Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rommelhaven 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRommelhaven 267-041 7-040 C-087aC-082


Naastliggers vanRommelhaven 26
ten oostenRommelhaven 26b
ten zuidenNoordijs 6
ten westenRommelhaven 24
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Rommelhaven 26naamloze steeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0014v van 23 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe Lijsbeth Lenerts


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0074v van 1 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe Lijsbeth Lenerts


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0074v van 1 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26bEommelhaven ZZ [staat: verlaat]415‑14‑00 GGhuis met het aandeel van de steeg ten westen
koperJelle Bentes, gehuwd met
koperIdtske Bauckes
verpachter grondde stad Harlingen5‑17‑06 CG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Syurdt Tzipckes
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Thonis van Breda
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe Lijsbeth Lenerts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperTziaerdt Jacobs, gehuwd met te Wervershoof
verkoperWelmoedt Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Bentes x Idtske Bauckes kopen een huis zz. Verlaet met een aandeel in de steeg ten westen. Nagelaten door verkopers' ouders. Ten O. wd. Syurdt Tzipckes en erven Thonis van Breda, ten W. wd. Lijsbet Lenerts, ten N. de straat. Grondpacht 5 CG 17 st 6 pn aan de Stad. Gekocht van Tziardt Jacobs x Welmoedt Jans, nu wonende te Wervershoof in Holland, voor 415 GG 14 st.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0216v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0179v van 23 mei 1619 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Reiners
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Hessel van Wintsum


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0095r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: bij de verlaten]600‑00‑00 CGhuis daar de Swarte Raven uithangt
koper van 1/2Uulcke Gerbens, gehuwd metde Zwarte Raven
koper van 1/2Yttie Dircks
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
eigenaar van 1/2Ulcke Gerbens, gehuwd met
eigenaar van 1/2Yttie Dircks
naastligger ten oostenBente Jelles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGeert Onnes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperGeert Sipckes, weduwe van
verkoperwijlen Arien Cornelis
verkoperCornelis Ariens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUulcke Gerbens x Yttie Dircks koopt 1/2 huis bij de Verlaten, 'de Swarte Raven'. Ten O. Bente Jelles, ten W. Geert Onnes, ten Z.?, ten N. de straat. Kopers bezitten al 1/2. Gekocht van Geert Sipckes wv Arien Cornelis en Cornelis Ariens, voor 600 cg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0173v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Willems van der Mey c.u.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0174r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Groeyer


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0181r van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]600‑00‑00 CGhuis waar de Swart Gecapte Raven uitsteekt
koperN. N. de Zwarte Gekapte Raven
naastligger ten oostenMinne blokmaker
naastligger ten westenmr. Hendrick Schenkel
naastligger ten westenSchoolsteeg [staat: doorgaande steeg]
verkoperPieter Carels, broer van
verkoperClaes Carels, broer van
verkoperCarolus Carels, broer van
verkoperMagdalena Carels
verkoper q.q.Pieter Carels, curator
verkoper q.q.Dirck Tobias, curatoren over
verkopertwee weeskinderen van wijlen Maycke Carels, gehuwd met
verkoperwijlen Jan Joris
verkoper q.q.Jacob Willems de Graeff, curator over
verkoperJancke Carels, en alle nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Carel Pieters, gehuwd met
erflaterwijlen Maycke Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Pieter, Claes en Carolus Carels en Magdalena Carels, en de curatoren over de nagelaten weeskinderen van Maycke Carels bij Jan Joris, en de curator over Janke Carels, alle kinderen en kleinkinderen van wl Carel Pieters x Maycke Hendricx, een huis zz Noorderhaven daer de swarte gecapte raven uytsteeckt. Ten O. Minne Blok en een doorgaande steeg, ten W. Hendrick Schenkel. Geen grondpacht.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021r van 2 okt 1631 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenwijlen Romcke Hylckes


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0246v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: Noorderhaven]2000‑00‑00 CGhuis waar de Capte Raeven uithangt
koperSytse Hilles de Gekapte Raven
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedtie Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Carolus Carolus


