Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rommelhaven 2 7-054 1/2 7-054 C-106 C-099
   huisnummer hoger Rommelhaven 2 7-054 1/2 7-055 C-106 C-099
Naastliggers vanRommelhaven 2
ten oostenRommelhaven 4
ten zuidenSint Jacobstraat 3
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 2naamloze steeg ten oosten


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0101v van 22 mrt 1640 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2Rommelhaven ZZ [staat: de Colk]huis
 
koperTierk Boukes burger c.u.smid421-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenClaes Lambart wagenmaker
naastligger ten zuidende kamer van Gerryt Piters
naastligger ten westenHarmen Gerryts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperClaes Lambartwagenmaker


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0086v van 9 jun 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2oostRommelhaven ZZ [staat: de Verlaten]huis
 
koperFeyte Tiaerts c.u.610-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenhet huis van Douwe Oenes
naastligger ten westenPyter Beerns schoenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperHarmen Gerrits c.u.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0156v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0242r van 4 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPytter Beerns


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFeyte Tieerds


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0203v van 2 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeite Tjeerds


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0077v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2westRommelhaven ZZ hoek Sint Jacobstraat [staat: hoek Katterug]1/5 huis
 
koperJacob Folckerts, gehuwd met152-10-00 CG
Antie PietersMidlum
kopersBeernt Pieters korfmaker
naastligger ten oostenFeyte Tjeerdts
naastligger ten zuidenOene Douwes voerman
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperSjoerd Pitersschoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Folckerts x Antie Pieters en Beern Pieters, kopen 1/5 van een huis op de hoek van de Catterugh. Ten O. Feyte Tjeerdts, ten W. en N. de straat, ten Z. Oene Douwes. Gekocht van Sjoerd Pytters.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeyte Appelman


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Pieter Beernts
naastligger ten noordende erven van Feite Tieerds


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2westRommelhaven ZZ hoek Sint Jacobstraat [staat: bij de grote sluis op de hoek van de Katterug]hoekhuis
 
koperminderjarige Douwe Lammerts, voorzoon van zijn vader en voogd340-00-00 CG
Lammert Harns Kuykstadstorenblazer
naastligger ten oostenAbbe Feytes schipper (wijd-)
naastligger ten zuidenClaes Wouters schipper (schuit-)
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperBeernt Pyttersmr. korfmaker


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0107r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg en uitgangh


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Rommelhaven 2huis
eigenaarRippert Andries
eigenaarTrijntje Andries
gebruikerRippert Andries cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpacht14-06-00 CG
aanslag grondpacht03-11-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Rommelhaven 2huis
eigenaarRippert Andries
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpacht14-06-00 CG
aanslag grondpacht03-11-08 CG
aansl. grondp. voldaan4-6-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0106r van 23 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg en uitgang


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Heres


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0137r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerrit Hendrix


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0161r van 21 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2westRommelhaven ZZ [staat: hoek Katterug naast de grote sluis]huis
 
koperHendrik Alberts, gehuwd metwagenmaker226-00-00 CG
Trijntie Jans
naastligger ten oostende erven van Frans Joosten c.s.zeeman
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks* uitdrager
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat naast de grote sluis]
verkoperde gecommiteerde crediteuren van Gatske Cornelis, weduwe van
wijlen Hendrik Heresmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(west) Hendrik Alberts, mr. wagenmaker x Trijntje Jans koopt een huis op de noordoosthoek van de Sint Jacobsstraat en de Rommelhaven, naast de Grote Sluis. Ten O. erven Frans Joosten Zeeman, ten W. de Catterug, ten Z. Gerrit [Hendriks], uitdrager, ten N. de straat naast de sluis [Rommelhaven]. Gekocht van de crediteuren van wl. Hendrick Heres?, mr. ijzersmid x Gatske Cornelis, voor 226 gg.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0164r van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenzekere steeg waardoor vrije in- en uitgang


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0193v van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg en uitgang


