Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 50
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 50 4-048 4-001 F-060 F-057
Naastliggers vanSchritsen 50
ten oostenSchritsen 52
ten zuidende Schritsen
ten westende Raamstraat
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 50Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten oosten


1599 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0171v van 17 jun 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLucas


1600 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0211r van 25 mei 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZhuis met de plaatsen daarachter
 
koperSteven Gunter, gehuwd met900-00-00 GG
koperJantien Pieters
verpachter grondN. N. 8-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelThewis Folckerts2-06-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde tuin van burgemeester Dyrck Hendrix5-05-00 CG
naastligger ten oostenThewis Folckerts
naastligger ten zuidentuin of huis van Wiert Syurdts
naastligger ten westenRaamstraat [staat: steeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Gunter x Jantien Pieters


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083v van 2 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Leerlooierssteeg


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZhuis en plaats
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenTheunis Folckerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoper q.q.burgerhopman Jan Freercks, curator bonorum
verkoper q.q.Jan Jansen, curatoren bonorum overkoperslager
verkoperhet sterfhuis van wijlen Steffen Gunter de oude, gehuwd met
verkoperSicke Sickes, nu de echtgenote van
verkoperClaes Aerntsgleibakker


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZhuis met tuintje
 
koper provisioneelN. N. 681-21-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperwijlen Steffen Gunter de oudegleibakker


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0232v van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSteffen Steffens de Gunter de jonge


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0259r van 20 jan 1621 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZhuis met plaats daar achter
 
koperSimon Toenis van der Pijpe, gehuwd metgleibakker775-00-00 GG
koperMartye Jansen Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen8-11-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Lambert Geurts2-06-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde plaats van Douue Siercx5-05-00 CG
naastligger ten oostenLambert Geurts
naastligger ten zuiden*de tuin van Eme Rogiers
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperSteffen Steffens Gunter, gehuwd met
verkoperSibrich Jelles


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304v van 17 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSimon Toenis van der Pijpe


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0304v van 17 mrt 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0022v van 19 aug 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterSchritsen ZZ achter het huis en de plaats van de kopershovinge
 
koperSymmen Theunis de Piet, gehuwd met275-00-00 CG
koperMaicke Jans
naastligger ten oostenJacob Fransen
naastligger ten zuidenBaucke Sierks
naastligger ten westenRaamstraat [staat: de wijde straat]
naastligger ten noordenSymmen Theunis de Piet, gehuwd met
naastligger ten noordenMaicke Jans
verkoperJan Piters Meut, gehuwd metkoopman
verkoperLeyntie Ymes voor zich, en als last- en procuratiehebbende van
verkoperWierd Emes, en
verkoperJan Emes voor zich
eerdere samenvatting door Yde ElsingaVerkoop van een 1/2 huis op de noordoosthoek aan de oz. van de Catterugh, recht besijden over mr. hardhouwers Lou Ripperts' hoekhuis [Noorderhaven 114?]. Ten N. ligt de HEERESTRAAT.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0062v van 9 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZhuis, winkel, oven, plaats, tuin, houtstek en paardenstal
 
koper van 1/2Jelle Annes c.u.2624-00-00 GG
koper van 1/2wijlen Roeloff Lubberdts, overleden man van
koper van 1/2Aeltie Meynerts, samen met haar zoon
koper van 1/2Simen Symens Grettinga
verpachter grondde stad Harlingen3-05-08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaastligger ten oosten Yede Riencx2-06-00 CG
naastligger ten oostenYede Riencx gortmaker
naastligger ten zuidende plaats van de verkoperse Maycke van der Laen
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperMaycke van der Laen, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Simen Tuenis van der Piet, echtgenote van
verkoperSuffrido Johannessecretaris op Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Annes c.u. voor 1/2, en Aeltie Meinerts wv Roeleff Lubberts, met haar zoon Simen Symens Grettinga voor 1/2, kopen een huis, winkel, oven, plaets, tuin, houtstek en paardenstal en alle verdere annexen, zz. Schritsen. Ten O. gortmaker Yede Riencx, ten Z. mede de plaets van verkoper, ten W. en N. de straten. Grondpacht 3 CG 5 st 8 pn aan de Stad, daarentegen genietende 2 CG 6 st uit het huis ten oosten. Gekocht van Maycke van der Laen wv Symen Tuenis van der Piet en nu gehuwd met secretaris op Ameland Suffrido Johannes, voor 2624 GG.


