Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 22
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 22 8-148 1/3 8-168 F-080 F-080


Huisnaam in: 1810
Gebruik:
Naam: het voormalig schoenmakersgildehuis (naastl)
Kwartier/wijk F-080
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanSchritsen 22
ten oostenSchritsen 24
ten zuidenSchritsen 18
ten westenSchritsen 10
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 22naamloze steeg ten westen


1606 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0506v van 13 apr 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 22Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperRogier van den Berch, gehuwd met200-00-00 GG
koperStijne Fockes
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Aernts
naastligger ten zuiden*de schuur van Rinse bierdrager
naastligger ten westenSaeckel Jans
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperPyter van der HellerAmsterdam


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087v van 16 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende koper Hendrick Aerts Ducis


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0186r van 11 dec 1613 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Rogier van den Bergh


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362r van 30 aug 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRein Hendricks


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRein Hendrics


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReyn Hendrickx


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063r van 3 jun 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 22Schritsen ZZhuis
 
koperGijsbert Gijsberts, gehuwd metmr. stadstimmerman450-00-00 GG
koperBauck Douues
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Hansen
naastligger ten oosteneen vrije waterloop
naastligger ten zuidende schuur van Rinse bierdrager
naastligger ten westenSaeckel Jans
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Pieters Haspelman, gehuwd met
verkoperStijntie Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Gijsberts, mr. stadstimmerman x Bauck Douwes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073v van 11 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0089v van 17 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneen ledige plaats


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende steeg van Haspelman


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0209v van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 22Schritsen ZZhuis
 
koperSymon Alles scheepstimmerman175-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHendrick Alberts
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperClaes Pytters, gehuwd metschipper
verkoperJaepjen Ysaex, erfgenaam van
erflaterwijlen Trijntje Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Alles, scheepstimmerman, koopt huis zz. Schritsen. Ten O. het Weeshuis, ten W. een steegje en Hendrik Alberts, ten N. de straat. Gekocht van schipper Claes Pytters x Jaepjen Ysax, als mede-erven van Trijntje Sybrens.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096r van 23 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimen Alles


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenLieuwe Alles


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteegje


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178v van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSimen Alles


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-148Schritsen 22huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-148Schritsen 22huis
eigenaarwed. Simen Alles
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109r van 20 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 22Schritsen ZZdwarshuis
 
koperReyner Dirx c.u.mr. bontwerker112-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHessel Hendrix
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperHebbeltie Symens
verkoper q.q.vroedsman Mockama, als administrateur over
verkoperAlle Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Dirx, mr. bontwerker, koopt een dwarhuis zz. Schritsen. Ten O. het huis van het weeshuis, ten Z.?, ten W. Hessel Hendrix en een steeg, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. en voorzien van een plaatske met put en regenwater bak. Gekocht van de curator over de weeskinderen Alle- en Hebeltie Symons, voor 112 gg.


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenReinier Dirxen


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 22huis
eigenaarReiner Dirks
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 22Schritsen ZZ bij het gevangenhuisdwarshuis
 
koperOtto Jurjens, gehuwd met234-01-00 GG
koperSusanna Jacobs Ruitenschilt
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten zuidenBerber Pytters*
naastligger ten westenHessel Lexs
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperGrytje Wopkes, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Jurjens x Susanna Jacobs Ruitenschilt koopt een dwarshuis, zz. Schritsen, omtrent het gevangenhuis. Ten O. het huis van het Stads weeshuis, ten Z. Berber, ten W. Hessel Hendrix, ten N. het diept. Gekocht van Grietje Wopkes wv Reiner Dirks, voor 234 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 22huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans (voor 24-00-00 CG)
gebruikerwed. Claas Jans (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
8-148 Schritsen 22woning
eigenaarBerber Pieters
gebruikerMarijke Lourens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]
8-148 Schritsen 22huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9-00-00
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-148 Schritsen 22Jan Gerrits, bestaande uit 5 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-148 /3Schritsen 22Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-148 Schritsen 22kamer
eigenaarJohannes Arends
gebruikerJohannes Arends
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 Schritsen 22huis
eigenaarLolkjen Rinkes
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 /2Schritsen 22woning
eigenaarBerber Pytters
gebruikerWillem Hendrix
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG
8-148 /3Schritsen 22huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-12 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129r van 19 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende stad Harlingen: weesvoogdij


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0093v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenOtte Jacobs


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0264v van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet schoenmakersgildehuis


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0102r van 24 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet schoenmakersgildehuis


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDaniel Hendriks


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0076v van 7 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 22Schritsen ZZhuis
 
koperYede Reins de Ruiter mr. bakker150-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
huurderSybe Reins c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten westende weduwe van Jacob Willems
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperOtte Jacobsbeurtschippersknecht


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDaniel Hendriks


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0103r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0308r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 22Schritsen ZZhuis
 
koperFreerk Dirks, gehuwd metscheepstimmerman175-00-00 CG
koperGeeske Sijskes
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperYede Reins de Ruitermr. bakker


