Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheffersplein 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Scheffersplein 3 (niet bekend) (niet bekend) D-115 D-079
Naastliggers vanScheffersplein 3
ten zuidenScheffersplein 5
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 1


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0084v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 3Scheffersplein OZ [staat: Achterzoutsloot]wagenhuis en grond
 
koperJohannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman 200-00-00 CG
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten oostenOoievaarsteeg
naastligger ten zuidenGeert Jans
naastligger ten zuidendr. Henricus Westra
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperGosling Piekinga
verkoperAlbert Bolman
verkoperJacob Brouwer


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0288v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 3Scheffersplein OZ [staat: Achterzoutsloot]huis, wagenhuis en grond
 
koperJan Hendriks, gehuwd metkoemelker500-00-00 CG
koperTjietske Wybes
naastligger ten oostenOoievaarsteeg
naastligger ten zuidendr. Henricus Westra
naastligger ten zuidenGeert Jansen
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperJohannes Jacobs Kerkhovenmr. huistimmerman
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0044r van 13 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheffersplein 3Scheffersplein OZ [staat: Agterzoutsloot] wijk D-115huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden
 
koperClaas Roodtje koemelker525-00-00 CG
naastliggerGeert Jans brouwer
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van H. Westra
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Hendrikskoemelker


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Gerben Johannes Brinksmageb 1810 HRL, ovl 19 nov 1813 HRL; wijk D-115, zv Johannes Germens B, en Aaltje Durks; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Johannes Gerbensovl voor 1815; geb 1736 ... , doet overlijdensaangifte van Sijbe Dijkstra; BS ovl 1811; wed. J.G. gebruiker van wijk D-115, eigenaar en medegebruiker is Anske F. Stallinga, stalling, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-115Scheffersplein 3Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115Scheffersplein 3Johannes Gerbens wed


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59 van 29 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 300huis en koemelkerij D-115
 
verkoperAnske Volkerts Stallinga (te Midlum)
koperReinder Thomas Voerman


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 111 van 29 jul 1816
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 400huis en koemelkerij in de Ooievaarssteeg D-115
 
verkoperReinder Thomas Voerman
koperJelle Klases Hidma


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 233 van 14 nov 1818
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 400huis en koemelkerij D-115
 
verkoperJelle Klases Hidma
koperJelke Tjietzes de Jong


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 van 24 feb 1821
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 300huis en koemelkerij D-115
 
verkoperJelke Tjietzes de Jong
koperSybren Sjerps Hoedtje


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 63 van 21 mei 1824
adressoortbedraggebruik
D-115Scheffersplein 3koopaktefl. 200huis en koemelkerij D-115
 
verkoperSybren Sjerps Hoedtje
koperFokke Jans Miedema
koperAkke Jans Kuindersma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 776Scheffersplein 3Sikke Durks NieuwenhuisHarlingenmelktapperhuis en erf (320 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Aaltje Andries Hondema... ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-114, 168; oud 36 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-115; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-115OyevaarsteegKlaas Jelles Hidma37 jAlmenumm, protestant, gehuwd, melktapper
D-115OyevaarsteegAaltie A Hondema36 jMidlumv, protestant, gehuwd
D-115OyevaarsteegJelle K Hidma5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-115OyevaarsteegTrijntie Hidma2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-115Scheffersplein 3Fokke Jans Miedema, overleden op 4 juni 184764 jr, geboren Minnertsga 27/8/1783, melktapper/veehouder/voerman, overleden Nieuwstraat /Ooievaarsteeg D 115, man van Akke Jans Kuindersma, vader van Sjoukje (vrouw van Klaas Sjoerds de Boer, kooltjer Midlum), Antje (vrouw van Meyntie Ernst Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-115Scheffersplein 3Akke Jans Kuindersma, overleden op 11 november 184869 jr, geboren Lutkewierum 16/8/1779, overleden Ooievaarsteeg D 115, weduwe, moeder van Antje (vrouw van Myntje Ernsts Fokkema, landbouwer Achlum) en Jan Fokkes Miedema, koemelker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Klaas Jelles Hidma... D-085, 114, 127, 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Sipke/Sijke Hofstra... 1856 HRL, ongehuwd, kv Lolke Meinderts H, en Klaaske Douwes Miedema; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk D-115; oud 54 jaar, (vnm: Sijke L. ), geb Lollum en wonende te HRL. 1839, wijk D-106; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-115Scheffersplein 3Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 776D-115 (Nieuwstraat)Jan Fokkes Miedemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 776D-079 (Oosterkeetstraat)Sjerp Dijkstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 776Scheffersplein 3 (D-ong)S. Dijkstra (en Cons.)woonhuis
  terug