Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rapenburg 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRapenburg 5(niet bekend)(niet bekend)G-282G-297


Naastliggers vanRapenburg 5
ten oostenRapenburg 7
ten zuidenhet Rapenburg
ten westenRapenburg 3


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0096v van 21 apr 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Bel


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0053v van 18 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenVolkert Gratama


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0185r van 4 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rapenburg 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0179v van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 5Rapenburg NZ71‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Harmens onder de jurisdictie van Harlingen
huurderJohannes Fok
naastligger ten oostenM. Vink
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenSytse Gerryts
naastligger ten noordenM. Vink
verkoperAntje Fransen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0056r van 8 jul 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rapenburg 5Rapenburg NZ123‑00‑00 CGhuis en weefwinkel
koperA. J. Conradi secretaris
huurderJohannes Fok 7‑00‑00 CG
naastligger ten oostenM. Vink
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenSytse Gerryts
naastligger ten noordenA. J. Conradi
verkoperhuisman Johannes Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secr., koopt een huis en weefwinkel op Rapenburg. Ten O. Menno Vink, ten W. Sytse Gerryts, ten Z. de straat, ten N. de koper. Gekocht van Johannes Harmens, huisman aan de Trekweg onder Harlingen, voor 123 cg.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Albert Jacobsovl voor 1815; wed. A.J. gebruiker van wijk G-282, gealimenteerd, eigenaar is Sijtze G. Willekes, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Sytze Gerrits Willekes... te ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-282Rapenburg 5Sytze G Willekes Albert Jacobs wedgealimenteerd


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1795Rapenburg 5wed. Jan Dirks DijkstrasleperscheHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Reinder Bijlsma... DG, ovl wijk H-224, zv Thomas Jacobs B, en Antje Reinders Tiemsma; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk G-282, wijk H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-282Rapenburg 5Antje Klazes Kuipers, overleden op 16 februari 183937 jr, geboren Workum, overleden Rapenburg G 282, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-282Rapenburg 5Sjierk Willekes, overleden op 8 augustus 1842bijna 8 mnd, overleden Rapenburg G 282. (Certificaat van onvermogen nr. 92) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Aafke van Slooten... bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 156, 248, 282; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Cornelis Bernardus Proosterbeek... sweemende, gecondemneert om twee daagen in de Pekelkuip te water, en brood gedetineerd te worden. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Cornelis van der Weide... de Colonien, N.H., zv Wieger Cornelis en Jerske Innes BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-183, 47, wijk G-282; nr. 1074, geb 14 mei 1793, Hervormd, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 2 mei 1856, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Ieme Broers... IJemes vd Plaats en Aukje Jans Faber; BS huw 1830, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-114, 240, wijk G-282; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schrijver, wijk C-031; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Jan de Graaf... wijk G-075, 156, wijk G-248, 282, wijk H-002; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-271; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Maike Johannes Lammertsma... zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Pieter Tjeerds Faber... Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-282Rapenburg 5Sybren Bouricius... HRL 1851 wijk G-260, 282; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-170; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1795Rapenburg G-282wed. Jan Dirks Dijkstrawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1795*Rapenburg G-297Benjamin de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1795*Rapenburg G-298Benjamin de Vriespakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1795Rapenburg 5 (G-297)Benjamin I. de Vries (en Cons.)woonhuis
  terug