Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 4 7-054 7-053 C-105 C-098
Naastliggers vanRommelhaven 4
ten oostenRommelhaven 6
ten zuidende Rommelhaven
ten westende Rommelhaven
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 4naamloze steeg ten oosten
Rommelhaven 4naamloze steeg ten westen


0000 - variaadresbronbericht
Rommelhaven 4Harlingen, mien stadsje deel 5, blz. 97[?] de smederij van Van Nimwegen.


 


 


 


 


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0188r van 13 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Jansen kuiper


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0188r van 13 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0057r van 5 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Willems


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0075v van 22 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijn, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Pieter Sandes


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142v van 22 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Beerns


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0173r van 23 aug 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]grondpacht van 0-14-00 CG
 
koperGerryt Pieters 16-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit huis en plaats van Syds Jans c.u.0-14-00 CG
verkoperJurien JuriensTerschelling


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0101v van 22 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: de Colk]huis
 
koperTierk Bouwes c.u.smid421-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenClaes Lambart wagenmaker
naastligger ten zuidende kamer van Gerryt Piters
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHarmen Gerryts
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperClaes Lambartwagenmaker


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0003r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTierck Bouues


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0003r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0132r van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4een_achterVerlaten, bij de tweedrie kamers aan elkaar staand
 
koperSicke Joannes koopman425-00-00 GG
huurder voor 8 jaren van 1 kamerHendrick c.soc.mesmaker19-00-00 CG
protesteert vanwege wil weten hoe het verkochte verkregen ismr. Sixtus Elenschirurgijn
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerloff Ates
naastligger ten noordenTierck Bouwes
verkoperGerryt Pytters Isma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Joannes


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0018v van 30 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: de Kolk]huis
 
koperGreolt Ages 1533-00-00 GG
naastligger ten oostenSierck Feddes* wagenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHarmen Gerrits Appelman
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperTiarck Bouwes c.u.mr. smid


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0003r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0156v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0242r van 4 sep 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende kamer van Ane Anes kramer


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenGreolt Aeges smid


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0038v van 10 mei 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4een_achterin de steeg achter Douwe Oenesdrie kamers
 
koper door niaarGreolt Ages 415-00-00 GG
geniaarde koperIde Tiallings
naastligger ten oostende weduwe van Sierck Feddes* wagenmaker
naastligger ten zuidende kinderen van Claes Mosterman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westen*Douwe Oenes
naastligger ten noordenGrelt Ages* smid
verkoperLourens Michiels c.u.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg en plaats
naastligger ten westende weduwe van Greolt Ages


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0185v van 22 mrt 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4een_achterSint Jacobstraat WZ [staat: achter het huis van wijlen Greold Agges]drie kamers
 
koperFeite Tieerds 465-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Sierck Feddes
naastligger ten zuidenClaes Mostermans
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenGreold Agges
verkoperRinck Jans, bijgestaan door
verkoperBotte Ages


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191r van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0203v van 2 mei 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFeite Tjeerds


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0186v van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote nieuwe sluis achter Jan wagenmaker]vier kamers
 
koper door niaarJan Pieters wagenmaker110-19-00 GG
geniaarde koperHidde Claessen
naastligger ten oostenHylck Foppes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFeyte Appelman
naastligger ten noordenJan Pieters* wagenmaker
verkoperGerryt Willems


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0403r van 24 apr 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: Kolk]huis en smederij
 
koperhuisman Claes Gerbens c.u.640-09-00 CG
naastligger ten oostenAlbert Hendrix
naastligger ten zuidenHoite Abbes
naastligger ten westenAbbe Feites
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenRommelhaven ZZ [staat: Kolk]
betrokkeneJoost Cornelis gebruiker van 't gereedschap
crediteurJetse Jelles Stijlkoopman
crediteurJan Jansen c.s., erfgenaam vanmr. kleermaker
erflaterwijlen Taco Zydsesmr. grofsmid
verkoperGrolt Agges
verkoperRinth Jans
verkoperJoost Cornelismr. ijzersmid


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0203v van 2 mei 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0067r van 12 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [niet vermeld]5/6 kamer
 
koperTheunis Feites 50-00-00 CG
eigenaar van 1/6Theunis Feites
naastligger ten oostenAlbert Hendriks* wagenmaker
naastligger ten zuidenHylckjen Sjoerds
naastligger ten westenJan Olkes
naastligger ten noordende koper Theunis Feites
verkoperMaycke Dircks, weduwe van
verkoperwijlen Sipke Feites c.s.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Feite Tieerds


