Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Romastraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Romastraat 13(niet bekend)4-120 G-126G-138


Naastliggers vanRomastraat 13
ten oostende Romastraat
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 11


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0121v van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Botapotekerstraat210‑00‑00 GGkamer
koperHero Doedes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Banga
naastligger ten zuidenBotapotekerstraat
naastligger ten westenTiets, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Olpharts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBonte Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Doedes c.u. koopt een kamer in de Botte Apothequerstraat [Romastraat]


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0182r van 19 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]270‑00‑00 GGkamer
koperKarst Palses c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Banga
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenTiets, weduwe van
naastligger ten westenwijlen burgemeester Jan Olpherts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHeere Doedes


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0179v van 29 dec 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMay Crijnes, weduwe van
naastligger ten oostenCarst Palses


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0018ra van 9 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrik Jansen


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0068v van 19 nov 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Jansen


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 13vRomastraat 13Hendrick Jansenf. 200-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] op de hoek van de Moddersteeg130‑00‑00 GGhuis
koperJan Martens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Joost Havestadt
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenHaye Jaspers
verkoperPals Carstensturfdrager
verkoperGrietie Carstens, gehuwd met
verkoperTjeerd Lolles
verkoper q.q.Zierck Dirx, geauthoriseerde curator overchirurgijn
verkoperSiouckien Hendrix, dochter van wijlen haar moeder
verkoperMaycke Crines


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0011r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Martens


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0221r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Martens


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0013v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ hoek Moddersteeg [staat: Both Apothekerstraat]225‑00‑00 CGhuis
koperJancke Jans, weduwe van
koperwijlen Fopke Andries huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Moyses Abrahams knoopmaker
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJan Martens


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0070v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ hoek Moddersteeg [staat: Both Apothekerstraat]260‑00‑00 CGhuis
koperJan Martens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Moyses Abrahams
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJancke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Fopke Andries


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0088r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat hoek van de Moddersteeg]400‑00‑00 CGhuis
koperCornelis Pytters, gehuwd met te Sint Annaparochie
koperSijke Sybrens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenMoses Abrahams
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJan Martens, gehuwd met
verkoperJancke Freerks


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0307v van 24 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat op de hoek van de Moddersteeg]200‑00‑00 CGhuis
koperAeltie Abeles, weduwe van
koperwijlen Ane Hansen wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van Moses Abrahams
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoper q.q.Jan Martens, gelastigde van
verkoperCornelis Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOp de hoek van de Moddersteegh.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0253v van 10 nov 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Ane Hansen


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236r van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]131‑00‑00 GGdwarshuis
koperJan Hendrix, gehuwd met
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende tuin van de weduwe van Pieter Hessels
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBotte Jacobs mr. sleefmaker
verkoper van 1/3Rinske Aenes, gehuwd met
verkoper van 1/3Claes Jansengleibakker
verkoper van 1/3Teunis Aenes
verkoper van 1/3Hans Aenes


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261r van 11 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendrix


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0282r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Hendrix


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]362‑10‑00 CGhuis
koperClaas Mattheus, gehuwd met
koperTrijntje Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Botte Jacobs
verkoperJan Hendriks Koekman, gehuwd met
verkoperEelkjen Minnes


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0231r van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntie Gerrits


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0058v van 5 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTrijntje Gerrits


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0091v van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]117‑00‑00 GGwoning
koperJan Poppes, gehuwd metmr. bontwever
koperFroukjen Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Schoonebeecq
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenvroedsman Leystra
verkoper van 1/2Trijntje Gerryts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claas Mattheus, en voogd van hun kinderen
verkoper van 1/4Gerrit Claeses
verkoper van 1/4Ymkjen Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Poppes, mr. bontwever x Froukjen Hendriks kopen woning in de Bot Apothecars straat. Grondpacht 2 cg. Beschrijving van het huis. Ten O. wd. Jan Schoonebeecq, ten Z. de straat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. vroedsman Leystra. Gekocht van Trijntje Gerryts wv wd. Claas Mattheus voor 1/2, en als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen Gerrit en Ymkjen Claeses voor 1/2, voor 117 gg.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokjen Hendriks


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0252v van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]530‑00‑00 CGhuis
koperSwaantje Fockes stadsvroedvrouw
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Schoonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoperFoekje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Poppes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0075r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat [staat: Both Apothekerstraat]575‑00‑00 CGhuis
koper door niaarAlbert Jacobs, gehuwd metwijdschipper
koper door niaarSijke Izacs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperJohannes Pyters, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperAntje Meelis
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoper van 1/3Tjalling Martens Tjallingiiboekbinder en koopman te Hoorn
verkoper van 1/3Mette Martens Tjallingii, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Fransenwagenaar en stalman
verkoper van 1/3Antie Martens Tjallingii, gehuwd met
verkoper van 1/3Wybe Dirks van der Vlietmr. bakker


