Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-173 1/2 4-181 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-178 4-181 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-179 4-181 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-173 1/2 4-182 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-178 4-182 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-179 4-182 H-280 H-070
Naastliggers vanRozengracht 20
ten oostenRozengracht 22
ten westenRozengracht 18
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 20naamloze steeg ten oosten


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0213r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [niet vermeld]huis, erf en ledige plaats
 
koperJohannes Douues, gehuwd met439-00-00 GG
koperDoutzen Wopkes Arum
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
protesteert vanwege ontbrekende grondpachtde stad Harlingen
naastligger ten oostenMarten Pytters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Scheltis
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperSierck Jetses, gehuwd met
verkoperGriet Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Douues x Doutzen Wopkes te Arum kopen een huis, erf en ledige plaats. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Ten O. Marten Pytters, ten W. Jan Scheltis. Gekocht van Sierck Jetses x Griet Andries voor 439 GG.


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110v van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Douues wagenmaker


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0015r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Douues


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0139r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad] bij de Kerkpoorthuis
 
koperJochum Pyters, gehuwd metwagenmaker450-00-00 GG
koperTrijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Abbe Coenraets
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiepcke Sioerdts
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJohannes Douwes


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085v van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Johannes Douwes
naastligger ten westenJelle Pyeters


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0020v van 26 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeloff Claesen timmerman


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRoeliff Claessen timmerman


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0094v van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad richting de Kerkpoort]huis, loods en plaats
 
koperJan Walinghs c.u.750-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Paulus Janssens Ennema
naastligger ten zuidenhet panwerk van Paulus Janssens Ennema
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhuis en plaats van Tiepke Sioerds
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRoeloff Claessen Vos c.u.timmerman


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Pouwels Jansen Ennema c.u.


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis van Jan Walings
naastligger ten westende plaats van Pouwels Jansen Innama


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221v van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenCornelis Jeltes c.soc.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221v van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0099r van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0180v van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: Zwart Vallaat]1/2 huis, loods en plaats
 
koperClaes Fransen Visser apotheker400-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenWytse Machiels
naastligger ten zuidenWytse Machiels
naastligger ten westenWytse Machiels
verkoperJacob Jochums c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher, apotheker, koopt 1/2 huis, loods en ledige plaets omtrent het Swart Vallaat, aan de zz. Ten O., W. en Z. Wytse Michiels. Gekocht van Jacob Jochums, voor 400 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0072r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20[niet vermeld]huis, loods, plaats, tuin en een vrije steeg ten oosten en nog 2 opkamers
 
koperArien Gijsberts 700-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastliggersteeg
naastligger ten oostenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten zuidenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten westenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten noordenstraat
verkoperClaas Fisscher
verkoperde erfgenamen van wijlen Roeloftimmerman


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0036v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]huis en tuin
 
koperRombartus Drost c.u.500-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten zuidenhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten westenhet huis van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten noordenzuider nieuwe stad
verkoperArjen Gijsberts


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRombartus Drost hypodidascalus


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallum koopman


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen de kleine sluis en de Kerkpoort]huis met plaats en tuintje
 
koperJan Hendricks Koekman, gehuwd met361-12-00 GG
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten zuidenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten westenWytse Pybes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperPietie, weduwe en testamentair erfgenaam van
verkoperwijlen Rombartus Drostoud Latijnse schoolmeester


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen kleine sluis en Kerkpoort]huis
 
koperburgervaandrig Johannes Mockama, gehuwd metmr. brouwer600-00-00 CG
koperPetronella Stansen
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenWietse Piebes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJan Hendrix, gehuwd metkofschipper
verkoperEelkjes Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mockema, burger-vaandrig en mr. brouwer x Petronella Stansen koopt een huis, plaets en tuin met vrije steeg bezijden, tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de burgemeester Hessel Wassenaar, ten W. Wytse Aebes, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Hendrix, kofschipper x Eelkje? Minnes, voor 600 cg. N.B. Zie omschrijving in de acte.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgervaandrig Mockema


