Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 248-148 1/48-169 F-079F-079


Naastliggers vanSchritsen 24
ten oostenSchritsen 26
ten westenSchritsen 22
ten noordende Schritsen


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0506v van 13 apr 1606 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrick Aernts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0068r van 22 dec 1611 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis daar de Bonte Aarnt uitsteekt van Hendrick Aerts


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0081r van 2 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHendrick Aarts Ducis


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0186r van 11 dec 1613 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 24Schritsen ZZ1000‑00‑00 CGhuis den Bonten Aernt genaempt met het erf daarachter
koperJohannes Jans, gehuwd metde Bonte Arend
koperLeyntie Aerts
koperIJsbrant Pieter, gehuwd met
koperGeertie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenJan Dircks metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Rogier van den Bergh
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperhendrick Aerts
verkoperDucis Jylles
verkoperJanneke Jylles
tekst in de margeAlle handen sijn affgewesen ende 't gewijsde is gereserveert tot vertoninge van 't coopbrieff, actum den 22en january 1614
tekst in de margeGewesen nae vertoon van't coopbrieff, den 26en february 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans x Leyntie Aerts en IJsbrant Pieters x Geertie Jacobs kopen (a) een huis den Bonten Aernt genaempt en het erf daar achter, op de Schritsen. Ten O. metselaar Jan Dircks, ten W. wd. Rogier van den Bergh. Grondpacht 30 st aan de Stad. Gekocht van Hendrick Aerts Ducis x Janneken Jylles [de Coocker] voor (a+b) 1000 cg.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0141v van 11 nov 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 20, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noorden, en
naastligger ten noorden, en


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0063r van 3 jun 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHendrik Hansen
naastligger ten oosteneen vrije waterloop


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314v van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij huis


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0393r van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij woning


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0209v van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191v van 5 feb 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 24huis
eigenaarwed. Simen Alles
gebruikerwed. Simen Alles
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingheeft om Gods wille versogt


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-148Schritsen 24huis
eigenaarwed. Simen Alles
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0109r van 20 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0199r van 14 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij [staat: het oud weeshuis]


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0039r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0266r van 21 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-148 Schritsen 24Jan Gerrits, bestaande uit 5 personen, vermogend00‑00‑00 cg0havenchercher
8-148 /3Schritsen 24Otte Jurjens, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg0


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0150r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: weesvoogdij


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0093v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 24Schritsen ZZ bij de Ossenmarkt305‑00‑00 GGhuis
koperouderman van het schoenmakersgilde Gerryt Gerryts mr. schoenmaker
kopervinder van het schoenmakersgilde Gerben Johannis mr. schoenmaker
kopervinder van het schoenmakersgilde Wytso Johannis de Kok mr. schoenmaker
huurderTymon Jetses c.s.
naastligger ten oostenJurjen Okkes
naastligger ten zuidende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten westenOtte Jacobs
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0076v van 7 sep 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0103r van 26 apr 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 24Schritsen ZZ400‑07‑00 GGhuis
koperHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
huurder benedenvoorde weduwe van Tjeerd van der Form 24‑00‑00 CG
huurder benedenachterde weduwe van Frans ? 24‑00‑00 CG
huurder bovenvoorJoseph de Wit 17‑00‑00 CG
huurder bovenachter
naastligger ten oostende koper Harke Jurjens van der Stok
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperofficier van het schoenmakersgilde Hendrik van Lint
verkoperofficier van het schoenmakersgilde Willem Hendriks
verkoperofficier van het schoenmakersgilde Willem van Vals
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Jurjens van der Stok, mr. metselaar koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. Daniel Hendriks, ten N. de Schritsen. Geen grondpacht. De voorbenedenkamer is verhuurd aan wd. Tjeerd van der Form voor 24 cg, de achterbenedenkamer is verhuurd aan wd. Frans [Cornelis] voor 24 cg, de voorbovenkamer is verhuurd aan Joseph de Wit voor 17 cg, de royale achterbovenkamer is nu leeg maar werd door de meester schoenmakers als gildekamer gebruikt. Gekocht van de Officieren van het Mr. Schoenmakersgilde, met name Hendrik van Lint als ouderman en Willem Hendriks en Willem van Vals als vinders, voor 401 gg 7 st.


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0308r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende stad Harlingen: weesvoogdij huis


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0319v van 3 apr 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 24Schritsen ZZ300‑00‑00 CG1/2 huis
koperDaniel Oolgard, gehuwd metdistillateur
koperAntje Reins
huurderde weduwe van Frans Cornelis c.s.
naastligger ten oostenHarke Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten noordenSchritsen
naastligger ten westenN. N.
verkoperHarke Jurjens van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Oolgaard, destillateur x Antie Reins koopt een 1/2 huis zz. Schritsen, waarvan de andere 1/2 in bezit is van de verkoper. Ten O. de verkoper, ten W.?, ten Z. Daniel Hendriks, ten N. die straat. Het huis wordt nu bewoond door wd. Frans Cornelis en anderen. Gekocht van mr. metselaar Harke Jurjens v.d. Stok voor 300 cg.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0092r van 14 okt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 24Schritsen ZZ300‑00‑00 CG1/2 huis met jeneverstokerij
koperDaniel Ohlgard, gehuwd metdistillateur
koperAntje Reins
naastligger ten oostenHarmen Jurjens van der Stok mr. metselaar
naastligger ten zuidenDaniel Hendriks
naastligger ten westenFreerk Dirks*
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperHarmen Jurjens van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Ohlgaard, destillateur x Antie Reins koopt een 1/2 huis zz. Schritsen, nu ingericht als jeneverstokerij, zz. Schritsen, waarvan hij al de andere 1/2 bezit. Ten O. de verkoper, ten W. Freerk ...?, ten Z. Daniel Hendriks, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Harke Jurjens v.d. Stok voor 300 cg.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0182r van 18 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 26, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenD. Ohlgard koopman


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0002r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 22, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenvoormalige Schoenmakersgildehuis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-169, pag. 175Schritsen 24D Ohlgard2‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-079Schritsen 24 't Land ledig


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 en 45 van 23 apr 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-079Schritsen 24provisionele en finale toewijzingfl. 255pakhuis F-079
 
verkoperAafke Ottes Overdijk
verkoperBerend Omans
verkoperSybrand Lases Spannenburg
koperJan Freerks Hoekstra
koperAlbert Harmens Stuur


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1485Schritsen 24Hubert Jans en Comp.Harlingenpakhuis en erf (140 m²)


1847 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51025 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 41 van 21 jul 1847
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-079Schritsen 24koopaktefl. 802gedeelten in een houtstek met kantoor op de Schritsen, F-053, F-054 en F-055 en pakhuis F-079
 
verkoperAlbert Harms Stuur
koperJan Freerks Hoekstra


1848 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51026 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 26 apr 1848
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-079Schritsen 24koopaktefl. 302gedeelten in pakhuis op de Schritsen, F-079
 
verkoperJan Freerks Hoekstra
koperSjoerd Schoonhoff
koperAge Hendriks de Boer


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1485Schritsen F-079Theodurus Kerkhoven en mede eig.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1485Schritsen F-079Wed. en erven Theodorus Kerkhovenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1485Schritsen 24 (F-079)Petrus Veltmanpakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 24B. Reininkstoker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 24rijksmonument 20662
  terug