Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 174-0914-1704-166H-026H-029


Naastliggers vanRozengracht 17
ten oostenRozengracht 19
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 15


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0015r van 10 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: zuider nieuwe stad, NZ van de Kimswerdervaart]205‑00‑00 ggledige plaats of huisstede van ca. 124 x 24 voeten
koperLambert Jansen, gehuwd metwachtmeester
koperYmpck Epckes
koperClaes Jansen, gehuwd metschroor
koperMarijtien Thymens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oosten [a/d overkant]Baucke Siercx tichelaar
naastligger ten zuidenRozengracht [niet vermeld]
naastligger ten westenAndries Rinckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Reyners Fedder, gehuwd met
verkoperGriet Egberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Jans, wachtmeester x Ympck Oepkes en Claes Jans, schroor [kleermaker] x Marytien Thymens kopen een ledige plaats of huisstede nz. Kimswerdervaart in de zuider nieuwe stad., lang 124 voet, breed 24 voet.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0177r van 8 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0027r van 3 okt 1624 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozenstraat [staat: op de zuidwesthoek van de Sint Jansstraat]497‑00‑00 gghuis met kamers en plaats daarachter, strekkende noordwaarts tot aan de het erf van Meinert Doytses
koper q.q.Claes Juckes, gelastigde vanvaandrig van de manhafte kapitein Ate van Hettinga
koperMartyen Timans, gehuwd met te Hattem
koperRomberto Keller te Hattem
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende tuin van Fridts Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0057r van 26 feb 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort op de hoek tegenover het huis van Douue Merckx]600‑00‑00 cghuis met 3 kamers erachter
koper door niaarThomas Lamberts, gehuwd met
geniaarde koperBeernt Jansen, gehuwd met te Achlum
geniaarde koperGerlant Gosses te Achlum
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten oosten [a/d overkant]Douue Merckx
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenClaes Claesen bakker
verkoperJuke Claessenrustmeester