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184r van 30 aug 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJelle Annes c.s.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0213r van 24 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jelle Annes


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0213r van 24 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Raamstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020v van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZhuis bestaande uit verscheidene gebouwen
 
koper van 1/2Tiebbe Jansen c.u.890-00-00 GG
koper van 1/2Dirck Claessen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3-05-08 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Yede Riencx2-06-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jelle Annes
verkoper van 1/2Mintie Ipes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Symen Symens Grettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Jansen x Bauck Lieuwes voor 1/2, en Dirck Claessen x Jetske Gerbens voor 1/2, kopen een huis c.a., bestaande uit meerdere gebouwen, zz. Schritsen, met recht op de grondpacht uit het huis van Yede Riencx. Gekocht van Trijntie Pieters wv Jelle Annes en Mintie Ipes wv Symen Symens Grettinga, elk voor de helft, voor 890 gg.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0021r van 3 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZnieuw huis van 40 1/2 x 22 1/4 voet, en 1/2 schuur in de Raamstraat van 11 voet
 
koperDirck Fransen, gehuwd metbrouwer702-07-00 GG
koperAnna Grijp
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jelle Annes
verkoper van 1/2Mintie Ipes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Symen Symens Grettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Fransen [Visscher], brouwer x Anna Grijp koopt een nieuw huis oz. Raamstraat, lang buitenwerks 40,5 voet en breed 22,25 voet, met de 1/2 van de schuur, breed 11 voet, strekkende voor van de straat tot achter, aan de Perksteeg etc. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje Pieters wd. Jelle Annes, en Mintie Ypes wd. Symen Symens Grettinga, voor 702 GG 7 st.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0070r van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen1/2 huis, gleibakkerij, ledige plaats en schuur
 
koperMintie Epes, laatst weduwe van1425-00-00 CG
koperwijlen Symen Symens Grettinga
eigenaar van 1/2Trijntie Peters Dreyer, weduwe van
eigenaar van 1/2wijlen Jelle Annes
naastligger ten oostenEde Riencx
naastligger ten zuidenDirck Fransen brouwer
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Peters Dreyer gesterkt met haar zonen, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMintie Epes wv Symen Symens Grettinga, koopt huis. Gekocht van Trijntje Pieters Dreyer wv Jelle Annes.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0254v van 28 feb 1657 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZgleibakkerij met molen en gereedschappen
 
koper provisioneelN. N. 1720-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Iede Riencxgortmaker2-06-00 CG
naastligger ten oostenIede Riencx gortmaker
naastligger ten zuidenhet huis van Dirck Fransen Visscher
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperMeyntie Ipes voor haar kind, gehuwd met
verkoperSymen Symens Grettinga


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0004r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZhuis
 
koperPieter Yghes c.u.grootschipper1200-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten zuidenhet huis van mr. Jurjen Groenwolt kapitein
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende gleibakkerij van Jan Aartz
verkoperoud vroedsman Dirk Fransen Visscher
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Ypkes, grootschipper, koopt een huis oz. Raamstraat, strekkende achterwaarts tot de doorgaande steeg. Ten Z. capitein Jurjen Groenwolt, ten N. de gleibakkerij van Jan Aerts. Gekocht van de curatoren over de boedel van de oud-gemeensman Dirk Fransen Visscher.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0168v van 26 jun 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ bij het Leertouwersbrugjegleibakkerij
 
