Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 228-1488-148/38-168F-080F-080


Naastliggers vanSchritsen 22
ten oostenSchritsen 24
ten zuidenSchritsen 18
ten westenSchritsen 10
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 22naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0018v van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Pieters


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0152v van 18 mrt 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende plaats van Hendrick Aerndts


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0506v van 13 apr 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 22Schritsen ZZ200‑00‑00 gghuis en tuin
koperRogier van den Berch, gehuwd met
koperStijne Fockes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenHendrick Aernts
naastligger ten zuiden*de schuur van Rinse bierdrager
naastligger ten westenSaeckel Jans
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperPyter van der Heller te


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0087v van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0186r van 11 dec 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Rogier van den Bergh


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0261r van 19 mrt 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0087v van 22 jun 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyn Hendricx


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0362r van 30 aug 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenRein Hendricks


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRein Hendrics
naastligger ten noordenRein Hendrics


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0166v van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReyn Hendrickx
naastligger ten noordenReyn Hendrickx


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063r van 3 jun 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 22Schritsen ZZ450‑00‑00 gghuis
koperGijsbert Gijsberts, gehuwd metmr. stadstimmerman
koperBauck Douues
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenHendrik Hansen
naastligger ten oosteneen vrije waterloop
naastligger ten zuidende schuur van Rinse bierdrager
naastligger ten westenSaeckel Jans
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJacob Pieters Haspelman, gehuwd met
verkoperStijntie Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Gijsberts, mr. stadstimmerman x Bauck Douwes


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073v van 11 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0175v van 9 nov 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0089v van 17 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0157r van 22 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen ledige plaats


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0195r van 14 feb 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende steeg van Haspelman


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0209v van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 22Schritsen ZZ175‑00‑00 cghuis
koperSymon Alles scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHendrick Alberts
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperClaes Pytters, gehuwd metschipper
verkoperJaepjen Ysaex, erfgenaam van
erflaterwijlen Trijntje Sybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Alles, scheepstimmerman, koopt huis zz. Schritsen. Ten O. het Weeshuis, ten W. een steegje en Hendrik Alberts, ten N. de straat. Gekocht van schipper Claes Pytters x Jaepjen Ysax, als mede-erven van Trijntje Sybrens.


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0096r van 23 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimen Alles


1709 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0098v van 13 okt 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenLieuwe Alles


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0108v van 26 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteegje


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0178v van 17 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSimen Alles


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 , folio 161Schritsen 22huis
eigenaarSimen Alles wed.
gebruikerSimen Alles wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 , folio 106rSchritsen 22huis
eigenaarSimen Alles wed.
gebruikerSimen Alles wed.
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109r van 20 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 22Schritsen ZZ112‑07‑00 ggdwarshuis
koperReyner Dirx c.u.mr. bontwerker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHessel Hendrix
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperHebbeltie Symens
verkoper q.q.vroedsman Mockama, als administrateur over
verkoperAlle Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Dirx, mr. bontwerker, koopt een dwarhuis zz. Schritsen. Ten O. het huis van het weeshuis, ten Z.?, ten W. Hessel Hendrix en een steeg, ten N. de straat. Vrij in- en uitgang in de steeg ten W. en voorzien van een plaatske met put en regenwater bak. Gekocht van de curator over de weeskinderen Alle- en Hebeltie Symons, voor 112 gg.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148r van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReinier Dirxen


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148 , folio Schritsen 22huis
eigenaarReiner Dirks
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingIs 1722 insolvent verklaard


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 22Schritsen ZZ bij het gevangenhuis234‑01‑00 ggdwarshuis
koperOtto Jurjens, gehuwd met
koperSusanna Jacobs Ruitenschilt
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij
naastligger ten zuidenBerber
naastligger ten westenHessel Lexs
naastligger ten noordenSchritsen [staat: diept]
verkoperGrytje Wopkes, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Jurjens x Susanna Jacobs Ruitenschilt koopt een dwarshuis, zz. Schritsen, omtrent het gevangenhuis. Ten O. het huis van het Stads weeshuis, ten Z. Berber, ten W. Hessel Hendrix, ten N. het diept. Gekocht van Grietje Wopkes wv Reiner Dirks, voor 234 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148/3 , folio 107rSchritsen 22huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9-00-00
opmerking[voor de derde maal vermeld als 8-148]


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0103v van 3 apr 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-148/3Schritsen 22Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148/3 , folio 107rSchritsen 22huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129r van 19 jun 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende stad Harlingen: weesvoogdij


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148/3 , folio 108rSchritsen 22huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148/3 , folio 108rSchritsen 22huis
eigenaarOtte Jurjens
gebruikerOtte Jurjens
huurwaarde totaal09‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑12‑12 cg


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0093v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenOtte Jacobs


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 181rSchritsen 22huis
eigenaarJetze Boomsma q.q.
gebruikerEeltje Doedes
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: lasten01‑14‑00 cg
huurwaarde totaal22‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑01‑02 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0264v van 9 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet schoenmakersgildehuis


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0102r van 24 jun 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet schoenmakersgildehuis


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0068v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDaniel Hendriks


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0076v van 7 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 22Schritsen ZZ150‑00‑00 gghuis
koperYede Reins de Ruiter mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
huurderSybe Reins c.u.20‑00‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Willems
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperOtte Jacobsbeurtschippersknecht


