Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 144-182 1/24-185 H-066H-073


Naastliggers vanRozengracht 14
ten oostenRozengracht 16
ten zuidenSpinhuisstraat 9
ten westenRozengracht 12
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegen
adresheeft
Rozengracht 14naamloze steeg ten oosten


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: nieuwe Kimswerdervaart]0‑00‑00 GGhuis en plaats, getekend op de kaart met nummer 13 (xiij)
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJelle Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Scheltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Dircks Cruicebroer voor zich en zijn kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Trijn Pieters


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0159v van 23 okt 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: bij het Zwart Varlaet, voor vd straat en achter tot aan de Lijnbaan]324‑00‑00 CGdrie ledige plaatsen
koperJurien Scheltes, gehuwd metrentmeester
koperMaritie Willems
verpachter grondde stad Harlingen10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
verkoperJan Scheltes te Denemarken


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0021v van 2 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ 10/12/14 [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart verlaat]288‑00‑00 GGdrie ledige plaatsen of huissteden
koperObbe Hansen grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Dirckx
naastligger ten zuidenlijnbaan en stadsvesten
naastligger ten westenJacob Willems de Graeff
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperburgemeester en rentmeester Jurien Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaObbe Hansen, trekschipper, koopt 3 ledige plaetsen of huissteden in de Zuider nieuwestad omtrent het Swart Vallaat. Ten O. Pieter Dircks, ten W. Jacob Willems de Graeff, ten Z. de Lijnbaan en de Stadsvesten, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jurrien Scheltes Fontein, burgemeester en rentmeester van Harlingen, voor 288 gg.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0069r van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14bij het Zwart Verlaat340‑00‑00 GGhuis waarachter plaats en zomerhuis
koperThomas Jaspers, gehuwd met
koperGeeske Pieters
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJelle Pieters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJurien Scheltes rentmeester
naastligger ten noordenstraat
verkoperPieter Dirx, gehuwd met
verkoperGriet Lourens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Jaspers x Geeske Pieters, omtrent het Swart Vallaat


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097r van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14zuider nieuwe stad62‑00‑00 CGhof of tuin
koper door niaarburgemeester Pouwels Jansen, gehuwd met
verpachter grondburgemeester Paulus Jansen of zijn vrouw4‑00‑00 CG
geniaarde koperJelle Pieters, gehuwd met
geniaarde koperAnna Jansen
naastligger ten oostende koper Jelle Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenAnna Jansen
naastligger ten zuidende grote lijnbaan
naastligger ten westenObbe Hansen
naastligger ten noordenhet huis van Tomas Jaspers
verkoperAndries Lambarts jongman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Pieters x Anna Jans koopt een hof in de Zuider nieuwe stad. Ten O. de koper, ten W. Obbe Hansen, ten Z. de Grote Lijnbaan, ten N. Tomas Jaspers. Gekocht van Andries Lamberts, voor 62 cg. Het is belast met jaarl. grondpacht aan burgemeester Paulus Jansen, die geniaard heeft.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0178v van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Zwart verlaat aan de ZZ, tegenover het425‑00‑00 GGhuis
koperGrietie Lourens, weduwe van
koperwijlen Piter Dircx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder voor 8 jarenN. N. 20‑00‑00 GG
naastligger ten oostenJelle Piters wever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenObbe Hansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Piters c.u.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0009v van 9 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: het Swart Vallaet]515‑00‑00 GGhuis, plaats, put en bak
koperJoucke Duytses c.u.schipper op Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaakvier guldens tot een verering
naastligger ten oostenJelle Pieters wever
naastligger ten zuidenPouuels Jansens Innama
naastligger ten westende weduwe en kinderen van Obbe Hanses
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperGrietie Lourens, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Dirckx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Doytses, schipper van Harlingen op Bolsward, koopt een huis en plaets zz. Swart Vallaat. Ten O. Jelle Pytters, wever, ten W. wd. Obbe Hansen, ten Z. Pauwel Jansen Innema, oud-burgemeester, ten N. de straat. Gekocht van Grietie Lourens wv Pyter Dirks, voor 550 gg. en 4 gg. tot een verering.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220v van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart verlaat]532‑00‑00 GGhuis en hof
koper door niaarburgemeester Pauuels Jansen Ennema
geniaarde koperHarmen Beerns c.u.mr. chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAnne Jelles
naastligger ten zuidenburgemeester Paulus Jansen Ennema
naastligger ten westenTrijntie, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Obbe Hansen
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat tot aan het diept toe]
verkoperJoucke Doytses c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwel Jansen Innema koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Harmen Beerns, mr. chirurgijn, een huis en hof zz. nieuwe Zuiderhaven, bij het Swart Vallaat. Ten O. Anne? Jelles, ten W. Trijntje Pieters wv Obbe Hansen, ten Z. de koper, ten N. de straat tot aan het diept. Gekocht van Joucke Doytses, voor 532 gg.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027v van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende andere hof van Abraham Bontekoe