koper van 1/2Pytter Pytters Grauda koopman2200-11-00 GG
koper van 1/2Jan Folckerts Grauda* koopman
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Jurjen Harmens
naastligger ten oostenPytter Yges
naastligger ten zuidenhet huis aan het houthuis staande
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperJan Aerts, gehuwd met
verkoperJeltie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda en Jan Folckerts, kooplieden, kopen een gleibakkerij zz. Schritsen bij het Leertouwersbrugje. Ten O. mr. Jurrien Harmens en Pytter Yges, ten Z. de huizinge aan `t houthuis staande, ten W. de Raamstraat, ten N. de straat en diept. Met overname van alle vaste en losse goederen van de gleibakkerij tegen taxatie. Gekocht van Jan Aerts x Jeltie Jacobs voor 2200 gg 11 st.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0044v van 8 jun 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ bij het Leertouwersbrugje1/2 gleibakkerij
 
koperPytter Pyttersen Grauda koopman1200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenJurjen Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Folckerts Grauda broeder van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda ruilt de 1/2 gleibakkerij van zijn broer Jan Folckerts Grauda (?) tegen een stukje greidland aan de Bloedige Blynse, gerekend tegen 1200 cg. van 20 stuivers.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0054v van 9 nov 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ [staat: bij het Leertouwersbrugje]grondpacht van 2-00-00 CG
 
koperJurjen Harmens 40-00-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de gleibakkerij van Pytter Pytters Grauda2-00-00 CG
verkoperJeltie Jacobs eerder wonende te Harlingen, weduwe vanStavoren
verkoperwijlen Jan Aertsgleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Harmens koopt 2 cg 6 st grondpacht, als op de copers huysinge bijt Leertouwersbruchie aen de gleybackerije van d?coopman Pytter Pytters Grauda is leggende. Gekocht van Jeltie Jacobs tegenwoordig te Stavoren wv gleibakker Jan Aerts, voor 40 cg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0394v van 15 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat tot achter aan de Perksteeghuis
 
koperPytter Pytters Grauda, gehuwd metgleibakker850-00-00 CG
koperJetske Sybouts
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenhet huis van Groenewolt
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPytter Pytters Grauda c.u.gleibakker
verkoper q.q.Hidde Yges, gelastigde vanoud grootschipper
verkoperFedde Pytters, en eveneens vangrootschipperKopenhagen
verkoperJan PyttersgaljootschipperKopenhagen
verkoperSytske Pytters, gehuwd met
verkoperWyger Albertsmr. bakker
verkoperPytter Pytterswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Pytters Grauda, galeibacker x Jetske Sybouts, koopt huis in de Raamstraat, strekkende voor van die straat tot achter aan de Perksteeg. Ten O. die steeg, ten W. de Raamstraat, ten Z. Groenewolt, ten N. de koper. Gekocht van Hidde Yges, grootschipper, als lasthebber van Fedde- en Jan Pytters, respect. grootschipper en galjootschipper te Toppenhuizen en Sydske Pyters x Wyger Alberts, mr. bakker en Pytter Pytters, wijdschipper, beiden te Harlingen.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0169r van 24 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraatgleibakkerij
 
koperJohannes Cramer koopman1250-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteegje]
naastligger ten zuidende verkoper Wybe Grauda koopman
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperWybe Graudakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Cramer, koopman, koopt een gleibakkerij zz. Schritsen, op de hoek van de Raamstraat. Ten O. mr. Jurrien Harmens en het Papensteegje, ten Z. de verkoper, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht inclusief inventaris en gereedschappen, van koopman Wybe Grauda voor 1250 CG.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0247r van 12 mei 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ strekkende van daar tot aan de Perksteeghuis
 
