Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 26
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 264-171 4-175 H-050H-068
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 264-171 4-175 H-059H-068
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 264-171 4-175 H-060H-068
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 264-172 4-176 H-050H-068
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 264-172 4-176 H-059H-068
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 264-172 4-176 H-060H-068


Naastliggers vanRozengracht 26
ten oostenRozengracht 28
ten westenRozengracht 24
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegen
adresheeft
Rozengracht 26naamloze steeg ten westen


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0227r van 23 apr 1620 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ [staat: kimswerdervaart ZZ]280‑00‑00 GGtuin of jonge hof van twee huisplaatsen, met kruiden, bomen, planten etc.
koperTiaerd Jouckes, gehuwd mt
koperAuck Sjoerts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost Jelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJantien Jelis, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Aerts
eerdere samenvatting door Yde Elsingazz. Kimswerdervaart


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0061r van 22 mrt 1628 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ [staat: Kimswerdervaart]600‑00‑00 GGhof of schuur, twee huisplaatsen breed
koperFolckert Jans, gehuwd met
koperGatske Annes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaakeen rozenobel in specie
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Seerps
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJoost Jelis
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperTiaard Jouckes, gehuwd met
verkoperAuck Siuerdts


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0165v van 11 dec 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort aan de zuidzijde van het diept]560‑00‑00 GGtuin, strekkende voor vanaf het diept tot achteraan het lijnbaanspad
koperGrietie Jans, weduwe van
koperwijlen Sybrant Edes Feytema
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenhuis en erf van Sierck Jacobs molenaar
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: Lijnbaanspad]
naastligger ten westende hof van Joost Jilles
naastligger ten westenhuis en timmerwerf van Gale Gales
naastligger ten noordenRozengracht [niet vermeld]
verkoperFolckert Jans, gehuwd met
verkoperGaatske Annes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 26hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-172Rozengracht 26panwerk
eigenaarvroedsman Altena
gebruikervroedsman Altena
huurwaarde58‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 26hoff
eigenaarjuffr. Boelens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-172Rozengracht 26panwerk
eigenaarde vroedsman Altena
huurwaarde58‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan5‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 26hoff
eigenaarjuffr. Boelens
gebruikerjuffr. Boelens
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-172Rozengracht 26panwerk
eigenaarvroedsman Altena
gebruikervroedsman Altena
huurwaarde58‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑13‑09 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0204r van 22 mrt 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Ruerd Alberts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 26kamer
eigenaarwed. burgemr. Haselaer
gebruikerHarmen Jansen
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-172Rozengracht 26huis
eigenaarwed. Ruird Alberts
gebruikerJan Wouters cum. soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0046v van 13 sep 1739 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ [staat: bij de Kerkpoort]200‑00‑00 CGhof met een zomerhuis
koperJan Cramer koopman
naastligger ten oostenJohannis Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken
naastligger ten zuidenJacob Dirks
naastligger ten westenJan Cramer koopman
naastligger ten noordenJan Cramer koopman
verkoperJohannis Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cramer koopt hof met bomen en zomerhuis, omtrent de Kerkpoort. Ten O. de verkoper, ten W. en N. de koper, ten Z. Jacob Dirks. verkoper is Johannes Wetsens, secretaris 5 delen zeedijken.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-172 Rozengracht 26Harmen Bramers, bestaande uit 6 personen05‑00‑00 cg03‑00‑00 cgheeft 1 weeversknegt
4-171 /2Rozengracht 26Beernt Jansen, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0heeft 2 weeversknegts
4-171 Rozengracht 26Jan Hendriks, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-171Rozengracht 263 kamers
eigenaarsecrets. Wetsens
gebruikerJan Hendriks cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-172Rozengracht 26huis
eigenaarAlbert Ruurds
gebruikerHarmen Braemer
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑03‑10 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0218r van 28 apr 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ 26/28/30 [staat: bij de Kerkpoort]1600‑00‑00 GGdeftig pan- en estrikwerk met 2 ovens, knechtenwoning en paardenstal
koperde heer Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman
verpachter grondde stad Harlingen16‑05‑00 CG
naastligger ten oostende heer Johannes van Wetsens
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Harmen Gonggrijp
naastligger ten westende weduwe van Jacob Lolkes
naastligger ten zuidenpad
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Syboutskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Bernhardus Jelgersma koopt een dubbel pan- en estrikwerk met 2 ovens, instaande bloks, knegtswoning en paardenstal, alles bijelkaar gelegen, omtrent de Kerkpoort. Ten O. Johannes van Wetsens, ten W. wd. Jacob Lolles en erven Harmen Gonggrijp, ten Z. het openbare pad, ten N. de Rozengracht. Met overname van de hele voorraad, inventaris en het personeel. Heel uitvoerige acte. Gekocht van Jan Sybouts Cramer.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Wasbleek 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ 26/28/30 bij de Wasbleekbrug3945‑00‑00 GGpan- en estrikwerk
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met
koper door niaarPieter Tetrode koopman
geniaarde koperJetse Jelleskoopman
naastligger ten oostenDirk Hajes e.a.
naastligger ten zuidende heer Bernhardus Jelgersma
naastligger ten westenvroedsman J. Westra
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper en erfgenaamWillekes Bernhardus Jelgersmapredikant te Exmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode, coopman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jetze Jelles, coopman, (a) een groot en welbeklant pan en estrikwerk met o.a. een grote ruimte ten W. (wel eer tot een perk gebruikt) aan de Zz. Roosegragt bij de Wasbleekersbrug. Vele jaren met goed succes door Bernardus Jelgersma gebruikt en gedreeven. Ten O. Dirk Hayes e.a., ten Z. het volgende perceel, ten W. vroedsman J. Westra, ten N. de Roosegragt. (b) twee woningen ten Z. van a). (c) een woning en weefwinkel in de Molenstraat ten Z. van de Wasbleeksbrug. (d) een pakhuis en een woning daarnaast ten N. van c). (e) een woning en weefwinkel ten N. van d). Alles vrij van grondpacht. Personeel moet overgenomen worden. Verkoper (de boedel van) Wiltetus Bernardus Jelgersma, bedienaar des Goddelijken Woord te Exmorra en Allingawier, die erft van zijn wijlen vader Bernardus Jelgersma, voor 3945 gg. en 7 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0145r van 11 nov 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvroedsman J. Westra