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0196r van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044r van 9 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0188v van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort tegenover de brouwerij van Eeck Aebes]775‑00‑08 gghuis en twee bezondere kamers daar aan
koperTymen Jacops Hayema c.u.lakendrapier
verpachter grondde stad Harlingen2‑16‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat naar het kerkhof toe te gaan]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept naar de Kimswerderpijp]
naastligger ten westenJan Jacops Kannegieter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsack Groenwolt c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Jacobs Hayema, lakenkoper? koopt een huis met 2 aparte camers er aan, omtrent de Kerkpoort, tegenover de brouwerij van Eeke Abbes. Ten O. de straat naar het kerkhof, ten W. Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de straat en het diept naar de Kimswerderpijp. Gekocht van Isaac Groenwolt.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat bij de Kerkpoort]650‑00‑00 gghoekhuis met loods en plaats en 2 opkamers met een aparte uit- en ingang
koper door niaarGriettie Gerrits, weduwe van
koper door niaarwijlen Jan Jacobs Hazelar, en hun kinderen
koper door niaarAuke Jans* Hazelar, en
koper door niaarJacob Jans* Hazelar, en
koper door niaarGerrit Jans* Hazelar
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
geniaarde koperClaas Freerks Braamkoopman
huurderN. N. 51‑00‑00 gg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oosten [a/d overkant]de weduwe Acke Abbes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept van het Nieuw Vallaat]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs tingieter
naastligger ten noordende kamers van Tymen Jacobs Hayema
verkoperTymen Jacobs Hayema, gehuwd met
verkoperLijsbet Elias
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriettie Gerrits wv Jan Jacobs Haselaer en haar zonen Auke, Jacob en Gerrit Haselaer kopen, na niaar ratione vicinitatis, een hoekhuis, loods en plaets in de Sint Jansstraat. Ten O. die straat en wd. Eeke Abbes, ten W. wd. en erven Jan Jacobs Cannegieter, ten Z. de straat en diept van het Nieuw Vallaat naar de Kerkpoort strekkende, ten N. de camers van de verkoper, wiens..? in de achtergevel van dit huis zal mogen blijven zoals het nu is, evenals de pramen die daar ten N. liggen. Gekocht van Tymen Jacobs Hayema x Lijsbeth Elias?, voor 650 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0023va van 23 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055v van 4 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0173v van 30 nov 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0182v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Haseler
naastligger ten oostende kamers van Rienck Upkes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ hoek Rozenstraat [staat: Sint Jansstraat]420‑03‑00 gghuis genaamd Enchuysen
koperoud burgemeester Paulus Jansen Wildvang Enkhuizen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Auke Haseler
naastligger ten noordende kamers van Tymen Hayema
verkoper q.q.Claes Tjeerdts, curator over te Leeuwarden
verkoperGerrit Haseler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOud-burgemeester Paulus Jans Wiltvang koopt huis hoek Sint Jansstraat, genaamd 'Enckhuysen'. Ten O. die straat, ten W. het panwerk van Auke Haselaer, ten Z. de straat, ten N. de camers van Tymen Hayema. Gekocht van de curator over Gerrit Haselaer.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042v van 19 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: Bolswarderdiep]300‑00‑00 ggerf bebouwd met een timmerwoning, paardenstal en prieel en voor op de wal een wagenhuis
koperJan Joannis, gehuwd metmr. pannenbakker
koperMaicke Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannis, gehuwd met
naastligger ten oostenMaicke Jans
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westende woning gekocht door burgemeester Wetzens
naastligger ten noordende hof van Steven Claessen
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Joannes, mr. pannebakker x Maicke Jans koopt een erf, bebouwd met een timmerhuis, paardenstal en een mooi prieel, met op de wal een wagenhuis c.a., nz. Bolswarderdiep. Ten O. het panwerk van de koper, ten W. de nieuwgekochte hof van burgemeester Wetsens, ten Z. de straat en diept, ten N. de hof van Steven Claessen. Gekocht van de vroedsman Anske Ypes Zeestra, voor 300 gg.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat]476‑14‑00 gghoekhuis alwaer Enckhuisen uithangt
koperMeynert Ypes Enkhuizen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Haselaer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Ypes koopt het hoekhuis 'Enckhuysen' met loods en plaats, in de Sint Jansstraat. De O. benedenkamer en de 2 boven opkamers hebben in- en uitgang in die straat. Ten O. die straat, ten W. het panwerk van erven Haselaer, ten Z. de straat. verkoper is oud-burgemeester Paulus Wiltvang, voor 476 gg.


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat]372‑00‑00 gghoekhuis daer Enckhuysen uythanght
koperWytse Pybes mr. schoenmaker Enkhuizen
koperSape Pieters leertouwer
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderde weduwe van wijlen Meynert Ypes e.a.timmerman
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Joannis
naastligger ten noordende kamers van de erfgenamen van wijlen Tymen Hayema
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytse Pybes, mr. schoenmaker en leertouwer Sape Pieters, kopen een mooi hoekhuis met verscheidene vertrekken en camers, in de Sint Jansstraat, waar 'Enckhuysen' uithangt. Het huis wordt door meerdere huurders bewoond. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. het panwerk van Jan Joannes, ten Z. de straat en diept, ten N. de camers van erven Tymen Hayema. Gekocht van Hendrik Coenraads Ludinga en Jacobus Voorda.


