Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 7(niet bekend)(niet bekend)D-116D-080


Naastliggers vanScheffersplein 7
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenScheffersplein 9
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 5


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0084r van 26 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 7Franekerpoort, bij de2850‑00‑00 CGhuis, kegelbaan, brouwerij, tapperij en mouterij
koperGeert Jansen, gehuwd metbrouwer
koperTitje Waltes brouwer
naastligger ten oostenJan Bertels
naastligger ten oostenHarmen Hessels Wilda
naastligger ten zuidenA. R. van Dalzen
naastligger ten zuidenJohannes van der Meulen
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenJarig A. van der Ley
naastligger ten noordenSybren Seerps
verkoper van 1/6Hendrikje Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/6vroedsman Ype Jetzes Roodenhuis
verkoper van 1/6Geertje Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/6Okke Jurjens van der Stokcementmaler
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/6Antje Scheltema, gehuwd met te Rotterdam
verkoper van 1/6Andries Spieringshoek te Rotterdam
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/6Bouwe Scheltemamedicinae doctor te Rotterdam
verkoper van 1/6Taeke Scheltemamr. schilder
verkoper q.q.Pierre Peaux, curator en administrator over
verkoper van 1/6de kinderen en goederen van Jane Hansen, gehuwd met
verkoperYtje Andeles


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0094v van 1 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 7Scheffersplein WZ [staat: Zoutsloot] bij de zeemtouwerij51‑00‑00 GGhuis
koperdr. Henricus Jans Westra advocaat
huurderDouwe Sjoukes c.u.22‑00‑00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]Ooievaarsteeg
naastligger ten zuidenGeert Jans
naastligger ten westen [staat: oosten]Scheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende zeemtouwerij
verkoper q.q.dr. Wybe Jacobs Hanekuik, curator
verkoper q.q.dr. Henricus Jans Westra, curator
verkoper q.q.Pieter Sjoerds Hannema, curatoren overkoopman
verkoperJarig Annes van der Leykoopman


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0137r van 25 sep 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 7Scheffersplein OZ wijk D-124 [staat: achter de zoutkeet van Blok en Nieuwbuurt]20‑00‑00 CGhuis
koperJan Galama mr. kuiper
huurderHemke Gerryts c.u.
naastligger ten oostenGeert Jans
naastligger ten zuidenGeert Jans
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperH. J. Westrabaljuw 8e district


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 29 van 24 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Scheffersplein 7koopaktefl. 100huis D-116
 
verkoperJan Galema
koperfa. Marten & Zonen


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 30 van 24 dec 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Scheffersplein 7renversaalfl. 100huis D-116
 
fa. Marten & Zonen
Jan Galema


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0338v van 14 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 7Scheffersplein OZ [staat: wijk D-116, achter de zoutkeet van Blok en Nieuwbuurt]100‑00‑00 CGhuis
koperMarten Betzauw
naastligger ten oostenMarten Betzauw
naastligger ten zuidenMarten Betzauw
naastligger ten westenScheffersplein [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Hendriks
verkoperJan Galema [staat: Galma]mr. kuiper


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Scheffersplein 7Marten Jacobs Betzon/Betzouw/Betzou... 1810, BS ovl 1811, ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-108, tapperij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-116 en wijk D-117, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-118; gebruiker Pieter Joosten Ooy, smidsknegt, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-116Scheffersplein 7M Betzauw stalling


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 58 van 3 aug 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Scheffersplein 7boedelscheidingfl. 50scheiding van stalling met bleek en tuin aan de Zoutsloot D-116
 
erflaterWybren Gerbens Vellinga
erfgenaamTjerk Wybrens Vellinga (minderjarige)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 777Scheffersplein 7Sikke Durks NieuwenhuismelktapperHarlingenstal (192 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Scheffersplein 7Maria Klumper... dv Harmen Berends K, en Agatha Berends; BS huw 1821, ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-206, wijk E-008, wijk F-307; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stoelwinder, wijk G-198; ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 777Scheffersplein 7 Brand HoffingaHarlingeneen nieuw gebouw ingerigt tot een paardestal


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-116Scheffersplein 7Ype Boomsma... ovl wijk G-098, zv Frederik IJpes en Sijtske Pieters Zwart; BS huw 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk D-116, wijk G-099, 333, 344, wijk H-037, 251, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 777Nieuwstraat D-116Brand Jans Hoffingawoonhuis


1867 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49065 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 64 en 67 van 19 jun 1867
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-116Scheffersplein 7provisionele en finale toewijzingfl. 521stal, hooibergplaats, wagenhuis en erf D-116
 
verkoper Jan Pieters Posthumus (voor zich en q.q.)
verkoperRinse Abrahams de Ruiter (q.q.)
koperCornelis Roozendaal


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 778Scheffersplein 7 (D-081)Eelke Bootsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Ged. Korte Zoutsl. 7 Poppe Jagermeesterkn. zouziederijf. 1100f. 1100
  terug