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0107r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]woning
 
koperJan Pieters Schaaff 150-14-00 GG
koperSchelte Wybrens
naastligger ten oostenAlbert Hendriks
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Aenties
naastligger ten westensteeg en uitgangh
naastligger ten noordenHendrik smid
verkoperTeunis Feites c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-054Rommelhaven 4huis
eigenaarRippert Andries
eigenaarTrijntje Andries
gebruikerRippert Andries cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpacht14-06-00 CG
aanslag grondpacht03-11-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-054Rommelhaven 4huis
eigenaarRippert Andries
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpacht14-06-00 CG
aanslag grondpacht03-11-08 CG
aansl. grondp. voldaan4-6-1720


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0341r van 30 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0106r van 23 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven [staat: Groot Verlaat]1/2 huis
 
koperTjeerd Pyters, gehuwd metsleefmaker60-00-00 GG
koperAntie Wijnants
huurderTeunis Feites 14-00-00 CG
huurderGeertie Jacobs
naastligger ten oostenAlbert Hendriks* wagenmaker
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Aenties
naastligger ten westensteeg en uitgang
naastligger ten noordenHendrik smid
verkoperSytske Jansen Schaaff, gehuwd met
verkoperTijs Minses


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0137r van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: bij het Groot Verlaat]kamer
 
koperJane Jansen van Sloten c.u.40-21-00 GG
naastligger ten oostenAlbert Hendrix
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGerrit Hendrix
naastligger ten noordenJelle Nolles
verkoperNenke Hatsma, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijk


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0164r van 14 mrt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: Nieuwe Vallaten zuidzijde van de kolk]huis en smidse
 
koperTeede Gerrits Steensma vrijgezel, met als curator308-00-00 GG
koper q.q.Pytter Hessels
naastligger ten oostenAlbert Hendrix
naastligger ten zuidenTieerd Pytters c.s.
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/3Jelle Nolles voor zijn kinderenmr. scheepstimmerman
verkoper van 1/3huisman Gerben Claesen
verkoper van 1/3Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/3Tierk Rinties


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0193v van 13 feb 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [staat: Groot Vallaet]1/2 huis
 
koperJan Dirks IJsenbeek mr. timmerman47-14-00 GG
eigenaar van 1/2Tjeerdt Pytersmr. sleefmaker
huurder voor 1 jaarTheunis Teites
huurder voor 1 jaarRuurd Tierks
naastligger ten oostenAlbert Hendriks mr. wagenmaker
naastligger ten zuidenhet huis van Dirk Aenties
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenTjeerd Steensma mr. ijzersmid
verkoperHarmen Uiftesmr. tichelaar


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Rommelhaven 4huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerRippert Andries
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304r van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4twee_achterRommelhaven ZZ [staat: steegje bij de grote sluis]huis
 
koper van 1/2Tjeerd Pyters mr. sleefmaker70-00-00 GG
koper van 1/2Wouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten oostenWouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJouke Jelles schipper
naastligger ten noordenTjeerd Pyters mr. sleefmaker
verkoperAge Dirx Hogeboommr. bakker


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0136v van 8 mrt 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0052r van 19 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4een_achterRommelhaven ZZ [staat: groot vallaat] in een steeg bij het huis van Taede Steensmahuis
 
koper door niaarsubstituut burger en stadstamboer Wouter Arents, gehuwd metmr. schoenmaker120-07-00 GG
koper door niaarYttje Allerds
geniaarde koperCornelis Ulbesturfdrager
huurderHarke Seerps c.s.18-00-00 GG
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten zuidenTjeerd Pieters
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenTaede Steensma
verkoper van 1/2Tjeerd Pieters, enkoopman
verkoper van 1/6Dirk Jansen IJsenbeekmr. timmerman
verkoper van 1/6Tjerk Jansen IJsenbeekmr. bakker
verkoper van 1/6Welmoed Jansen IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/6Jan van Rippersmr. glasmaker


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0084r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: in de steeg ten zuiden van de grote sluis]1/2 huis
 
koperWouter Aerents mr. schoenmaker50-00-00 CG
eigenaar van 1/2Wouter Aerentsmr. schoenmaker
huurderJan Merkus
naastligger ten oostenWouter Aerents mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJouke Jelles
naastligger ten noordenWouter Aerents mr. schoenmaker
verkoperTjeerd Pietersoud mr. sleefmaker en koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Rommelhaven 4huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerRomke Hotses (voor 50-00-00 CG)
gebruikerArjen Gerryts (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-054 Rommelhaven 4Arjen Gerrits, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
7-054 Rommelhaven 4Andries Ripperts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Rommelhaven 4huis en smitte
eigenaarRippert Andries
gebruikerArjen Gerryts (voor 47-00-00 CG)
gebruikerDirk Sanstra (voor 37-00-00 CG)
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-05-06 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0121v van 24 apr 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis met smidswinkel
 
koperTjerk Jans, gehuwd metsteenvoerder450-00-00 GG
koperAkke Pytters
naastligger ten oostenWouter Arents
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkopervroedsman Taede Steensma, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperYbeltje Abbes


