Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 247-028 1/27-041 C-088C-083


Naastliggers vanRommelhaven 24
ten oostenRommelhaven 26
ten westenRommelhaven 22
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 24Schoolsteeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0014v van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 24Rommelhaven ZZ [staat: bij de verlaten]558‑21‑00 GG1/2 huis
koperJan Pieters, bestevader van en voormomber over
koper(zijn kleinzoon?) Jan Pieters
naastligger ten oostende weduwe Lijsbeth Lenerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Ryourdt Wopckes
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperLyewe Hobbes, gehuwd met
verkoperAucke Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters, als bestevader en voormomber over Jan Pieters, koopt 1/2 huis bij de verlaten, waarvan het weeskind Jan Pieters al 1/2 bezit. Ten O. Lijsbeth Lenerts wd., ten W. erven Ryourdt Wopckes. Geen grondpacht. Gekocht van Lyeuwe Hobbes x Ancke Annes voor 558 gg 21 st.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 190r van apr 1628 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Rommelhaven 24bUulcke Gerbens x Yttie Dircks koopt 1/2 huis bij de Verlaten, 'de Swarte Raven'. Ten O. Bente Jelles, ten W. Geert Onnes, ten Z.?, ten N. de straat. Kopers bezitten al 1/2. Gekocht van Geert Sipckes wv Arien Cornelis en Cornelis Ariens, voor 600 cg.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0095r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeert Onnes


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141r van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 24achterGortmakerssteeg327‑00‑00 GGhuis, twee kamers aanelkaar met een plaats
koperSipcke Dircks koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑15‑00 CG
huurderGeertie Tiepckes
huurderTiepcke Seerps
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten noordenbrouwerij en mouterij van Sipcke Dircks
verkoperClaes Feckes, gehuwd metopzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijks
verkoperBauck Aliffs


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0181r van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Hendrick Schenkel
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: doorgaande steeg]


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0163v van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 24Rommelhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1380‑00‑00 GGhuis
koperTede Joris koopman
naastligger ten oostenhet huis van de Capraven de Gekapte Raven
naastligger ten zuidenals bewoner Iede bakker
naastligger ten westenPyter Aerns blokmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Sioerdslakenkoper te het westeinde van Vlieland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTede Joris koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. het huis van de kapraven [de swarte raven], ten W. blokmaker Pyter Aerns, en strekkende voor vanaf de haven zuidwaarts tot het huis bewoond door bakker Iede en met vrij gebruik van de steeg noordwaarts tot de haven. Geen grondpacht. Gekocht van lakenkoper op West Vlieland Jan Sioerds voor 1380 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0211r van 15 aug 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Geert Onnes


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0218r van 26 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTede Joris Schots


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0051r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTaede Joris


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 24Rommelhaven ZZ [staat: grote nieuwe sluis]1318‑14‑00 GGhuis met plaats en loods
koperClaas Sytses smalschipper
huurderFrans Pieters
naastligger ten oostenDirk Clasen
naastligger ten zuidenMarten Tiepkes
naastligger ten westendoorgaande steeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat en sluis]
verkoperGrietje Hessels, erfgenaam
verkoperSalomon Hessels, erfgenaam
verkoperLijsbeth Hessels, erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Hessels


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0118v van 24 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Sytses


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Sytses


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0400v van 3 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 24bSchoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]96‑01‑00 CGwoning of kamer met een steegje
koperPytter Sioerdts van Bierma koopman
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten westenhet achterhuis van Joannes Vosma koopman
naastligger ten zuidenPytter Sioerdts van Bierma koopman
naastligger ten westenPytter Sioerdts van Bierma koopman
naastligger ten noordenJacob Donker
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Sioerdts van Bierma koopt een woning of kamer met ten Z. een steegje, in de Gortmakerssteeg wz. Ten O. die steeg en het achterhuis van Johannes Vosma, ten W. en Z. de koper, ten N. Jacob Donker. Gekocht van de diaconen v.d. Ger. Kerk, voor 96 gg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0224v van 3 mei 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde bootsgezel


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210v van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Claessen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-028Rommelhaven 24huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSytse Claessen


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-028Rommelhaven 24huis
eigenaarJohannes Vosma
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde20‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑3‑1720