1675 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 367r van 14 aug 1675 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Rozengracht 17
aangeverWytse Pybes van Tallum, weduwnaar (1) van
Riemke Dirks
Fedde Tjeerds, geauthoriseerde curator ad actum divisioniskoopman
Jan Freercks, geauthoriseerde curatoren ad actum divisionis overbakker
Pybe Wytses van Tallum kind uit (1)
aangeverWytse Pybes van Tallum, gehuwd (2) met
Nyeske Coerts
inleiding bij de boedelinventarisatie[0376r] Waerderinge ende volgens inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de praesiderende burgemeester dr. Wilhelmus Hilbrants als commissaris, geasocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huise van Wytse Pybes van Tallum sich ad secunda vota begeven hebbende met Nyeske Coerts, ter instantie van de coopluyden Fedde Tjeerts ende Jan Freercks backer, als geauthoriseerde curatoren ad hunc actum divisionis over Pybe Wytses van Tallum, bij sijn eerste wijlen huisvrouw Riemke Dirks in echte getogen older vier jaren, en dat van alle sodanige goederen, actien ende crediten, als meer geseide Wytse Pybes van Tallum ende wijlen Riemke Dirks, eerst aen malkanderen ten echte hebben ingebracht, voorts t'samen, en vervolgens nae haer Riemkes overlijden bij hem Wytse Pybes van Tallum en genoemde sijn soon tot dus lang pro indivisio beseten, omme daer door tusschen hun bey de scheydinge en deilinge van goederen te maken, nadat al vorens hij Wytse Pybes van Tallum [0376v] den eed van getrouwigheit in handen van meer geseyde heere commissaris hadde gepasseert, omme de aengevinge van goederen, nae sijn beste kennisse, in aller getrouwigheit te doen, waerop dan eerst tot de warderinghe is geprocedeert die geschiet is door Dieucke Clasen en His Romckes beide gesworene uytdraegsters binnen deser stede, in naevolgende manieren. Actum den 14e Augustus 1675.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0133r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0088v van 8 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0223r van 26 apr 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [niet vermeld]


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ [staat: op de hoek van de Sint Jansstraat, daar waar Enkhuizen uithangt]400‑00‑00 cghoekhuis
koperJohannes Jansen Cramer pannenbakker Enkhuizen
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
huurderN. N. 56‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenhet panwerk van de koper Johannes Jansen Cramer pannenbakker
naastligger ten noordenWillem Gerrits scheepstimmerman
verkoperWytse Piebes de Huidekoperkoopman
verkoperOede Saepesleertouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Cramer pannebakker, koopt hoekhuis met verscheidene boven- en benedenvertrekken, hoek Sint Jansstr/Hofstr, waar 'Enkhuizen' uithangt. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. het panwerk van de koper, ten Z. de straat en diept, ten N. Willem Gerrits, scheepstimmerman. Gekocht van Wytse Piebes de huidecoper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-091 , folio 71Rozengracht 17huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerAte Rinses
gebruikerDirck Claessen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-091 , folio 46rRozengracht 17panwerk
eigenaarJohannes Cramer
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-091 , folio Rozengracht 17panwerk
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerJohannes Cramer erven
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170 , folio 52vRozengracht 17panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde totaal172‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde28‑15‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0016r van 25 jan 1739 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar waarvan de uitkomst niet (hier) is vastgelegd. Hierdoor is vooralsnog onduidelijk of de oorspronkelijke koper het onroerend goed inderdaad heeft verkregen, of degene die in bezwaar is gegaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ hoek Sint Jansstraat3550‑00‑00 cghoekhuis
koperPieter Scheltema, gehuwd metkoopman
koperTrijntie Hotses Swerms
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
niaarnemer ratione sanguinisClaas Thomas IJsenbeekkoopman
niaarnemer ratione sanguinisSimon Fokkes Backermr. koperslager
niaarnemer q.q.Claas R. Mahui, administrator overkoopman
niaarnemer ratione sanguinisde goederen van Taetske Ruirds wegens haar moeder, moei en zuster
huurderHarmen Hillebrands c.s.
naastligger ten oostende weefwinkel van Jan Sibolts koopman
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenhet estrikwerk van Jan Sibolts Cramer
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma c.s.
verkoperJan Sibolts Cramerkoopman


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0169v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet estrikwerk