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Rommelhaven 2huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerRippert Andries
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0044v van 16 nov 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2oostRommelhaven ZZ [staat: naast het Groot Verlaat]huis
 
koper door niaarHendrick Aerts burgermr. wagenmaker325-00-00 CG
geniaarde koperJan Willems Schoone, gehuwd met
Marijke Sytses
verpachter grondde Stad Harlingen0-06-00 CG
huurderJacob Dirks
huurderMayke Dirks Sanstra
naastligger ten oostenals bewoner Jelle Nolles
naastligger ten oostenals bewoner Gerben Claesen
naastligger ten zuidenGerrit Hendriks
naastligger ten westenHendrik Alberts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/3Claes Willemskoopman
Ellert Jansen, gehuwd methuistimmerman
verkoper van 1/3Eelkjen Joosten
verkoper van 1/3Ottie Ydes, weduwe van
wijlen Frans Joosten
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oost) Hendrik Alberts, mr. wagenmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Willems Schoonebeek? x Marijke Sytses, een huis naast het Groot Vallaat. Ten O. Jelle Nolles en Gerben Claesen, ten W. de koper, ten Z. Gerrit Hendriks, ten N. de straat. De kopers moeten de schade die kan ontstaan door Godes weer en wind of door het insmijten van ramen, zelf betalen. Gekocht van Claes Willems, voor 1/3 wv Frans Joosten, voor 1/3, en...?, huistimmerman als man van Eelkjen Joosten Zeeman, voor 1/3, voor 320 cg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJouke Jelles schipper


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0052r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0084r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJouke Jelles


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-054 Rommelhaven 2huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerRomke Hotses (voor 50-00-00 CG)
gebruikerArjen Gerryts (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-10 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0084r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-054 Rommelhaven 2Arjen Gerrits, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
7-054 Rommelhaven 2Andries Ripperts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0121v van 24 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0227v van 14 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2Rommelhaven ZZ [staat: noordoosthoek van de Katterug bij de grote sluis]huis en groot pakhuis als wagenmakerij ernaast
 
koperDouwe Lieuwes, gehuwd metmr. wagenmaker452-00-00 GG
Pyttje Jentjes
verpachter grond huisde Stad Harlingen0-08-00 CG
verpachter grond wagenmakerijde Stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenburgemeester Munter c.s.
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Noorderhaven]
verkoper van 1/5meerderjarige jonge dochter Sjieuke Hendrix, erfgenaam
verkoper van 1/5de curator van Minke Hendriks, erfgenaam
stads armvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/5Albert Hendriks, erfgenaam
Gereformeerde Gemeente weesvoogdij, alimentatores van
verkoper van 1/5Jan Hendrix, erfgenaam
verkoper van 1/5Cornelis Hendrix, erfgenamen van hun ouders
wijlen Hendrik Alberts Mellema, gehuwd metwagenmaker
Trijntje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Lieuwes koopt een huis met een pakhuis ernaast, op de noordoosthoek v.d. Sint Jacobstraat, door Hendrick Alberts metterdood ontruimd. Ten O. een steeg, ten W. die straat, ten Z. burgemeester Munter, ten N. de Rommelhaven. Zie de beschrijving. Gekocht van Sjeucke- en Minke Hendricks, voor 2/5, Albert Hendricks en Jan- en Cornelis Hendricks, voor 3/5, voor 452 gg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0202r van 2 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0202r van 2 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 4, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0257v van 3 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2Rommelhaven ZZ [staat: Kattenrug bij de grote sluis]huis, pakhuis en wagenmakerij
 
koperJohannes Ruitinga, gehuwd metmr. zadelmaker536-00-00 GG
Yttje Leverland
verpachter grond huisDirk Beernds 0-08-00 CG
verpachter grond pakhuisDirk Beernds 0-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenSytze Baniers
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Kattenrug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJacob Clazen, crediteur vanuitdrager
Johannes Claezen, crediteur vanmr. zadelmaker
de afgestane boedel van Douwe Clazen


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0179v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvroedsman Johannes Ruytinga


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240r van 8 feb 1767 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 2westSint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] bij de grote sluishuis en wagenmakerij
 
koperLieuwe Douwes, gehuwd metmr. wagenmaker1100-00-00 CG
Lijsbeth Beernds
huurderLieuwe Douwes 60-00-00 CG
verpachter grond huisDirk Beernds 0-08-00 CG
verpachter grond wagenmakerijDirk Beernds 0-06-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPyter Roussen
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkopervroedsman Johannes Ruitinga, gehuwd met
Ytje Leverland


