Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Romastraat 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Romastraat 45 (niet bekend) (niet bekend) G-171 G-195
Naastliggers vanRomastraat 45
ten oostenRomastraat 47
ten zuidende Romastraat
ten westenRomastraat 43


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 106 van 14 okt 1811
adressoortbedraggebruik
G-171Romastraat 45koopaktefl. 50perceel G-171
 
verkoperTaeke Steffens Stephany (q.q.)
koperJan Adams


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-171Romastraat 45Jan Adams Olivier... (GAH204); eigenaar van wijk F-241; gebruiker Dirk Piers van Arum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-171, tuin, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-171Romastraat 45Jan A Olifier tuin


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-171Romastraat 45Sybe Eeltjes Zeilmaker... ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-171Romastraat 45Dieuwke Tomas Dijkstrageb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2391G-195 (Romastraat)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4581Romastraat 45 (G-195)Pieter D. de Ruiter


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 45L. van Hurckvisscher
  terug