Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 33-0093-008(niet bekend)D-115D-079


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-009Scheffersplein 3hof
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-009Scheffersplein 3hoff
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan8‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-009Scheffersplein 3hof
eigenaarwed. Douwe Jansen
gebruikerwed. Douwe Jansen
opmerkingIs 1722 insolvent verklaard


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-008Scheffersplein 3hoff
eigenaarDouwe Jansen wed.
gebruikerDouwe Jansen wed.
opmerking1722 insolvent verklaart 8-00-00
opmerking[vermeld als 3-009]


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-008Scheffersplein 3huis
eigenaarSara Groenewold
gebruikerHarmen Gerrits
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-008Scheffersplein 3huis
eigenaarSara Groenewold
gebruikerHarmen Gerryts
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-008Scheffersplein 3huis
eigenaarSara Groenewold erven
gebruikerHarm. Gerryts
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Gerben Johannes Brinksmageb 1810 HRL, ovl 19 nov 1813 HRL; wijk D-115, zv Johannes Germens B, en Aaltje Durks; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Johannes Gerbensovl voor 1815; geb 1736 ... , doet overlijdensaangifte van Sijbe Dijkstra; BS ovl 1811; wed. J.G. gebruiker van wijk D-115, eigenaar en medegebruiker is Anske F. Stallinga, stalling, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-115Scheffersplein 3Anske F StallingaAnske F Stallingastalling
D-115Scheffersplein 3Anske F Stallingawed Johannes Gerbens


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 29 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 300huis en koemelkerij D-115
 
verkoperAnske Volkerts Stallinga (te Midlum)
koperReinder Thomas Voerman


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 111 van 29 jul 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 400huis en koemelkerij in de Ooievaarssteeg D-115
 
verkoperReinder Thomas Voerman
koperJelle Klases Hidma


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 van 14 nov 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 400huis en koemelkerij D-115
 
verkoperJelle Klases Hidma
koperJelke Tjietzes de Jong


1821 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 van 24 feb 1821
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 300huis en koemelkerij D-115
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperSybren Sjerps Hoedtje


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 63 van 21 mei 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 200huis en koemelkerij D-115
 
verkoperSybren Sjerps Hoedtje
koperFokke Jans Miedema
koperAkke Jans Kuindersma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 776Scheffersplein 3 Sikke Nieuwenhuis melktapperHarlingenhuis en erf (320 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Aaltje Andries Hondema... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-114, 168; oud 36 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-115; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-115OyevaarsteegKlaas Jelles Hidma37 jmelktapperAlmenumm, protestant, gehuwd
D-115OyevaarsteegAaltie A Hondema36 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-115OyevaarsteegJelle K Hidma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-115OyevaarsteegTrijntie Hidma2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 529 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-115Scheffersplein 3Fokke Jans Miedema, overleden op 4 juni 184764 jr, geboren Minnertsga 27/8/1783, melktapper/veehouder/voerman, overleden Nieuwstraat /Ooievaarsteeg D 115, man van Akke Jans Kuindersma, vader van Sjoukje (vrouw van Klaas Sjoerds de Boer, kooltjer Midlum), Antje (vrouw van Meyntie Ernst Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1399 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-115Scheffersplein 3Akke Jans Kuindersma, overleden op 11 november 184869 jr, geboren Lutkewierum 16/8/1779, overleden Ooievaarsteeg D 115, weduwe, moeder van Antje (vrouw van Myntje Ernsts Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema, koemelker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Klaas Jelles Hidma... D-085, 114, 127, 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Sipke/Sijke Hofstra... 1856 HRL, ongehuwd, kv Lolke Meinderts H, en Klaaske Douwes Miedema; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk D-115; oud 54 jaar, (vnm: Sijke L. ), geb Lollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-106; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 776Nieuwstraat D-115Johs. H. Mentz woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 776Oosterkeetstraat D-079 Sjerp Dijkstra woonhuis  terug