Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 8 7-047 7-050 C-102 C-096
Naastliggers vanRommelhaven 8
ten oostenRommelhaven 10
ten zuidende Rommelhaven
ten westenRommelhaven 6
ten noordende Rommelhaven


aangrenzende stegensteeg
Rommelhaven 8naamloze steeg ten oosten


 


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0025r van 20 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [staat: bij de Verlaten]twee kamers
 
koperSyucke Douwes, gehuwd met450-00-00 GG
koperJelcke Romckes
verpachter grondde verkopers Albert Jansen c.u.moutmaker1-02-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende weduwe van Wouter Hendricks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende verkopers Albert Jansen c.u.moutmaker
verkoperAlbert Jansen, gehuwd metmoutmaker
verkoperDieuwer Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyucke Douwes en Jelcke Romckes. Seekere twee camers staende bij de verlaeten, Ten Z. Wouter Hendricks wd., ten N. de verkopers. Van moutmacker Albert Jans en Dieuwer Jacobs. Voor 450 gg.


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0188r van 13 jan 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHilbert Jansen moutmaker


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0326v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlbert Jans


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021v van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de kolk tussen de verlaten]huis met mouterij
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenAnne Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Wybrens
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.burgemeester Dirck Willems Ketth, gelastigde van
verkoperDieuuer Jacobs, weduwe vanEnkhuizen
verkoperwijlen Albert Janssenmoutmaker


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0031r van 24 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: naast de kolk bij de twee verlaten]huis, mouterij en loods met de kamer ten zuiden
 
koper provisioneelburgemeester Reyn Upkes 770-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperDieuuer Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansenmoutmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuis, mouterij en loods met een kamer terzijden naast de Colck tussen de twee verlaten, waaruit moutmaker Albert Jans versturven is, onlangs bij decreet ten proffijte van zijn weduwe Dieuuer Jacobs voor haarzelf en haar kinderen verkocht aan burgemeester Reyn Upckes voor 720 GG.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0146r van 21 nov 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee vallaten]huis, kamer en mouterij
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Dieuuer Jacobs voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansmoutmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten versoecke van Dieuwke Jacobs wv Moutmaker Albert Jans, huis mit camer en mouterie staende neevens de twee verlaten


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0155r van 16 jan 1619 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven [staat: bij de twee verlaten]huis, mouterij, ledige plaats en achterhuis
 
koper finaalN. N. 0-00-00 GG
koper provisioneelN. N. 906-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Albert Jansmoutmaker


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0326v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0189r van 21 aug 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [staat: zuid van de kolk tussen beide vallaten]kamer
 
koperJan Wybes, gehuwd met225-00-00 GG
koperBarbar Hobbes
naastligger ten oostensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Siuerd Wybes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Wybrants
naastligger ten noordenhet huis onlangs gekocht door Arien Werps, gehuwd met
naastligger ten noordenTyeedts Piers
verkoperArian Werps
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wybes x Barbar Hobbes kopen een kamer ten zuiden van de Colck tussen de Verlaten. Ten O. erven Siuerd Wybes, ten W. erven Pieter Wybrants. Met mede-gebruik van de steeg ten oosten. Gekocht van Arian Eedis voor 225 gg.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142v van 22 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Wouters


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142v van 22 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145v van 10 mei 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [staat: bij de Kolk tussen beide Verlaten]huis
 
koperJochum Dircks, gehuwd met999-00-00 GG
koperTrijntie Arents
verpachter grondde stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostende kamer gekocht door Anne Hendricx
naastligger ten oostende kamer gekocht door Abraham Claessen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Wybrands
naastligger ten noordenRommelhaven [niet vermeld]
verkoperFolckert Janssen Oly c.soc., erfgenaam van
erflaterwijlen Jan Wybes, gehuwd met
erflaterwijlen Barber Hobbes


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0053r van 29 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJochum Dircks


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0003r van 13 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJochum Dirxen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0030v van 6 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJochum Dircks


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033r van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet bakkershuis van Jochum Dircks


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0156v van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0174av van 21 nov 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengemeensman Jochum Dircxen