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0278v van 9 dec 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [niet vermeld]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170 , folio 52vRozengracht 17panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerJan de Reus
huurwaarde totaal100‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ 15-211100‑00‑00 ggpan- en estrikwerk met bloks, cementmakerij, ovens, ovenhuis, turfschuur, kleinmolen, huis, knechtswoning, paardenstal, znad- en estrikhokken op de wal, woonhuis en tuin
koper van 1/2vroedsman Stittert Jetses Bontekoe, gehuwd met
koper van 1/2Trijntie Claeses
koper van 1/2vroedsman Age Hogeboom, gehuwd met
koper van 1/2Sijke Johannes
verpachter grondde stad Harlingen14‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende cementmakerij [na niaar niet] gekocht door Antoni Vink
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordenAnne Jans
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.Jan Roorda, gecommitteerdeontvanger
verkoper q.q.Jacob Tuininga, gecommitteerden uitprocureur
verkoperde geregistreerde hypothecaire crediteuren van Pytter Scheltema, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotses Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Jetses Bontekoe, vroedsman x Trijntje Claeses, en Age Hogeboom, vroedsman x Sijke Johannes, kopen elk voor 1/2, een pan- en estrikwerk en cementmakerij (uitgebreide inventaris), nz. Rozengracht. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. de cementmakerij (gekocht door Antoni Vink) en burgemeester Doede Vosma, ten Z. die straat en diept, ten N. de Hofstraat. Het is een lange acte. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Pytter Scheltema x Trijntje Hotses Swerms, voor 1100 gg.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0060v van 12 apr 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0150v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0127r van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenSjoerd Talma c.s.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0135v van 20 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ490‑07‑00 ggpan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning, tuin met zomerhuis en verdere toebehoren
koperJan de Reus, gehuwd metmr. chirurgijn
koperFookeltje Hotses Swerms
verpachter grondde stad Harlingen14‑00‑00 cg
huurderHiltje Jurres
huurder knechtswoningSytse Gerrits
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten oosten [a/d overkant]Aene Jans
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende cementmakerij van Pieter Scheltema nom. liberorum
naastligger ten westenAntony Vink
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/2burgemeester Age Hoogeboom, gehuwd met
verkoper van 1/2Sijke Johannes
verkoper van 1/2Trijntie Clases, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen vroedsman Stiddert Jetses Bontekoe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Reus, mr. schirurgijn x Fookeltje Hotses Swerms, kopen een heerlijk en wel ter nering staand pan- en estrikwerk met de bloks, ovenhuis en oven, turfschuur, kleimolen, woonhuis en knechtswoning, paardenstal, zand- en estrikhokken op de wal ten zuiden, en een tuin, nz. Rozengracht.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170 , folio 53rRozengracht 17panwerk
eigenaarArjen Altena erven
gebruikerJan de Reus
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0095r van 9 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0184r van 23 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenkolonel Jan de Reus


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0210v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan de Reus


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0099v van 27 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170 , folio 53rRozengracht 17panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerJan Reus
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0043r van 21 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ3500‑00‑00 cgpan- en estrikwerk met toebehoren, woonhuis, knechtenwoning, paardenstal, etc.
kopermeerderjarige jongman Dirk Vellinga
verpachter grondde stad Harlingen14‑00‑00 cg
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenvroedsman C. Aardenburg i.c.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgerkolonel Jan de Reusmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Vellinga koopt pan- en estrikwerk met alle toebehoren. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. de vroedsman C. Aardenburg, ten Z. de Rozengracht, ten N. de Hofstraat. Er is of was een suikerraffinaderij ten W.. Gekocht van Jan de Reus, burger-colonel en mr. chirurgijn.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio 93rRozengracht 17pakhuis
eigenaarburgemeester Tjallings Aardenburg
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0116v van 22 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ4442‑00‑00 cgpan- en estrikwerk, blokovenhuizen, turfschuur, knegtswoningen, paardestal, zand en estrikbokken op de wal en tuin
koperSeerp IJsbrandi
verpachter grondde stad Harlingen14‑00‑00 cg
naastligger ten oostensuikerraffinaderij
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirk Vellinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp IJsbrandi koopt wel ter nering staand pan- en estrikwerk nz. Rozengracht, inclusief alle goederen en gereedschappen. Ten O. de Sint Jansstraat, ten W. de burgemeester C. Aardenburg, ten Z. de Rozengracht, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Dirk Vellinga koopman.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio 93rRozengracht 17pakhuis
eigenaarC. Aardenburg
gebruikerledig
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-166 , folio 93rRozengracht 17
eigenaar
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingafgebroken en de grond beklemd onder no. 4-130


