Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRommelhaven 27-0537-0537-053(niet bekend)(niet bekend)
   huisnummer hogerRommelhaven 27-0527-052/27-052/2(niet bekend)(niet bekend)


Naastliggers vanRommelhaven 2
ten oostenRommelhaven 4
ten zuidenSint Jacobstraat 3
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 2naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0003r van 9 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0020r van 6 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0026v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: straat]


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0107v van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Rommelhaven [staat: straat]


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0172r van 4 apr 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2westRommelhaven ZZ [staat: noordoosterhoek van de Katterug bij de Vallaten]10‑10‑00 gggrondpacht van 0-08-00 cg
koperBeern Hendricks, gehuwd metsmid
koperTrijn Pieters
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Beern Hendricks c.u.0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
eerdere eigenaarMenno Ruierdts
verkoperRicht Uulckes, weduwe van
verkoperwijlen Feycke Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeern Hendricks, smid x Trijn Pieters kopen 14 st grondpacht, waarvan (a) 8 st uit een huis op de noordoosthoek van de Catterugh bij de Verlaten, nagelaten door Menne Ruierds en nu door de kopers bewoond. Gekocht van Richt Uulckes wv Feycke Sipkes, voor (a+b) 10 gg 10 st.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0172r van 4 apr 1619 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2oostRommelhaven ZZ [staat: naast de noordoosterhoek van de Katterug bij de Vallaten]10‑10‑00 gggrondpacht van 0-06-00 cg
koperBeern Hendricks, gehuwd metsmid
koperTrijn Pieters
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van het kindskind van Stijn, weduwe van0‑06‑00 cg
eigenaar perceelwijlen Ruuerd Jansen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
eerdere eigenaarMenno Ruierdts
verkoperRicht Uulckes, weduwe van
verkoperwijlen Feycke Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeern Hendricks, smid x Trijn Pieters kopen 14 st grondpacht, waarvan (b) 6 st uit een huis en de grond daaraan, naast perceel (a), behorende aan het kindskind van Stijn wv Ruierd Jans. Gekocht van Richt Uulckes wv Feycke Sipkes, voor (a+b) 10 gg 10 st.


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0029v van 1 dec 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2westSint Jacobstraat [staat: Katterug], op de hoek van de500‑00‑00 gghuis
koperJan Sipkes, erfgenaam
koperTetie Nannes, erfgenaam
koperAnne Nannes, erfgenaam
koperRieme Nannes, erfgenamen van
koperwijlen Piebe Sipkes
koperWitter Hendricks, erfgenaam
koperJantyen Ebles, erfgenaam
koperClaes Dircks, erfgenaam
koperLeentie Gerbens, erfgenamen van
koperwijlen Grietie Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperTiaerd Claesen, gehuwd metbakker te Leeuwarden
verkoperHiltie Haytses te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sipkes, Tetie, Anna en Rieme Nannesdrs., erfgenamen van Piebe Sipkes, alsmede Wouter Hendrick, Jantyen Oebles, Claes Dircks en Leentie Gerbrens, erfgenamen van Grietie Janssen, kopen 1/2 huis op de hoek van de Catterugh. Gekocht van bakker Tiaard Claes x Hiltie Haytses te Leeuwarden voor 500 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045r van 2 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2westSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] op de noordoosthoek360‑00‑00 gg1/2 hoekhuis
koperSydts Jans, gehuwd metsmid te Franeker
koperJesel Siuerdts te Franeker
verpachter grondPieter Beerns 0‑04‑00 cg
bewonerPieter Beernssmid
naastligger ten oostenHarmen Gerryts
naastligger ten zuidenhet huis van Claes Harmens Groeyers
naastligger ten westenSint Jacobstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen [a/d overkant]het hoekhuis van Lou Ripperts mr. hardhouwer
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Heerestraat]
verkoperJan Sipkesmr. smid
verkoperTetie Nannes, gehuwd met
verkoperSaecke Lamberts
verkoperRieme Nannes
verkoperAnna Nannes
verkoperLeentie Gerbens, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Beerns
verkoper q.q.Leentie Gerbens, caverende voor
verkoperClaes Dircks te Sint Annaprochie
verkoperJantyen Jans te Bolsward
verkoperVictor Hendricks, gehuwd met
verkoperDoutyen Gerryts
erflaterwijlen Piebe Sipkes, gehuwd met te Leeuwarden
erflaterwijlen Griet Jans te Leeuwarden


