Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 33
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 33 5-174 5-190 F-139 F-133
Naastliggers vanSchritsen 33
ten oostenSchritsen 35
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 31
ten noordenLanen 40


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0005v van 29 feb 1624 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenEdger Douwes


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0016v van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende tuin van Acker


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105v van 28 mei 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 33Schritsen NZ1) tuin met bomen en bloemen en 2) een kamertje met potkast ten zuiden ervan
 
koperPieter Keimpes burger c.u.botenmaker315-00-00 CG
toehaakeen gouden ducaat voor de medeverkoopster
naastligger ten oostenAndries Hansen nom. liberorum
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenEelke Lieuwes
naastligger ten westenTjebke Alberts
naastligger ten noordenJan Dirxen mr. metselaar
verkoperGerhardus Akker, gehuwd metnotaris
Sjouckjen Gelles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes, bootjemaker, koopt tuin en camertje met potkast erachter, nz. Schritsen. Ten O. Andries Hansen, ten Z. de straat en diept, ten W. Eelke Lieuwes, ten N. mr. metselaar Jan Dirxen. Gekocht van notarius publicus Gerardus Akker x Sjouckjen Jelles.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0080r van 20 jan 1709 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Keimpes mr. scheepstimmerman


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0147r van 1 feb 1711 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 33Schritsen NZhuis
 
koperBenjamin Jansen c.u.400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
bewonerde koper Benjamin Jansen c.u.
naastligger ten oostenPieter Keimpes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende huisinge van Baucke Fockes c.u.
naastligger ten noordende huisinge van Baucke Fockes c.u.
verkoperPieter Keimpes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBenjamin Jansen koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. de verkoper, ten W. en N. Bauke Foekes. Gekocht van Pieter Keimpes.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-174 Schritsen 33huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerKeimpe Pieters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-174 Schritsen 33huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerKeimpe Pieters
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0123v van 7 dec 1721 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 33Schritsen NZhuis
 
koperPyter Keimpes mr. scheepstimmerman400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenPyter Keimpes mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westengang van huis van
naastligger ten noordenBauke Fockes c.u.
verkoperBenjamin Jansen, gehuwd met
Aeghje Dirx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes, mr. scheepstimmerman, koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. de koper, ten Z. die straat, ten W. de overbouwde steeg van het huis van Bauke Foekes, ten N. Bauke Foekes. Gekocht van Benjamin Jansen x Aaghje Dirx.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184v van 28 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186r van 5 dec 1723 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Keimpes
naastligger ten oostende weduwe van Baucke Fockes


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192r van 30 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Keimpes


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-174 Schritsen 33huis
eigenaarPyter Keimpes
gebruikerPyter Keimpes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPyter Keimpes scheepstimmerman
naastligger ten oostenAntie Sioerds Schiere


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-174 Schritsen 33huis
eigenaarPieter Keimpes
gebruikerPieter Keimpes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-174 Schritsen 33Pieter Keimpes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle Jetses
naastligger ten oostenAnskjen Andles


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175r van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJelle Jetses


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0051r van 11 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJelle Jetses


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0249r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0177r van 19 nov 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Jelle Jetzes


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0047v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Jelle Jetses


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0126v van 25 apr 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJetse Jelles


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0145r van 5 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJetse Jelles


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0245r van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJetze Jelles Boomsma winkelier en mr. glasmaker


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0086r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJetse Jelles


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0128v van 17 mei 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0160r van 7 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJetze Jelles


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0246v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0208v van 14 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0246r van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJetse Jelles


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0026r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 40, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJetze Jelles


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Jetze Jelles


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0105r van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Norel


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0113v van 27 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 31, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Norel


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0117r van 11 jul 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 33Schritsen NZhuis
 
koperJohannes Norel mr. loodgieter425-15-00 CG
huurderDouwe W. Kwest schipper45-00-00 CG
naastligger ten oostenH. J. Smith
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenals huurder Ente Hendriks c.u.
naastligger ten noordenHarmen Homeulen
Jelle Boomsma, erfgenaam
Bouwe Boomsma, erfgenaam
Anna Boomsma, erfgenamen van
verkoperwijlen Jetze Jelleskoopman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0132r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 29, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Beerends