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0319v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092r van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFreerk Dirks*


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 50 van 11 feb 1810
adressoortbedraggebruik
F-080Schritsen 22koopaktefl. 300huis F-080
 
verkoperFreerk Dirks
koperHendrik Heyns Drost


1810 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 51 van 11 feb 1810
adressoortbedraggebruik
F-080Schritsen 22renversaalfl. 300huis F-080
 
Hendrik Heyns Drost
Freerk Dirks


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0358v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenvoomalig schoenmakersgildehuis


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0002r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 22Schritsen ZZ wijk F-080huis
 
koperHendrik Heins Drost 300-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostenvoormalige Schoenmakersgildehuis
naastligger ten zuidenAbel Hendriks
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperFeerk Dirkskoopman
tekst in de margePieter W. Vettevogel, mr. wolkammer te Harlingen, in judicio present, gesterkt met de procureur Vettevogel, verzoekt ratione societatis het niaar van nevenstaande geproclameerde huizing cum annexis, onder belofte en aanneeming om de kopers en proclamanten Hendrik Helmer cum uxore hier voor op pagina 1 gemeld, zo ten respecte der coopschat als alle andere wettige deboursementen kost- en schadeloos te ontheffen, ten dien einde alhier in judicio offererende aan de procureur Smith, occuperende voor de kopers en proclamanten, eene somma van f. 150,- tot hoedinge van het liquide, met wijdere aanneming om het illiquide bij moderatie of tauxatie van schepenen te voldoen, waarop de koper verklaring en schepenen adjudicatie wordt verzogt.
tekst in de margeDe procureur Smith, wegens de koper en proclamanten, verklaart zig tegens het gedane niaarverzoek, op naam van Pieter W. Vettevogel met de procureur Vettevogel gesterkt ondernomen, te opponeren met verzoek van libel, borge pro litis expensis en verdere qualificatie in regte nodig, houdende inmiddels de geoffereerde penningen voor geconsigneerd.
tekst in de margeDe procureur Vettevogel wegens de retrahent, dient bij monde van libel, om ad primam in scriptis te leveren.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Heins Drost koopt een huis zz. Schritzen, wijk F-080, bewoond en gebruikt door de verkoper c.u. Grondpacht 14 st aan de stad. Ten O. het voormalige schoenmakersgildehuis, ten W. erven Maria Lex, ten Z. Abel Hendriks, ten N. de Schritzen. Gekocht van Freerk Dirks, koopman, voor 300 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-168 Schritsen 22Freerk Dirks1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-080Schritsen 22Hendrik Drost... Berends; BS geb 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1823, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk F-080, baardscheerder, 1814. (GAH204); H.H.D. en Geertruida Harmens Hamburg, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-080Schritsen 22Hendrik Drost Hendrik Drost baardscheerder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1484Schritsen 22wed. Hendrik Heins DrostHarlingenhuis en erf (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-080Schritsen 22Eelkje Eelkes van der Post... Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-080Schritsen 22Geertruida Harmsoud 56 jaar, geb en wonende te HRL 1839; wijk F-080; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-080SchritzenGeertruida Harms56 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
F-080SchritzenHarmanus Drost25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-080SchritzenMargaretha Drost22 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-080SchritzenBerbora Drost17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-080Schritsen 22Geertruida Harmens, overleden op 10 april 184863 jr (geboren 19/9/1784), overleden Schritzen F 80, weduwe, moeder van Hein, kleermaker, Hermanus, schoenmaker, Bernardus, idem, Catharina (vrouw van Jurjen Meinderts, idem), Grietje (vrouw van Klaas Hagedoorn, scheepsbouwmeesterknecht) en Berber Drost. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49041 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 70 van 1 mei 1848
adressoortbedraggebruik
F-080Schritsen 22koopaktefl. 300huis op de Schritsen F-080
 
verkoperHermanus Hendriks Drost
verkoperGrietje Hendriks Drost
verkoperKlaas Hagedoorn
verkoperCatharina Hendriks Drost
verkoperJurjen Meinderts
verkoperBernardus Hendriks Drost
verkoperBerber Hendriks Drost
koperHein Hendriks Drost
schuldeiserHendrik Rinkes


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-080Schritsen 22Maria Agnes Heins Drost, overleden op 12 mei 18483 dg (geboren 9/5/1848), overleden Schritzen F 80, dochter van Hein Hendriks Drost, mr. kleermaker & Geertruida Smit, zuster van minderjarige Hendrikus-Hubertus, Fransiskus, Hermanus-Antonus en Hubertus-Balthazar Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1484F-080 (Schritsen)Hein H. Drostwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1484F-080 (Schritsen)Hein H. Drostwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1484Schritsen 22 (F-080)Pieter van der Sluiswoonhuis


1917 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 22, HarlingenSchritsen 22P. Bisschoptimmerman


1921 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 22, HarlingenSchritsen 22P. Bisschoptimmerman


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 22P.Bisschoptimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 22G. (Gerbrandus) Bisschop
  terug