentuin en zomerhuis
 
koperNiesje Tammes, weduwe van203-00-00 CG
koperwijlen Bauke Jans Komst
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSymon Tjerks
naastligger ten noordenRapenburg wijk H-052
verkoper q.q.Roelof van Dijk, executeurmr. bakker
verkoper q.q.Kornelis Lautenbach, executeurs vanmr. schoenmaker
verkoperhet testament van wijlen Klaas Symons, en het erfdeel van zoonoud wijdschipper
verkoperSymon Klases


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0259r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 22Rapenburg ZZ wijk H-049tuin en zomerhuis
 
koperAlbertus Reen a Mentes gereformeerd predikant275-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenSchelte Piers van der Hoeve
naastligger ten noordenNiesje Tammes
verkoperNiesje Tammes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-060 Rapenburg 22Jelle Wildschut0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 22Albertis Rein Mentes... 1800-1811; eigenaar en gebruiker van wijk F-016, Hervormd Leeraar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-049; gebruiker Doeke Jans, tuin, 1814. (GAH204); Weleerwaarde Zeer Geleerde Heer A.R.M., Bedienaar des ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 22Bartel Dirks Hoveniergeb 27 jun 1810 HRL, ovl 11 okt 1814 HRL; wijk H-049, zv Dirk Jans en Grietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 22Doeke Jansgebruiker van wijk H-049, tuin, eigenaar is A.R. Mentes, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Bauke Jans Komst... 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-070, kroeghouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Doeke Jans Hovenier... huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1807, BS ovl 1817, ovl 1823; gebruiker van wijk H-050, hovenier, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Tjeerd Pieters Faber... wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-050Rapenburg 22Bauke Komst wedDoeke Jans hovenier
H-049Rapenburg 22A R Mentes Doeke Jans tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1799Rapenburg 22Hendrik Baukes KomstHarlingenherbergierhuis en erf (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 22Gerrit Plantingageb 1789 Rinsumageest, ovl 20 mrt 1849 HRL, ongehuwd, werkman, zv Tjitze P, en Minke ... ; BS ovl 1849; oud 55 jaar, geb Hallum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Akke Wiebes van der Schel... en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. 1839, wijk H-050; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Sytse J Postmageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, A mrt 1854 Dronrijp, Vst 26 jan 1855 uit Dronrijp, A 15 nov 1855 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk B-187, wijk H-050; oud 40 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-049Gerryt T Plantinga55 jHallumm, protestant, weduwnaar, geen
H-049Geertje Plekker43 jMidlumv, protestant, weduwe
H-049Nikolaas Fontein23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, boekbindersknegt
H-050Akke van der Schel53 jArumv, protestant, weduwe
H-050Jan D Oudeboon23 jArumm, protestant, weduwnaar
H-050Wiebe Oudeboon20 jArumm, protestant, ongehuwd
H-050Tietje Oudeboon16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 22Eeke Johannes Nielsen, overleden op 27 mei 18419 wk, overleden Rapenburg H 49. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 22Johannes Jans Dijkstra, overleden op 2 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 9 mnd (geboren 24/10/1845), overleden Rapenburg H 49. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 22Rinske Knoop, overleden op 25 april 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 6/3/1827), overleden Rapenburg H 49, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 22Cyprianus Reinaldus Germans... 10 en 17mei189, uurwerkmaker in 1851, Rooms Katholiek, Vst 12 mei 1852 uit St. Nicolaasga, ovl wijk H-049, zv Jacobus G, en Regina Huberts; BS huw 1829, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 22Geertje Plekker... B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk G-411; oud 43 jaar (!), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Geertje Zijlstra... (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1799H-050 (Rapenburg)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1865 - bewonersadresnaamgegevens
H-050Rapenburg 22Antje Willems Groen... te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
H-049Rapenburg 22Eene woning op Rapenburg, verhuurd aan G., Dijkstra. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
H-050Rapenburg 22Eene woning op Rapenburg, verhuurd aan K. de, Wit. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1799H-043 (Rapenburg)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
H-043Rapenburg 22provisionele en finale toewijzingfl. 500twee woningen aan het Rapenburg H-043 en H-044
 
verkoperHein de Groot (te Rotterdam)
verkoperGerardus Burghart (te Rotterdam, gehuwd met Hermina de Groot)
verkoperJan Pieters Schaafsma
koperFa. Broersma
firmantGosen Broersma
firmantHendrikus Broersma


1902 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
adressoortbedraggebruik
H-043Rapenburg 22provisionele en finale toewijzingfl. 1704voormalige timmerwinkel met erf aan de Hoogstraat B-043
 
verkoper Johannes Norel (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Aukje Zoete)
koperLolke de Bruin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 6067Rapenburg 22 (H-ong)fa. gebr. Broersmawoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rapenburg 22gebr. G. & H. Broersmajongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman
  terug