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0346r van 21 jan 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 33Schritsen NZ wijk F-139huis en tuintje
 
koperBeitske Wypkes, weduwe van625-00-00 CG
wijlen Jacob Symons
huurderDouwe W. Kwest c.u.55-00-00 CG
naastligger ten oostenH. J. Smith
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJohannes Hendriks
naastligger ten noordenH. Homeulen
verkoperJohannes Norel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeitske Wypkes wv Jacob Symons koopt huis en tuin nz. Schritsen, wijk F-139. Ten O. H.J. Smith, ten Z. de Schritsen, ten W. Johannes Hendriks, ten N. Harmen Homeulen. Gekocht van Johannes Norel.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-190 Schritsen 33Beitske Wypkes2-10-00 CGstond: johannes norel


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Jacob Symons... nov 1769 tot 6 nov 1770, kwit. no. 11, 15 nov 1770. (GAH1101); wed. J.S. eigenaar en gebruiker van wijk F-139, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-139Schritsen 33Jacob Simons wedJacob Simons wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1354Schritsen 33Beitsche Wijpkes AdemaWitmarssumhuis en erf (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Johann Eilers... ovl 1839, huw 1840, ovl 1889; oud 45 jaar, geb Kniphuizen (?) en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk F-139; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Johannes Hendriks Hassenberg... van wijk B-015, winkelier, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Leer, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-139; VT1839; J.H.H. eigenaar van perceel nr. 1446 te HRL, rijksweger, woonplaats HRL, legger nr. 275, huis, 21 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Marijke Vosoud 42 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk F-139; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-139Schritsen 33Talia Hassenberg, overleden op 29 september 183935 jr, geboren Hanover, overleden Schritsen F 139, vrouw van Johan Eilers, scheepskapitein, moeder van minderjarige Harmen, Johan en Rinke-Talia Johans Eilers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-139SchritzenJohannes Eylers45 jKniphuizenm, protestant, weduwnaar, zeekaptein
F-139SchritzenJohan Eylers6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-139SchritzenHarm Eylers1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-139SchritzenBenke Eylers11 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-139SchritzenMaayke Vos42 jDordrechtv, protestant, ongehuwd
F-139SchritzenJohannes Hassenberg63 jLeerm, protestant, weduwnaar


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-139Schritsen 33Harmen Johans Eilers, overleden op 10 april 18402 jr, overleden Schritsen F 139, zoon van Johan Eilers, scheepskapitein en wijlen Talia Hassenberg, broer van minderjarige Renke en Johan Johans Eilers. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-139Schritsen 33Renke Johans Eilers, overleden op 1 juli 184010 mnd, overleden Laanen F 139, zoon van Johan Eilers, zeekapitein en wijlen Talea Hassenberg, broer van minderjarige Johan en wijlen Harmen Johans Eilers. Saldo fl. 133,33. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-139Schritsen 33Mending, overleden op 1 juni 1848(Certificaat van onvermogen), geboren en overleden Harlingen (Schritzen F 139), levenloos kind van Elisabeth Mending. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Jieke Drijfhoutgeb 29 jun 1810 Wolvega, huwt met Jan de Vries, (gk), Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-262, wijk D-056, 106, wijk E-010, wijk F-096, 139, supp wijk I-063 schip


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-139Schritsen 33Tjetje Hayes Tigchelaar... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1830, ovl 1854, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1354F-139 (Schritsen)Johan Eilertswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1354F-133 (Schritsen)Elisabeth de Vries, wed. J. Eilers en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1354Schritsen 33 (F-133)Wiepkje Eylers (wed. P. Bakker, en Cons.)


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 33, HarlingenSchritsen 33J. Westerhuisveenkoloniale levensverzekering-maatschappij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 33J.Westerhuisboekhandelaarsbediende


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 33L. (Leo) Veltman
  terug