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0204v van 6 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de Kolck tussen de Vallaten][1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuis
 
koperde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe, gehuwd met1380-00-00 GG
koperwijlen Grietie van Marsum, met als curator
koper q.q.Foppe Foppes rentmeester van het weeshuis
verpachter grondde stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende kamer gekocht door Anne Hendricx
naastligger ten oostende kamer gekocht door Abraham Claessen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sioerd Wybes
naastligger ten zuidende schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe
naastligger ten westenSierck Feddes wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
eerdere eigenaarwijlen gemeensman Jochum Dircx
verkoperwijlen burgemeester Bontekoe


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de twee Verlaten][1/2] huis met kelder en eest, mouterij en loods
 
biederN. N. 831-14-00 GG
eerdere bewonerwijlen gemeensman Jochum Dircx
verpachter grondde stad Harlingen1-02-00 CG
naastligger ten oostenAnne Hendricx
naastligger ten oostenAbraham Claessen
naastligger ten oostende erfgenaam van Sioerd Wybes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoe
naastligger ten westende weduwe van Sierck Feddes
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester
verkoperde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoe, gehuwd met
verkoperMagrita van Marsum


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005va van 12 feb 1660 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [staat: achter het huis van wijlen A.P. Bontekoe, bij de twee Verlaten]kamer met afdak
 
koper provisioneelN. N. 127-14-00 GG
naastligger ten oostenSioerd Wybes
naastligger ten zuidenhuis en schuur van de erfgenamen van wijlen burgemeester Bontekoe
naastligger ten westende weduwe van Sierck Feddes wagenmaker
naastligger ten noordenhet sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester
verkoperde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe, gehuwd met
verkoperMagrita van Marsum


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jochum Dircx


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0182r van 22 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8een_achterRommelhaven ZZ [niet vermeld] in een steegkamer en zomerkeuken met een kelder
 
koperDirks Sjoerdts c.u.bakker175-07-08 GG
naastligger ten oostenSjoerd Wybes
naastligger ten zuidenhuis en schuur van wijlen burgemeester Bontekoe
naastligger ten westenals bewoner Jan Pieters wagenmaker
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij op- en afslag
naastligger ten noordenClaas Fransen Visscher
verkoperCornelis Jetzesmetselaar


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0050v van 29 apr 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Visscher


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0203v van 2 mei 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet achterhuis van Claas Fransen Visscher


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0203v van 2 mei 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0212r van 21 jun 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8een_achterNieuwe Sluis, bij dekamer
 
koperJan Pieters wagenmaker60-00-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Wybes
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerdt Innes
naastligger ten westenJan Pieters wagenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Fisker
verkopergezworen gemeensman Dirck Sioerds


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0212r van 21 jun 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8een_achterNieuwe Sluis, bij dekamer
 
koperJan Pieters wagenmaker60-00-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Wybes
naastligger ten zuidenvroedsman Tjeerdt Innes
naastligger ten westenJan Pieters wagenmaker
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Fisker
verkopergezworen gemeensman Dirck Sioerds


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0347v van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Twee Vallaten, bij dehuis
 
koperMarten Rosee mr. zeefmaker263-00-00 CG
bewonerJacob Ruitenschilt c.u.mr. glasmaker
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJeltie Haies
naastligger ten zuidenAlbert Jansen mr. wagenmaker
naastligger ten westenAlbert Jansen mr. wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
bewonervroedsman Tjeerd Innes
bewonerAlbertmr. wagenmaker
verkoperEeske Aernts, gehuwd met
verkoperFedde Boeles, en als erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Hylckjen Foppes, erfgenaam van
erflaterwijlen Claes Fransen Visscher


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0381r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Rosee mr. zeefmaker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006r van 28 feb 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMarten Rosee c.u.mr. zeefmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-047Rommelhaven 8huis
eigenaarMarten Rozee
gebruikerBaucke Doedes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0307r van 28 nov 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: bij de grote sluis]huis
 
koperFreerk Jansen c.u.600-00-00 CG
bewonerFreerk Jansen c.u.
naastligger ten oostenPietie Folkerts
naastligger ten zuidenAlbert wagenmaker
naastligger ten westenAlbert Hendriks* wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Groote Sluys]
verkoperMarten Rozeekoopman


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-047Rommelhaven 8huis
eigenaarFreerk Jansen Croon
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-047 Rommelhaven 8huis
eigenaarRein Anes nom. uxoris
gebruikerRein Anes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGrietje Johannis


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0116r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0235v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenRein Anes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0313v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenReyn Anes


