Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 164-182 4-184 H-065H-072


Naastliggers vanRozengracht 16
ten oostenRozengracht 18
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 14
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegen
adresheeft
Rozengracht 16naamloze steeg ten westen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Pieters


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0015r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Pieters


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0069r van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Pieters


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097r van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper Jelle Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenAnna Jansen


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0020v van 26 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJelle Piters


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Jeltes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0178v van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Piters wever


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0009v van 9 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJelle Pieters wever


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220v van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAnne Jelles


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221v van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Jelle Pytters


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027v van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16zuider nieuwe stad bij het swart vallaat503‑00‑00 GG3/4 huis en loods met tuin en hof er voor
koperSioerd Aerdenburg
koperWijnolt Wijnolts sergeant onder kapitein Johan van Roorda
naastligger ten oostende hof van Abraham Bontekoe
naastligger ten oostenhet huis van Wytse Michiels
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en lange lijnbaanspad]
naastligger ten westende andere hof van Abraham Bontekoe
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat naar de Kimswerderpijp]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Aerdenburg en Wijnolt Wijjnolts, sergeant onder de compagnie vande capitein Roorda, kopen 3/4 huis en loods in de zuider nieuwe stad omtrent het swart vallaet. Ten O. de hof van Abraham Bontekoe en het huis van Wytse Michiels, ten Z. het lange lijnbaanpad en de straat, ten W. een andere hof van Abraham Bontekoe, ten N. de straat naar de Kimswerderpijp. Geen grondpacht. Gekocht van de erfgenamen van Jelle Pieters c.u. voor 503 gg.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0064v van 2 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWijnolt sergeant


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0238r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0138r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine nieuwe sluis]700‑00‑00 GGhuis met tuin met bloemen en wijnstok
koper door niaarOlphardus Belida rector
geniaarde koperJan Sioerdts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanspad]
naastligger ten westengemeensman Dirck Fisscher
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkopermr. Rombartus Drost


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214r van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine nieuwe sluis]700‑00‑00 GGhuis en hof
koperWillem Rijn, gehuwd met
koperWillemtie Barents
verpachter grondds. Rombartus Drost c.u.4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wytze Machiels
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: lijnbaan
naastligger ten westenvroedsman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten westenBeern Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperds. Rombartus Drost, gehuwd met
verkoperYtie Jans Belida
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Rijx x Willemkje Barents koopt een huis en hof omtrent de Kleine Nieuwe Sluis zz. Ten O. Wytse Michiels, oud-burgemeester, ten W. Dirck Fransen Visscher, vroedsman en capitein Barent Hiddes de Vries, ten Z. `s Lands Lijnbaan, ten N. de straat en diept. Gekocht van ds. Rombartus Drost x Ytie Jans Belida, voor 700 gg.


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022r van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRombartus Drost


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139v van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWillem Rijx


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Rijx


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenlege plaats en woning van Lijsbeth Hoeff nom. lib.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234v van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16Rozengracht ZZ [staat: kleine sluys]306‑14‑00 GGhuis
koperLammert Claeses koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder huisN. N. 24‑00‑00 GG
huurder houtstekN. N. 10‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWytse Piebes
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westenHidde Tjerx de Vries
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperLijsbeth Abrahams voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Barent Willems


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016ra van 11 mrt 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen besloten stek
naastligger ten noordenKleine Sluys


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016ra van 11 mrt 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16achterRozengracht ZZ [staat: kleine sluis of zwart verlaet]306‑14‑00 CGhuis met tuin waarin een vrije in- en uitgang
koperLammert Claesen koopman
naastligger ten oostenWytse Piebes van Talm
naastligger ten oostenHessel Wytses Wassenaer
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat langs de Stadsvesten]
naastligger ten westenHidde Tjercks de Vries
naastligger ten westenBaerent Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten noordeneen besloten stek
naastligger ten noordenKleine Sluys
verkoperLijsbeth Abrahams voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Baerent Willems


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0270v van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Wassenaer


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0179r van 1 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe de Vries


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 16huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0289r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Lijsbet de Vries


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet koolstek van Dominicus Walrigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 16huis
eigenaarde not. Walrich
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0079r van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Baukje de Vries


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0215r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16Rozengracht ZZ [staat: ten zuidoosten van het klein vallaat]338‑00‑00 CGhuis met tuin erachter
koper door niaaroud burgemeester Sioerd Bierma
verpachter grondde stad Harlingen2‑12‑00 CG
geniaarde koperCornelis Annes, gehuwd met
geniaarde koperYttie Sybrens
naastligger ten oostenWalrich notaris
naastligger ten oostengemeensman Westra
naastligger ten zuidenstadswallen
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperBauckjen de Vries meerderjarige dochter, gesterkt met te Sexbierum
verkoperGerardus van Beukerkapitein


