Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Schritsen 23,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 23 5-169 1/2 5-186 F-134 F-128
Naastliggers vanSchritsen 23
ten oostenSchritsen 25
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 21
ten noordenLanen 32


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-169 Schritsen 23huis
eigenaarSaapke Isaax erven
gebruikerSaapke Isaax erven
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-169 Schritsen 23huis
eigenaarwed. en erven Pieter Tiepkes
gebruikerAntie Schiere
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-169 Schritsen 23huis
eigenaarPyter Tjepkes
gebruikerJan Alberts
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-169 Schritsen 23huis
eigenaarTaeke Dijxma
gebruikerTaeke Dijxma
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0036r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTaeke Dijxma


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0293r van 1 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 25, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van Sara Dijksma


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0289r van 23 okt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 23Schritsen NZhuis
 
koperJetze Lentz mr. bakker en koopman355-00-00 CG
huurderJan Cornelis Posthumus c.u.
naastligger ten oostenPaulus Alles
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPier Abes
naastligger ten noordenAardenberg
verkoperJelle Cornelis Posthumusmr. gortmaker en koopmanDokkum


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0085r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 23Schritsen NZ wijk F-134 [staat: F-142]huis
 
koperChristiaan Pieters, gehuwd metscheepstimmerman445-00-00 CG
Eeke Yntes
huurderJan Posthumus c.u.
naastligger ten oostenPaulus Allards
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van Pier Abes
naastligger ten noordends. Florison
Willem Pieters, curatorkoopman
Jan A. Bakker, curatoren overkoopman
verkoperde nalatenschap van wijlen Jetze Lentzmr. brood- en kleinbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijk F-142. Kadnr. 1348.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-186 Schritsen 23Christiaan Pieters2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-134Schritsen 23Christiaan Pieters Bruin... van de staat bij de marine; BS huw 1813, ovl 1819, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk F-134, timmerknegt, 1814. (GAH204); weduwe C.P. d. B. eigenaresse van perceel nr. 1365 te HRL, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-134Schritsen 23Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-134Schritsen 23Christiaan Pieters de Bruin, overleden op 28 april 1819scheepstimmerman (Schritsen F 134), gehuwd, geen kinderen, broer van Pier, touwslager, Annegje (vrouw van Rienk Wybes de Boer, varensgezel Zoursloot B 90), wijlen Rein Pieters de Bruin (vader van afwezige Meinse, schoenmaker en Rienk Reins de Bruin, sjouwerman, beide te Stavoren). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 305 en 317 van 22 sep 1819
adressoortbedraggebruik
F-134Schritsen 23provisionele en finale toewijzingfl. 167huis op de Schritsen F-134
 
verkoperEeke Yntes
verkoperPier Pieters de Bruin
verkoperAmegje Pieters de Bruin
verkoperRienk Wiebes de Bruin
koperEeke Yntes


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1365Schritsen 23wed. Christiaan Pieters de BruinHarlingenhuis en erf (68 m²)


1832 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 124 van 1 jun 1832
adressoortbedraggebruik
F-134Schritsen 23koopaktefl. 100huis op de Schritsen F-134
 
verkoperEke Yntes (wv Christiaan Pieters de Bruin)
koperHendrika Tingnagel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-134Schritsen 23Gerrit Leenbeekoud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, justitiedienaar, wijk F-134; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-134Schritsen 23Maria Snijdersoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-134; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-134Schritsen 23Geertruida Leenbeek, overleden op 22 juni 18398 jr, geboren Leeuwarden, overleden Schritsen F 134. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-134SchritzenGerrit Leenbeek40 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, justitie dienaar
F-134SchritzenMaria Snijders38 jWoerdenv, protestant, gehuwd
F-134SchritzenCornelia Leenbeek5 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd
F-134SchritzenGerardina Leenbeek3 jLeeuwardenv, protestant, ongehuwd


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49044 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 40 van 19 mrt 1849
adressoortbedraggebruik
F-134Schritsen 23koopaktefl. 100huis op de Schritsen F-134 met jaarlijkse lijfrente van fl. 25
 
verkoperBauke Kerkhoven
koperHendrika Tingnagel
schuldeiserHendrik Reinier Snijders


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-134Schritsen 23Marten Jans van der Mey... Hiltje Poppes Zijlstra op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827 HRL, loods in 1851, N.H., ovl wijk F-134, zv Jan Martens vdM, en Sjoerdtje Faber; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1861, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1365F-134 (Schritsen)Bauke Tj. Kerkhovenwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van woensdag 20 dec 1870
F-134Schritsen 23Eene welingerichte huizinge met erf aan de Scritsen, in gebruik bij den heer, Hasselman. Publiek verkocht op 28 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1365F-128 (Schritsen)Eelke Jans Leijenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1365Schritsen 23 (F-128)Eelke Wagenaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 23 Eelke Wagenaarverver
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1500


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23P. van Zandbergenhuisschilder, behanger enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 23P. van Zandbergenhuisschilder


1936 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23P. van Zandbergenschilder en behanger


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23P. van Zandbergenschilder, behanger


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 23, HarlingenSchritsen 23P. van Zandbergenschilder, behanger


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 23P. (Pieter) van Zandbergen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 23beeldbepalend pand4 van 10
Schritsen naast 23beeldbepalend pand5 van 10
  terug