Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 204-173 1/24-181 H-280H-070
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 204-178 4-181 H-280H-070
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 204-179 4-181 H-280H-070
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 204-173 1/24-182 H-280H-070
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 204-178 4-182 H-280H-070
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 204-179 4-182 H-280H-070


Naastliggers vanRozengracht 20
ten oostenRozengracht 22
ten westenRozengracht 18
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegen
adresheeft
Rozengracht 20naamloze steeg ten oosten


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0213r van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [niet vermeld]439‑00‑00 GGhuis, erf en ledige plaats
koperJohannes Douues, gehuwd met te Arum
koperDoutzen Wopkes te Arum
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
protesteert vanwege ontbrekende grondpachtde stad Harlingen
naastligger ten oostenMarten Pytters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Scheltis
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperSierck Jetses, gehuwd met
verkoperGriet Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Douues x Doutzen Wopkes te Arum kopen een huis, erf en ledige plaats. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Ten O. Marten Pytters, ten W. Jan Scheltis. Gekocht van Sierck Jetses x Griet Andries voor 439 GG.


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110v van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Douues wagenmaker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0015r van 11 jun 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Douues


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0139r van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad] bij de Kerkpoort450‑00‑00 GGhuis
koperJochum Pyters, gehuwd metwagenmaker
koperTrijntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Abbe Coenraets
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiepcke Sioerdts
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperJohannes Douwes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0085v van 12 mei 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Johannes Douwes
naastligger ten westenJelle Pyeters


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0020v van 26 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoeloff Claesen timmerman


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0044r van 22 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRoeliff Claessen timmerman


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0094v van 10 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad richting de Kerkpoort]750‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperJan Walinghs c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Paulus Janssens Ennema
naastligger ten zuidenhet panwerk van Paulus Janssens Ennema
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhuis en plaats van Tiepke Sioerds
naastligger ten noordenN. N.
verkoperRoeloff Claessen Vos c.u.timmerman


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenoud burgemeester Pouwels Jansen Ennema c.u.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0013v van 16 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Jan Walings
naastligger ten westende plaats van Pouwels Jansen Innama


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0221v van 15 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Jeltes c.soc.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0064v van 2 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende koper


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0099r van 13 dec 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0180v van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: Zwart Vallaat]400‑00‑00 CG1/2 huis, loods en plaats
koperClaes Fransen Visser apotheker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenWytse Machiels
naastligger ten zuidenWytse Machiels
naastligger ten westenWytse Machiels
verkoperJacob Jochums c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher, apotheker, koopt 1/2 huis, loods en ledige plaets omtrent het Swart Vallaat, aan de zz. Ten O., W. en Z. Wytse Michiels. Gekocht van Jacob Jochums, voor 400 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0072r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20[niet vermeld]700‑00‑00 GGhuis, loods, plaats, tuin en een vrije steeg ten oosten en nog 2 opkamers
koperArien Gijsberts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastliggersteeg
naastligger ten oostenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten zuidenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten westenburgemeester Wytse Michiels
naastligger ten noordenstraat
verkoperClaas Fisscher
verkoperde erfgenamen van wijlen Roeloftimmerman


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0036v van 5 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: zuider nieuwe stad]500‑00‑00 GGhuis en tuin
koperRombartus Drost c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten zuidenhet panwerk van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten westenhet huis van burgemeester Wytse Machiels
naastligger ten noordenzuider nieuwe stad
verkoperArjen Gijsberts


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156r van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRombartus Drost hypodidascalus


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0060r van 28 dec 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenschoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallum koopman


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0078v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen de kleine sluis en de Kerkpoort]361‑12‑00 GGhuis met plaats en tuintje
koperJan Hendricks Koekman, gehuwd met
koperEelkjen Minnes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten zuidenHessel Wassenaar oud rentmeester
naastligger ten westenWytse Pybes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: diept]
verkoperPietie, weduwe en testamentair erfgenaam van
verkoperwijlen Rombartus Drostoud Latijnse schoolmeester


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0338v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen kleine sluis en Kerkpoort]600‑00‑00 CGhuis
koperburgervaandrig Johannes Mockama, gehuwd metmr. brouwer
koperPetronella Stansen
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten zuidenburgemeester Hessel Wassenaar
naastligger ten westenWietse Piebes koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat]
verkoperJan Hendrix, gehuwd metkofschipper
verkoperEelkjes Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Mockema, burger-vaandrig en mr. brouwer x Petronella Stansen koopt een huis, plaets en tuin met vrije steeg bezijden, tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de burgemeester Hessel Wassenaar, ten W. Wytse Aebes, ten N. de straat en diept. Gekocht van Jan Hendrix, kofschipper x Eelkje? Minnes, voor 600 cg. N.B. Zie omschrijving in de acte.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0140v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Mockema


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0179r van 1 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar c.u.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0241r van 10 mrt 1715 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Hidde de Vries


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Rozengracht 203 camers
eigenaarburgemeester Haselaar in qlt.
gebruikerDirk Stok
gebruikerWillem Hilbrandts
gebruikerCornelis Ulbes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-179Rozengracht 20panwerk
eigenaarburgemeester Wassenaer
gebruikerburgemeester Wassenaer
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0289r van 24 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemr. Hessel Wassenaar