koperSybren Harmens c.u.wijdschipper700-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet huis van Schelte Pieters
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJohannes Cramer gleibakker
verkoperWybe Grauda meerderjarig vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Harmens, wijdschipper c.u. kopen een huis oz. Raamstraat, strekkende tot de Perksteeg, waarin het in- en uitgang heeft. Ten Z. Schelte Pieters, ten N. de gleibakkerij van Johannes Cramer. Grondpacht 4 st 8 pn aan de Stad. Gekocht van Wybe Grauda, meerderjarig vrijgezel, voor 700 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-048Schritsen 50gleibackerie
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer c.u.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0021r van 19 jun 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZgleibakkerij
 
koperEnne Hiddes de Vries c.u.1080-00-00 GG
koperLykje Johannes c.u.Franeker
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Papesteeg]
naastligger ten oostenmr. Jurrien Harmens
naastligger ten zuidenSybren Harmens
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen [niet vermeld]
verkoperJohannes Cramerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Hiddes de Vries en Lykle Johannes uit Franeker kopen een gleibakkerij aan de zz. Schritsen. Ten O. mr. Jurrien Harmens en de zgn. Papesteeg, ten Z. Sybren Harmens, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Gekocht van Johannes Cramer.


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-048Schritsen 50gleibackerie
eigenaarJane Hiddes c.u.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-5-1720


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0095v van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraathuis en gleibakkerij
 
kopermonsieur Petrus Gelinde, gehuwd met875-00-00 CG
koperPytie Jans Harmana
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
toehaakvijf zilveren ducatons
huurderN. N. 10-00-00 CG
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: de zogenaamde Papesteeg]
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen mr. Jurjen Harmens
naastligger ten zuidende kinderen van wijlen Sybren Harmens Koese
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperEnne Hiddes de Vries c.u. en c.s.mr. gleibakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPetrus Gelinde x Pietje Jans Karmann koopt huis en gleibakkerij zz. Schritsen, hoek Raamstraat. Ten O. erven mr. Jurjen Harmens en de zogenaamde Papesteeg, ten Z. erven Sybren Harmens, ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. Gekocht van mr. gleibakker Enne Hiddes de Vries, voor? en 5 zilveren ducaten.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-048 Schritsen 50gleibackerij
eigenaarPetrus Gelinde
gebruikerPetrus Gelinde
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0128v van 10 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Papensteeg OZtuin vanouds perk
 
koperoud burgemeester Joost Gongrijp 150-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende hof gebruikt door de Roomse priester
naastligger ten zuidende hof gebruikt door de Roomse priester
naastligger ten westenPapensteeg
naastligger ten noordenPapensteeg
verkoperFolkert HuidekoperAmsterdam
verkoperJanke HuidekoperAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Gonggrijp, oud-burgemeester, koopt een tuintje c.a. in de Papensteeg, vanouds een schoenmakersperk. Ten O. en Z. de tuin van de Roomsche priester, ten W. en N. die steeg. Vrij op- en afslag in die steeg. Gekocht van Folkert- en Janke Huidekoper te A`dam, voor 150 cg.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0163r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Carl Visschersteeg WZhuis
 
koper q.q.Gerardus Sybrens Suringar, gelastigde vankoopman33-14-00 GG
koperWatse van Kamminga jonkeroverste van een regiment InfanterieWirdum
naastligger ten oostenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenSymon Klamsma koopman
naastligger ten westenWatse van Kamminga jonkeroverste van een regiment InfanterieWirdum
naastligger ten noordenWybrigje
verkoper q.q.Lieuwe Sioerds de Bruin, gecommitteerde uitkoopman
verkoperde hypothecaire crediteuren van Jan Broersbrouwer
eerdere samenvatting door Yde Elsingajhr. Watse van Camminga, overste van een regiment infanterie te Wirdum, koopt (via zijn gelastigde Gerard Sybren Suringar) een huis in de Carl Vissersteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Symon Lambsma, ten W. de koper, ten N. Wybrigje...? Gekocht van (Lieuwe Sjoerds de Bruin namens hypotheek-crediteuren van) brouwer Jan Broers voor 33 gg.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGelinde [staat: Glinda] koopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-048 Schritsen 50huis
eigenaarGerryt Willems
gebruikerHarmen Jurjens c.s.
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0012va van 4 mrt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ3/4 huis
 