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0163v van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de Capraven


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0190v van 18 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0211r van 15 aug 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee verlaten]1350‑00‑00 GGherenhuis daer de Zwarte Raven uythangt
koperDirck Claesses c.u.de Zwarte Raven
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑12 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenBente Jelles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Geert Onnes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Jacobs c.soc.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0218r van 26 dec 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1150‑19‑08 GGhuis alwaer de Gecapte Raven uythangt
koperIsbrand Wynties c.u., ende Gekapte Raven
koperPytter Aernts c.u.
naastligger ten oostenJan Sioerdts koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTede Joris Schots
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperDirck Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrant Wijnties c.u. en Pytter Aernts c.u. kopen een huis zz. Noorder Nieuwe Haven, sijnde d'huysinge alwaer de gecapte raven uythangt. Ten O. koopman Jan Sioerdts, ten W. Taede Joris Schots. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Douues, voor 1150 GG 19 st 8 pn.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0051r van 12 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]1000‑00‑00 GGhuis alwaer de Gecapte Raven uythanght
koperTymen Jacobs Haeyema c.u.de Gekapte Raven
naastligger ten oostenJan Sioerds koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTaede Joris
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperIisbrant Wynties c.u.timmerman
verkoperPytter Arents c.u.blokmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Jacobs Hayema koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Jan Broers (Sioerds?) (Schut?), ten W. Tade Joris. Gekocht van Isbrant Wynties, mr. timmerman en Pytter Arents, blokmaker.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0169v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Clasen


1674 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 256r van 5 mei 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rommelhaven 26
overledeneTrijntie Jans, weduwe van
wijlen Dirck Claessen
Jan Gerryts erfgenaam van 1/5
Fedde Gerryts erfgenaam van 1/5
Jacob Gerryts, administrator over
de kinderen van wijlen Jacob Gerryts erfgenamen van 1/5, (x)
Jan Wabbes, weduwnaar (y) van
wijlen Meylert Gerryts
Pybe Jansen kind uit (y)
Sjoerdt Jansen kind uit (y)
Andries Jansen kind uit (y)
Lolck Jansen kind uit (y)
Bauck Jansen kind uit (y)
Teecke Jansen kind uit (y)
wijlen Tjeerdt Gerryts, (z)
Teedsche Tjeerds kind uit (z)
Tjerck Tjeerds kind uit (z)
Trijntie Tjeerds kind uit (z)
aangeverItie Jacobs kind uit (x)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0256r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuyse van wijlen Trijntie Jans weduwe van wijlen Dirck Claessen burgerse binnen Harlingen, wonende ontrent de Grote Sluys in de Swarte Raven, van alle de goederen, uyt- ende inschulden aldaer bevonden, alle ten versoecke van Jan Gerryts, ende Fedde Gerryts als elx voor een gerechte vijftepart erfgenamen van de overledene, sampt de kinderen van wijlen Jacob Gerryts mede voor een vijftepart, waeraff Jacob Gerryts de administratie verboden, mitsgaders de kinderen van wijlen Meylert Gerryts bij Jan Wabbes in echte verweckt met namen Pybe, Sjoerdt, Andries, Lolck, Bauck ende Teecke Jansen tesamen ingelijcks voor een gerechte vijftepart, ende eyndelyck de kinderen van wijlen Tjeerdt Gerryts met namen Teedsche, Tjerck ende Trijntie Tjeerds mede also voor een vijftepart erfgenamen in die qualiteit requireerden ende Itie Jacobs nagelaten dochter van Jacob Gerryts vorengenoemt als (boven mede voor een vijftepart als erfgenamen aengeroert) requirerende, als hebbende bij de overledene tot haer levenseynde gewoont, de welcke daerom oock de belofte van getrouwe aengevinge na haer beste kennisse heeft [0256v] heeft gedaen in handen van de praesiderende burgemeesteren Simon Sloterdijck, Lourens Jacobs Asperen in desen verordonneerde commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, waerop tot de beschrijvinge geprocedeert is in navolgende voegen, desen 5e may 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis alwaar de Swarte Raven uithangt]925‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑12 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bente Jelles
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Sytses
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Claesen