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0293v van 14 mrt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJohannes Mockema


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173Rozengracht 20camers
eigenaarburgemr. Haselaar
gebruikerClaes Fransen cum soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan25‑7‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarJoh. Cramer
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-179Rozengracht 20perk
eigenaarGerloff Jansen
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan20‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0079r van 2 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhof en panwerk van oud burgemeester Wassenaar


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0144r van 20 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
naastligger ten westende hof van vroedsman Lolke Westra


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0178r van 26 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-179Rozengracht 20perk
eigenaarWytse Piebes cum soc.
gebruikerWytse Piebes cum soc.
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende tuin van Lolke Westra


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0276v van 8 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Johannes Mockema


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende hof van Gerrit uitdrager


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0018v van 15 jun 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk en tuintje van de verwandelaars Lolke Jarigs Westra c.u.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0250v van 20 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ [staat: tussen de kleine sluis en de Kerkpoort]305‑07‑00 GGhuis
koperMaertje Bijlaan, weduwe van
koperwijlen Lolke Jarigs Westra
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderoud burgemeester Jurjens Coen
naastligger ten oostenMaertje Bijlaan
naastligger ten zuidenMaertje Bijlaan
naastligger ten westenArjen Teunis Blok koopman
naastligger ten noordenRozengracht [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Johannes Mockema
verkoper van 1/2Margaretha Johannes Mockema, gehuwd met te Makkum
verkoper van 1/2Theunis Jansen Amelandermr. wolkammer te Makkum
verkoper van 1/2Titia Johannes Mockema, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Hessel Geldersmamr. schilder te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaertje Bijlaen wv Lolke Jarigs Westra, oud-burgemeester, koopt een huis tussen Kleine Sluis en Kerkpoort. Ten O. en Z. de koper, ten W. Arjen Teunis Blok, ten N. de straat en diept. Gekocht van Margaretha Johannes x Theunis Jansen Amelander, mr. wolkammer te Makkum en Titia Johs. Mockema x Hessel Geldersma, mr. schilder te Leeuwarden, als erven van hun vader Johannes Mockema, voor 305 gg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0033r van 21 okt 1731 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 22, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0212v van 26 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig Westra


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJarig Westra


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarvroedsman Westra
gebruikervroedsman Westra
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-179Rozengracht 20huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerTjetse Sipkes cum soc.
huurwaarde48‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0349r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Gonggrijp koopman


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0273v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Harmanus Gonggrijp c.u.wijnhandelaar


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0030v van 19 jan 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-179 Rozengracht 20Beernt Burcherts, bestaande uit 9 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cgheeft 3 weeversknegts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-173 /2Rozengracht 20hof
eigenaarJarigh Westra
gebruikerJarigh Westra
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-178Rozengracht 20panwerk
eigenaarHarm. Gonggrijp erv.
gebruikerHarm. Gonggrijp erv.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-179Rozengracht 20huis
eigenaarBeernt Burcherts
gebruikerBeernt Burcherts
huurwaarde33‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingde bovenkamer leedigh


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0089r van 25 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0206r van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0068r van 2 sep 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0131v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvroedsman Jarig Westra
naastligger ten oostenDirk Bruinings


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0290r van 6 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Wassenaar n.u.


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0306v van 27 apr 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ176‑00‑00 GGpakhuis, voorheen ververij
koperSwaantje Tietes, gehuwd met
koperburgervaandrig Jacob Wassenaar koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAnne Ives
naastligger ten westenTeunis Norbruis
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperPieter Tetrodekoopman


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0214r van 19 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 20Rozengracht ZZ175‑00‑00 CGpakhuis
koperSjoerd Feenstra, gehuwd metkoopman te Kimswerd
koperBerber Horreus te Kimswerd
naastligger ten oostensteeg, massale
naastligger ten zuidenAne Yves
naastligger ten westenTheunes Norberus
naastligger ten noordenRozegracht
verkoperJacob Wassenaarnotaris


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0251r van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 18, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFeenstra distillateur


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-181, pag. 92Rozengracht 20F van Esta2‑10‑00 cgpanwerk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1880Rozengracht 20Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenpakhuis en tuintje (230 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1880Rozengracht H-063Frans van Esta Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4716Rozengracht 20 (H-070)Jelle Dijk (te Amersfoort)pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rozengracht 20 Hendrikus Broersmatimmerm. en aann.f. 300f. 4000


1920 - bezwaarschriftenbron: proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra, 2006
geschat adresnaamonderzoeksgevalomschrijving
Rozengracht 20A.a. Hoek50houtconserveerbedrijf


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-3853
Rozengracht 20J. Broersma


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 20A.A. Hoekhoutzager
Rozengracht 20J. Schefferscheepskok


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.G.A. Hoek266Houth., kistenfabr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 20G.A. (Gosse) Hoek


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 20, HarlingenRozengracht 20G.A. Hoekhouthandel en kistenfabriek
  terug