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0017r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDouwe Lieuwes wagenmaker


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-054 Rommelhaven 2Ype Symons c s0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-106Rommelhaven 2Hendrik Geerts Klatter... en Geertruida Jans, (gk); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1815, huw 1816, ovl 1820; gebruiker van wijk C-106, paardedoctor, eigenaar is Jan Zuiderman, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, huisno. 9, heeft 1 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-106Rommelhaven 2Jan Tjerks Zuiderma... 1814. (GAH204); id. van wijk C-104; gebruiker Sipke S. Sleeper, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-106; gebruiker H. Klatter, paardedoctor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-126, kalkkoper, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-106Rommelhaven 2Jan Zuiderman H Klatter paardedoctor


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-106Rommelhaven 2Doetje Freerks Smitzel, overleden op 30 april 1826vrouw van Lieuwe Jans Suiderman, mr. wagenmaker Grote Sluis C 106 (tekent' Sudersma'), moeder van minderjarige Jan en Freerk Lieuwes Suiderman. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 644Rommelhaven 2Sjuk Jans RadersmaHarlingenwagenmakerhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 645Rommelhaven 2Sjuk Jans RadersmaHarlingenwagenmakerpakhuis (50 m²)


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 15 mrt 1833
C-106Rommelhaven 2Huizinge en wagenmakerij cum annexis op de hoek van de Sint Jacobstraat bij de Groote sluis, eigenaar s.j., radersma. Finaal verkocht op 10 apr 1833 door notaris Wijma..


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-106Rommelhaven 2Hiltje Reins Damen... 1824, ovl 1847, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-106; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-106Rommelhaven 2Jan Sluik... in 1851, Chr. Afgesch, zv Albert S, en Abbe Jans Zwart; BS huw 1834, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-106, supp wijk A-283; oud 28 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-101; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-106Rommelhaven 2Wiebe Wiebingaoud 47 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wagenmaker, wijk C-106; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-106 W O Wijbinga stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-106Grote SluisWiebe Wiebinga47 jWitmarsumm, protestant, gehuwd, wagenmaker
C-106Grote SluisHiltie Damen40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-106Grote SluisObbe Wiebinga14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-106Grote SluisRein Wiebinga8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-106Grote SluisPieter Wiebinga4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-106Grote SluisMagrietta Wiebinga10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-106Rommelhaven 2Obbe Wybes Wybenga, overleden op 30 januari 184015 jr, overleden St. Jacobstraat C 106, zoon van Wiebe Obbes Wybenga, wagenmaker en Hieltje Damen, broer van minderjarige Margaretha, Rien en Pieter Wiebes Wybenga. Bijgevoegd is suppletoire memorie 170. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 645C-106 (bij de Grote Sluis)Sjuck Jans Radersmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3541C-099 (Rommelhaven)Pieter W. Wijbengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3541Rommelhaven 2 (C-099)Pieter W. Wijbenga


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Rommelhaven 2P. Wijbengajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
wagenmaker


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 2 Cornelis Zuidamlos werkman
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 0


1925 - kentekenadresnaam
B-9131
Rommelhaven 2Tjitse de Vries


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 2Tj. de Vrieskleermaker


1929 - kentekenadresnaam
B-13886
Rommelhaven 2Alle Vaatstra


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Sluis 2Hoeksema304Ververij en chem. wasscherij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Sluis 2Hoeksema907Ververij en chem. wassch.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisHoeksema907Ververij en chem. wassch.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisHoeksema907Ververij en chem. wassch.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. SluisHoeksema907Ververij en chem. wassch.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh.G. Betlem Czn.391Radio- en electr. techn. bur.


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 2, HarlingenRommelhaven 2G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, televisie, reparatie


1962 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 2, HarlingenRommelhaven 2G. Betlemtechnisch bureau


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 2G. (Gerrit) Betlem


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven naast 2beeldbepalend pand6 van 10


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 2, HarlingenRommelhaven 2gebrs. Hoeksemaververij en chemische wasserij
  terug