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0238r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart vallaat]351‑00‑00 GGhuis, plaatsje en loods
koper finaalCornelis Dousen de Boer
koper provisioneelCornelis Dousen de Boer 351‑00‑00 GG
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost
naastligger ten zuidenhet tweede perceel in deze akte, een hof Bontekoe
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester weeshuis
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Bontekoe, gehuwd met
verkoperMargarita van Marsum


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0238r van 19 mrt 1659 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14achterRozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij het zwart vallaat]375‑16‑00 CGhof
koper finaalburgerhopman Hardenburg
koper provisioneelburgerhopman Hardenburg 375‑16‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en lange lijnbaan]
naastligger ten westenAucke Jansen Haselaer
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte, een huis
naastligger ten noordensteeg noordwaarts naar het diept
verkoper q.q.Foppe Foppes, curator overrentmeester weeshuis
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Bontekoe, gehuwd met
verkoperMargarita van Marsum


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij de kleine sluis]800‑00‑00 CGhuis, loods en plaats en een hof ten zuiden met bomen, planten en prieel
kopergemeensman Dirk Fransen Visscher, gehuwd met
koperAnneke Grijps
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud gemeensman Aucke Haselar
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Douwes de Boer, gehuwd met
verkoperFok Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Fransen Visscher, gemeensman x Anneke Grijp koopt een huis, loods, plaets en hof met prieel ten Z., omtrent de Kleine Sluis zz. Ten O. mr. Rombartus Drost, ten W. de oud-gemeensman Aucke Haselaar. Gekocht van Cornelis Douwes de Boer x Fok Jans, voor 800 cg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0024ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostengemeensman Dirck Fisscher


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0138r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westengemeensman Dirck Fisscher


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0158v van 5 apr 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14achterRozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad bij de kleine nieuwe sluis]300‑00‑00 CGhof met bomen en planten
koperBarent Hiddes de Fries c.u.kapitein
verpachter grondgemeensman Dirck Fransen Fisscher c.u.1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenmr. Rombartus
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: lange lijnbaan en straat]
naastligger ten westenPytter Cornelis Bonck c.s.
naastligger ten noordengemeensman Dirck Fransen Fisscher c.u.
verkopergemeensman Dirck Fransen Fisscher c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCapt. Barent Hiddes de (F)Vries koopt een hof met bomen etc. in de Z. nieuwe stad, omtrent de Kleine nieuwe Sluis zz.. Ten O. wd. Rombartus (Popta?), ten W. Pytter Cornelis Boncq, ten Z. de straat en de Lange Lijnbaan, ten N. de verkoper. Gekocht van Dirck Fransen (V)Fisscher, gemeensman, voor 300 cg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214r van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten westenBeern Hiddes de Vries kapitein


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022r van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stadt bij de kleine sluis]433‑14‑00 GGhuis en hof met bomen en planten daarachter
koperBauckjen Fransen Visscher, weduwe van
koperwijlen Symen Foeckes kapitein
verpachter grondde stad Harlingen2‑12‑00 CG
naastligger ten oostenRombartus Drost
naastligger ten zuidenhet hoff van Barent de Fries kapitein
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperDirck Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauckjen Fransen Visscher wv Capt. Symon Fockes koopt een huis en hof met bomen, zz. Zuider nieuwe haven bij de Kleine Sluis. Ten O. Rombartus Drost, ten W. het houtstek van Pyter Boncq, ten Z. de hof van Capt. Barent Hiddes de (V)Fries, ten N. de straat en diept. Gekocht van de commissaris over de boedel van Dirck Fransen Visscher, voor?