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0143v van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0184v van 1 dec 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 19, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRozenstraat [staat: straat]


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0106r van 19 jun 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 17Rozengracht NZ wijk H-028 en H-0292290‑00‑00 cgpan- en estrikwerk
koperDouwe Hansen, gehuwd met
koperAntje Sybes
naastligger ten westenMinne Vink
naastligger ten noordenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht
verkoperSijke Hingst, weduwe van
verkoperwijlen P. J. Persijn


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-166 , pag. 90Rozengracht 17M. Vink 1‑00‑00 cgpakhuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Kaatje Pieters Tollingageb 1771 ... , ovl 4 nov 1813 HRL, huwt met Aike Intes Nijhof, ovl wijk H-026; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, ovl 1858


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Douwe Hansen van Dorpen... en Trijntje Douwes; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1821, ovl 1847, ovl 1860, ovl 1870; eigenaar van wijk H-026, houtstek, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-027, koopman, 1814. (GAH204); ontvangt van het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-026Rozengracht 17D H van Dorpenhoutstek


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 182 van 1 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-026Rozengracht 17koopaktefl. 2100huis, houtstek en schuren H-026 en H-027
 
verkoperDouwe Hanzes van Dorpen
koperBernardus van Loon


1829 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 17 (noordgevel (achter)), HarlingenRozengracht 17 (noordgevel (achter))Loon, Justus Hendrik van'Justus Hendrik van
Loon, oud 4 Jaar heeft
op den 6 April 1829 de
Eerste Steen aan dit
Gebouw gelegd.'


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1735Rozengracht 17Bernardus van Loon koopmanHarlingenhoutschuur (168 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Elisabeth Anthony Overzee... dv Anthoon O, en Pietje Fransen; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; Cornelis Jacobs ende Lijsbert Anthonius O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Elisabeth Nijhof... Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Harmen van ''t Vliet... Jan vV, en Gerritje A. Overzee; dopen Grote Kerk HRL 1799. BS huw 1823, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-022; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Ruurd Lourens Tuininga... huw 1822, huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk C-185, wijk E-139, wijk F-285, wijk H-026, supp wijk H-304; eigenaar en gebruiker van wijk E-111, bakker, 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-026Rozengracht 17Tjerk Zwanenburg... zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-091, 285, wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1735Rozengracht H-026Martinus H. van Lieuwma c.u.houtstek


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3736Rozengracht 17 (H-029)fa. B. van Loon (en Zn.)woonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozegr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel
J.H.W. Backer Overbeek36In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Zn.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozegr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel
J.H.W. Backer Overbeek36In ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Z.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 17B. v. Loon & Zn.36houthandel
J.H.W. Backer Overbeek36Lid v. d. fa. B. v. Loon & Z., in assurantien


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengracht 17B. v. Loon & Zn.36houthandel
J.H.W. Backer Overbeek36Lid v. d. fa. B. v. Loon & Zn., in assurantien


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel
J.H.W. Backer Overbeek36In ass., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houthandel
J.H.W. Backer Overbeek36In ass., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houth.
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17B. v. Loon & Zn.36Houth.
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
Rozengr. 17R.O v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
J.H.W. Backer Overbeek36Assur., Lid v.d. fa. B. v. Loon & Zn.
Rozengr. 17R.O v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 17R.O. v/d Veenhouthandelaar


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 17R.O. v.d. Veen134Dir. N.V. Houth. v.h. J.T. Meinesz


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente898Insp. G. Spoelstra


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente-898Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.Politie, Gemeente-898Insp. v. pol. G. Spoelstra, korpsch., woonh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 17B. (Bouwe) de Vries


2023
0.275799036026


  terug