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Bente Jelles
naastligger ten westenvroedsman Harmen Jansen van Vlie


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0054r van 23 apr 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westenGatse Seerps
naastligger ten westenvroedsman Harmen Jansen van 't Vlie


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0224v van 3 mei 1696 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Schoolsteeg WZ [staat: Gortmakerssteeg]18‑00‑00 GGkamer
koperburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie
naastligger ten oostenSchoolsteeg [staat: Gortmakerssteeg]
naastligger ten zuidenJacob Doncker
naastligger ten westenHidde bootsgezel
naastligger ten noordenburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens van `t Vlie, vaandrig, koopt een camer in de Gortmakerssteeg. Ten O. die steeg, ten W. Hidde, bootsgezel, ten Z. Jacob Donker, ten N. de koper. Gekocht van de Diaconen v.d. Waere Gereformeerde Gemeente, voor 18 gg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0111r van 9 feb 1710 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGortmakerssteeg
naastligger ten westenHarmen Jansen van 't Vlie
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Gatse Seerps


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0210v van 4 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven ZZ [staat: de Nieuwe Vallaten, waaraf de Swarte Raven heeft uitgehangen]220‑00‑00 CGtuintie of ledige erve
koperPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten oostenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten westenSytse Claessen
naastligger ten noordenhet plaetske van Jan Harmens van 't Vlie
verkoperJan Harmens van 't Vlie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens koopt een tuintje achter het huis en plaets van de verkoper, bij de nieuwe Vallaten, waar 'de Swarte Raven' heeft uitgehangen. Het tuintje of ledig erf heeft ten O. en Z. de koper, ten W. Sytse Claesses, ten N. het plaatsje van de verkoper. Gekocht van Jan Harmens van `t Vlie, voor 220 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-041Rommelhaven 26huis
eigenaar 1/3Sytse Claessen
eigenaar 1/3Tiaerd Fockes in qlt.
eigenaar 1/3Pieter Claessen
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0006r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26Rommelhaven [staat: grote sluis]260‑00‑00 GGhuis waar voor de Swarte Raven plagt uit te hangen
koperPieter Jansen Oldaens koopmande Zwarte Raven
verpachter grondde stad Harlingen6‑06‑12 CG
naastligger ten oostenIdske Gatses
naastligger ten zuidenPieter Jansen Oldaens koopman
naastligger ten westenSytse Claessen
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Pieter Feitema n.u., namens
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jansen Oldaens koopt huis omtrent de Grote Sluis, waar 'de Swarte Raven' placht uit te hangen. Ten O. Idtske Gatses, ten W. Sytse Claesses, ten Z. de koper, ten N. de straat. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. kerk, voor 260 gg.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-041Rommelhaven 26huis
eigenaarClaes Sytses erven
gebruikerSytse Claessen
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan18‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-041Rommelhaven 26huis
eigenaarSytse Clasen
gebruikerSytse Clasen
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0232v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 24, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Swarte Raven Pieter J. Oldaens


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0238v van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFoekjen Pieters Oldaens, gehuwd met
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper, en
naastligger ten westenwijlen Rijkjen Jacobs Tjesma, vrouws moeder