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139v van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij de kleine sluis]432‑00‑00 GGhuis een hof daarachter
koperWybe Pytters Mooyman, gehuwd metwijnhandelaar
koperJancke Lieuwes
verpachter grondde stad Harlingen2‑12‑00 CG
naastligger ten oostenWillem Rijx
naastligger ten zuidende hof van Baernt Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten westenhet houtstek van Pytter Boncq c.soc.
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperBauckien Fransen Visscher


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: aan de zuidoost zijde van de kleine nieuwe sluis]500‑00‑00 CGhuis en hof
koperHidde Tjerks de Vries, met als curator
koper q.q.Baernt Hiddes de Vries
verpachter grondde stad Harlingen2‑12‑00 CG
naastligger ten oostenlege plaats en woning van Lijsbeth Hoeff nom. lib.
naastligger ten zuidende hof van Baernt Hiddes kapitein
naastligger ten westenhet houtstek van de erfgenamen van wijlen Pyeter Boncq c.soc.
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJan Pytters Oldaens, gehuwd metkoopman
verkoperTrijntie Cornelis, mede erfgenaam van
erflaterwijlen Cornelis Douwes de Boer, gehuwd met
erflaterwijlen Fock Jans, en namens
consenteertWiebe Pytters Moyman, gehuwd met
consenteertJancke Lieuwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHidde Tjerks de Vries, vertegenwoordigd door zijn curator kapitein bij de Admiraliteit Barent Hiddes de Vries, koopt een mooi huis en hof ten Z.O. van de Kleine nieuwe Sluis. Ten O. de ledige plaets en woning van Lijsbet Hoeff, ten W. het houtstek van Pyter Boncq, ten Z. de hof van de koper, ten N. de straat. Gekocht van Pieter Oldaan, als man en voogd over zijn vrouw Trijntje Cornelis, mede-erfgenaam van Cornelis Douwes de Boer x Fock Jans en namens de andere erven etc., voor 560 cg. Zie bij 2420270v.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234v van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Tjerx de Vries
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016ra van 11 mrt 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHidde Tjercks de Vries
naastligger ten westenBaerent Hiddes de Vries kapitein


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0270v van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad bij de kleine sluis]262‑00‑00 CGtuin met bomen
koperHidde Tjerks de Vries, gehuwd met
koperLijsbeth Clases
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en gang van de oude lijnbaan]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Bonck c.soc.koopman
naastligger ten noordenHidde Tjerks de Vries, gehuwd met
naastligger ten noordenLijsbeth Clases
verkoperBarent Hiddes de Vries, gehuwd metordinaris kapitein Admiraliteit
verkoperAnna Jensma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHidde Tjerks de Vries x Lijsbeth Clases koopt een hof met bomen etc. in de zuider nieuwe stad, bij de Kleine Sluis. Ten O. oud-rentmeester Hessel Wassenaar, ten Z. de straat en gang (pad) v.d. oude lijnbaan, ten W. erven Pyter Bonck, ten N. de kopers. Grondpacht 1 cg. Gekocht van ordinaris kapitein bij de Admiraliteit Barent Hiddes de Vries x Anna Jensma voor 262 cg.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0388v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0041v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis en tuin van Hidde Tjerx de Vries


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 14huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 14huis
eigenaarde not. Walrich
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0215r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pyters Bierma


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pieters Bierma


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ aan het Klein Vallaat300‑00‑00 CGtuin met planten, eerder houtstek van de ouders van de verkopers
koperLammert Joris, gehuwd metoud schipper en koopman
koperTrijntie Lolkes
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenoud burgemeester Hania
naastligger ten noordenRozengracht en diept
verkoper van 1/4Geertie Edsgers, laatst weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jacob Jansen Wiersma
verkoper van 1/4Doetie Edsgers
verkoper van 1/4Trijntie Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Jansen Jongma thans ter zee uitlandigschipper
verkoper van 1/4Marike Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/4Jacob Symons Kuiperschipper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ aan het Klein Vallaat300‑00‑00 CGtuin met planten, eerder houtstek van de ouders van de verkopers
koperLammert Joris, gehuwd metoud schipper en koopman
koperTrijntie Lolkes
verpachter grondde stad Harlingen5‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sjoerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenoud burgemeester Hania
naastligger ten noordenRozengracht en diept
verkoper van 1/4Geertie Edsgers, laatst weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jacob Jansen Wiersma
verkoper van 1/4Doetie Edsgers
verkoper van 1/4Trijntie Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/4Pieter Jansen Jongma thans ter zee uitlandigschipper
verkoper van 1/4Marike Edsgers, gehuwd met
verkoper van 1/4Jacob Symons Kuiperschipper