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 16huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet panwerk


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16Rozengracht ZZ0‑00‑00 CGhof
aanhandelaar van 1/2Yda van Quiklenborg, weduwe van
aanhandelaar van 1/2wijlen oud burgemeester Laes Haselaer
aanhandelaar van 1/2Catharina Haselaer, gehuwd met
aanhandelaar van 1/2vroedsman J. Donker
naastligger ten oostende verwandelaar Arjen Teunis Block
naastligger ten zuidende weduwe van Ruerd Alberts verver
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pyters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verwandelaarArjen Teunis Block


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16Rozengracht ZZ350‑00‑00 CGhof
koperArjen Tuenis Block koopman
naastligger ten oostenArjen Tuenis Block koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Ruerd Alberts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pieters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper q.q.Yda van Quiklenborg, weduwe van
verkoper q.q.de weduwe van oud burgemeester Laes Haselaer
verkoper q.q.Yda van Quiklenborg, voorstanderse over haar zoon
verkoper van 1/2Auke Haselaer
verkoper van 1/2Catharina Haselaer, gehuwd met
verkoper van 1/2vroedsman Jan Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Block koopt een hof, zz. Rozengracht. Ten O. de koper, ten W. erven burgemeester Sioerd Pieters Bierma, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. de straat en diept. Gekocht van IJda van Quicklenburg wv oud-burgemeester Laes Haselaer, voor 1/2, en Catharina Haselaer x Pieter Donker, mede-vroedschap, voor 1/2, voor 350 cg.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0212v van 26 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman Schaaff


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sjoerd Pieters Bierma


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sjoerd Pieters Bierma


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 16huis
eigenaarwed. burgemr. Bierema
gebruikerLubbert Beerns
gebruikerSipke Edes
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 16houtstek en tuin
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0349r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester H. Schaaff


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Sioerd Pieters Bierma


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPyter Gelinde [staat: Glinde]


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0030v van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenburgemeester Hendrik Schaeff


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-182 Rozengracht 16Lubbert Beerns, bestaande uit 3 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-182Rozengracht 16huis
eigenaarwed. burgemr. Bierma
gebruikerLubbert Beernts
gebruikerMinne Hendriks
huurwaarde28‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑01‑12 CG


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gelinde koopman


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0206r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester H. Schaaf


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0068r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gelinde [staat: Glinde]


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0131v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gelinde koopman


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16Rozengracht ZZ543‑00‑00 GGtuin en zomerhuis
koper door niaarP. Tetrode koopman
geniaarde koperWillem Douweskoopman
huurderAbraham Hansen 16‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenP. Tetrode
naastligger ten zuidenWybren Klok
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
verkoperHenderina Eelkes Wildschut
erflaterwijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Willem Teunis, (b) een mooie tuin en zomerhuis naast a). Ten O. a), ten W. de koper, ten Z. Wybren Klok, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jarig Gelinde x Hendrina Eelkes Wildschut, als erven van Jan Gelinde, fabrikant van bonten, voor (a en (b) 543 gg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0095r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRozengracht


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0095r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16achterRozengracht ZZ achter het pakhuis van Pieter Tetrode425‑00‑00 CGtwee kamers, weefwinkel en portaal
koperEybert Harryts c.u.mr. turfdrager
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Bruinings
naastligger ten zuidenJarig Westra
naastligger ten westenPieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEybert Harryts, mr. turfdrager, koopt twee kamers, weefwinkel en portaal, waarin haarden, bedsteden en spijskamers op de Rosegragt achter het pakhuis van de verkoper. Ten Z. vroedsman Jarig Westra, ten O. Dirk Bruining, ten W. de verkoper, ten N. de straat of Rosegragt. Gekocht van Pieter Tetrode, coopman, voor 425 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0281r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRozengracht


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0281r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16achterRozengracht ZZ achter het pakhuis van P. Tetrode200‑14‑00 GGtwee kamers, weefwinkel en portaal
koperAne Yeves, gehuwd met
koperAnnechie Jans
voormalig bewonerwijlen Eibert Harrits
naastligger ten oostenvroedsman Jaarig Westra
naastligger ten oostenDirk Bruining
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenP. Tetrode
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, redders van
verkoperde boedel van wijlen Eibert Harritsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAne Yeves x Annechie Jans kopen twee kamers, weefwinkel en portaal waarin haard, bedsteden en spijskamers, laatst bewoond door Eibert Harrits en metterdood ontruimd, maar thans nog door wd. gebruikt, op de Rosegragt agter het pakhuis van P. Tetrode. Grondpacht pro rato met de voorstaande woningen. Ten O. vroedsman Jarig Westra en Dirk Bruining, ten Z. Jarig Westra, ten W. P Tetrode, ten N. de straat of Rosegragt. Gekocht van (de voogden van de Huiszittende Armen als redders van de boedel van) Eibert Harrijts, in leven turfdrager, voor 200 gg. 14 st.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0037r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 16achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAne Yeves