koper provisioneelPoulus Dirks mr. timmerman750-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
huurderGrytie Wassenaer 60-00-00 CG
huurderTjiskien Wassenaer
naastligger ten oostenPerksteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Gosse Jansen
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
verkoper q.q.Dirk Pieters, curator
verkoper q.q.Auke Clasen, curatoren over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Sybren Harmens, gehuwd metgrootschipper
verkoperwijlen Acke Pieters


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0120r van 22 apr 1736 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ1/4 huis
 
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. huistimmerman187-19-00 GG
koperTrijntje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
huurderGrietje Wassenaar 60-00-00 CG
huurderTjieskjen Wassenaar
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Gosse Jansen
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
verkoperAcke Sybrens, gehuwd met
verkoperWillem Jan Bissuin


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-048 Schritsen 50Johannes Jacobs, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-048 Schritsen 50huis
eigenaarJacob Willems
gebruikerJohannes Jacobs
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122r van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeltje Aukes n.u.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0260v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEeltje Travaillie n.u.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenElske Janes van Slooten


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0301v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0135v van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 61r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Schritsen 50aHotze R. Binksma x Janke Rasschen kopen een huis en plateelbakkerij en een in 1780 door de verkoper aangekocht achterhuis, zz. Schritsen/hoek Raamstraat. Ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. De voorraad steenschotels, gereedschappen en inventaris moet op taxatie worden bijgekocht. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van koopman en plateelbakker Jarig Gelinde voor 10.000 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0061r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Schritsen ZZ hoek Raamstraathuis, plateelbakkerij, kamer en achterhuis
 
kopervroedsman Hotze R. Binksma, gehuwd met10000-00-00 CG
koperJanke Rasschen
verpachter grondde stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJarig Gelindeplateelbakker en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze R. Binksma x Janke Rasschen kopen een huis en plateelbakkerij en een in 1780 door de verkoper aangekocht achterhuis, zz. Schritsen/hoek Raamstraat. Ten W. de Raamstraat, ten N. de Schritsen. De voorraad steenschotels, gereedschappen en inventaris moet op taxatie worden bijgekocht. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van koopman en plateelbakker Jarig Gelinde voor 10.000 cg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-048 Schritsen 50huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerAdam Rutgers (voor 20-00-00 CG)
gebruikerGerryt Reinders (voor 18-00-00 CG)
huurwaarde38-04-00 CG
aanslag huurwaarde06-09-12 CG
af: sint jacobi schatti2 10 0


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0213r van 21 mrt 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ lopende tot de Perksteeghuis
 
koper door niaaroud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met310-21-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
geniaarde koperWytze Heins, gehuwd met
geniaarde koperFrouwkje Palses
huurder voorsergeant de Ruiter 0-14-00 CG
huurder bovenTjeerd Annes Bootsma 0-06-00 CG
huurder achterWytze Heins c.u.25-00-00 CG
naastligger ten oostenPerksteeg
naastligger ten zuidenRuurd Ackringa
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Binksma
verkoperTrijntje Lansenberg, gehuwd met
verkoperA. OenstrastadsbodeBolsward
verkoperPaulus Lansenbergmr. bakkerFarmsum
erflaterwijlen Jan Paulus Lansenbergkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHotze Romkes Binksma, oud-burgemeester koopt, na niaar ratione vicinitatis, een huis c.a. oz. Raamstraat, strekkende ten O. tot de Perksteeg, waarin een vrij in- en uitgang. Het voorste gedeelte en de bovenkamer zijn verhuurd. Ten O. de Perksteeg, ten Z. Ruurd Ackringa, ten W. de straat, ten N. de koper zelf. Gekocht van Trijntje- x A. Oenstra, stadsbode te Bolsward en mr. bakker te Farmsum Paulus Lansenberg, als mede-erven van hun vader wl. Jan Paulus Lansenberg te Harlingen.