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine sluis]430‑21‑00 GGhoutstek en hof
koper van door niaarburgemeester Hendrik Schaaff, gehuwd met
koper van door niaarAafke Bierma mr. bakker
verpachter grondLammert Joris koopman5‑00‑00 CG
geniaarde koper van 1/2Douwtjen Douwes
geniaarde koper van 1/2Douwe Reins de Vethmr. bakker
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Sioerd Pieters Bierma
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad]
naastligger ten westenUlbo Hania
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperLammert Joriskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Schaaf, burgemeester x Aefke Bierma koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Douwtje Douwes, vrijster, voor 1/2, en Douwe Reins de Veth, mr. bakker, voor 1/2, een houtstek en hof omtrent de Kleine Sluis, lang 60 voet, met daarop een paardenstal met een zolder, en uitzicht op de Stadsvesten. Ten O. wd. Sioerd Pieters Bierma, burgemeester, ten W. de burgemeester Ubbo Hania, ten Z. het Baanpad, ten N. de Rozengracht. Gekocht van Lammert Joris, voor 430 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-182 Rozengracht 14Lubbert Beerns, bestaande uit 3 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182 /2Rozengracht 14houtstek en tuin
eigenaarburgemr. Schaaf
gebruikerburgemr. Schaaf cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ tot aan het baanpad of stadsvesten1200‑00‑00 CGhuis, houtstek, tuin en zomerhuis
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. timmerman
koperMayke Janus van Slooten
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenLolle Kok
naastligger ten noordenRozengracht
verkopervrouw Aafke Bierma, gehuwd met
verkoperoud burgemeester Hendrik Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Dirks, mr. timmerman x Mayke Janes van Slooten


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ1900‑00‑00 CGhuis, tuin en houtstek
koperPieter Tetrode koopman
huurder huis en tuinYtje 47‑00‑00 CG
huurder huis en tuinwijlen Focke Gerbens
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok
naastligger ten zuidenJan Paulus koopman
naastligger ten westenLolle Heins Kock
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Pauluskoopman


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Tetrode


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0095r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tetrode koopman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0281r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. Tetrode


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0037r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende leerlooierij van Pieter Tetrode koopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0305r van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 14Rozengracht ZZ900‑00‑00 CGleerlooierij en drogerij
koperChristoffel de Haas leerlooier
koperAndries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten zuidenenkele kamers aan het bolwerk
naastligger ten westenWillem Douwes koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrode


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-185, pag. 92Rozengracht 14Andries de Haas2‑00‑00 cglooyerij


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Andries Christoffel de Haas... 1823, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk H-065, leerlooyer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-066, loyerij, 1814. (GAH204); Harmen Teewis ende Taakjen Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-066Rozengracht 14Andries de Haas loyerij


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 199 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-066Rozengracht 14Andries de Haas, overleden op 25 april 1828man van Antje Tevis, vader van Christoffel Andries de Haas, leerlooier Rozengracht H 65/66. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1883Rozengracht 14wed. Andries Christoffel de HaasleerlooijerHarlingenleerlooijerij en erf (390 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Sjoerd van der Weide... Jelles(Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 sep 1810, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Hendrik Piebes Postma... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Hendrikje Ypes van der Werf... dv IJpe Jans vdW, en (Hendrikje Norbruis); BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, (vnm: Hendrika), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; VT 1839; geb 11 jun 1794, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Klaas Panbakker... Baukje Sietses; BS huw 1817, ovl 1821, huw 1834, huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Pieter van der Sluis... vdS, en Trijntje Gabes; BS huw 1817, huw 1835, ovl 1839, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1883Rozengracht H-066Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1883Rozengracht H-073Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4971Rozengracht 14 (H-073)Pieter P. Westerhuis (en Cons.)houtschuur


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Rozengracht 14A.a. Hoek50houtconserveerbedrijf


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 14beeldbepalend pand9 van 10
  terug