Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 24 8-148 1/4 8-169 F-079 F-079
Naastliggers vanSchritsen 24
ten oostenSchritsen 26
ten westenSchritsen 22
ten noordende Schritsen


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweeshuis woning


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 209v van mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Schritsen 24Symon Alles, scheepstimmerman, koopt huis zz. Schritsen. Ten O. het Weeshuis, ten W. een steegje en Hendrik Alberts, ten N. de straat. Gekocht van schipper Claes Pytters x Jaepjen Ysax, als mede-erven van Trijntje Sybrens.


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191v van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenweeshuis huis


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 24huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 24huis
eigenaarwed. Simen Alles
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109r van 20 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstadsweeshuis huis


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 24huis
eigenaarReiner Dirks
gebruiker
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van het Stadsweeshuis


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-148 Schritsen 24huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerFrans (voor 24-00-00 CG)
gebruikerwed. Claas Jans (voor 16-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG
 
8-148 Schritsen 24woning
eigenaarBerber Pieters
gebruikerMarijke Lourens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]
 
8-148 Schritsen 24huis
eigenaarReiner Dirks
gebruikerReiner Dirks
opmerking1722 insolvent verklaart 9:--:--
opmerking[nummer 8-148 is driemaal vermeld]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-148 Schritsen 24Jan Gerrits, bestaande uit 5 personenhavenchercher
aangebooden capitaal00-00-00 CG
8-148 /3Schritsen 24Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0150r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsweeshuis huis


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0093v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 24Schritsen ZZ bij de Ossenmarkthuis
 
koperGerryt Gerryts mr. schoenmaker305-00-00 GG
koperGerben Johannis mr. schoenmaker
koperWytse Johannis de Kok mr. schoenmaker
huurderTymen Jetses c.s.
naastligger ten oostenJurjen Okkes
naastligger ten zuidenAdmiraliteits pakhuis
naastligger ten westenOtte Jacobs
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperGereformeerde Gemeente weesvoogdij


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0076v van 7 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstadsweeshuis huis


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0103r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 24Schritsen ZZ huis
 
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar400-07-00 GG
huurder benedenvoorde weduwe van Tjeerd van der Form 24-00-00 CG
huurder benedenachterde weduwe van Frans ? 24-00-00 CG
huurder bovenvoorJoseph de Wit 17-00-00 CG
huurder bovenachter
naastligger ten oostende koper Harke Jurjens van der Stok
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperofficier van het Schoenmakersgilde Hendrik van Lint
verkoperofficier van het Schoenmakersgilde Willem Hendriks
verkoperofficier van het Schoenmakersgilde Willem van Vals
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Jurjens van der Stok, mr. metselaar koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. Daniel Hendriks, ten N. de Schritsen. Geen grondpacht. De voorbenedenkamer is verhuurd aan wd. Tjeerd van der Form voor 24 cg, de achterbenedenkamer is verhuurd aan wd. Frans [Cornelis] voor 24 cg, de voorbovenkamer is verhuurd aan Joseph de Wit voor 17 cg, de royale achterbovenkamer is nu leeg maar werd door de meester schoenmakers als gildekamer gebruikt. Gekocht van de Officieren van het Mr. Schoenmakersgilde, met name Hendrik van Lint als ouderman en Willem Hendriks en Willem van Vals als vinders, voor 401 gg 7 st.


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0308r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstadsweeshuis huis


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0319v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 24Schritsen ZZ1/2 huis
 
koperDaniel Oolgard, gehuwd metdistillateur300-00-00 CG
Antje Reins
huurderde weduwe van Frans Cornelis c.s.
naastligger ten oostenHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten noordenSchritsen
naastligger ten westenN. N.
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Oolgaard, destillateur x Antie Reins koopt een 1/2 huis zz. Schritsen, waarvan de andere 1/2 in bezit is van de verkoper. Ten O. de verkoper, ten W.?, ten Z. Daniel Hendriks, ten N. die straat. Het huis wordt nu bewoond door wd. Frans Cornelis en anderen. Gekocht van mr. metselaar Harke Jurjens v.d. Stok voor 300 cg.


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092r van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 24Schritsen ZZ1/2 huis met jeneverstokerij
 
koperDaniel Ohlgard, gehuwd metdistillateur300-00-00 CG
Antje Reins
naastligger ten oostenHarmen Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten westenFreerk Dirks*
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperHarmen Jurjens van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Ohlgaard, destillateur x Antie Reins koopt een 1/2 huis zz. Schritsen, nu ingericht als jeneverstokerij, zz. Schritsen, waarvan hij al de andere 1/2 bezit. Ten O. de verkoper, ten W. Freerk ...?, ten Z. Daniel Hendriks, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Harke Jurjens v.d. Stok voor 300 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0182r van 18 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 26, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenD. Ohlgard koopman


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0002r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 22, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvoormalige Schoenmakersgildehuis


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-169 Schritsen 24D Ohlgard2-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-079Schritsen 24 't Land ledig


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
adressoortbedraggebruik
F-079Schritsen 24provisionele en finale toewijzingfl. 255pakhuis F-079
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperJan Freerks Hoekstra
koperAlbert Harmens Stuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1485Schritsen 24Hubert Jans en Comp.Harlingenpakhuis en erf (140 m²)


1847 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 21 jul 1847
adressoortbedraggebruik
F-079Schritsen 24koopaktefl. 802gedeelten in een houtstek met kantoor op de Schritsen, F-053, F-054 en F-055 en pakhuis F-079
 
verkoperAlbert Harms Stuur
koperJan Freerks Hoekstra


1848 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 26 apr 1848
adressoortbedraggebruik
F-079Schritsen 24koopaktefl. 302gedeelten in pakhuis op de Schritsen, F-079
 
verkoperJan Freerks Hoekstra
koperSjoerd Schoonhoff
koperAge Hendriks de Boer


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1485F-079 (Schritsen)Theodurus Kerkhoven en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1485F-079 (Schritsen)Wed. en erven Theodorus Kerkhovenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1485Schritsen 24 (F-079)Petrus Veltman


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 24B.Reininkstoker


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 24rijksmonument 20662
  terug