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper koopman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0040v van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: bij de Juffersbrug]583‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Sicke Reyns Menalda, gehuwd met
koperGrietje Clases Wijnsma
verpachter grondde stad Harlingen5‑17‑06 CG
huurderJan Jansen c.u.damastwever
naastligger ten oostenhuis genaamd Spitsbergen Spitsbergen
naastligger ten zuidenGerlof Ymes c.s.
naastligger ten westensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper koopman
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat en diept]
verkoperFoppe Jansmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Reins Menalda, mede-vroedschap x Grietje Clases Wijnsma koopt huis naast 'Spitsbergen' bij de Juffersbrug. Ten O. 'Spitsbergen', ten W. Jan Annes Huidekoper en een steeg, waarin vrij in- en uitgang, ten Z. Gerlof Ymes, ten N. de straat en het diept. (met indeling van het huis). Gekocht van Foppe Jans, mr. schoenmaker, voor 583 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-041Rommelhaven 26huis
eigenaarJan Huiydekoper
gebruikerJan Huiydekoper
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0005r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: naast het huis genaamd Spitsbergen bij de Juffersbrugge]500‑07‑00 GGhuis
kopermajoor Simon de Haas, gehuwd met Spitsbergen
koperBeatrix Agema
verpachter grondde stad Harlingen5‑17‑06 CG
huurderJan Jansen van Ripperts mr. glasmaker
naastligger ten oostenMeile Ruirds mr. bakker
naastligger ten zuidenGerlof Yemes c.s.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven
verkoperoud burgemeester Sicco Reins Menalda, gehuwd met
verkoperGrytie Clases Winsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon de Haas, majoor x Beatrix? Agema? koopt een huis naast het huis 'Spitsbergen', omtrent de Juffersbrug, bewoond als huurder door mr. glazenmaker Jan Jansen van Ripperts. Ten O. mr. bakker Meile Ruurds, ten W. Jan Annes Huidekoper en een steeg waarin dit huis vrij in- en uitgang heeft, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Sicco Reins Menalda, oud-burgemeester x Grietie Clases Winsma, voor 500 gg.


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0155r van 5 mrt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Annes Huidekoper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-041Rommelhaven 26huis
eigenaarJan Huydekoper
gebruikerJan Huydekoper
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0027r van 5 sep 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huidekoper


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Huidekoper


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0158v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: grote sluis]425‑00‑00 CGgroot huis
koperBente van der Ley koopman
verpachter grondde stad Harlingen5‑17‑06 CG
huurder benedende weduwe van Sjerk Geitjebaan 35‑00‑00 CG
huurder zolderde erfgenamen van wijlen Haytse Pabes 9‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis Spitsbergen Spitsbergen
naastligger ten zuidenSybrand Feitama
naastligger ten westende weduwe van Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperLijsbeth de Haas, gehuwd met
verkoperEvert Wiardamr. zilversmid
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
verkoperBerber de Haas, gehuwd met
verkoperEkko Friesemankoopman
verkoperCatharina de Haas
verkoperUilke Aukemamr. zilversmid
verkopervroedsman Albartus de Haasmr. bakker
verkoperLydia Ringers, weduwe van
verkoperwijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeel
verkoperLydia Ringers, moeder en voogdes van
verkoperBeatrix de Haas minderjarig
verkoperAnna de Haas ongehuwde jongedochter veniam aetatis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente v.d. Ley koopt een groot huis zz. Grote Sluis. Ten O. het huis 'Spitsbergen', ten W. wd. Huidekoper, ten Z. Sybrand Feitama, ten N. de straat. Er is een steeg ten W. met vrije in- en uitgang. Gekocht van de vele erven Govert de Haas en zijn vrouw Lydia Rengers.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0254r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Huidekoper


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Huidekoper


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0071v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: grote sluis]840‑00‑00 GGjeneverstokerij
koper van 1/3vroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met
koper van 1/3Bontje Uilkes Nollides
koper van 1/3Andries van Ziegen, gehuwd met
koper van 1/3Jetske Hilles Portier
koper van 1/3Jacob Sybrens Brouwer, gehuwd met
koper van 1/3Sjouwkje Johannes Westerwijk
verpachter grondde stad Harlingen5‑17‑06 CG
naastligger ten oostende weduwe van A. Reinalda
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJarig Annes van der Leykoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Hendriks Faber x Bontje Uilkes Nollides, Andries van Ziegen x Jetske Hilles Portier en Jacob Sybrens Brouwer x Sjouwkjen Johannes Westerwijk, kopen een uitmuntende jeneverstokerij met ten W. een steeg. Ten O. wd. Reinalda, ten W. en Z. P. Huidekoper, ten N. het Vallaat. Gekocht van Jarig Annes v.d. Ley.