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-048 Schritsen 50huis
eigenaarBroer Wybrens
gebruikerGorryt Haayes (voor 24-00-00 CG)
gebruikerwd. Harmen Harmens (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde39-12-00 CG
aanslag huurwaarde06-14-14 CG
af: sint jacobi schatti2 10 0
grondpacht01-10-00 CG
aanslag grondpacht00-07-08 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50Raamstraatplateel- of gleibakkerij etc.
 
koperFrans Tjallingii koopman3059-15-00 CG
naastligger ten oostenFolkert Ates
naastligger ten zuidenwijlen Hotze Romkes Binksma
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/3Albartus Binksmakoopman
verkoper q.q.Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma, gehuwd metAmsterdam
verkoper van 1/3C. de Meulenmeester
verkoper q.q.Hendrik Wybes Blok, curator overmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma
erflaterwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Rasschen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Tjallingii koopt een plateel- of gleybakkerij en een mooi huis met bleekveld in de Raamstraat. Gekocht van Albertus Binksma als mede-erfgenaam van zijn ouders Hotze Romkes Binksma x Janke Rasschen, voor 3059 cg.


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0219r van 6 mrt 1803 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZhuis en bleekveld
 
koperFrans Tjallingii koopman3059-15-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-08 CG
huurder bovende weduwe van Andries Douwes
huurder achterkeukenLieuwe Aukes
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidenHendrik Jans
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenwijlen Hotze Romkes Binksma
verkoper van 1/3Albartus Binksmakoopman
verkoper q.q.Albartus Rasschen, gelastigde vangezworen klerk ter secretarie
verkoper van 1/3Elisabeth Binksma, gehuwd metAmsterdam
verkoper van 1/3C. de Meulenmeester
verkoper q.q.Hendrik Wybes Blok, curator overmr. blokmaker
verkoper van 1/3Feike Dirks Kamsma
erflaterwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Rasschen


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Tjallingii


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0022v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 50achterRaamstraat OZ wijk F-062huis
 
koper door niaarAurelia Gratama, weduwe van700-00-00 CG
koper door niaarwijlen P. Tetrode
geniaarde koperHendrik Danekastelein in de Hopzak
huurderJ. de Reus c.s.
naastligger ten oostenLeerlooierssteeg [staat: Perksteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Pieter Tetrode
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenFrans Tjallingii koopman
verkoperFrans Tjallingiikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama wv Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Hendrik Dane, kastelein in 'de Hopzak', een huis wijk F-062 (later kadnr. 1513), oz. Raamstraat. Het huis had een buitentrap ten N. en de plateelbakkerij was naastgelegen. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. wd. Pieter Tetrode (koper), ten W. de Raamstraat, ten N. Frans Tjallingii. Gekocht van Frans Tjalingii, voor 700 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-001 Schritsen 50F Tjallingii4-00-00 CGgleibakkerij


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 84 van 14 mrt 1812
adressoortbedraggebruik
F-060Schritsen 50koopaktefl. 1000huis op de Schritsen nr. 60
 
verkoperCatharina Feytama (wv Frans Tjallingii)
koperPieter Jans Pietersen


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Sjoukje Ruurdsgeb 1760 HRL, ovl 5 nov 1813 HRL, huwt met Tjerk van Tienen, ovl wijk F-060; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Pieter Pieterseneigenaar en gebruiker van wijk F-060, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk F-061, stalling, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-060Schritsen 50Pieter Pietersen Pieter Pietersen schipper


