Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 40
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 408-151 8-173 F-070F-071


Naastliggers vanSchritsen 40
ten oostenSchritsen 42
ten westenSchritsen 38
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 40naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0172v van 1 jul 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Sytsma


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0231r van 23 nov 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTymen Hobbes


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0097v van 19 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybren Lamberts


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0225r van 10 jul 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSibrant Lamberts houtzager


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0142r van 19 sep 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSibrant Lamberts


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0034r van 13 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 40Schritsen ZZ375‑00‑00 GGhuis en ledige plaats daarachter
kopermr. Hendrick Schenkel chirurgijn
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Dircks metselaar
naastligger ten zuiden*de kamer van Obbe Geertyes
naastligger ten westenChristiaen Jurians
naastligger ten westende weduwe van Lambert Sibrants
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperSibren Lamberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Schenckel, mr. chirurgijn, koopt een huis en ledige plaats daar achter zz. Schritsen. Ten O. metselaar Jan Dircks, ten Z. Obbe Geertyens, ten W. Christiaen Jurians met wd. Lambert Sibrants en een vrije steeg. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Gekocht van Sibren Lamberts voor 375 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0043v van 26 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSibrant Lamberts


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 40Schritsen ZZ800‑00‑00 GG1/5 huis, plaats en hof
biederHendrick Ringhers gerechtsbode
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDirck Jansen goudsmid
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenChristiaen Juriens
naastligger ten westensteeg, vrije
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper q.q.oud raadsman van Bolsward mr. Joost Schenckel, curator over
verkoperhet nagelaten weeskind van wijlen mr. Banier Schenckel


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 40Schritsen ZZ640‑00‑00 GG4/5 huis, plaats en een hofke erachter en een vrije steeg
koperHendrick Pytters Ringhers, gehuwd metgerechtsbode
koperStijntie Vytus Enema
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenDirck Jansen goudsmid
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenChristiaen Juriens
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde erfgenamen van wijlen mr. Hendrick Schenckel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Pytters Ringhers, gerechtsbode, koopt 4/5 van een huis met plaats en tuintje, zz. Schritsen. Ten O. Dirck Jansen, goudsmid, ten W. Christiaen Jurriens en een vrije steeg. Gekocht van erven mr. Hendrick Schenkel.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38achter, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Piter Claesses


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0090r van 29 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Pyter Claessens


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-151Schritsen 40huis
eigenaarmr. Jurjen Harmens
gebruikerFeikjen Ages cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-151Schritsen 40huis
eigenaarJurjen Harmens
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan31‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-151Schritsen 40huis
eigenaarJurjen Harmens erven
gebruikerwed. dr. Walrig cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-151Schritsen 40huis
eigenaarClaaske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerHomme Clases
huurwaarde29‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑16‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-151Schritsen 40huis
eigenaarKlaeske Stapert
eigenaarGeeske Stapert
gebruikerMinne Ruirds
huurwaarde25‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑14 CG


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0190r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 38, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0048v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. de Keth


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-173, pag. 176Schritsen 40Jan Deketh erven1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-070Schritsen 40Jan Dekethovl voor 1815; erven J.D. eigenaar van wijk F-070; gebruiker IJmke Kamminga, sjouwer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-070Schritsen 40Jan Deketh ervenYmke Kamminga sjouwer


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49016 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 327 van 10 dec 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-070Schritsen 40provisionele en finale toewijzingfl. 147huis op de Schritsen F-070
 
verkoperJoannes Stinstra
koperWillem Gebel


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 112 van 29 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-070Schritsen 40koopaktefl. 422huis F-070
 
verkoperAlbert Harmens Stuur
koperDirk Laurens Kuipers


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1499Schritsen 40Albert StuurhoutkoperHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-070Schritsen 40Ymke Klazes Kamminga... 1857, ovl 1878, ovl 1882, bev.reg. Ha18 51 wijk A-153, wijk F-157, supp wijk G-402; gebruiker van wijk F-070, sjouwer, eigenaar is Jan deketh erven, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-070SchritzenGeertjie van der Stel39 jgeenHarlingenv, protestant, weduwe
F-070SchritzenWopke Kuipers11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-070SchritzenJoukje Kuipers13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-070SchritzenCornelia Kuipers8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-070SchritzenDirkje Kuipers2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-070Schritsen 40Geertje van der Stel... E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-070Schritsen 40Renske Velkers... Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50030 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 225 en 240 van 12 nov 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-070Schritsen 40provisionele en finale toewijzingfl. 886huis aan de Schritsen F-070
 
verkoperGeertje Wopkes van der Stel (e.v. Dirk Lourens Kuipers)
gelastigdeMurk Riemers Lamminga
koperJan Poppes de Jong


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1499Schritsen F-070Jan Poppe de Jongwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1499Schritsen F-071Grietje Gooitses (wed. en erven Gooitse Jacob Ploeg, wed. Jan P. de Jongewoonhuis


1889 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49090 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 306 en 311 van 30 jan 1889
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-071Schritsen 40provisionele en finale toewijzingfl. 1605burgerwoonhuis op de Schritsen F-071
 
verkoperLuitje Nannings van der Wal (te Nijmegen)
koperGerben Tamboezer


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1499Schritsen 40 (F-071)Lambertus Wagenaarwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Schritsen 40 Joost Jildertszonderf. 1100f. 1100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 40J. Jilderts-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Schritsen 40W.A. (Wopkje) Veltman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 40beeldbepalend pand4 van 10
  terug