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 24Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]585‑00‑00 GGhuis
koper door niaarFockjen Pieters Oldaens, gehuwd met
koper door niaarJan Annes Huydekoper koopman
geniaarde koperDirk Douwes, gehuwd metmr. blauwverver
geniaarde koperYfke Tjeerds Boncq
huurderN. N. 3‑15‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Swarte Raven Pieter J. Oldaens de Zwarte Raven
naastligger ten zuidenJan Annes Huydekoper
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis en diept]
verkoper van 2/9Jan Sytses, zoonwijdschipper
verkoper van 2/9Rinske Sytses, dochter gehuwd met
verkoper van 2/9Diriks Jansenbeurtschipper
verkoper van 2/9Acke Sytses, dochter gehuwd met
verkoper van 2/9Freerk Hengst van Schierefabrikant
erflaterwijlen Sytse Claeses, vader
verkoper van 1/3Acke Pieters oude vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoekjen Pieters Oldaens x Jan Annes Huidekoper koopt, na niaar ratione sanguinis en vicinitatis, een huis zz. Grote Sluis, naast het huis 'de Swarte Raven'. Het huis heeft twee aparte uit- en ingangen, nl. in de steeg van het huis van Pieter Jansen Oldaens, 'de Swarte Raven', dat ten O. ligt, ten W. in een doorgaande steeg (de Schoolsteeg), ten Z. Jan Annes Huidekoper, ten N. de straat en diept. De kelder is verhuurd. Gekocht van erven Sytse Claesen. erven zijn Jan Sytses, wijdschipper, Rinske Sytses x Dries Jansen, beurtschipper en Acke Sytses x Freerk Hengst van Schiere, fabriquer, als erven van hun vader Sytse Claessen, voor 2/3 en Acke Pieters, vrijster voor 1/3, samen voor 585 gg.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0298v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-028 Rommelhaven 24Antje Heeres, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0
7-028 Rommelhaven 24Ype Heeres, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-028 /2Rommelhaven 24huis
eigenaarTaeke Heyns
gebruikerTaeke Heyns
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0044v van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0014r van 11 dec 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-041, pag. 146Rommelhaven 24Antje En Pietje Taekes1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-088Rommelhaven 24Cornelis Bouwes Zoete... Eilander; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1816, huw 1838, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-088, wijk H-195, supp wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-088Rommelhaven 24Pieter Huidecoper... id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Rommelhaven 24 P. Huidekoperfl. 4


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-088Rommelhaven 24P Huidecoper P Huidecoper wijnkoper


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 118 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-088Rommelhaven 24Pieter Huidekoper, overleden op 17 augustus 1819(Grote Sluis C 88), vader van Jan, zeehandelaar/zeep/zoutzieder, Anna (wed. Gooitzen Stinstra, in leven med. dr. ) en wijlen Fokje Pieters Huidekoper (vrouw van Nicolaas van Heukelom, moeder van Folkert Nicolaas van Heukelom, jur. kandidaat Leiden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 302 van 28 dec 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-088Rommelhaven 24koopaktefl. 2500a. huis C-088 en b. pakhuis C-037
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperAnna Huidekoper
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
koperTarquinius Terpstra Noyon
koperBaudina Elizabeth Stinstra


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 21 jul 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-088Rommelhaven 24koopaktefl. 6500dubbel huis C-088 met stalling en wagenschuur C-087
 
verkoperTarquinius Terpstra Noyon
verkoperBaudina Stinstra
koperSipke van Slooten (gehuwd met Hendrika Blomberg)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 690Rommelhaven 24Tarquinius Terpstra Noyonmed. doctorHarlingenhuis en erf (466 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-088Rommelhaven 24Sipke Jacobs van Slooten... huw 1836, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk C-098; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-088; VT1839; geb 14 nov 1791, ged 13 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Jacob van Slooten en Riemke Wybes; S.J. v. S. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-088Rommelhaven 24debora Wytses Vettevogeloud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-088; VT1839; geb 20 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL, dv Wytse Jans Vettevogel en Maria Elizabeth Heinsius


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 49 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-088Rommelhaven 24Hendrica Blomberg, overleden op 28 februari 183943 jr, geboren Midlum, overleden Rommelhaven C 88, vrouw van Sipke van Slooten, koopman, moeder van minderjarige Nicolaas en Anne-Theodorus Sipkes van Slooten. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-088Bij de Grote SluisSipke van Slooten48 jkoopmanHarlingenm, protestant, weduwnaar
C-088Bij de Grote SluisNikolaas van Slooten18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-088Bij de Grote SluisAnne Theororus van Slooten17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-088Bij de Grote SluisDebora Vettevogel45 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-088Bij de Grote SluisPietje Dinhart26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 690Rommelhaven 24sipke j van sloten225 gl.11.00 gl.14.000 gl.12.00 gl.15.00 gl.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 90 van 16 dec 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-088Rommelhaven 24koopaktefl. 651/2 deel in woning, C-088
 
verkoperTjalling Epkes Luidinga (te Terschelling)
koperGeert Pieters Luidinga


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 450 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-088Rommelhaven 24Nicolaas Sipkes van Slooten, overleden op 17 januari 184725 jr (geboren 13/3/1821), bij Grote Sluis C 88, zoon van Sipke van Slooten, koopman (enige testamentair erfgenaam) en wijlen Hendrika Blomberg (overleden 28/2/1839), broer van Anne-Theodorus Sipkes van Slooten, genees/heel/vroedmeester Tzum. Saldo fl. 442,05. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 690Rommelhaven C-088Cornelis van de Veldewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2694Rommelhaven C-083Cornelis van de Veldewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4791Rommelhaven 24 (C-083)Elisa Luitszwoonhuis


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30250
Grote Sluis Riek Lok Cuperus


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Lok992Schoenmak.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-35815
Grote Sluis 24Jan Lok


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. Lok992Schoenmak.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 24R. (Rintje) Huizenga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 24rijksmonument 20632
  terug