Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 37 5-176 5-192 F-141 F-135
Naastliggers vanSchritsen 37
ten oostenSchritsen 39
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 35
ten noordenLanen 44


 


 


 


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0464r van 14 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Cornelis


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0464r van 14 apr 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0016r van 16 mei 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZhuis
 
koperDoeye Clasen, gehuwd met800-00-00 CG
verpachter grondGrietie Berents 1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Bauck Conincks
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter Elings
naastligger ten noordenUlbe schoenlapper
verkoperPieter Harmens, gehuwd met
verkoperLijsbet Wybes


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0090v van 14 feb 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRinck, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Doyes Claes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127v van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg


1635 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0160v van 24 jan 1635 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZ1/6 huis
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenBotte leertouwer
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenHarmen Doedens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sytse Claesen, curator over
verkoperAebe Doeyes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0124r van 10 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZhuis
 
koperRoeleff Lubberts, en594-00-00 GG
koperAeltie Meynerts
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenBotte leertouwer
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten westenHarmen Doedes
naastligger ten noordenLucas schoenlapper
verkoperJan Anskes, en
verkoperTrijn Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRoeloff Lubberts x Antie Meinerts koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. leertouwer Botte, ten W. Haring Doedes, ten Z. die straat, ten N. schoenmaker Lucas. Grondpacht 28 st aan de Stad. Gekocht van Jan Anskes x Tytie Gerryts, voor 594 gg.


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127v van 21 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0147v van 21 sep 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMintje Ypes


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMintie Ypes


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0251v van 16 sep 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZhuis
 
koperClaes Foppes, gehuwd metvarende op het jacht Admiraliteit in Friesland400-00-00 GG
koperLijsbeth Rombouts van der Parre
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
huurderClaes Foppes c.u.varende op het jacht Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostenEelke Lieuwes timmerman
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenAndries Hanses verver
naastligger ten noordenSimon Grettinga apotheker
verkoperSimon Grettingaapotheker


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0109v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbruggrondpacht van 1-08-00 CG
 
koperJoannes Schuttenius notaris25-14-00 GG
verpachter grondJoannes Schuttenius 1-08-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Foppes Ens c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Sjouckjen Abes ongehuwde meerderjarige dochter, gesterkt met
verkoper q.q.dr. Vincentius Heinsius, gecommitteerdeadvocaat Hof van Friesland
verkoper q.q.Livius Ripema, gecommitteerden uitapotheker
verkoperde crediteuren van wijlen Simon Grettinga


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-176Schritsen 37huis
eigenaarwed. Claes Foppes
gebruikerwed. Claes Foppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkingde grondpagt is affgekogt door de eigenaersche van t huis


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0098r van 18 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-176Schritsen 37huis
eigenaarwed. Claes Foppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0184v van 28 nov 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0192r van 30 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Swart c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-176 Schritsen 37huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-176 Schritsen 37huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-176 Schritsen 37Jan Hessels, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-176 Schritsen 37huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0051r van 11 feb 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Hessels Swart


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0047v van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Hessels Swart
naastligger ten oostensteeg waarlangs op- en afslag (naar de Lanen)


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0251r van 15 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrughuis
 
koperDouwe Annes, gehuwd metassistent596-00-00 CG
koperMayke Symons
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenburgervaandrig Jan Wijngaarden
naastligger ten noordenHoyte Ceimpes
verkoper q.q.Jacob Pyters Schenk, executeuroud scheepstimmerman
verkoper q.q.mr. Pesma, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Ettje Claases, weduwe van
verkoperwijlen Jan Hessels Swart
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Annes, assistent x Mayke Symons koopt een huis nz. Schritsen bij de Leertouwersbrug, laatst van Ettje Clases. Ten O. een huis van de D.G. Gemeente, ten Z. de straat, ten W. burger-vaandrig Jan Wijngaarden, ten N. Hoyte Keimpes. Gekocht van de uitvoerders van de laatste wil van Ettje Clases wv Jan Hessels Swart.