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057r van 5 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenhet hoekhuis bewoont door Piter Beerns smid
naastligger ten noordenhet huis van Harmen Gerryts


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075v van 22 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg in eigendom
naastligger ten noordenhet huis van Syds Jans* smid


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0099r van 1 mrt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2westRommelhaven ZZ [staat: noordoosthoek van de Katterug]370‑00‑00 gg1/2 huis
koperEpe Beerns kuiper
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 cg
naastligger ten oostenHarmen Gerridts
naastligger ten zuidenhet huis verkocht door Claes Harmens [staat: Gerridts] Groeyer
naastligger ten westenSint Jacobstraaat [staat: Herenstraat]
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperJacob Claeseskuiper


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0132r van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerloff Ates


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0086v van 9 jun 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2oostRommelhaven ZZ [staat: de Verlaten]610‑00‑00 gghuis
koperFeyte Tiaerts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
huurder voor 12 jarenN. N. 30‑00‑00 gg
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenhet huis van Douwe Oenes
naastligger ten westenPyter Beerns schoenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperHarmen Gerrits c.u.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0242r van 4 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPytter Beerns


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDouwe Oenes


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0185v van 22 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFeyte Tieerds


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0077v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2westRommelhaven ZZ hoek Sint Jacobstraat [staat: hoek Katterug]152‑10‑00 cg1/5 huis
koperJacob Folckerts, gehuwd met te Midlum
koperAntie Pieters te Midlum
koperBeernt Pieters korfmaker
naastligger ten oostenFeyte Tjeerdts
naastligger ten zuidenOene Douwes voerman
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperSjoerd Pitersschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Folckerts x Antie Pieters en Beern Pieters, kopen 1/5 van een huis op de hoek van de Catterugh. Ten O. Feyte Tjeerdts, ten W. en N. de straat, ten Z. Oene Douwes. Gekocht van Sjoerd Pytters.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Beernts
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Feite Tieerds


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2westRommelhaven ZZ hoek Sint Jacobstraat [staat: bij de grote sluis op de hoek van de Katterug]340‑00‑00 cghoekhuis
koperminderjarige Douwe Lammerts, voorzoon van zijn vader en voogd
koper q.q.Lammert Harns Kuyk stadstorenblazer
naastligger ten oostenAbbe Feytes wijdschipper
naastligger ten zuidenClaes Wouters schuitschipper
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperBeernt Pyttersmr. korfmaker


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0107r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg en uitgang


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-052 , folio 134Rommelhaven 2huis
eigenaarFrans Joosten c.soc.
gebruikerSytske Cornelis
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 134Rommelhaven 2huis
eigenaarHendrick Heeres
gebruikerHendrick Heeres
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-052 , folio 87vRommelhaven 2huis
eigenaarFrans Joosten
gebruikerSjoukjen Tieerds cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan2‑10‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 87vRommelhaven 2huis
eigenaarHendrick Heres
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074v van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2oostNoorderhaven ZZ100‑00‑00 cg1/3 huis
koperClaes Willems c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJelle Nolles c.s.
naastligger ten zuidenClaes Wouters
naastligger ten westenHendrick Heeres
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTrijntie Joosten


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0106r van 23 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg en uitgang


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Heres


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161r van 21 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2westRommelhaven ZZ [staat: hoek Katterug naast de grote sluis]226‑00‑00 gghuis
koperHendrik Alberts, gehuwd metwagenmaker
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans Joosten Zeeman c.soc.
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks* uitdrager
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat naast de grote sluis]
verkoperde gecommiteerde crediteuren van Gatske Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Heresmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(west) Hendrik Alberts, mr. wagenmaker x Trijntje Jans koopt een huis op de noordoosthoek van de Sint Jacobsstraat en de Rommelhaven, naast de Grote Sluis. Ten O. erven Frans Joosten Zeeman, ten W. de Catterug, ten Z. Gerrit [Hendriks], uitdrager, ten N. de straat naast de sluis [Rommelhaven]. Gekocht van de crediteuren van wl. Hendrick Heres?, mr. ijzersmid x Gatske Cornelis, voor 226 gg.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0193v van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-052 , folio Rommelhaven 2huis
eigenaarFrans Joosten cum soc.
gebruikerEngeltie Gijses
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio Rommelhaven 2huis
eigenaarHendrik Alberts
gebruikerHendrik Alberts
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑08 cg