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hidde de Vries


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-173Rozengracht 203 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
4-179Rozengracht 20panwerk
eigenaarburgemeester Wassenaer
gebruikerburgemeester Wassenaer
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Mockema


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-173Rozengracht 20camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarJoh. Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
4-179Rozengracht 20perk
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-7-1720


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten westende hof van vroedsman Lolke Westra


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0178r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Rozengracht 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
4-179 Rozengracht 20perk
eigenaarWytse Piebes cum soc.
gebruikerWytse Piebes cum soc.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Lolke Westra


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen de kleine sluis en de Kerkpoort]huis
 
koperMaertje Bijlaan, weduwe van305-07-00 GG
koperwijlen Lolke Jarigs Westra
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
huurderoud burgemeester Jurjens Coen
naastligger ten oostenMaertje Bijlaan
naastligger ten zuidenMaertje Bijlaan
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
verkoper van 1/2Margaretha Johannes Mockema, gehuwd metMakkum
verkoper van 1/2Theunis Jansen Amelandermr. wolkammerMakkum
verkoper van 1/2Titia Johannes Mockema, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Hessel Geldersmamr. schilderLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaertje Bijlaen wv Lolke Jarigs Westra, oud-burgemeester, koopt een huis tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de koper, ten W. Arjen Teunis Blok, ten N. de straat en diept. Gekocht van Margaretha Johannes x Theunis Jansen Amelander, mr. wolkammer te Makkum en Titia Johs. Mockema x Hessel Geldersma, mr. schilder te Leeuwarden, als erven van hun vader Johannes Mockema, voor 305 gg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJarig Westra


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Rozengracht 20hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarvroedsman Westra
gebruikervroedsman Westra
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
4-179 Rozengracht 20huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerTjetse Sipkes c.s.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-179 Rozengracht 20Beernt Burcherts, bestaande uit 9 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-173 Rozengracht 20hof
eigenaarJan Cramer
gebruiker
opmerkingbeklemd onder no. 176
4-173 /2Rozengracht 20hof
eigenaarJarigh Westra
gebruikerJarigh Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-173 /3Rozengracht 20hof
eigenaarHarmanus Siccama
gebruikerHarmanus Siccama
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarHarm. Gonggrijp erv.
gebruikerHarm. Gonggrijp erv.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG
4-179 Rozengracht 20huis
eigenaarBeernt Burcherts
gebruikerBeernt Burcherts
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingde bovenkamer leedigh


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0068r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0131v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten oostenDirk Bruinings


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Wassenaar n.u.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0306v van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZpakhuis, voorheen ververij
 
koperSwaantje Tietes, gehuwd met176-00-00 GG
koperburgervaandrig Jacob Wassenaar koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAnne Ives
naastligger ten westenTeunis Norbruis
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZpakhuis
 
koperSjoerd Feenstra, gehuwd metkoopman175-00-00 CG
koperBerber Horreus Kimswerd
naastligger ten oostensteeg, massale
naastligger ten zuidenAne Yves
naastligger ten westenTheunes Norberus
naastligger ten noordenRozegracht
verkoperJacob Wassenaarnotaris


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0251r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFeenstra distillateur


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-181 Rozengracht 20F van Esta2-10-00 CGpanwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1880Rozengracht 20Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpakhuis en tuintje (230 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1880H-063 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4716Rozengracht 20 (H-070)Jelle Dijk (te Amersfoort)pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 20 Hendrikus Broersmatimmerm. en aann.
vorige grondslagf. 300
huidige grondslagf. 4000


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Rozengracht 20a.a. hoekhoutconserveerbedrijf50


1920 - kentekenadresnaam
B-3853
Rozengracht 20J. Broersma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 20A.A.Hoekhoutzager
Rozengracht 20J.Schefferscheepskok


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.G.A. Hoek266Houth., kistenfabr.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 20G.A. (Gosse) Hoek


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 20, HarlingenRozengracht 20G.A. Hoekhouthandel en kistenfabriek
  terug