Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 16 4-182 4-184 H-065 H-072
Naastliggers vanRozengracht 16
ten oostenRozengracht 18
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 14
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 16naamloze steeg ten westen


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Pieters


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0015r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelle Pieters


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0069r van 19 aug 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Pieters


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097r van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende koper Jelle Pieters, gehuwd met
naastligger ten oostenAnna Jansen


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0020v van 26 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelle Piters


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAnne Jeltes


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0178v van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Piters wever


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0009v van 9 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Pieters wever


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220v van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne Jelles


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221v van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jelle Pytters


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0027v van 11 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16zuider nieuwe stad bij het swart vallaat3/4 huis en loods met tuin en hof er voor
 
koperSioerd Aerdenburg 503-00-00 GG
koperWijnolt Wijnolts sergeant onder kapitein Johan van Roorda
naastligger ten oostende hof van Abraham Bontekoe
naastligger ten oostenhet huis van Wytse Michiels
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat en lange lijnbaanspad]
naastligger ten westende andere hof van Abraham Bontekoe
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat naar de Kimswerderpijp]
verkoperde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerd Aerdenburg en Wijnolt Wijjnolts, sergeant onder de compagnie vande capitein Roorda, kopen 3/4 huis en loods in de zuider nieuwe stad omtrent het swart vallaet. Ten O. de hof van Abraham Bontekoe en het huis van Wytse Michiels, ten Z. het lange lijnbaanpad en de straat, ten W. een andere hof van Abraham Bontekoe, ten N. de straat naar de Kimswerderpijp. Geen grondpacht. Gekocht van de erfgenamen van Jelle Pieters c.u. voor 503 gg.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221v van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0238r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0058v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmr. Rombartus Drost


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0138r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine nieuwe sluis]huis met tuin met bloemen en wijnstok
 
koper door niaarOlphardus Belida rector700-00-00 GG
geniaarde koperJan Sioerdts
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wytse Michiels
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: lijnbaanspad]
naastligger ten westengemeensman Dirck Fisscher
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkopermr. Rombartus Drost


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0214r van 12 dec 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZ [staat: bij de kleine nieuwe sluis]huis en hof
 
koperWillem Rijn, gehuwd met700-00-00 GG
koperWillemtie Barents
verpachter grondds. Rombartus Drost c.u.4-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wytze Machiels
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: lijnbaan
naastligger ten westenvroedsman Dirk Fransen Visscher
naastligger ten westenBeern Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperds. Rombartus Drost, gehuwd met
verkoperYtie Jans Belida
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Rijx x Willemkje Barents koopt een huis en hof omtrent de Kleine Nieuwe Sluis zz. Ten O. Wytse Michiels, oud-burgemeester, ten W. Dirck Fransen Visscher, vroedsman en capitein Barent Hiddes de Vries, ten Z. `s Lands Lijnbaan, ten N. de straat en diept. Gekocht van ds. Rombartus Drost x Ytie Jans Belida, voor 700 gg.


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0022r van 2 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRombartus Drost


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0139v van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Rijx


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Willem Rijx


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215v van 18 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenlege plaats en woning van Lijsbeth Hoeff nom. lib.


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0234v van 12 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZ [staat: kleine sluys]huis
 
koperLammert Claeses koopman306-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder huisN. N. 24-00-00 GG
huurder houtstekN. N. 10-00-00 CG
naastligger ten oostenWytse Piebes
naastligger ten zuidenstadsvesten en straat
naastligger ten westenHidde Tjerx de Vries
naastligger ten westenBarent Hiddes de Vries
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperLijsbeth Abrahams voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Barent Willems


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0016ra van 11 mrt 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16achterRozengracht ZZ [staat: kleine sluis of zwart verlaet]huis met tuin waarin een vrije in- en uitgang
 
koperLammert Claesen koopman306-14-00 CG
naastligger ten oostenWytse Piebes van Talm
naastligger ten oostenHessel Wytses Wassenaer
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: straat langs de Stadsvesten]
naastligger ten westenHidde Tjercks de Vries
naastligger ten westenBaerent Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten noordeneen besloten stek
naastligger ten noordenKleine Sluys
verkoperLijsbeth Abrahams voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Baerent Willems


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0270v van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0270v van 20 jan 1689 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Wassenaer


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-182Rozengracht 16huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet koolstek van Dominicus Walrigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-182Rozengracht 16huis
eigenaarde not. Walrich
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0215r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZ [staat: ten zuidoosten van het klein vallaat]huis met tuin erachter
 
koper door niaaroud burgemeester Sioerd Bierma 338-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen2-12-00 CG
geniaarde koperCornelis Annes, gehuwd met
geniaarde koperYttie Sybrens
naastligger ten oostenWalrich notaris
naastligger ten oostengemeensman Westra
naastligger ten zuidenstadswallen
naastligger ten westende weduwe van Edsge Lieuwes
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperBauckjen de Vries meerderjarige dochter, gesterkt metSexbierum
verkoperGerardus van Beukerkapitein