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDaniel Hendriks


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 181rSchritsen 22huis
eigenaarYede de Ruiter
gebruikerFreerk Dirks
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑14‑00 cg
huurwaarde totaal28‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑02‑14 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0103r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-168 , folio 181rSchritsen 22huis
eigenaarYede de Ruiter
gebruikerFreerk Dirks
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑14‑00 cg
huurwaarde totaal28‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑02‑14 cg
grondpacht vanYede de Ruiter
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑14‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0308r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 22Schritsen ZZ175‑00‑00 cghuis
koperFreerk Dirks, gehuwd metscheepstimmerman
koperGeeske Sijskes
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperYede Reins de Ruitermr. bakker


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0319v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-176, pag. 133Schritsen 22Freerk Dirks


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092r van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 24, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Dirks*


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 50 van 11 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-080Schritsen 22koopaktefl. 300huis F-080
 
verkoperFreerk Dirks
koperHendrik Heyns Drost


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 51 van 11 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-080Schritsen 22renversaalfl. 300huis F-080
 
Hendrik Heyns Drost
Freerk Dirks


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0358v van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvoomalig schoenmakersgildehuis


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0002r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 22Schritsen ZZ wijk F-080300‑00‑00 cghuis
koperHendrik Heins Drost
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 cg
naastligger ten oostenvoormalige Schoenmakersgildehuis
naastligger ten zuidenAbel Hendriks
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Maria Lex
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperFeerk Dirkskoopman
tekst in de margePieter W. Vettevogel, mr. wolkammer te Harlingen, in judicio present, gesterkt met de procureur Vettevogel, verzoekt ratione societatis het niaar van nevenstaande geproclameerde huizing cum annexis, onder belofte en aanneeming om de kopers en proclamanten Hendrik Helmer cum uxore hier voor op pagina 1 gemeld, zo ten respecte der coopschat als alle andere wettige deboursementen kost- en schadeloos te ontheffen, ten dien einde alhier in judicio offererende aan de procureur Smith, occuperende voor de kopers en proclamanten, eene somma van f. 150,- tot hoedinge van het liquide, met wijdere aanneming om het illiquide bij moderatie of tauxatie van schepenen te voldoen, waarop de koper verklaring en schepenen adjudicatie wordt verzogt.
tekst in de margeDe procureur Smith, wegens de koper en proclamanten, verklaart zig tegens het gedane niaarverzoek, op naam van Pieter W. Vettevogel met de procureur Vettevogel gesterkt ondernomen, te opponeren met verzoek van libel, borge pro litis expensis en verdere qualificatie in regte nodig, houdende inmiddels de geoffereerde penningen voor geconsigneerd.
tekst in de margeDe procureur Vettevogel wegens de retrahent, dient bij monde van libel, om ad primam in scriptis te leveren.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Heins Drost koopt een huis zz. Schritzen, wijk F-080, bewoond en gebruikt door de verkoper c.u. Grondpacht 14 st aan de stad. Ten O. het voormalige schoenmakersgildehuis, ten W. erven Maria Lex, ten Z. Abel Hendriks, ten N. de Schritzen. Gekocht van Freerk Dirks, koopman, voor 300 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-168 , pag. 175Schritsen 22Freerk Dirks 1‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-080Schritsen 22Hendrik Drost... Berends; BS geb 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1823, ovl 1848; eigenaar en gebruiker van wijk F-080, baardscheerder, 1814. (GAH204); H.H.D. en Geertruida Harmens Hamburg, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-080Schritsen 22Hendrik DrostHendrik Drostbaardscheerder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1484Schritsen 22wed. Hendrik Drost Harlingenhuis en erf (80 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-080Schritsen 22Eelkje Eelkes van der Post... Boer; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-227, wijk F-080; Hendrik Fredriks Duman en E.E. vdP., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-080Schritsen 22Geertruida Harmsoud 56 jaar, geb en wonende te HRL 1839; wijk F-080; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-080SchritzenGeertruida Harms56 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
F-080SchritzenHarmanus Drost25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-080SchritzenMargaretha Drost22 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
F-080SchritzenBerbora Drost17 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 971 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-080Schritsen 22Geertruida Harmens, overleden op 10 april 184863 jr (geboren 19/9/1784), overleden Schritzen F 80, weduwe, moeder van Hein, kleermaker, Hermanus, schoenmaker, Bernardus, idem, Catharina (vrouw van Jurjen Meinderts, idem), Grietje (vrouw van Klaas Hagedoorn, scheepsbouwmeesterknecht) en Berber Drost. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49041 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 70 van 1 mei 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-080Schritsen 22koopaktefl. 300huis op de Schritsen F-080
 
verkoperHermanus Hendriks Drost
verkoperGrietje Hendriks Drost
verkoperKlaas Hagedoorn
verkoperCatharina Hendriks Drost
verkoperJurjen Meinderts
verkoperBernardus Hendriks Drost
verkoperBerber Hendriks Drost
koperHein Hendriks Drost
schuldeiserHendrik Rinkes


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1005 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-080Schritsen 22Maria Agnes Heins Drost, overleden op 12 mei 18483 dg (geboren 9/5/1848), overleden Schritzen F 80, dochter van Hein Hendriks Drost, mr. kleermaker & Geertruida Smit, zuster van minderjarige Hendrikus-Hubertus, Fransiskus, Hermanus-Antonus en Hubertus-Balthazar Heins Drost. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1484Schritsen F-080Jan H. van Droge woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1484Schritsen F-080 Hein H. Drost woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1484Schritsen 22 (F-080)Pieter van der Sluiswoonhuis


1917 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 22, HarlingenSchritsen 22P. Bisschoptimmerman


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 22, HarlingenSchritsen 22P. Bisschoptimmerman


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 22P. Bisschoptimmerman


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 22G. (Gerbrandus) Bisschop


2023
0.10472202301025


  terug