Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-173 1/2 4-181 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-178 4-181 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-179 4-181 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-173 1/2 4-182 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-178 4-182 H-280 H-070
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 20 4-179 4-182 H-280 H-070
Naastliggers vanRozengracht 20
ten oostenRozengracht 22
ten westenRozengracht 18
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 20naamloze steeg ten oosten


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0055r van 15 jul 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0090r van 25 feb 1672 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet perk van Dirck Gerbens


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRombartus Drost hijpodudascalus


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: Kerkpoort]pan- en estrikwerk met aanbehoren, knechtswoning en kleimolen
 
koperThijs Jansen schipper (wijd-)1140-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Sjoerts molenaar
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Quicklenborg
naastligger ten zuidenLammert de Gavere
naastligger ten westenschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallum koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: Kerkpoort en diept]
verkoper van 1/2Jan Jansen Reyers, engortmaker
verkoper van 1/4Andries Hopkes, enpanbakker
verkoper van 1/4Pytter WillemsmoutmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTijs Jansen, wijdschipper, koopt een mooi pan- en estrikwerk met de blocs, kleimolen, knechtswoning etc., bij de Kerkpoort. Koper moet tegen taxatie overnemen alle gereedschappen, de kleischuit en alle gebakken en ongebakken pannen. Zie acte. Ten O. Pyter Sjoerds, molenaar, ten W. het schoenmakers perk van Wytse Pybes van Tallum, ten Z. de hof van burgemeester Quicklenburg en Lammert de Gavere, ten N. ten naasten de straat en diept. Gekocht van Jan Jansen Reyers, gortmaker, voor 1/2, Andries Sipkes?, panbakker en Pytter Willems, moutmaker te Leeuwarden, samen voor 1/2, voor 1140 gg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWytse Pybes koopman


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWietse Piebes koopman


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ bij de kleine sluishuis
 
koper van 1/2 door niaarDominicus Walrich notaris131-10-00 GG
eigenaar van 1/2Trijntje Wytses, gehuwd met
Andries Simenskoekbakker (staat: koekman)
verpachter grondde Stad Harlingen4-04-00 CG
geniaarde koper van 1/2Tieerd Gerbens c.u.mr. lijnslager
naastligger ten oostenvaandrig Mockema
naastligger ten zuidenburgemeester Wassenaer
naastligger ten westen
naastligger ten noordenRozegracht
verkoperde crediteuren van Wytse Piebes


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erven van Hidde de Vries


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 203 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
 
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
 
4-179 Rozengracht 20panwerk
eigenaarburgemeester Wassenaer
gebruikerburgemeester Wassenaer
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ bij de kleine sluishuis en tuin
 
koper van 1/2burgervaandrig Dominicus Walrigh notarius publicus200-00-00 CG
eigenaar van 1/2burgervaandrig Dominicus Walrighnotarius publicus
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Mockema
naastligger ten zuidenoud burgemeester Wassenaar
naastligger ten westenhet koolstek van Dominicus Walrigh
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperTrijntie Wytses, weduwe van
wijlen Andries Symens


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 20camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-7-1720
 
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarJoh. Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
 
4-179 Rozengracht 20perk
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 20kamer
eigenaarburgemeester Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG
 
4-179 Rozengracht 20perk
eigenaarWytse Piebes cum soc.
gebruikerWytse Piebes cum soc.
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van wijlen Johannes Mockema


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van wijlen Johannes Mockema


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende tuin van Lolke Westra


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen de kleine sluis en de Kerkpoort]huis
 
koperMaertje Bijlaan, weduwe van305-07-00 GG
wijlen Lolke Jarigs Westra
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
huurderoud burgemeester Jurjens Coen
naastligger ten oostenMaertje Bijlaan
naastligger ten zuidenMaertje Bijlaan
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkopersde erven van Johannes Mockema
verkoper van 1/2Margaretha Johannes Mockema, gehuwd metMakkum
Theunis Jansen Amelandermr. wolkammerMakkum
verkoper van 1/2Titia Johannes Mockema, gehuwd metLeeuwarden
Hessel Geldersmamr. schilderLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaertje Bijlaen wv Lolke Jarigs Westra, oud-burgemeester, koopt een huis tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de koper, ten W. Arjen Teunis Blok, ten N. de straat en diept. Gekocht van Margaretha Johannes x Theunis Jansen Amelander, mr. wolkammer te Makkum en Titia Johs. Mockema x Hessel Geldersma, mr. schilder te Leeuwarden, als erven van hun vader Johannes Mockema, voor 305 gg.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 22, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van wijlen burgemeester Lolke Westra


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-173 Rozengracht 20hoff
eigenaarerven burgemeester Westra
gebruikererven burgemeester Westra
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
4-178 Rozengracht 20panwerk
eigenaarvroedsman Westra
gebruikervroedsman Westra
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
 
4-179 Rozengracht 20huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerTjetse Sipkes c.s.
huurwaarde48-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-179 Rozengracht 20Beernt Burcherts, bestaande uit 9 personenheeft 3 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0068r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0131v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten oostenDirk Bruinings


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 18, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJacob Wassenaar n.u.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0306v van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZpakhuis, voorheen ververij
 
koperSwaantje Tietes, gehuwd met176-00-00 GG
burgervaandrig Jacob Wassenaarkoopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAnne Ives
naastligger ten westenTeunis Norbruis
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 20Rozengracht ZZpakhuis
 
koperSjoerd Feenstra, gehuwd metkoopman175-00-00 CG
Berber HorreusKimswerd
naastligger ten oostensteeg, massale
naastligger ten zuidenAne Yves
naastligger ten westenTheunes Norberus
naastligger ten noordenRozegracht
verkoperJacob Wassenaarnotaris


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-181 Rozengracht 20F van Esta2-10-00 CGpanwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1880Rozengracht 20Frans van Esta TjallingiiHarlingenfabrikeurpakhuis en tuintje (230 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1880H-063 (Rozengracht)Frans van Esta Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4716Rozengracht 20 (H-070)Jelle Dijk (te Amersfoort)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 20 Hendrikus Broersmatimmerm. en aann.
vorige grondslagf. 300
huidige grondslagf. 4000


1920 - kentekenadresnaam
B-3853
Rozengracht 20J. Broersma


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 20A.A.Hoekhoutzager
Rozengracht 20J.Schefferscheepskok


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.G.A. Hoek266Houth., kistenfabr.


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 20G.A. (Gosse) Hoek


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 20, HarlingenRozengracht 20G.A. Hoekhouthandel en kistenfabriek
  terug