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0044v van 16 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2oostRommelhaven ZZ [staat: naast het Groot Verlaat]325‑00‑00 cghuis
koper door niaarHendrick Alberts [staat: Alerts] mr. wagenmaker
geniaarde koperJan Willems Schoone, gehuwd met
geniaarde koperMarijke Sytses
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
huurderJacob Dirks
huurderMayke Dirks Sanstra
naastligger ten oostenals bewoner Jelle Nolles
naastligger ten oostenals bewoner Gerben Claesen
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks
naastligger ten westenHendrik Alberts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/3Claes Willemskoopman
verkoper van 1/3Ellert Jansen, gehuwd methuistimmerman
verkoper van 1/3Eelkjen Joosten
verkoper van 1/3Ottie Ydes, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Frans Joosten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oost) Hendrik Alberts, mr. wagenmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Willems Schoonebeek? x Marijke Sytses, een huis naast het Groot Vallaat. Ten O. Jelle Nolles en Gerben Claesen, ten W. de koper, ten Z. Gerrit Hendriks, ten N. de straat. De kopers moeten de schade die kan ontstaan door Godes weer en wind of door het insmijten van ramen, zelf betalen. Gekocht van Claes Willems, voor 1/3 wv Frans Joosten, voor 1/3, en...?, huistimmerman als man van Eelkjen Joosten Zeeman, voor 1/3, voor 320 cg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4twee_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJouke Jelles schipper


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0320r van 7 mei 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0345r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1voor, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Alberts mr. wagenmaker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0052r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 4een_achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 88rRommelhaven 2huis
eigenaarHendrik Alberts
gebruikerHendrik Alberts
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑06‑10 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0137v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1voor, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Alberts


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-052/2Rommelhaven 2Cornelis Pieters, bestaande uit 2 personen04‑00‑00 cg0
7-053Rommelhaven 2Hendrik Alberts, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-052/2 , folio 88rRommelhaven 2huis
eigenaarHendrik Alberts
gebruikerHendrik Alberts
opmerking1742 insolvent verklaard
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 88rRommelhaven 2huis
eigenaarHendrik Alberts
gebruikerHendrik Alberts
opmerking1742 insolvent verklaard


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0227v van 14 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2Rommelhaven ZZ [staat: noordoosthoek van de Katterug bij de grote sluis]452‑00‑00 gghuis en groot pakhuis als wagenmakerij ernaast
koperDouwe Lieuwes, gehuwd metmr. wagenmaker
koperPyttje Jentjes
verpachter grond huisde stad Harlingen0‑08‑00 cg
verpachter grond wagenmakerijde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenburgemeester Munter c.soc.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Noorderhaven]
verkoper q.q.Wouter Arents, gelastigde vanmr. schoenmaker
verkoper van 1/5Sjieuke Hendrix meerderjarige jongedochter, erfgenaam
verkoper q.q.Wouter Arents, geauthoriseerde curator overmr. schoenmaker
verkoper van 1/5Minke Hendriks, erfgenaam
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, alimentatores van
verkoper van 1/5Albert Hendriks, erfgenaam
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van resp.
verkoper van 1/5Jan Hendrix, erfgenaam
verkoper van 1/5Cornelis Hendrix, erfgenamen van hun ouders
erflaterwijlen Hendrik Alberts Mellema, gehuwd metwagenmaker
erflaterwijlen Trijntje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Lieuwes koopt een huis met een pakhuis ernaast, op de noordoosthoek v.d. Sint Jacobstraat, door Hendrick Alberts metterdood ontruimd. Ten O. een steeg, ten W. die straat, ten Z. burgemeester Munter, ten N. de Rommelhaven. Zie de beschrijving. Gekocht van Sjeucke- en Minke Hendricks, voor 2/5, Albert Hendricks en Jan- en Cornelis Hendricks, voor 3/5, voor 452 gg.