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0227v van 14 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0202r van 2 feb 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]huis
 
koperWaeling Jansen Faeber ijzersmid800-00-00 CG
huurderDirk Christiaans 50-00-00 CG
naastligger ten oostenGerben Jansen mr. bakker
naastligger ten zuidenGerben Jansen mr. bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: grote sluis]
verkoperTjerk Jans, gehuwd metsteenvoerder
verkoperAcke Pieters


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0227v van 14 jul 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0257v van 3 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0179v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerben Jans Feenstra


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0240r van 8 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 4Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis] in een steeg1/3 woning en benedenkamer
 
koper provisioneelDirk Christiaans mr. ijzersmid50-07-00 GG
huurder woningSipke Hiddes 0-07-00 CG
huurder benedenkamerSymon Regts 18-00-00 CG
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWaling Jans Faber
verkoper q.q.Arent Wouters, administrator
verkoper q.q.Bauke Jansen, administratoren overwinkelier
verkoperde goederen van Wouter Gerbens van der Veen


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWaling Jans Faber


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0017r van 11 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWaling Janzen


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWaling Jans


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0178v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westensteeg


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0274r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenArend Wouters
naastligger ten westenYge Fokkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-053 Rommelhaven 4Ype Symons0-10-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 109 van 30 aug 1811
adressoortbedraggebruik
C-105Rommelhaven 4huurcontractfl. 178huis en smederij C-105 voor 3 jaar
 
verhuurderGatske Yges Visser (gehuwd met Gerke Hendriks Tysema)
verhuurderAaltje Yges Visser (gehuwd met Hendrik Grimijzer)
verhuurderAntje Yges Visser
verhuurderLammert Albada (q.q., tevens als voogd over Fokje Yges Visser)
toeziend voogdKlaas Dirks Molenaar


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Jacob Tjeerds Spanjer... Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1818, huw 1820, huw 1821, huw 1829, ovl 1896; eigenaar en gebruiker van wijk C-105, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-105Rommelhaven 4Jacob T Spanjer Jacob T Spanjer smid


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 646Rommelhaven 4Jacob Tjeerds SpanjerHarlingengrofsmidhuis en erf (114 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 646 Sijbren g van SmeedenHarlingende gevel veel vernieuwd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Sybren Goris van Smeden... bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, hoef- en grofsmid. wijk C-105; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-105Rommelhaven 4Teetske Walles Visser... 1826, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-111; oud 36 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk C-105; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
C-105Rommelhaven 4S G van Smeden stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-105Bij de Grote SluisSyberen van Smeden [Smeeden]41 jFranekerm, protestant, gehuwd, hoef en grofsmid
C-105Bij de Grote SluisTeetske W Visser36 jHerenveenv, protestant, gehuwd
C-105Bij de Grote SluisGoris van Smeden [Smeeden]7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisWalle van Smeden [Smeeden]3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisJetske van Smeden [Smeeden]12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisAntie van Smeden [Smeeden]9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisWipkje van Smeden [Smeeden]5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-105Bij de Grote SluisCatrina van Smeden [Smeeden]2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Antje Sybrens van Smeden, overleden op 29 juli 184010 jr, overleden Grote Sluis C 105, dochter van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, zuster van minderjarige Jetske, Goris, Wipkje, Catharina en Walle Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Walle Sybrens van Smeden, overleden op 6 december 18401 jr, overleden Noordijs C 105, zoon van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, broer van minderjarige Jetske, Gores, Wypkje en reeds 29/12/1840 overleden Catharina Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Catharina Sybrens van Smeden, overleden op 29 december 18404 jr, overleden Noordijs C 105, dochter van Sybren Goris van Smeden, mr. smid en Taetske Walles Visser, broer van minderjarige Jetske, Gores en Wypkje Sybrens van Smeden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-105Rommelhaven 4Wiebe Obbes Wybenga, overleden op 15 januari 184754 jr, geboren Witmarsum 24/2/1792, man van Hiltje Damen, wagenmakersche (Grote Sluis C 105), vader van minderjarige Margaretha, Rein en Pieter Wiebes Wybenga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 646C-105 (bij de Grote Sluis)Goris Sijbren van Smedenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 646C-098 (Rommelhaven)Wed. en erven Goris S. van Smedenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 646Rommelhaven 4 (C-098)Goris Plantingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rommelhaven 4wed G. Plantinga geb. v/d Walsmid
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 4S. v/d Laanwerkman
Rommelhaven 4J. van Nimwegensmid


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rommelhaven 4, HarlingenRommelhaven 4J. van Nimwegenelectrische smederij, haarden, kachels


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rommelhaven 4J. v. Nimwegen680Smederij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenJ. v. Nimwegen680Smederij


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 4, HarlingenRommelhaven 4J. van Nimwegenelectrische en autogenische lasch- en snij-inrichting


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 4J. (Johannes) van Nimwegen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 4beeldbepalend pand8 van 10
  terug