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0345r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]huis
 
koperAugustinus Pieters de Graaf, gehuwd metmr. wagenmaker1250-00-00 CG
koperHendrikjen Donker
naastligger ten oostenAukjen Melles
naastligger ten zuidenWouter Arents
naastligger ten westenWouter Arents
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperGrietje Johannes, gehuwd met
verkoperRein Anes Swaal, 2e echtgenoot
erflaterwijlen Freerk Jansen, 1e echtgenoot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Pieters de Graef, mr. wagenmaker x Hendrikjen Donker koopt huis bij het Groot Vallaat. Ten O. Acke Melles, ten W. en Z. Wouter Arends, ten N. de straat. Gekocht van Grietje Johannes x Rein Anes Swaal, eerder wd. Freerk Jansen.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0313v van 12 mrt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-047 Rommelhaven 8huis
eigenaarAugustijn Pytters
gebruikerAugustijn Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0146v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAugustinus de Graff mr. wagenmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-047 Rommelhaven 8Augustinus de Graaf, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal15-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-047 Rommelhaven 8huis
eigenaarAugustijn Pytters
gebruikerAugustijn Pytters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0280r van 11 mei 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]huis
 
koperRinske Doncker, gehuwd met678-14-00 GG
koperTiepke Gratema Almenum
naastligger ten oostenAcke Melles
naastligger ten zuidenWouter Arends
naastligger ten westenWouter Arends
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoper van 1/2Hendrikjen Pyters Donker, weduwe vanwinkelier
verkoper van 1/2wijlen Augustinus Pyters de Graaf
verkoper van 1/2Jan Augustinus de Graafmr. zadelmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinske Donker x Tjepke Gratama koopt sterk en fraai huis bij het Groot Vallaat, met een steeg ten O., waarin Wouter Arends en het pakhuis van erven Wytze Talma in- en uitgang hebben. Geen grondpacht. Ten O. Acke Melles, ten W. en Z. Wouter Arends, ten N. de straat. Gekocht van Hendrikjen Pyters Donker wv Augustinus Pieters de Graaf voor 1/2 en Jan Augustinus de Graaf, mr. zadelmaker voor 1/2, voor 678 gg. 14 st.


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0062v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0074v van 31 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjepke Gratema


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0072v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. Gratama


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0072v van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0237r van 1 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: Noorderhaven bij de grote sluis]huis
 
koper door niaarAlbert Dirks mr. Timmerman525-00-00 GG
geniaarde koperSjoerd Andries, gehuwd met
geniaarde koperAmarenske Teyes
geniaarde koperDooitse Teunis, gehuwd met
geniaarde koperJohanneske Sierks
huurderLieuwe Willems c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHylke Dreyer c.s.
naastligger ten zuidenArent Wouters
naastligger ten westenArent Wouters
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: Noorderhaven]
verkoperRinske Donker, gehuwd met
verkoperTiepke Gratamakoopman


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Dirks


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0091v van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 10, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0109r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Dirks


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAlbert Dirks


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0150v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0261r van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: grote sluis]1/3 huis
 
koperAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman395-00-00 CG
koperAntie Taekes
huurderMarten Dirks
huurderde vrouw van Albert
naastligger ten oostenAlbert Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman
naastligger ten oostenAntie Taekes
naastligger ten zuidenJan Heeres
naastligger ten westenWaling Jans
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: straat]
verkoperYttie Gerbens van der Veen, gehuwd met
verkoperGeert Olthofmoutmaker


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0306v van 21 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Albert Dirks


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0125r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert Dirks* timmerman


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0178v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Albert Dirks


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0274r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje Taekes, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Albert Dirks
naastligger ten oostenJarig van der Ley


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0069v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 8Rommelhaven ZZ [staat: groot vallaat]huis
 
koperLammert Albeda, gehuwd metmr. verver1150-00-00 CG
koperTrijntje Clases de Witt
huurderJan Jacobs c.u.mr. timmerman
naastligger ten oostenjuffrouw J. Dreyer
naastligger ten oostenjuffrouw R. Dreyer
naastligger ten zuidenJarig van der Ley
naastligger ten westenLieuwe Douwes* wagenmaker
naastligger ten noordenRommelhaven [staat: groot vallaat]
verkoperAntje Taekes, weduwe van
verkoperwijlen Albert Dirksmr. timmerman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-048 Rommelhaven 8L Albarda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-050 Rommelhaven 8L Albada3-00-00 CGhuis