1815 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49008 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 92 van 29 mrt 1815
adressoortbedraggebruik
F-060Schritsen 50koopaktefl. 525huis op de Schritsen F-060
 
verkoperPieter Johan Pietersen
koperJohannes Yemes Alkama
koperGerbrig Simons


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1515Schritsen 50Johannes Iemes AlkemaHarlingenmelktapperhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Berber Flamingoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-060; VT1839; zie ook: Klaas Jans Flameling


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-060Schritsen 50IJ Alkama stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-060SchritzenYeme Alkema26 jWonsderwerdenm, protestant, gehuwd, melktapper
F-060SchritzenBerber Flaming28 jBolswardv, protestant, gehuwd
F-060SchritzenJeltie Alkema3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenGerbrigje Alkema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenYetje Alkema10 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-060SchritzenAaltie van der Tol22 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Yme Johannes Alkema, overleden op 31 juli 184027 jr, melktapper, geboren Wons, overleden Schritsen F 60, man van Berber Klazes Flameling, vader van minderjarige Jeltje, Gerbrigje en Ietje Ymes Alkema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Ytje Ymes Alkema, overleden op 16 mei 18445 jr (geboren 28/1/1838), overleden Schritzen F 60, dochter van wijlen Yme Alkema en Berber Flameling (thans vrouw van Jacob Wouters, tapper), zuster van minderjarige Sybrigje en Jeltje Ymes Alkema, halfzuster van minderjarige Roelof en Grietje Jacobs Wouters (uit 2e huwelijk moeder). Saldo fl. 266,46. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Gerben Dijkstra, overleden op 22 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 69 jr, geboren Bolsward 24/7/1777, overleden Schritzen F 60, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Ybele Jacobs Wouters, overleden op 11 januari 18487 jr, geboren Kimswerd 26/5/1840, overleden Schritzen F 60, zoon van Jacob Wouters, varensgezel (thans man van Berber Flameling) en wijlen Douwtje Jans Kuipers, halfbroer van minderjarige Roelof, Grietje, Yettje en Klaas Jacobs Wouters (uit 2e huwelijk vader), broer van minderjarige Gerbrigje Jacobs Wouters (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-060Schritsen 50Klaas Jacobs Wouters, overleden op 13 september 18484 mnd (geboren 17/5/1848), overleden Schritzen F 60, zoon van Jacob Wouters, koemelker en Berber Flameling (wed. Yme Alkema), broer van minderjarige Roelof, Grietje en Ytje Jacobs Wouters, halfbroer van minderjarige Jeltje en Gerbrigje Ymes Alkema (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Maaike Atsma... Huizum, huwt met Minze Ringers, N.H., A 21 mei 1861 Arum, bev.reg. HRL 1851 wijk A-156, wijk E-241, wijk F-060, 187, 347, supp wijk F-379, supp wijk G-403; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-060Schritsen 50Minze Johannes Ringers... onderwijzer in 1851, zv Johannes R, en Trijntje Ouda; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1515F-060 (Raamstraat)Pieter de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1515F-061 (Raamstraat)Pieter de Vriesplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3077F-057 (Schritsen)Gerrit S. Spoelstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3077Schritsen 50 (F-057)Gerrit Sipkes Spoelstrawoonhuis en timmerwinkel


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 50G.S. Spoelstrajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman1 januari 1906 de zaak opgeheven


1915 - schoolgeldadresnaam
Schritsen 50Piet Bisschop


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 50 Petrus Bisschoptimmerman
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 50R.Bisschoptimmerman


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 50, HarlingenSchritsen 50R.P. Bisschoptimmerman, aannemer, markiezen, jaloezieen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 50R.P. Bisschop317Timmerm. en aann.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 50R.P. Bisschop995Timmerm. en aann.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenR.P. Bisschop995Timm. en aann.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenR.P. Bisschop995Timm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 50B.S. (Bauke) Zeinstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 50rijksmonument 20666
  terug