Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Rozengracht 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 14 4-182 1/2 4-185 H-066 H-073




Naastliggers vanRozengracht 14
ten oostenRozengracht 16
ten zuidenSpinhuisstraat 9
ten westenRozengracht 12
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 14naamloze steeg ten oosten


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0186r van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Abraham Bontekoe


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwestad bij de kleine sluis]huis, loods en plaats en een hof ten zuiden met bomen, planten en prieel
 
kopergemeensman Dirk Fransen Visscher, gehuwd met800-00-00 CG
Anneke Grijps
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud gemeensman Aucke Haselar
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Douwes de Boer, gehuwd met
Fok Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Fransen Visscher, gemeensman x Anneke Grijp koopt een huis, loods, plaets en hof met prieel ten Z., omtrent de Kleine Sluis zz. Ten O. mr. Rombartus Drost, ten W. de oud-gemeensman Aucke Haselaar. Gekocht van Cornelis Douwes de Boer x Fok Jans, voor 800 cg.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0023va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhouttuin of lege plaats van de verkoper


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostengemeensman Dirck Fisscher


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0138r van 19 jan 1668 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westengemeensman Dirck Fisscher


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022r van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stadt bij de kleine sluis]huis en hof met bomen en planten daarachter
 
koperBauckjen Fransen Visscher, weduwe van433-14-00 GG
wijlen Symen Foeckeskapitein
verpachter grondde Stad Harlingen2-12-00 CG
naastligger ten oostenRombartus Drost
naastligger ten zuidenhet hoff van Barent de Fries kapitein
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperDirck Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauckjen Fransen Visscher wv Capt. Symon Fockes koopt een huis en hof met bomen, zz. Zuider nieuwe haven bij de Kleine Sluis. Ten O. Rombartus Drost, ten W. het houtstek van Pyter Boncq, ten Z. de hof van Capt. Barent Hiddes de (V)Fries, ten N. de straat en diept. Gekocht van de commissaris over de boedel van Dirck Fransen Visscher, voor?


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139v van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij de kleine sluis]huis een een hof daarachter
 
koperWybe Pytters Mooyman, gehuwd metwijnhandelaar432-00-00 GG
Jancke Lieuwes
verpachter grondde Stad Harlingen2-12-00 CG
naastligger ten oostenWillem Rijx
naastligger ten zuidenhet hof van Baernt Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperBauckien Fransen Visscher


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet houtstek van de erven van Pyeter Boncq c.soc.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234v van 12 feb 1688 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenHidde Tjerx de Vries
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarde not. Walrich
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0215r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van burgemeester Sioerd Pyters Bierma


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van burgemeester Sioerd Pieters Bierma


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van burgemeester Sjoerd Pieters Bierma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en de erven van wijlen Sjoerd Pieters Bierma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarwed. burgemr. Bierema
gebruikerLubbert Beerns
gebruikerSipke Edes
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
 
4-182 Rozengracht 14houtstek en tuin
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Sioerd Pieters Bierma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-182 Rozengracht 14Lubbert Beerns, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ tot aan het baanpad of stadsvestenhuis, houtstek, tuin en zomerhuis
 
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. timmerman1200-00-00 CG
Mayke Janus van Slooten
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenLolle Kok
naastligger ten noordenRozengracht
verkopervrouw Aafke Bierma, gehuwd met
oud burgemeester Hendrik Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Dirks, mr. timmerman x Mayke Janes van Slooten


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZhuis, tuin en houtstek
 
koperPieter Tetrode koopman1900-00-00 CG
huurder huis en tuinYtje 47-00-00 CG
wijlen Focke Gerbens
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok
naastligger ten zuidenJan Paulus koopman
naastligger ten westenLolle Heins Kock
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Pauluskoopman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenP. Tetrode


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende leerlooierij van Pieter Tetrode koopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0305r van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZleerlooierij en drogerij
 
koperChristoffel de Haas leerlooier900-00-00 CG
koperAndries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten zuidenenkele kamers aan het bolwerk
naastligger ten westenWillem Louwes koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrode


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-185 Rozengracht 14Andries de Haas2-00-00 CGlooyerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Andries Christoffel de Haas... 1823, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk H-065, leerlooyer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-066, loyerij, 1814. (GAH204); Harmen Teewis ende Taakjen Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-066Rozengracht 14Andries de Haas loyerij


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-066Rozengracht 14Andries de Haas, overleden op 25 april 1828man van Antje Tevis, vader van Christoffel Andries de Haas, leerlooier Rozengracht H 65/66. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1883Rozengracht 14wed. Andries Christoffel de HaasHarlingenleerlooijerleerlooijerij en erf (390 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Sjoerd van der Weide... Jelles(Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 sep 1810, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Hendrik Piebes Postma... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Hendrikje Ypes van der Werf... dv IJpe Jans vdW, en (Hendrikje Norbruis); BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, (vnm: Hendrika), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; VT 1839; geb 11 jun 1794, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Klaas Panbakker... Baukje Sietses; BS huw 1817, ovl 1821, huw 1834, huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Pieter van der Sluis... vdS, en Trijntje Gabes; BS huw 1817, huw 1835, ovl 1839, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1883H-066 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1883H-073 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4971Rozengracht 14 (H-073)Pieter P. Westerhuis (en Cons.)


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rozengracht 14a.a. hoekhoutconserveerbedrijf50


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 14beeldbepalend pand9 van 10




  terug