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 20 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: ten oosten van de grote sluis]1000‑00‑00 CGhuis of jeneverstokerij
koperJan Cornelis Beidschat voerman
verpachter grondde stad Harlingen5‑17‑06 CG
huurderThomas de Haas
naastligger ten oostenJ. de Reus
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber
verkoperAndries van Ziegenkoopman
verkoperJacob Sybrens Brouwerkoopman


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Huidekoper


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0063r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: ten oosten van de grote sluis]1000‑00‑00 CGhuis of jeneverstokerij
koperJan Cornelis Beidschat voerman
verpachter grondde stad Harlingen5‑17‑06 CG
huurderThomas de Haas
naastligger ten oostenJ. de Reus
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber
verkoperAndries van Ziegenkoopman
verkoperJacob Sybrens Brouwerkoopman


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0161r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 26b, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Huidekoper


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0161r van 15 dec 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rommelhaven 26bRommelhaven ZZ [staat: bij de Juffersbrug]164‑00‑00 GGhuis en koemelkerij
koper door niaarPieter Huidekoper koopman
geniaarde koperCornelis Arjens Jonker c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen5‑17‑06 CG
naastligger ten oostenvroedsman A. A. Mockema c.s.
naastligger ten zuidenP. Huidekoper
naastligger ten westenP. Huidekoper
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperJan Cornelis Beidschat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-040, pag. 145Rommelhaven 26P Huidekoper6‑10‑00 cgdubbeld huis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-087Rommelhaven 26Casparus de Vos... HRL 1811, BS geb 1811; gebruiker van wijk C-085; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, postcantoor; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204); kind: Adriaan Gerard Casparus de Vos, geb 30 mei ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-087Rommelhaven 26Pieter Huidecoper... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-085, gebruiker is Casparus de Vos, 1814. (GAH204); id. van wijk C-087, gebruiker is C. de Vos, postcantoor, 1814. (GAH204):eigenaar en gebruiker van wijk C-088, wijnkoper, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-087Rommelhaven 26P Huidecoper C de Vos postcantoor


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 21 jul 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-087Rommelhaven 26koopaktefl. 6500dubbel huis C-088 met stalling en wagenschuur C-087
 
verkoperTarquinius Terpstra Noyon
verkoperBaudina Stinstra
koperSipke van Slooten (gehuwd met Hendrika Blomberg)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 691Rommelhaven 26Tarquinius Terpstra Noyonmed. doctorHarlingenstal en erf (95 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 691Rommelhaven C-087Cornelis van de Veldewinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2693Rommelhaven C-082Cornelis van de Veldewoonhuis


1904 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Rommelhaven 26L. van Gelder6darmenzouterij


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4792Rommelhaven 26 (C-082)Leon Louis van Gelderwoonhuis


1908 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rommelhaven 26 (in particulier bezit), HarlingenRommelhaven 26 (in particulier bezit)Gelder, Alexander van;Gelder, Louis vanDe eerste steen
gelegd door
ALEXANDER VAN GELDER
oud 4 jaar,
op den 46ste verjaardag
van zijn vader
LOUIS VAN GELDER,
4 Augustus 1908'


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26Louis v. Gelder45Veehandel


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26N.W. Duinker48Scheepsexpert, Grooth. in Steenkolen


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rommelhaven 26mr. Antonis W. baron Sloetgriffier kantonger.f. 1800f. 1800


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26bVlasakker & Hueze177Manufacturenhandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 26bVlasakker & Hueze177Manufacturenhandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 26bVlasakker & Huese177Manufact.h.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelh. 26bVlasakker & Huese177Manufact.h.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 26P.H. Moormantimmerman
Rommelhaven 26bJ. de Vriesmanufacturier


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28933
Rommelhaven 26bMarinus van Houwelingen


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-36349
Rommelhaven 26bBonne van der Meulen


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-36349
Rommelhaven 26bHerre Zondervan


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rommelhaven 26J. (Jan) Lok


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 26rijksmonument 20633
  terug