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0086r van 30 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten oostenDouwe Annes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0160r van 7 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Annes
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang (naar de Lanen)


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0274r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrughuis
 
koperTijs Saakes Bandstra, gehuwd metassistent Admiraliteit in Friesland305-00-00 GG
koperGrietje Tjebbes
huurderGeert Harmens c.u.
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenY. Feddema procureur
naastligger ten noordenRuurd Heerma
verkoperAnna Swaal, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Annesassistent


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0246r van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang (naar de Lanen)
naastligger ten oostenThijs Saakes


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0138r van 12 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrughuis
 
koperTitie Arjens, weduwe van600-00-00 CG
koperwijlen Sikko van Laan koopman
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenH. Smit procureur
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan bakker
verkoperBaukje T. Bandstra, gehuwd met
verkoperSake Tjepkes Blokblokmaker en koopman


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0252r van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZ bij de Leertouwersbrughuis
 
koperYde P. Bakker, gehuwd metboekbinder600-00-00 CG
koperTrijntje Tjepkes Blok
huurderYde P. Bakker boekbinder40-00-00 CG
huurderTrijntje Tjepkes Blok
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenH. Smith procureur
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan bakker
verkoperTietje Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Sikke van Laan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYde P. Bakker, boekbinder x Trijntje Tjepkes Blok kopen een huis nz. Schritsen omtrent de leertouwersbrug. Geen grondpacht.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0286r van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZ wijk F-141huis
 
koperHubert Jans, enkoopman600-00-00 CG
koperWopke Djoerds koopman
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenH. J. Smith
naastligger ten noordenJacob Oosterbaan
verkoperYde P. Bakker
verkoperTrijntje Tjepkes Blok


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-192 Schritsen 37Hubert Jans2-00-00 CGstond: wopke djoerds


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0127r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 37Schritsen NZ wijk F-141huis
 
koperJan Meyers, gehuwd metcommies ten kantore van de beschrevene middelen630-00-00 CG
koperAaltie Gjalts
huurderHarmen Bandsma c.u.66-00-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenH. J. Smith
naastligger ten noordenBart Feddes
verkoperHubert Jans
verkoperWopke Joerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Meyer, commies, koopt een huis nz. Schritsen, wijk F-141. Ten O. de doopsgezinde gemeente, ten Z. de Schritsen, ten W. ?, ten N. Bart Feddes. Gekocht van Hubert Jans en Wopke Djoerds voor 630 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-141Schritsen 37Jan Lourens Tuininga... en A.M. de Boer, 1814, zv Lourens Botes T, en Teertske Ruurds; BS huw 1813, huw 1814; gebruiker van wijk F-141, wieldraayer; eigenaar is Jan Meyer, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-141Schritsen 37Jan Meyer... zv Hendrik M, en Marijke Herwey; BS geb en ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; eigenaar van wijk F-141; gebruiker Jan L. Tuininga, wieldraayer, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-142, commies; eigenaar is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-141Schritsen 37Jan Meyer Jan L Tuininga wieldraayer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1349Schritsen 37Hendrik MeijerSt. Anna Parochiegeamployeerdehuis (112 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-141Schritsen 37Aaltje Lindeboomgeb 1774 Bergum, ovl 11 jun 1856 HRL, huwt met Jan Meyer, DG, dv Gelt L, en Marijkew Wybes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-165; oud 65 jaar, geb Bergum en wonende te HRL. 1839, wijk F-141; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-141Schritsen 37Jan Meyer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-141SchritzenJan Meyer64 jFranekerm, protestant, gehuwd, gepension. commies
F-141SchritzenAaltie Lindeboom65 jBergumv, protestant, gehuwd
F-141SchritzenFranskje G Hof36 j*Harlingenv, protestant, gehuwd, naaister


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1349F-141 (Schritsen)Sijds G. Blokwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3911F-135 (Schritsen)Jacob Visser en dochterwoonhuis


1903 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49104 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 2193, 2199 en 2201 van 9 dec 1903
adressoortbedraggebruik
F-135Schritsen 37provisionele en finale toewijzingfl. 2515winkelhuis met erf aan de Schritsen F-135
 
verkoper Hein van Asperen (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Jantje Gnodde)
koperHendrikus Oswald


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3911Schritsen 37 (F-135)Janke Visser (wed. P.K. Gnodde, en Cons.)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Schritsen 37Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij (Oswald)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 37 Germen Oswaldslijter & sigarensort.
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 37G.Oswaldwinkelier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 37H.S. Oswald277Wijnh. en gedestill., Kant.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 37H.S. Oswald896Wijnh. en gedestill., Kant.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenH.S. Oswald616(R. Kok) Wijnen en gedistill.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenH.S. Oswald616(R. Kok) Wijnen en gedistill.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenH.S. Oswald616Wijnen en gedistill.


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 37, HarlingenSchritsen 37 Oswald(J. Kok)slijterij, wijnhandel


1965 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 37, HarlingenSchritsen 37H.S. Oswaldfa. H.S. Oswald, J. Kokwijnen en gedestilleerd


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 37, HarlingenSchritsen 37J. Kokslijterij en wijnhandel


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 37J. (Jan) Kok


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 37beeldbepalend pand6 van 10
  terug