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0217v van 14 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten noordensteeg naar de Rommelhaven [staat: groot verlaat]


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-052/2 , folio 89rRommelhaven 2huis
eigenaarDouwe Lieuwes
gebruikerDouwe Lieuwes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 89rRommelhaven 2huis
eigenaarDouwe Lieuwes
gebruikerDouwe Lieuwes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0257v van 3 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2Rommelhaven ZZ [staat: Kattenrug bij de grote sluis]536‑00‑00 gghuis waarnaast pakhuis als wagenmakerij
koperJohannes Ruitinga, gehuwd metmr. zadelmaker
koperYttje Leverland
verpachter grond huisDirk Beernds korfmaker0‑08‑00 cg
verpachter grond pakhuisDirk Beernds korfmaker0‑06‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSytske Dirks
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Kattenrug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Jacob Willems, crediteur vanuitdrager
verkoper q.q.Johannes Ruitinga, crediteuren vanmr. zadelmaker
verkoperde geabandonneerde boedel van Douwe Lieuwes c.u.mr. wagenmaker


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0179v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvroedsman Johannes Ruytinga


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-052/2 , folio 89rRommelhaven 2huis
eigenaarDouwe Lieuwes
gebruikerDouwe Lieuwes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 89rRommelhaven 2huis
eigenaarDouwe Lieuwes
gebruikerDouwe Lieuwes
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 2Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] bij de grote sluis1100‑00‑00 cghuis en wagenmakerij
koperLieuwe Douwes, gehuwd metmr. wagenmaker
koperLijsbeth Beernds
huurderLieuwe Douwes 60‑00‑00 cg
verpachter grond huisDirk Beernds 0‑08‑00 cg
verpachter grond wagenmakerijDirk Beernds 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPyter Roussen
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkopervroedsman Johannes Ruitinga, gehuwd met
verkoperYtje Leverland


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0017r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Jacobstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDouwe Lieuwes wagenmaker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 150vRommelhaven 2woning
eigenaarArent Wouters
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Geerts
huurwaarde17‑00‑00 cg
af: lasten00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal16‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 150vRommelhaven 2huis
eigenaarArend Wouters
gebruikerArend Coerts
huurwaarde18‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal17‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-053 , folio 150vRommelhaven 2huis
eigenaarArend Wouters
gebruikerHarmke
huurwaarde15‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal15‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-053 , pag. 147Rommelhaven 2Ype Symons 0‑10‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-053 , pag. 147Rommelhaven 2Ype Symons 0‑10‑00 cg
1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rommelhaven 2 de StadHarlingenhierop een nieuw gebouw gesticht


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rommelhaven 2 de StadHarlingenop een koud steed nieuwe school geplaatst


1841 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rommelhaven 2 de StadHarlingende zoogenaamde lanen gedemd


1847 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 0Rommelhaven 2 Engelsche Stoombootmaatschaeen nieuw gebouw gemaakt staande buiten de havenspoort, wordt voor een pakhuis gebruikt ten dienste van de engelsche stoombooten


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3541Rommelhaven 2 (C-099)Pieter W. Wijbengawoonhuis en smederij


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rommelhaven P. Wijbengajongens: , meisjes:
vrouwen:
wagenmaker


1925 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-9131
Rommelhaven 2Tjitse de Vries


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 2Tj. de Vrieskleermaker


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13886
Rommelhaven 2Alle Vaatstra


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Sluis 2Hoeksema304Ververij en chem. wasscherij


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Sluis 2Hoeksema907Ververij en chem. wassch.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisHoeksema907Ververij en chem. wassch.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisHoeksema907Ververij en chem. wassch.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisHoeksema907Ververij en chem. wassch.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh.G. Betlem Czn.391Radio- en electr. techn. bur.


1961 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 2, HarlingenRommelhaven 2G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, televisie, reparatie


1962 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 2, HarlingenRommelhaven 2G. Betlemtechnisch bureau


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 2G. (Gerrit) Betlem


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven naast 2beeldbepalend pand6 van 10


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 2, HarlingenRommelhaven 2gebrs. Hoeksemaververij en chemische wasserij


2023
0.1031608581543


  terug