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0084v van 4 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]625‑00‑00 CGhuis
koperGosling Everts, gehuwd metmetselaar
koperTrijntje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoperSijke Yzaks, gehuwd met
verkoperAlbert Jacobswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Everts, metselaar x Trijntje Jacobs


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0194r van 24 apr 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGosling Everts


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0148v van 11 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosling Everts


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0277v van 28 mei 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]650‑00‑00 CGhuis
koperTaeke Andries, gehuwd met
koperGrietje Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten westensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman H. de Waard
verkoperStijntje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Evert Goslings


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0056r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]900‑00‑00 CGhuis
koperSjoerd Jacobs de Vries, gehuwd met
koperSydske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJ. Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenH. de Waard
verkoperTaekle Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Jacobs de Vries x Sydske Pieters kopen een huis in de Both Apothecarsstraat


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0106r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Romastraat 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSjoerd Jacobs


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0187v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]370‑00‑00 CGhuis
koperCornelis A. Jonker, gehuwd metkoopman
koperSimkje Pieters Bakker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderCornelis A. Jonker koopman34‑00‑00 CG
huurderSimkje Pieters Bakker
naastligger ten oostenRoelof van Dijk
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Meelis
verkoperSjoerd Jacobs de Vries, gehuwd metmatroos lands uitlegger ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesland
verkoperSytske Pieters Bakker


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0240v van 20 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenC. Jonker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120, pag. 86Romastraat 13Cornelis A Jonker4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Cornelis Arjens Jonker... (GAH204); eigenaar van wijk G-093, gebruiker is Cornelis Bouwes, winkelier, 1814 (GAH204); id. van wijk G-126, gebruiker is Heert M. Tichelaar, tichelknegt, 1814. (GAH204); C.A.J. van HRL, en Anna Ferwerda van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Heert Meintes Tichelaar... ... ; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1829 1854 overlijdens; gebruiker van wijk G-126, tichelknegt; eigenaar is C. Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-126Romastraat 13C Jonker Heert M Tichelaar tichelknegt


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-126Romastraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 258huis in de Botapothecarstraat G-126
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenSjoerd Feenstra
ten zuidende straat
ten westeneen doorlopende steeg
ten noordenN. N.
koperPieter Abrahams de Ruiter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1690Romastraat 13Pieter Abrahams de RuitergruttersknegtHarlingenhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Jeltie Klokoud 44 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk G-126; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Klaas van der Vleugel... bev.reg. HRL 1851 wijk G-132; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-126; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Sybrigje Dijkstrageb 1777 Almenum, ovl 3 dec 1847 HRL, huwt met Jouke de Beer, zv Heere ... , en Pietje ... ; BS ovl 1847; k; oud 60 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-126; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-126RomastraatKlaas van der Vleugel40 jgruttersknegtStavorengezin 1, m, protestant, gehuwd
G-126RomastraatJeltie H Klok44 jKoudumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-126RomastraatHendrik van der Vleugel12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-126RomastraatJetske van der Vleugel12 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-126RomastraatSybrigje Dijkstra60 jMidlumgezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-126Romastraat 13Tietje Overdijk, overleden op 2 maart 18427 wk, overleden Kruisstraat G 126. (Certificaat van onvermogen nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 25 okt 1845
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-126Romastraat 13koopaktefl. 225huis c.a. G-126
 
verkoperPieter Abrahams de Ruiter
koperHendrik Baukes Komst


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-126Romastraat 13Sara Pieters Bleeker, overleden op 16 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr (geboren 11/6/1796), overleden Landwarndersteeg G 126, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 851 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-126Romastraat 13Jeltje Hendriks Klok, overleden op 16 oktober 184752 1/2 jr, geboren Koudum 24/12/1794, overleden Romastraat G 126, vrouw van Klaas van der Vleugel, turfdrager, moeder van minderjarige Hendrik en Jetske Klazes van der Vleugel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-126Romastraat 13Harmen Hendriks Dijkstra, overleden op 4 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr, geboren Wijnaldum, overleden Tiepelstegen G 126, werkman, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Hendrikje Boomsma... in 1851, dv Frederik IJpes B., en Sijtske Pieters Zwart BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1690Romastraat G-126Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Maria Paulina van der Zee... ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1690Romastraat G-138Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5025Romastraat 13 (G-138)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Romasstraat 13 Germen Lengerbootwerkerf. 700f. 500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Romastraat 13G. Lengerbootwerker
  terug