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-182 Rozengracht 16huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZhof
 
aanhandelaar van 1/2Yda van Quiklenborg, weduwe van0-00-00 CG
aanhandelaar van 1/2wijlen oud burgemeester Laes Haselaer
aanhandelaar van 1/2Catharina Haselaer, gehuwd met
aanhandelaar van 1/2vroedsman J. Donker
naastligger ten oostende verwandelaar Arjen Teunis Block
naastligger ten zuidende weduwe van Ruerd Alberts verver
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pyters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verwandelaarArjen Teunis Block


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0193r van 1 feb 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZhof
 
koperArjen Tuenis Block koopman350-00-00 CG
naastligger ten oostenArjen Tuenis Block koopman
naastligger ten zuidende weduwe van Ruerd Alberts
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sioerd Pieters Bierma
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper q.q.Yda van Quiklenborg, weduwe van
verkoper q.q.de weduwe van oud burgemeester Laes Haselaer
verkoper q.q.Yda van Quiklenborg, voorstanderse over haar zoon
verkoper van 1/2Auke Haselaer
verkoper van 1/2Catharina Haselaer, gehuwd met
verkoper van 1/2vroedsman Jan Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Block koopt een hof, zz. Rozengracht. Ten O. de koper, ten W. erven burgemeester Sioerd Pieters Bierma, ten Z. wd. Ruurd Alberts, ten N. de straat en diept. Gekocht van IJda van Quicklenburg wv oud-burgemeester Laes Haselaer, voor 1/2, en Catharina Haselaer x Pieter Donker, mede-vroedschap, voor 1/2, voor 350 cg.


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Sjoerd Pieters Bierma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Sjoerd Pieters Bierma


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-182 Rozengracht 16huis
eigenaarwed. burgemr. Bierema
gebruikerLubbert Beerns
gebruikerSipke Edes
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG
4-182 Rozengracht 16houtstek en tuin
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0045v van 24 apr 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0015r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Sioerd Pieters Bierma


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Gelinde [staat: Glinde]


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-182 Rozengracht 16Lubbert Beerns, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-182 Rozengracht 16huis
eigenaarwed. burgemr. Bierma
gebruikerLubbert Beernts
gebruikerMinne Hendriks
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG
4-182 /2Rozengracht 16houtstek en tuin
eigenaarburgemr. Schaaf
gebruikerburgemr. Schaaf cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gelinde koopman


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0068r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gelinde [staat: Glinde]


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0131v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Gelinde koopman


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZtuin en zomerhuis
 
koper door niaarP. Tetrode koopman543-00-00 GG
geniaarde koperWillem Douweskoopman
huurderAbraham Hansen 16-00-00 CG
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenP. Tetrode
naastligger ten zuidenWybren Klok
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman
verkoperHenderina Eelkes Wildschut
erflaterwijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bonten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Willem Teunis, (b) een mooie tuin en zomerhuis naast a). Ten O. a), ten W. de koper, ten Z. Wybren Klok, ten N. die straat en diept. Gekocht van Jarig Gelinde x Hendrina Eelkes Wildschut, als erven van Jan Gelinde, fabrikant van bonten, voor (a en (b) 543 gg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0095r van 17 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16achterRozengracht ZZ achter het pakhuis van Pieter Tetrodetwee kamers, weefwinkel en portaal
 
koperEybert Harryts c.u.mr. turfdrager425-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Dirk Bruinings
naastligger ten zuidenJarig Westra
naastligger ten westenPieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEybert Harryts, mr. turfdrager, koopt twee kamers, weefwinkel en portaal, waarin haarden, bedsteden en spijskamers op de Rosegragt achter het pakhuis van de verkoper. Ten Z. vroedsman Jarig Westra, ten O. Dirk Bruining, ten W. de verkoper, ten N. de straat of Rosegragt. Gekocht van Pieter Tetrode, coopman, voor 425 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0281r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16achterRozengracht ZZ achter het pakhuis van P. Tetrodetwee kamers, weefwinkel en portaal
 
koperAne Yeves, gehuwd met200-14-00 GG
koperAnnechie Jans
voormalig bewonerwijlen Eibert Harrits
naastligger ten oostenvroedsman Jaarig Westra
naastligger ten oostenDirk Bruining
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten westenP. Tetrode
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, redders van
verkoperde boedel van wijlen Eibert Harritsturfdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAne Yeves x Annechie Jans kopen twee kamers, weefwinkel en portaal waarin haard, bedsteden en spijskamers, laatst bewoond door Eibert Harrits en metterdood ontruimd, maar thans nog door wd. gebruikt, op de Rosegragt agter het pakhuis van P. Tetrode. Grondpacht pro rato met de voorstaande woningen. Ten O. vroedsman Jarig Westra en Dirk Bruining, ten Z. Jarig Westra, ten W. P Tetrode, ten N. de straat of Rosegragt. Gekocht van (de voogden van de Huiszittende Armen als redders van de boedel van) Eibert Harrijts, in leven turfdrager, voor 200 gg. 14 st.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0037r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16achterRozengracht ZZhuis
 
koperWybren Broers, broer vanmr. huistimmerman105-21-00 GG
koperJan Broers mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. J. Westra
naastligger ten zuidenmr. J. Westra
naastligger ten noordenAne Yeves
naastligger ten westenN. N.
verkoperGrietje Hendriks, gehuwd met
verkoperJohannes Hendriks