1813 - bewonersadresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Trijntje Klases de Witgeb 1755 Sneek, ovl 15 feb 1813 HRL, huwt met Lammert Albada, ovl wijk C-102; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Lambert Albada... eed af in handen van burg. P. Couperus op wo. 23 mei 1781. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-102, verwer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 voor glasemaken, quit. no. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-102Rommelhaven 8L Albada L Albada verwer


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-102Rommelhaven 8Lammert Albada, overleden op 19 juni 1823mr. verver/glazenmaker, wednr. Trijntje Klazes de Wit (ca. 1811 overleden: door haar ingesteld vruchtgebruik vervalt nu aan haar erfgenamen: zie ad a), man van Jantje Jacobus Schotanus (Grote Sluis C 102), vader van minderjarige Adam en Jacobus Lammerts Albada (uit 2e huwelijk), uit 1e huwelijk geen kinderen. Saldo fl. 269,42. - ad a: Welmoed (vrouw van Dirk Hiddes de Vries, koopman), Antje (vrouw van Yzaak Vlink, burgemeester Sneek), wijlen Tamme, in leven mr. zilversmid (man van Trijntje Hoogland, binnenmoeder Stadsweeshuis Franeker, vader van Fredrik, bakkersknecht aldaar, Anna, dienstmeid aldaar en minderjarige Klaas Tammes de Wit) en wijlen Dirk Klazes de Wit (vader van Antje, vrouw van Willem Eelkes Wiringa, wolkammer Grotegaast/ Gr en Klaas Dirks de Wit, mr. wolkammer aldaar). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 44 en 47 van 12 apr 1824
adressoortbedraggebruik
C-102Rommelhaven 8provisionele en finale toewijzingfl. 1415uitmuntend huis C-102 en pakhuis daarachter
 
verkoperJantje Jacobs Schotanus
verkoperSjoerd van der Weide
verkoperWelmoed Klazes de Wit
verkoperDirk Hiddes de Vries
koperSjoerd Ates van Veen
koperRinske Bouwes Soete


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 659Rommelhaven 8Sjoerd Ates van VeenHarlingenwinkelierhuis en erf (230 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Rinske Bouwes Zoete... Veen op 9 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823 HRL. en Smallingerland, ook winkelierse 1864, ovl wijk C-102, dv Bauke Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-102Rommelhaven 8Sjoerd Ates van Veen... BS huw 1823, huw 1838, ovl 1848; oud 53 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-102; VT1839; S.A. v. V. eigenaar van perceel nr. 659 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 707, huis ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-102Bij de Grote SluisSjoerd A van Veen53 jDragtenm, protestant, gehuwd, koopman
C-102Bij de Grote SluisRinske B Zoete49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-102Bij de Grote SluisTjerk Bruinsma19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisAte S van Veen16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisBouwe van Veen14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisPieter S van Veen12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisCornelis van Veen9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisFrouwkje van Veen14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-102Bij de Grote SluisRinske Agema27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-102Rommelhaven 8Sjoerd Ates van Veen, overleden op 2 oktober 184862 jr, geboren Drachten 3/4/1786, overleden Rommelhaven C 102, koopman, man van Rinske Bouwes Zoete, winkeliersche, vader van Ate, mr. bakker, Bouwe, varensgezel, Froukje en minderjarige Pieter en Cornelis Sjoerds van Veen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 659C-102 (bij de Grote Sluis)wed. Sjoerd A. van Veenwoonhuis


1874 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 144 van 9 jul 1874
adressoortbedraggebruik
C-102Rommelhaven 8koopaktefl. 4500huis C-102
 
verkoperKlaas Ebes (gehuwd met Froukje Tjerks Bruinsma)
koperGerrit Jans de Jong


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 659C-096 (Rommelhaven)Gerrit Jans de Jongwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4892Rommelhaven 8 (C-096)Gerrit J. de Jongwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rommelhaven 8T.Eskesmandenmaker
Rommelhaven 8A.Willekestimmerman


1947 - kentekenadresnaam
B-31948
Grote Sluis 8Arnold Willekes


1949 - kentekenadresnaam
B-36031
Rommelhaven 8aAlbertus Brijder


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Willekes & Zn.351Bouwbedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
RommelhavenA. Willekes & Zn.351Bouwbedr.


1959 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rommelhaven 8, HarlingenRommelhaven 8A. Willekes & zn.bouwbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Rommelhaven 8A. (Arnoldus) Willekes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rommelhaven 8rijksmonument 20627


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4892Rommelhaven 8
  terug