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0285v van 30 mrt 1788 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 26Rozengracht ZZ1877‑00‑00 GGpan- en estrikwerk, en o.a. div. woningen, tuinen, zomerhuis, stal en wagenhuis
koperFrans F. van Esta, gehuwd met
koperGeertruida Tjallingii
naastligger ten oostende koper Frans F. van Esta
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westenJan Broers
naastligger ten westenWybren Broers
naastligger ten westenAne Ypes
naastligger ten westenFredrik Marting
naastligger ten noordenRozengracht
verkoper van 1/4Petronella Rinsma, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen ds. Lolke Westra, en als voogdes van hun minderjarige dochter te Dronrijp
verkoper van 1/4Trijntje Lolkes Westra
verkoper van 1/4Trijntje Jans Westra, gehuwd met
verkoper van 1/4Tjepke Gratamakoopman
verkoper van 1/4dr. Henricus Jans Westraadvocaat Hof van Friesland
verkoper van 1/4Jarig Jans Westralit. hum. med. studiosus te Groningen
erflaterwijlen raadslid en oud burgemeester Jarig Westra


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0041r van 2 apr 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 28, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEsta koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-175, pag. 91Rozengracht 26F van Esta2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Bauke Jans Komst... 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-070, kroeghouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-050, gebruiker is Doeke Jans Hovenier, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-051, gebruiker is Tjeerd ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Doeke Jans Hovenier... huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1807, BS ovl 1817, ovl 1823; gebruiker van wijk H-050, hovenier, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Tjeerd Pieters Faber... wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-059Rozengracht 26Frans Tjallingii van Esta... id. van wijk H-058; gebruiker Sietze M. Panbakker, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-059, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-060; gebruiker Thijs P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-060Rozengracht 26Thijs Pieters van Vliet... 1813; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1813, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833; gebruiker van wijk H-060, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Sijtse Martens ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-050Rozengracht 26Bauke Komst wedDoeke Jans hovenier
H-059Rozengracht 26F F van Esta pakhuis
H-060Rozengracht 26F F van Esta Thijs P van Vliet panbakkersknegt


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 56 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-060Rozengracht 26Thijs Oebles van Vliet, overleden op 23 juni 1824zoon van Oeble Thijsses van Vliet, werkman (Rozengracht H 60). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1869Rozengracht 26Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenschuur (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Akke Wiebes van der Schel... en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. 1839, wijk H-050; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Sytse J Postmageb 29 mei 1800 Kollum, werkman, A mrt 1854 Dronrijp, Vst 26 jan 1855 uit Dronrijp, A 15 nov 1855 Dronrijp; bev.reg. HRL 1851 wijk B-187, wijk H-050; oud 40 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-059Rozengracht 26Hendrik Laanstra... H-002, 59, 74; oud 41 jaar, geb Herbayum en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk H-056; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-050Akke van der Schel53 jArumv, protestant, weduwe
H-050Jan D Oudeboon23 jArumm, protestant, weduwnaar
H-050Wiebe Oudeboon20 jArumm, protestant, ongehuwd
H-050Tietje Oudeboon16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Geertje Zijlstra... (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-059Rozengracht 26Dirk Wybrens Jansen... zv Wiebren Jans en Pietje Sjoerds; BS huw 1856, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, wijk H-048; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-059Rozengracht 26Luutske Johannes Panbakker... Katholiek, dv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-060Rozengracht 26Petrus Panbakkergeb 5 jul 1806 HRL, ovl 27 feb 1878 HRL, huwt met Carolina Berendsen op 8 apr 1830 HRL, Rooms Katholiek, panbakkersknecht, zv Johannes Jans P, en Trijntje vd Werf; BS huw 1830, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-060


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1869Rozengracht H-059Frans van Esta Tjallingiipakhuis


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-050Rozengracht 26Antje Willems Groen... te HRL. 1839, wijk E-005; ... (alles)


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-050Rozengracht 26Eene woning op Rapenburg, verhuurd aan K. de, Wit. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5223Rozengracht 26 (H-068)Gosse A. Hoek (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rozengracht 26 Abe Hoekhouthandelaarf. 1600f. 1200


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 26H. Broersmaaannemer


1929 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Rozengracht 26, HarlingenRozengracht 26H. Broersmaaannemers


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 26H. Broersma106Aann.


1989 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Rozengracht 26Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 26beeldbepalend pand8 van 10
  terug