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0037r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16achterRozengracht ZZ105‑21‑00 GGhuis
koperWybren Broers, broer vanmr. huistimmerman
koperJan Broers mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenmr. J. Westra
naastligger ten zuidenmr. J. Westra
naastligger ten noordenAne Yeves
naastligger ten westenN. N.
verkoperGrietje Hendriks, gehuwd met
verkoperJohannes Hendriks


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis en leerlooierij van Pieter Tetrode koopman


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 16Rozengracht ZZ600‑00‑00 CGhuis en tuin
koperChristoffel de Haas leerlooier
koperAndries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten oostenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten oostenTeunis Norbruis
naastligger ten zuidende heer Gonggrijp
naastligger ten westende leerlooierij van Pieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel de Haas en Andries Christoffel de Haas, beiden leerlooiers, kopen een huis (Rozengracht 16) en tuin (Rozengracht 18) zz. Rozengracht. Het huis bestaat uit een voorhuis met gang, voor-, tussen- en achterkamer, plaets en tuintje. Ten O. Harke Jurjens en Teunis Norbruis, ten W. de looierij van verkoper (Rozengracht 14), ten Z. de heer Gonggrijp, ten N. de straat en diept. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 600 cg.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0305r van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0251r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende Haas leerlooier


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-183 , pag. 63Rozengracht 16Christoffel Haas
4-183 /2, pag. 63Rozengracht 16Freederik Martinus


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-184, pag. 92Rozengracht 16Andries de Haas1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Andries Christoffel de Haas... en Marijke Daniels; BS huw 1816, huw 1817, huw 1823, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk H-065, leerlooyer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-066, loyerij, 1814. (GAH204); Harmen Teewis ende Taakjen ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Christoffel Andries de Haas... gebruiker van wijk G-086, leerloyer, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. leerlooier, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL; ontvangt van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-065Rozengracht 16Andries de Haas Andries de Haas leerlooyer


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 199 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-065Rozengracht 16Andries de Haas, overleden op 25 april 1828man van Antje Tevis, vader van Christoffel Andries de Haas, leerlooier Rozengracht H 65/66. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1882Rozengracht 16wed. Andries Christoffel de HaasleerlooijerHarlingenhuis en erf (250 m²)


1833 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 65 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-065Rozengracht 16Roelof Christoffels de Haas, overleden op 18 februari 1833varenspersoon, overleden in Zuid-Atlantische Oceaan op reis van Batavia naar Rotterdam (kapitein Jan Cornelis Teves), zoon van Christoffel de Haas, leerlooier (Rozengracht H 65) en Antje Roelofs van Dijk, broer van Jetske (vrouw van Pieter Willems Nauta, mr. bakker), Andries, leerlooiersknecht en Antje Christoffels de Haas. Saldo fl. 91,20. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Antje Roelofs van Dijk... Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1848; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-065Cristoffel de Haas57 jleerloyerHarlingenm, protestant, gehuwd
H-065Antie R van Dijk58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-065Andries de Haas30 jleerloyerHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-065Antie de Haas27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 303 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-065Rozengracht 16Christoffel Andries de Haas, overleden op 18 mei 184361 jr (geboren 17/7/1782), leerlooier, overleden Rozengracht H 65, gehuwd, vader van Jetske (wed. Pieter Willems Nauta), bakkersche, Andries, te Terschelling en Antje Christoffels de Haas. (in tafel 17/5) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 593 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-065Rozengracht 16Teunis Pieters van Arum, overleden op 21 januari 18473 dg (geboren 18/1/1847), overleden Rozengracht H 65, zoon van Pieter van Arum, kantoorbediende & Martje Sluiter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Simon Hiddes de Weerd... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-054, ... (alles)


1853 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 25-05-1853
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Rozengracht 16, HarlingenRozengracht 16J.A. Keun geb. Klatterwassen, stijven, strijken en plooien van linnengoed


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1882Rozengracht H-065Laas Houtsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1882Rozengracht H-072Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4883Rozengracht 16 (H-072)Everhardus J. Schuttewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rozengracht 16 Jan S. Dijkstramosselvisscherf. 1500f. 1000


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Rozengracht 16A.a. Hoek50houtconserveerbedrijf


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij "Harlingen", motorvrachtvaart


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij "Harlingen", motorvrachtvaart


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij Harlingen, motorvrachtvaart


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 16F. Kammingakommies r.d.b.


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19840
Rozengracht 16Freerk Kamminga


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 16F. (Freerk) Kamminga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 16rijksmonument 20644
  terug