Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRomastraat 11(niet bekend)(niet bekend)G-125G-137


Naastliggers vanRomastraat 11
ten oostenRomastraat 13
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 9
ten noordende Gardenierstraat


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0121v van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiets, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Olpharts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0182r van 19 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTiets, weduwe van
naastligger ten westenwijlen burgemeester Jan Olpherts


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179v van 29 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]500‑00‑00 GGhuis
koperJan Pieters c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMay Crijnes, weduwe van
naastligger ten oostenCarst Palses
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenYttie Tiepckes
naastligger ten noordenDieucke Tieerts
verkopermr. Rombarth Drost c.u.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenModdersteeg


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]199‑14‑00 GGhuis
koperClaes Jacobs c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenJan Martens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenFopke Andries
naastligger ten noordende ? Gemeente: diaconie armen kamer
verkoperJan Pytterstimmerman


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekers straat]180‑00‑00 CGhuis, loods en plaats
koperCornelis Jacobs, gehuwd methuistimmerman
koperSjouckjen Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Martens
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekers straat]
naastligger ten westenFopke [staat: Popke] Andries
naastligger ten noordende ? Gemeente: diaconie armen kamer
verkoperClaes Jacobs, gehuwd met
verkoperAntie Jelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jacobs, huistimmerman x Sjouckjen Jacobs kopen een huis, loods, plaats en tuintje in de Botaptekersstraat. Ten O. erven Jan Martens en een vrije doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten W. Popke Andries, ten N. een kerk armenkamer. Grondpacht 25 st. Gekocht van Claes Jacobs x Antie Jelles voor 180 cg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0013v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenModdersteeg


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0070v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenModdersteeg


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0088r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenModdersteeg


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0307v van 24 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenModdersteeg


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253v van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]250‑00‑00 CGhuis
koperFedde Reins c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Ane Hansen
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westende weduwe van Popke Andries
naastligger ten westende weduwe van Jacob Willems
naastligger ten noordenhet hoff van de weduwe van Jelle Sybes
verkoperCornelis Jacobs c.u.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236r van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0091v van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0252v van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0075r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0084v van 4 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0148v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 11Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]172‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Arends, gehuwd metbontwever
koperDoutje Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenGosling Everts
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenLolke Hennings*
naastligger ten noordenJohannes Oebles van der Werff
verkoperTheuntje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Beernd Jans


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0277v van 28 mei 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 83r van 7 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Romastraat 11Poppe Menalda, coopman, koopt huis c.a. in de Bot Apothecar straat, thans bewoond door Folkert Baukes c.u. voor 22 cg. en Marijke Wytzes voor 5 st. per week. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Botapothecarstraat, ten W. Jan Bolman, ten N. Abraham Hansen. Grondpacht 28 st aan de stad. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, als houders van het reversaalbrief ten laste van mr. metzelaar Folkert Baukes x Dieuwke Okkes, voor 119 gg. 21 st.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0056r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0187v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Harm Wennekes... gebruikers Gerardus van Kempen wed., Rommert Postma, wieldraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-125, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-322; gebruiker Berent Hankes, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-125Romastraat 11H Wennekes ledig


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1691Romastraat 11erven wed. Hendrik WennekesHarlingenpakhuis of bergplaats en erf (96 m²)


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1691Romastraat 11erven H Wennekes zoonHarlingenafgebroken thans ledig plek grond


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Gerrit de Wit... Rooms Katholiek, zv Jan dW, en Klara Vaster; BS huw 1839, ovl 1858, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-156; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-125Romastraat 11Trijntje Landsman... Rooms Katholiek, dv Jelle Wytzes L, en Wiepkje Andries; BS huw 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk G-125; oud 29 jaar, (geslnm: Landsma), geb Oosthem (!) en wonende te HRL. 1839 wijk F-156; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4023Romastraat G-137Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4023Romastraat 11 (G-137)Jan P. Schaafsmawoonhuis
  terug