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhuis en leerlooierij van Pieter Tetrode koopman


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 16Rozengracht ZZhuis en tuin
 
koperChristoffel de Haas leerlooier600-00-00 CG
koperAndries Christoffels de Haas leerlooier
naastligger ten oostenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten oostenTeunis Norbruis
naastligger ten zuidende heer Gonggrijp
naastligger ten westende leerlooierij van Pieter Tetrode koopman
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel de Haas en Andries Christoffel de Haas, beiden leerlooiers, kopen een huis (Rozengracht 16) en tuin (Rozengracht 18) zz. Rozengracht. Het huis bestaat uit een voorhuis met gang, voor-, tussen- en achterkamer, plaets en tuintje. Ten O. Harke Jurjens en Teunis Norbruis, ten W. de looierij van verkoper (Rozengracht 14), ten Z. de heer Gonggrijp, ten N. de straat en diept. Gekocht van Pieter Tetrode, voor 600 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0305r van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 14, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Christoffel de Haas leerlooier
naastligger ten oostenhet onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0251r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende Haas leerlooier


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-183 Rozengracht 16Christoffel de Haas
4-183 1/2Rozengracht 16Freederik Martinus


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-184 Rozengracht 16Andries de Haas1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Andries Christoffel de Haas... en Marijke Daniels; BS huw 1816, huw 1817, huw 1823, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk H-065, leerlooyer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-066, loyerij, 1814. (GAH204); Harmen Teewis ende Taakjen ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Christoffel Andries de Haas... gebruiker van wijk G-086, leerloyer, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. leerlooier, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL; ontvangt van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-065Rozengracht 16Andries de Haas Andries de Haas leerlooyer


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-065Rozengracht 16Andries de Haas, overleden op 25 april 1828man van Antje Tevis, vader van Christoffel Andries de Haas, leerlooier Rozengracht H 65/66. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1882Rozengracht 16wed. Andries Christoffel de HaasHarlingenleerlooijerhuis en erf (250 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-065Rozengracht 16Roelof Christoffels de Haas, overleden op 18 februari 1833varenspersoon, overleden in Zuid-Atlantische Oceaan op reis van Batavia naar Rotterdam (kapitein Jan Cornelis Teves), zoon van Christoffel de Haas, leerlooier (Rozengracht H 65) en Antje Roelofs van Dijk, broer van Jetske (vrouw van Pieter Willems Nauta, mr. bakker), Andries, leerlooiersknecht en Antje Christoffels de Haas. Saldo fl. 91,20. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Antje Roelofs van Dijk... Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1848; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-065Cristoffel de Haas57 jHarlingenm, protestant, gehuwd, leerloyer
H-065Antie R van Dijk58 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-065Andries de Haas30 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, leerloyer
H-065Antie de Haas27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-065Rozengracht 16Christoffel Andries de Haas, overleden op 18 mei 184361 jr (geboren 17/7/1782), leerlooier, overleden Rozengracht H 65, gehuwd, vader van Jetske (wed. Pieter Willems Nauta), bakkersche, Andries, te Terschelling en Antje Christoffels de Haas. (in tafel 17/5) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-065Rozengracht 16Teunis Pieters van Arum, overleden op 21 januari 18473 dg (geboren 18/1/1847), overleden Rozengracht H 65, zoon van Pieter van Arum, kantoorbediende & Martje Sluiter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-065Rozengracht 16Simon Hiddes de Weerd... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-054, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1882H-065 (Rozengracht)Laas Houtsmawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1882H-072 (Rozengracht)Laas Houtsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4883Rozengracht 16 (H-072)Everhardus J. Schuttewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 16 Jan S. Dijkstramosselvisscher
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1000


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rozengracht 16a.a. hoekhoutconserveerbedrijf50


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij "Harlingen", motorvrachtvaart


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij "Harlingen", motorvrachtvaart


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 16J.S. Dijkstra & Zn.180Oester- en mosselteelt Mij Harlingen, motorvrachtvaart


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 16F.Kammingakommies r.d.b.


1934 - kentekenadresnaam
B-19840
Rozengracht 16Freerk Kamminga


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 16F. (Freerk) Kamminga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 16rijksmonument 20644
  terug